Novosti
Predsjednički izbori 2019.
Lokalni izbori 2017.
Izbori VMO 2016.
Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
Izbori predsjednik RH
Referendum
Izbori 2015.
Općinske manifestacije
Gospodarstvo
Sport
Novosti iz EU
Ustrojstvo općine
Načelnik
Jedinstveni upravni odjel
Općinsko vijeće
Mjesni odbori
Kultura i obrazovanje
Osnovne škole
Predškolski odgoj
Kulturno umjetnička društva (KUD-ovi)
Udruge
Knjižnica
Kulturna događanja
Javni prijevoz
Ivček
Presečki - Vozni red
Vaše i naše novine
Novine
Dodatne mogućnosti
RSS
Sjednice
Sjednice općinskog vijeća
Službeni glasnici
Gospodarstvo
Proračun općine
Sponzorstva i donacije
Gospodarske zone
Razvojni projekti
Statistički podaci
Objave i dokumenti
Strategija razvoja
Servisne informacije
Dokumenti
Financijski izvještaji
Pristup informacijama
Popis sklopljenih ugovora
EU projekti
Javna nabava
Javni natječaji
Ostalo
Male vijesti
Savjet mladih
Savjetovanje s javnošću
Komunalno
Komunalno gospodarstvo
Gospodarenje otpadom
Zaštita okoliša
Odluke
Prostorni plan
Kontakt
Pitajte načelnika
Arhiva
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
Arhiva 2008.


Veterani NK Dinamo u Vukovaru i Iloku

25.05.2008. (Male vijesti)

Veterani NK Dinamo posjetili su u Vukovaru Ovčaru i Bolnicu, te Ilok. Na Ovčari su položili vijence i zapalili svijeće za poginule branitelje i ranjenike, a u Iloku su odigrali prijateljsku utakmicu. Također, posjeili su i Iločke podrume.

Svečana priznanja i plakete

28.04.2008. (Male vijesti)

Uz Dan općine, na svečanoj sjednici dodijeljena su i priznanja zaslužnim pojedincima. Plakete općine Jakovlje dodijeljene su Stjepanu Bariću iz Kraljevog Vrha, za doprinos radu NK Vrh, Ivanu Tuđenu iz Igrišća, za doprinos razvoju sporta i sportske kulture u Igrišću, Stjepanu Brcku iz Jakovlja za dugogodišnji rad u vatrogastvu te LU "Vepar" u povodu 60. godišnjice postojanja i djelovanja na uzgoju i zaštiti divljači. Diplome općine Jakovlje primili su prvaci države, Antonio Jarčan iz Jakovlja za osvojeno 1. mjesto na prvenstvu Hrvatske u hrvanju, te Matija Cipek za osvojeno 1. mjesto na prvenstvu Hrvatske u streličarstvu u dvorani i na otvorenom. Zahvalnica općine Jakovlje dodijeljena je poduzeću "Macan Ivček" iz Jakovlja za izuzetan doprinos razvoju sporta i sportske kulture u Igrišću.

Proslava dana općine Jakovlje i svećano otkrivanje spomenika poginulima u Domovinskom ratu

28.04.2008. (Male vijesti)

Dana 24. travnja općina Jakovlje je proslavila 15. godišnjicu postojanja. Tom prilikom održana je svečana sjednica Općinskog vijeća i Poglavarstva, te je otkriven spomenik poginulima u Domovinskom ratu. Svečanoj sjednici prisustvovali su članovi vijeća, poglavarstva, mjesnih odbora, predstavnici klubova i udruga, poduzeća s kojima općina surađuje, te građani. Svečanost su uveličali gosti: potpredsjednica Hrvatskog sabora Željka Antunović, župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, predsjednica Skupštine Zagrebačke županije Palma Posavec Klun, zamjenik župana Josip Jambrač, gradonačelnik grada Oroslavja Ivan Tuđa, dogradonačelnik grada Zaprešića Ivica Blažić i načelnik općine Luka Dragutin Mikšaj.

Skup su pozdravili potpredsjednica Hrvatskog sabora Željka Antunović, župan Stjepan Kožić, predstavnici gradova te ravnatelj škole Ivan Drobec. U kulturno-umjetničkom programu sudjelovali su KUD "Igrišće" i Folklorni ansambl "Kosta" iz Kraljevog Vrha. Spomenik poginulom braniteljima Damiru Pintaru, Zoranu Jantonu, Dubravku Jarčanu i Ivanu Klanfaru otkrila je, uz prigodne riječi, Željka Antunović. Otkrivanju spomenika prisustvovali su i roditelji poginulih branitelja. U parku je također, u suradnji sa Kiparskom kolonijom, postavljena skulptura "Školjka" kipara Vanje Radauša, što će se nastaviti i slijedećih godina, te će se naš park obogatiti i drugim djelima istaknutih autora.

Prezentacija umjetničkih radova u dvorcu Sixta

08.02.2008. (Male vijesti)

U nedjelju, 10. veljače u Jakovlju, održat će se prezentacija radova 13. i 14. kiparske kolonije koja djeluje u dvorcu Sixta. Kipari Mirjana Sever, Zlatko Bourek i Marina Bauer, članovi Hrvatskog društva likovnih umjetnika izložit će u parku dvorca svoje radove, a održat će se i hommage Vanji Radaušu i Branku Vlahoviću. Skulpture će ostati u parku dvorca, u kojem je do sada instalirano već 49 umjetnina.

Pokloni za bolesnike

08.02.2008. (Male vijesti)

Uz Dan bolesnika 11. veljače općina Jakovlje, u suradnji sa patronažnom sestrom Marijom Bertol, prigodnim će poklonima razveseliti bolesne sumještanine. Za 35 bolesnika nabavljeni su pokloni (voće, sokovi, kekse) ukupne vrijednosti 2.270,00 kuna koje će patronažna sestra podijeliti prigodom redovnih posjeta.

LIDRANO u Jakovlju

04.02.2008. (Male vijesti)

"U ponedjeljak, 4. veljače u našoj OŠ Jakovlje održana je smotra literarnog, dramsko-scenskog i novonarskog stvaralaštva LIDRANO učenika osnovnih škola iz Zaprešića i susjednih općina. Sudjelovalo je oko 65 učenika, a na daljnje županijsko natjecanje plasirali su se u kategoriji dramsko-scenskog izraza iz OŠ Ivana Perkovca, Šenkovec učenica VIII. razreda Ana-Marija Luketić sa recitacijom "Sukla moja", te učenica VII. razreda Mihaela Klarić iz OŠ Antuna Augistinčića iz Zaprešića, sa recitacijom "Samotno dijete". U kategoriji skupnih nastupa, na županijsko takmičenje plasirali su se sa pantomimom "Čovjek i grijeh" učenici OŠ Ivana Brlić Mažuranić iz Prigorja Brdovečkog i učenici OŠ Antuna Augustinčića iz Zaprešića predstavom "Zabrinuti Kekespeare".

Idejni projekt za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u općini Jakovlje

22.01.2008. (Male vijesti)

Poglavarstvo općine Jakovlje je sinoć prihvatilo idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Projekte izrađuje Institut građevinarstva Hrvatske, te su prihvaćene podloge prema kojima bi se tijekom slijedećih mjeseci dobila lokacijska dozvola. Predviđena je izgradnja oko 55 kilometara sabirnih kanala i jedan uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Procijenjena vrijednost investicije je oko 9 i pol milijuna eura.

Odluka o subvenciji poljoprivrede u općini Jakovlje

14.01.2008. (Male vijesti)

Na temelju članka 46. Statuta Općine Jakovlje  (Službeni glasnik općine Jakovlje broj 6/01), Općinsko Poglavarstvo općine Jakovlje na 57. sjednici održanoj dana 10. siječnja 2008. godine donijelo je Odluku o subvenciji poljoprivrede u općini Jakovlje

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se vrste proizvodnji u poljoprivredi za koje se dodjeljuju bespovratna novčana sredstva (u daljnjem tekstu: općinska subvencija), opći uvjeti, kriteriji, postupak dodjele, te prava i obveze korisnika općinske subvencije.

Članak 2.
Općina Jakovlje će poljoprivrednim gospodarstvima subvencionirati slijedeće vrste proizvodnje:

 1. u poljoprivredi – u biljnoj proizvodnji – nabavku sjemenske robe,
 2. u stočarskoj proizvodnji – uzgoj i držanje junica (prvotelki),
 3. u stočarskoj proizvodnji – umjetno osjemenjivanje krava plotkinja,
 4. u stočarskoj proizvodnji – umjetno osjemenjivanje krmača,
 5. u stočarskoj proizvodnji – nabava uzgojno valjanih nazimica,
 6. u stočarskoj proizvodnji – isporučeno otkupljeno sirovo mlijeko.

Članak 3.
Korisnici općinske subvencije su poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, imaju prijavljeno prebivalište na području općine Jakovlje i imaju podmirene sve financijske obveze prema općini Jakovlje.

Članak 4.
Sredstva za općinske subvencije osiguravaju se u Proračunu općine Jakovlje za 2008. godinu.

Članak 5.
Općinska subvencija u biljnoj proizvodnji (nabavka sjemenske robe) odobrit će se korisniku čije je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i ima prijavljeno prebivalište na području općine Jakovlje i to po jedno pakovanje sjemenskog kukuruza po gospodarstvu, u iznosu od 400,00 kuna, uz predočenje dokaza o prebivalištu (presliku osobne iskaznice), presliku upisa u Upisnik i uz potpis izjave o sjetvi.
Općinska subvencija u stočarskoj proizvodnji odobrit će se korisniku čije je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ima prebivalište na području općine Jakovlje, u iznosu od 400,00 kuna, uz predočenje dokaza o prebivalištu (presliku osobne iskaznice), presliku Upisnika, potvrdu Hrvatskog stočarskog centra, presliku kartona junice, potvrdu o markiranju i presliku kartice računa.
Subvencija za umjetno osjemenivanje krava plotkinja iznosi 50,00 kuna, a za umjetno osjemenjivanje krmača 60,00 kuna.

Članak 6.
Subvencija za umjetno osjemenjivanje provodi se putem Veterinarskih stanica s kojima je sklopljen ugovor, ili korisnika koji su završili seminar za umjetno osjemenjivanje krmača.
Davaoci usluga umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja dužni su cijenu umjetnog osjemenjivanja umanjiti za iznos od 50,00 kuna po osjemenjenoj kravi.
Subvencija za umjetno osjemenivanje krmača isplaćivat će se korisnicima nakon predočenja originalnog računa, a isplaćivat će se na račun korisnika, ili putem Veterinarskih stanica, koje su dužne cijenu umjetnog osjemenjivanja umanjiti za iznos od 60,00 kuna.
Subvencija za nabavu uzgojno valjanih nazimica u visini od 400,00 kuna isplaćivat će se korisnicima nakon predočenja potvrda o porijeklu svinja (rodovnik) izdanih od Hrvatskog stočarskog centra.

Članak 7.
Subvenciju u iznosu od 0,35 kn po litri mlijeka, za isporučeno otkupljeno sirovo mlijeko, ostvaruje poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, na temelju dokaza o prebivalištu (preslike osobne iskaznice), preslike Upisnika, preslike ugovora sa otkupljivačem, te ovjerenih računa o isporučenim količinama sirovog mlijeka mljekarskoj industriji.

Članak 8.
Zahtjevi za subvenciju dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu općine Jakovlje sa pripadajućom dokumentacijom, a rješavaju se prema redoslijedu dospijeća i do utroška sredstava. Jedinstveni upravni odjel će nakon provjere dokumentacije podnositelja zahtjeva pismeno obavijestiti o rješenju.
Odobrena sredstva za uzgoj i držanje junica (prvotelki),  umjetno osjemenjivanje krmača, nabavu uzgojno valjanih nazimica  i isporučeno sirovo mlijeko dostavit će se na račun podnositelja zahtjeva.

Članak 9.
Ukoliko je korisnik općinske subvencije odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u općinski proračun, te će biti isključen iz svih općinskih subvencija u poljoprivredi u narednih pet (5) godina.

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku općine Jakovlje, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2008. godine.

Članak 11.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o subvencijama u poljoprivredi (Službeni glasnik općine Jakovlje broj 1/07). 

 

PREDSJEDNICA
POGLAVARSTVA OPĆINE JAKOVLJE
Snježana Bužinec, dipl. polit. 

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:
Subvencije - Poljoprivreda 20080114.pdf (22kB)

Odluka o isplati jednokratne pomoći za nabavku opreme za novorođenčad

01.01.2008. (Male vijesti)

Članak 1.
Roditeljima djeteta rođenog u 2008. godini s prebivalištem na području općina Jakovlje u trajanju najmanje 6 mjeseci, isplatit će se jednokratna novčana pomoć za nabavku opreme u iznosu od 1.500,00 kuna po djetetu.

Članak 2.
Isplata novčane pomoći iz članka 1. ove Odluke izvršit će se na tekući račun jednog od roditelja u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 3.
Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu novčane pomoći iz članka 1. ove Odluke, oba roditelja su dužni priložiti važeću osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokument radi utvrđivanja istovjetnosti adrese prebivališta na području općine Jakovlje najmanje 6 mjeseci od dana rođenja djeteta, broj tekućeg računa te rodni list djeteta.

Članak 4.
Roditelj koji da netočne ili neistinite podatke i primi isplatu pomoći za opremu novorođenčeta prema ovoj Odluci, a za kojega se naknadno utvrdi da ne ispunjava uvjete za istu, dužan je vratiti isplaćeni iznos pomoći sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od dana isplate.

Članak 5.
Novčanu pomoć neće moći koristiti roditelji koji nemaju podmirene financijske obveze prema općini Jakovlje.

Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku općine Jakovlje, a stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine.

PREDSJEDNICA
POGLAVARSTVA OPĆINE JAKOVLJE
Snježana Bužinec, dipl. polit. 

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:
Odluka - Subvenciranje boravka djecji vrtic 20080101.pdf (19kB)

Odluka o sufinanciranju djece u dječjim vrtićima za 2008. godinu

01.01.2008. (Male vijesti)

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima za 2008. godinu.

II.
Boravak djece u dječjim vrtićima sufinancira se za djecu čija oba roditelja ili samohrani roditelj imaju prebivalište na području općine Jakovlje.

III.
Boravak djece u dječjim vrtićima sufinancira se sa iznosom od 700,00 kuna po djetetu mjesečno, a na temelju ispostavljene fakture od strane dječjeg vrtića, čiji sastavni dio je popis djece koja borave u vrtiću.

IV.
Iznimno, ukoliko dijete zbog  bolesti ne pohađa vrtić više od 30 dana, općina Jakovlje dodatno  sufinancira iznos  od  345,00 kuna, za što je potrebno priložiti liječničku potvrdu.

V.
Da bi roditelji ostvarili pravo na sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću Jedinstveni upravni odjel općine Jakovlje izdaje odgovarajuću potvrdu  za koju je potrebno dostaviti:

 1. potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice  ( za oba roditelja)
 2. domovnicu ili rodni list za dijete za koje se traži sufinanciranje.

            -    odgovarajući dokument kojim dokazuje da je samohrani roditelj.

VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku općine Jakovlje.

PREDSJEDNICA
POGLAVARSTVA OPĆINE JAKOVLJE
Snježana Bužinec, dipl. polit. 

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:
Odluka - Subvenciranje boravka djecji vrtic 20080101.pdf (19kB)

Odluka o kandidiranju projekata za korištenje financijskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

01.08.2008. (Razvojni projekti)

O D L U K A
o kandidiranju projekata za korištenje
 financijskih sredstava  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 Za korištenje  financijskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Poglavarstvo  općine Jakovlje kandidira projekte za sljedeće natječaje:

 1. za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku  učinkovitost radi financiranja Programa i Projekata s područja zaštite okoliša  za područje::
  - smanjenje emisije štetnih plinova u okoliš
  a)
  projekt uvođenje plinskog centralnog grijanja u PŠ Igrišće
  b) projekt izgradnje kotlovnice i plinskog centralnog grijanja za zgradu društvenog doma i vrtića u Jakovlju

 

 1. za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financiranja Programa i Projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za područje
  - održiva gradnja

        a) izgradnja krovišta i postava stolarije za društveni dom i vrtić u   Jakovlju

 

PREDSJEDNICA
POGLAVARSTVA OPĆINE JAKOVLJE
Snježana Bužinec, dipl. polit.

Vlada dala zeleno svjetlo za investiciju u Jakovlju

30.5.2019.

objavljeno u:

Male vijesti

U Vladi Republike Hrvatske održan je sastanak na kojem je predstavljen investicijski projekt austrijskog investitora FACC na području Općine Jakovlje - izgradnja tvornice za proizvodnju unutarnjih dijelova za zrakoplove, koji će se ugrađivati u najpoznatije svjetske zrakoplove poput Airbusu, Boeinga i drugih. Uz predstavnike Općine, načelnicu Sanju Borovec, njezinog zamjenika Marija Hlad te predsjednika Općinskog vijeća Marijana Capek, sastanku su nazoćili predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ministar gospodarstva Darko Horvat, državni tajnik Ministarstva gospodarstva Zdenko Lucić, župan Zagrebačke županije...

saznaj više...

Velika investicija na području općine Jakovlje

29.5.2019.

objavljeno u:

Male vijesti

Poštovani mještani Općine Jakovlje sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je austrijska aeronautička tvrtka FACC u poduzetničkoj zoni na području Općine Jakovlje odlučila izgraditi tvornicu za proizvodnju unutarnjih dijelova za zrakoplove. Dostavom podatka o poduzetničkim zonama Ministarstvu gospodarstva, u proteklih 4 – 5 mjeseci uslijedili su brojni sastanci te prezentacije poduzetničke zone velikom broju potencijalnih investitora. Rezultat svega je odluka tvrtke FACC o kupnji zemljišta u poslovnoj zoni Sjever 2 i izgradnji tvornice na istoj. Investicijski projekat austrijskog investitora...

saznaj više...

© Sva prava pridržana. Službene stranice Općine Jakovlje 2007. - 2020.