Novosti
Lokalni izbori 2017.
Izbori VMO 2016.
Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
Izbori predsjednik RH
Referendum
Izbori 2015.
Općinske manifestacije
Gospodarstvo
Sport
Novosti iz EU
Ustrojstvo općine
Načelnik
Jedinstveni upravni odjel
Općinsko vijeće
Mjesni odbori
Kultura i obrazovanje
Osnovne škole
Predškolski odgoj
Kulturno umjetnička društva (KUD-ovi)
Udruge
Knjižnica
Kulturna događanja
Javni prijevoz
Ivček
Presečki - Vozni red
Vaše i naše novine
Novine
Dodatne mogućnosti
RSS
Sjednice
Sjednice općinskog vijeća
Službeni glasnici
Gospodarstvo
Proračun općine
Sponzorstva i donacije
Gospodarske zone
Razvojni projekti
Statistički podaci
Objave i dokumenti
Strategija razvoja
Servisne informacije
Dokumenti
Financijski izvještaji
Pristup informacijama
Popis sklopljenih ugovora
EU projekti
Javna nabava
Javni natječaji
Ostalo
Male vijesti
Savjet mladih
Savjetovanje s javnošću
Komunalno
Komunalno gospodarstvo
Gospodarenje otpadom
Zaštita okoliša
Odluke
Prostorni plan
Kontakt
Pitajte načelnika
Arhiva
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.Dokumenti


Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom za Općinu Jakovlje za razdoblje 2017.-2022. godine

15.2.2018.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:
20180216-Odluka-2018.pdf (191 kB)

Odluka o otpisu potraživanja

5.2.2018.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:


Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje

24.3.2017.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:
ID_PPUO_JAKOVLJE-izvjesce_s_PJR-20170324.pdf (67 kB)

Ponovna javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Jakovlje

21.2.2017.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:
Ponovna javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Jakovlje.pdf (67 kB)
ID-PPUO-JAKOVLJE-2017.rar (24,2 MB)

Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade Prijedloga prostornog plana uređenja Općine Jakovlje“

9.11.2016.

Temeljem članka 86 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13.) Općinsko vijeće Općine Jakovlje na sjednici održanoj 30. ožujka 2015. donijelo je Odluku o pristupanju izradi III Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Jakovlje (Službeni glasnik općine Jakovlje, br. 2/15.), u daljnjem tekstu Plan...

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:
Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade Prijedloga prostornog plana uređenja Općine Jakovlje (9 MB)

Obavijest o javnoj raspravi prijedloga III. izmjene i dopune PPUO Jakovlje

17.9.2016.

Temeljem članka 96, stavka 3 i 4 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13.), Zaključka općinske načelnice o utvrđivanju prijedloga III. Izmjena i dopuna PPUO Jakovlje za javnu raspravu (KLASA:350-02/15-01/01, URBROJ:238/11-03/1-16-39 od 16. rujna 2016.) i članka 54. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje 2/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje...

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:
Poziv.javna.rasprava.3.izmjene-dopune-ppuo-jakovlje-20160917 (227 kB)

III. Izmjene i dopune PPU-a

1.6.2015.

Obavijest o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje. Općinsko vijeće općine Jakovlje donijelo je Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje koja je objavljena u Službenom glasniku broj 2. od 29. travnja 2015. godine. O prijedlogu navedenog Plana provest će sejavna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja biti će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu. Detaljne informacije o tijeku izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje, ul. Adele Sixta 2, Jakovlje, na web stranici Općine Jakovlje www.jakovlje.hr ili na broj telefona 01/33 51 887.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:
Obavijest-o-izradi-20150601 (144 kB)
Odluka-izmjene-20150601 (144 kB)

Odluka o poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2015.

08.02.2015.

Na temelju članka 45. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik općine Jakovlje broj 2/13), općinska načelnica općine Jakovlje dana 19.01.2015. godine donijela je Odluku o poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju općine Jakovje za 2015. godinu.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:
Subvencije-20150208 (144 kB)

Odluka o subvencijama u poljoprivredi za 2011. godinu

17.02.2011.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Jakovlje (Sl. glasnik Općine Jakovlje broj 5/09) načelnica Općine Jakovlje dana 26. siječnja 2011. godine, donijela je Odluku o subvencijama u poljoprivredi za 2011. godinu...

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:
Odluka o subvencijama u poljoprivredi Opcine Jakovlje 2011 - 20110217 (76 kB)

© Sva prava pridržana. Službene stranice Općine Jakovlje 2007. - 2019.