Novosti
Predsjednički izbori 2019.
Lokalni izbori 2017.
Izbori VMO 2016.
Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
Izbori predsjednik RH
Referendum
Izbori 2015.
Općinske manifestacije
Gospodarstvo
Sport
Novosti iz EU
Ustrojstvo općine
Načelnik
Jedinstveni upravni odjel
Općinsko vijeće
Mjesni odbori
Kultura i obrazovanje
Osnovne škole
Predškolski odgoj
Kulturno umjetnička društva (KUD-ovi)
Udruge
Knjižnica
Kulturna događanja
Javni prijevoz
Ivček
Presečki - Vozni red
Vaše i naše novine
Novine
Dodatne mogućnosti
RSS
Sjednice
Sjednice općinskog vijeća
Službeni glasnici
Gospodarstvo
Proračun općine
Sponzorstva i donacije
Gospodarske zone
Razvojni projekti
Statistički podaci
Objave i dokumenti
Strategija razvoja
Servisne informacije
Dokumenti
Financijski izvještaji
Pristup informacijama
Popis sklopljenih ugovora
EU projekti
Javna nabava
Javni natječaji
Ostalo
Male vijesti
Savjet mladih
Savjetovanje s javnošću
Komunalno
Komunalno gospodarstvo
Gospodarenje otpadom
Zaštita okoliša
Odluke
Prostorni plan
Kontakt
Pitajte načelnika
Arhiva
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
Male vijesti

Obilježavanje Dana jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112

11.2.2020.

Dana 11. veljače obilježava se Dan jedinstvenog europskog broja  za hitne službe 112 – Dan 112.  Jedinstveni europski broj 112 u Republici Hrvatskoj uveden je 11. veljače 2005. godine. Uvođenjem ovog broja uspostavljen je jedinstveni sustav kojemu je osnovna zadaća prijema svih hitnih poziva na broj 112, na koji građani i strani turisti mogu dojaviti ugrožavanje ljudskih života, imovine ili okoliša, neovisno o teritorijalnoj i strukovnoj nadležnosti hitnih službi.
Sustav 112 u Republici Hrvatskoj djeluje unutar Ravnateljstva civilne zaštite i neprekidno  osigurava zaprimanje dojava na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 putem telefona, SMS poruka, te e-poziva (e-Call), automatskog poziva na broj 112 iz vozila koja imaju ugrađen takav sustav.
Putem broja 112 zaprimaju se sve vrste hitnih poziva, a u skladu s utvrđenim procedurama (standardnim operativnim postupcima, komunikacijskim protokolima, uputama i drugim operativnim dokumentima) pozivi se prosljeđuju u teritorijalno i strukovno nadležne prijavno-dojavne jedinice hitnih službi ili im se temeljem dojave informacije prenose.
Sustav koordinira hitne službe, zaprima obavijesti o neposrednim i nadolazećim opasnostima te provodi uzbunjivanje građana skrećući pozornost na opasnost uz istovremeno pružanje informacija o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti. Županijski centar 112 Zagreb nadležan je za operativnu funkcionalnost broja 112 za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije. U okviru tih nadležnosti i odgovornosti ŽC 112 zaprimio je tijekom 2019. godine ukupno 506.503 poziva raznih kategorija koji su proslijeđeni hitnim službama, drugim odgovornim subjektima, institucijama i tijelima i koji su u konačnici rezultirali spašavanjem života, sprječavanjem ili smanjenjem nastanka materijalnih i financijskih šteta i drugih posljedica. U ovom velikom broju poziva namjenskih je bilo 329.284, nenamjenskih 176.839 dok je zlonamjernih bilo samo 380. U klasifikaciji aktivnosti Centra to je bilo ukupno 137.956 događaja.
U proteklom periodu Sustav 112 u Republici Hrvatskoj ispunio je svoju osnovnu namjenu i prepoznat je kao sustav na koji se građani i turisti mogu osloniti u svakoj hitnoj situaciji. Posebno ohrabruje činjenica kako raste broj hitnih poziva na stranim jezicima, što znači kako su hrvatski Sustav 112 prepoznali i inozemni turisti, a čime se Republika Hrvatska afirmira kao poželjno i sigurno turističko odredište.
Izgradnja sustava u cjelini usmjerena je na implementaciju suvremenih tehničko-tehnoloških rješenja 112 te jačanje koordiniranja ostalih hitnih brojeva policije, vatrogastva i hitne medicinske pomoći. U tom je kontekstu napravljen značajan iskorak u Županijskom centru 112 Zagreb integriranjem županijskog Vatrogasnog operativnog centra na području Zagrebačke županije i njihovog zajedničkog rada u istim radnim prostorima.
Na kraju želimo naglasiti značajke i prednosti broja i Sustava 112, kako za građane i turiste tako i za sve hitne službe:

 • Broj 112 građanima i turistima dostupan je 24 sata dnevno a pozivi su besplatni sa svih javnih telefonskih govornica, mobilnih ili fiksnih telefonskih priključaka,
 • Pozivatelj ne mora poznavati telefonske brojeve hitnih službi te njihove teritorijalne i strukovne nadležnosti, što je posebno značajno za turiste ili pozivatelje u stresnim okolnostima,
 • Pozivom na broj 112 može se dobiti pomoć bilo koje hitne službe: policije, vatrogasaca, hitne medicinske pomoći, gorske službe spašavanja, službe traganja i spašavanja na moru, inspekcijske ili komunalne službe te udruga građana koje su svojim aktivnostima i sposobnostima vezane za sustav civilne zaštite, kao što su lovci ili ronioci,
 • Sustav 112 omogućava lociranje pozivatelja na broj 112 te prijem hitnog poziva na stranim jezicima,
 • Pozivom na broj 112 štedi se vrijeme jer jedan poziv praktički paralelno alarmira nekoliko službi, odnosno operater nakon dojave hitnog slučaja alarmira i komunikacijski koordinira sve hitne službe potrebne u konkretnoj situaciji,
 • Hitne službe u svom operativnom radu nisu ometane zlonamjernim, nenamjenskim ili višestrukim opetovanim pozivima o istom hitnom slučaju jer im operater na broju 112 takve pozive ne prespaja.

Fašnik u Jakovlju

14.2.2020.

Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata organizira u subotu, 15. veljače 2020. godine, manifestaciju pod nazivom "Fašnik u Jakovlju". Manifestacija započinje u 9,00 sati okupljanjem povorke ispred zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Jakovlje". Povorka će prolaziti Zagrebačkom ulicom, Zagorskom ulicom, Ulicom Svete Doroteje, Topličkom ulicom do Kraljevog Vrha (caffe bar „Jelen“), te se nastavlja prema zgradi Općine Jakovlje. Nakon završne ceremonije spaljivanja fašnika, druženje se nastavlja u 17,00 sati u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Jakovlje".Razvoj infrastrukture širokopojasnog interneta

10.2.2020.

Dana 10. veljače 2020. godine gradonačelnik Željko Turk potpisao je Sporazum o partnerstvu s Hrvatskim telekomom u provedbi projekta „Razvoj infrastrukture širokopojasnog interneta na području Zaprešića“ u okviru Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „Izgradnja mreže slijedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža slijedeće generacije. Do kraja 2023. godine planirano je izgraditi optičke mreže koje će omogućiti brzinu od minimalno 100Mbit/s, što je posebno značajno za ruralna naselja gdje postojeća infrastruktura pruža isključivo osnovne brzine. Procijenjena vrijednost projekta za zaprešićki kraj u koji je uključena i Općina Jakovlje iznosi cca 65 milijuna kuna, od čega će 50% financirati Hrvatski Telekom, a ostatak EU fondovi. Slijedeći korak je zajednička prijava na Javni poziv nositelja projekta Grada Zaprešića i odabranog prihvatljivog prijavitelja Hrvatskog Telekoma. Rok za dostavu projektnih prijedloga je najkasnije do 21. veljače 2020. godine.

Valentinovo u Jakovlju

10.2.2020.

Pozivamo mještane Općine Jakovlje na glazbeno poetski cabaret "Adam i ona", koji će se održati dana 16. veljače 2020. godine (nedjelja), s početkom u 19:00 sati u Društvenom domu - Kino dvorani u Jakovlju. Glazbeno poetski cabaret održava se pod pokroviteljstvom Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Jakovlje i Općine Jakovlje. Veselimo se Vašem dolasku kako bismo zajedno obilježili Dan zaljubljenih. ULAZ JE SLOBODAN.

Suradnja na održavanju sigurnosti na području Općine Jakovlje

7.2.2020.

U četvrtak, 6. veljače 2020. godine, održan je sastanak u prostorijama Općine Jakovlje, na kojem su sudjelovali općinska načelnica Sanja Borovec, načelnik Policijske postaje Zaprešić Mario Bošnjak, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zaprešić Martina Jakuš, ravnateljica Osnovne škole Jakovlje Ljiljana Klepac, osnivačica Dječjeg vrtića „Bambi“ Renata Brekalo i župnik Ivan Hrastović. Sastanak je organiziran u cilju razvijanja koordinirane suradnje između državnih tijela i jedinice lokalne samouprave. Često se događa da zbog nedostatka međusobne komunikacije dolazi do međusobnog nepoznavanja, nepovezanosti u radu, suprostavljenosti u pristupu i strategijama rješavanja problema i drugih negativnih pojava koje znatno smanjuju učinkovitost. Cilj je putem preventivnih aktivnosti povećanje sigurnosti, prevencija štetnog ponašanja, smanjenje straha mještana od kriminaliteta te podizanje ukupne kvalitete života na području Općine Jakovlje, i to zajedničkim i koordiniranim radom cijele zajednice.

Održana Skupština Tenis kluba Jakovlje

7.2.2020.

Dana 7. veljače 2020. godine, članovi Tenis kluba Jakovlje, održali su redovnu godišnju skupštinu. Na skupštini je prihvaćeno Izvješće o radu za 2019. godinu, te Plan rada za 2020. godinu. Iz Izvješća se moglo vidjeti da su 2019. godinu završili uspješno s dosta osvojenih turnira. Predsjednik Marijan Capek, iznio je plan i program za 2020. godinu iz kojeg je vidljivo da će članovi Tenis kluba Jakovlje sudjelovati na brojnim turnirima. Hvala svim članovima kluba što svojim djelovanjem obogaćuju sportski život Općine Jakovlje, te svojim radom promoviraju Općinu Jakovlje diljem Zagrebačke županije kao i van njenih granica.

Obavijest o evidentiranju cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

6.2.2020.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste: N-J28 „Ulica Adele Sixta“ (od Zagrebačke ceste 2 (ŽC 3007) oko parka do Zagrebačke ceste 6 (ŽC 3007)) u Jakovlju, ukupne dužine cca 350 metara u k.o. Jakovlje i N-J01A „Dvorska ulica“ (od Ulice Adele Sixta 3 (N-J28) do Dvorske ulice (N-J01)) u Jakovlju, ukupne dužine cca 70 metara u k.o. Jakovlje o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu. Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 131. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Jakovlje.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20200206-Javni-poziv

Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja dijela županijske ceste

4.2.2020.

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije započinje s postupkom evidentiranja dijela županijske ceste oznake ŽC 3007 naziva Stubička cesta u Jakovlju, u dužini od 1430 m. Predmetna nekretnina nalazi se na dijelu k.č.br. 4622, k.o. Jakovlje (od k.č.br. 84/4 k.o. Jakovlje do k.č.br. 3042, k.o. Jakovlje). Ovim pozivom Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije obavještava i poziva na geodetsku izmjeru nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa navedenim česticama, o započinjanju i tijeku postupka evidentiranja. Obilježavanje granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta izvršit će se dana 18. veljače 2020. godine od 8:00 sati do završetka radova, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta obilježavanje se odgađa na prvi slijedeći radni dan povoljnih vremenskih uvjeta u isto vrijeme. Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, provest će prema gore navedenom rasporedu obilježavanje granica zemljišta na kojima je izgrađena županijska cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije. Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te potrebna objašnjena, mogući su u prostorijama tvrtke „Geo Legin“, Zabok, Matije Gupca 39, dana 26. veljače 2020. godine, od 12:00 do 14:00 sati.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

20200204-01-Javni-poziv

Skupština Kuburaškog društva „Tri kralja“

3.2.2020.

Kuburaško društvo „Tri kralja“, dana 1. veljače 2020. godine održalo je redovnu godišnju skupštinu. Bila je to prilika da se rezimiraju aktivnosti ove udruge u protekloj godini. Iz izvješća predsjednika Udruge Ivana Solenički vidljivo je da je udruga imala 38 nastupa, od toga 27 nastupa izvan Općine Jakovlje te 11 nastupa unutar Općine Jakovlje. Između ostalog nastupali su na otvaranju Viteškog turniru u Varaždinu, Dana vitezova Vranskih, Susreta za Rudija, te ispraćaju stare godine točno u podne u Stubičkim Toplicama i dr. Isto tako organizirali su Kuburaško sprepucavanje i krvavicijadu, Uskrsni krijes, sportske igre kuburaša, te prisustvovali kod svakog obilježavanja blagdana i praznika gdje su zajedno sa Općinskim vodstvom položili cvijeće i zapalili svijeće u parku kod spomenika i na groblju kod križa. Nadalje, zajedno sa općinskim vodstvom također su prisustvovali na 21. Sajmu gospodarstva u Zaprešiću. Još jednom iskazali su zahvalu Općini Jakovlje koja ih je u 2019. godini povodom Dana Općine Jakovlje imenovala počasnom stražom Općine Jakovlje. Osim članova Kuburaškog društva „Tri kralja“, na Skupštini je bila nazočna načelnica Općine Jakovlje koja se prisutnima obratila prigodnim govorom, te iskazala zadovoljstvo djelovanjem udruge, koja diljem lijepe naše Hrvatske promiče Općinu Jakovlje, te svojim djelovanjem obogaćuje društveni život naše Općine Jakovlje. Načelnica Općine Jakovlje, ujedno se zahvalila na uručenoj Plaketi kao počasnom članu Kuburaškog društva „Tri kralja“.

Održana redovna godišnja skupština NK Dinamo

30.1.2020.

Dana 29. siječnja 2020. godine članovi Nogometnog kluba Dinamo-Jakovlja, održali su redovnu godišnju skupštinu. Pozdravnu riječ i uvod u skupštinu dao je predsjednik kluba gospodin Ivica Jelić koji je ujedno i predložio članove radnih tijela skupštine. Radna tijela skupštine jednoglasno su prihvaćena. Na skupštini je prihvaćeno izvješće o radu za 2019. godinu, te plan rada za 2020. godinu. Predsjednik kluba Ivica Jelić istaknuo je ciljeve za 2020. godinu vezane za mlađe dobne kategorije te za seniorsku momčad, kao i druge aktivnosti kluba planirane za 2020. godini. Isto tako iskazali su zadovoljstvo postignutim rezultatima u svim kategorijama od kikića pa do seniora. Osim članova NK Dinamo-Jakovlje, na Skupštini je bila nazočna načelnica Općine Jakovlje koja se prisutnima obratila prigodnim govorom, te iskazala zadovoljstvo postignutim rezultatima i pozitivnom klimom u klubu.

Izgradnja pješačke staze (nogostupa) na Topličkoj cesti u Jakovlju

30.1.2020.

Iako je mjesec siječanj, povoljni vremenski uvjeti dozvoljavaju nam izvođenje radova na izgradnji pješačke staze (nogostupa) na dijelu Topličke ceste u Jakovlju (kod Kokota), koja je započela krajem studenoga 2019. godine.  U tijeku su završni radovi na izgradnji navedene pješačke staze odnosno izvode se radovi na asfaltiranju. Ovom Projektu pristupilo se iz sigurnosnih razloga jer je navedena dionica potencijalno opasno mjesto za sve sudionike u prometu. Radi poticanja daljnjih ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje, a posebice izgradnje pješačkih staza, izrađena je projektna dokumentacija za 8 dionica za koje smo pred ishođenjem akata od strane Upravnog odjela za graditeljstvo potrebnih za gradnju, a koje planiramo realizirati u narednim razdobljima.

Marin Hlad iz Velike Britanije donosi iskustvo za naredna natjecanja

28.1.2020.

Iza članova Taekwondo kluba Zaprešić Marina Hlada i Mihaele Ranogajec nastup je na velikom međunarodnom turniru u Velikoj Britaniji. Otvoreno prvenstvo Velike Britanije u formama okupilo je najbolje svjetske taekwondo natjecatelje, među kojima su zavidno znanje pokazali i naši natjecatelji. U pojedinačnoj konkurenciji Mihaela Ranogajec je kod juniorki zauzela 18 mjesto, dok je Marin bio 13. Nastupili su i u paru, gdje su u konačnici zauzeli 11. mjesto. Bez obzira na to što nisu uspjeli osvojiti odličje, zaprešićki taekwondoisti nisu nezadovoljni, te poručuju kako će im ovo iskustvo itekako pomoći u narednim nastupima i turnirima. Uz Mihaelu i Marina na natjecanju su ih bodrili trener Nikola Leskovar te Martina Hlad.

 

Prodaja mjesečnih karata

27.1.2020.

Prema obavijesti zaprimljenoj od trgovačkog društva „PRESEČKI GRUPA“ d.o.o., društva za prijevoz, trgovinu, usluge i putničku agenciju, Krapina, Frana Galovića 15, obavještavamo Vas da karte za mjesec veljaču 2020. godine možete kupiti dana 31. siječnja 2020. godine – petak u razdoblju od 18:00 do 19:30 sati te 01. veljače 2020. godine – ponedjeljak u razdoblju od 09:00 do 11:00 sati, u prizemlju zgrade Općine Jakovlje. Prodaja mjesečnih karata kod prodajnih ureda trgovačkog društva „PRESEČKI GRUPA“ d.o.o., počinje dana 28. siječnja 2020. godine.

Dokumente možete preuzeti u izvornom formatu:

20200128-POZIV-Kraljev-Vrh-2020

Opskrba vodom u naselju Kraljev Vrh

27.1.2020.

Vezano uz projekt Izgradnje vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda d.o.o. na području Općine Jakovlje u naselju Kraljev Vrh, pozivaju se mještani Kraljevog Vrha na sastanak koji će se održati u četvrtak 30. siječnja 2020. godine u prostorijama Društvenog doma Kraljev Vrh, Školska 1, Kraljev Vrh, s početkom u 18:00 sati. Teme sastanka je – Opskrba vodom naselja Kraljev Vrh u sklopu Vodoopskrbnog sustava „Zagorskog vodovoda“ na području Općine Jakovlje. Sastanku će biti prisutni predstavnici Općine Jakovlje, predstavnici Zagorskog vodovoda d.o.o., predstavnici Općinskog vijeća Općine Jakovlje i predstavnici MO Kraljev Vrh. Zbog aktualnosti i važnosti teme, a vezano uz nastavak izgradnje vodovodne mreže kao i pokretanje postupka priključenja na komunalne vodne građevine u sklopu vodoopskrbnog sustava „Zagorskog vodovoda“ u naselju Kraljev Vrh, očekujemo Vaš dolazak.

Dokumente možete preuzeti u izvornom formatu:

20200128-POZIV-Kraljev-Vrh-2020

Održavanje vodotoka na području Općine Jakovlje

24.1.2020.

Tijekom svake godine u našoj Općini izvode se redovni i izvanredni radovi održavanja vodotoka u sklopu vodnog gospodarstva. Stoga se i ove godine nastavlja suradnja s Hrvatskim vodama, sukladno Programu održavanja vodotoka na području Općine Jakovlje. Prema obavijesti Hrvatskih voda, Vodnogospodarska Ispostava za slivno područje Krapina - Sutla, dana 27. siječnja 2020. godine započet će radovi na Mlinskom potoku i pritokama - Kraljev Vrh i to u vidu uklanjanja naplavina iz korita vodotoka iz programa preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 12. Cilj navedenih radova je zaštita imovine i ljudskih života od štetnog djelovanja vode. Da bi se taj cilj postigao potrebno je preventivno djelovanje. Vlasnici ili posjednici zemljišta dužni su prema Zakonu o vodama („Narodne novine“ broj 66/19) osigurati nesmetani pristup djelatnicima vodnog gospodarstva i omogućiti im nesmetano izvršavanje radova. Svi radovi odvijat će se u skladu sa pravilima struke i sukladno zakonskoj regulativi. Molimo Vas za susretljivost jer je izvođenje naprijed navedenih radova pod osobitom zaštitom i od interesa za Republiku Hrvatsku, ali i za jedinicu lokalne samouprave na čijem se području radovi izvode. O početku naprijed navedenih radova obavještavaju se svi vlasnici odnosno posjednici zemljišta uz čije parcele se izvode radovi. Ujedno Vas molimo da sukladno Zakonu o vodama osigurate nesmetan pristup djelatnicima vodnog gospodarstva prilikom izvođenja radova.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20200124-Hrvatske-vode

Zagrebačka županija – predstavljen nacrt prijedloga Masterplana prometnog sustava

17.1.2020.

Prošloga tjedna održana su javna izlaganja nacrta prijedloga Masterplana prometnog sustava Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te predstavljanje Strateške studije utjecaja na okoliš Masterplana, dok će javna rasprava o oba dokumenta trajati do 9. veljače.
Masterplan prometnog sustava Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije je strateški plan dugoročnog razvoja prometnog sustava aglomeracijskog područja, na kojem živi oko 1,25 milijuna stanovnika, a kojim bi se na području ovih triju jedinica regionalne samouprave omogućila veća prometna dostupnost, veća mobilnost stanovništva te veća sigurnost u prometu.
Navedeni ciljevi ostvarili bi se razvojem sustava javnog prijevoza, kao i ostalih oblika prometa, uzimajući u obzir njegovu održivost i ekološku prihvatljivost, kao jednih od važnijih preduvjeta u zaštiti okoliša i prirode. Temeljem Masterplana i Strateške studije, odnosno prihvaćanja konačnog prijedloga Masterplana, stvorit će se pretpostavke za zajedničko planiranje prometnog sustava na cijelom navedenom području, što podrazumijeva da bi jednoga dana putnici ulaskom u autobus, npr. u Jakovlju, mogli kupiti jedinstvenu kartu, kojom će se moći voziti kroz sve tri regije, mijenjajući pri tom više autobusa ili vlakova, a sve to na jefitiniji, brži te ekološki prihvatljiviji način.

Uspješno provedena akcija „I mi štitimo okoliš“ uz podjelu 1000 platnenih vrećica

19.1.2020.

Eko udruga Jelenje vode iz Kraljevog vrha na području Općine Jakovlje dovršila je veliku akciju zamjene plastičnih vrećica platnenima. Uz financijsku pomoć Zagrebačke županije, te uz financijsku i logističku podršku Općine Jakovlje, uspjeli su informirati građane i zamijeniti više od 11.000 plastičnih vrećica za preko 1.000 platnenih. Ova akcija pod nazivom „I mi štitimo okoliš“, nastavit će se i ove godine na području Općine Jakovlje, ali najavljeno je širenje na susjedne općine Bistru i Luku. Osim plastičnih vrećica, uskoro će pokrenuti i akciju zamjene plastičnih šalica za staklene, a osim micanja plastike iz okoliša djeluju i edukativno dijeljenjem letaka sa svim informacijama o štetnosti plastike i mogućnostima za njeno uklanjanje.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama iz sredstava proračuna Općine Jakovlje za 2020. godinu

17.1.2020.

Objavljuje se Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama iz sredstava proračuna Općine Jakovlje za 2020. godinu.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

20200117-Godisnji-plan-raspisivanja-javnih-natjecaja-za-udruge-2020

Raspisan Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2020.

16.1.2020.

Obavještavamo sve zainteresirane da je Središnji državni ured za šport raspisao Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2020. godini. Prema ciljevima Natječaja za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2020. godini, Središnji državni ured za šport sufinancirat će športske programe po sljedećim programskim područjima: 1. Poticanje programa bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom, 2. Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima, 3. Poticanje programa organiziranja međunarodnih športskih konferencija Središnji državni ured će sufinancirati programe najviše do 80% opravdanih troškova vrijednosti prijavljenog programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora. Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 kuna, a najveći 120.000,00 kuna. Prijavitelj se može prijaviti samo na jedno programsko područje Natječaja i samo s jednim programom. Na Natječaj se može prijaviti pravna osoba iz sustava športa – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama. Rok prijave na natječaj je do 31. siječnja 2020. godine.

Suradnja sa ŽUC-om

15.1.2020.

I ove godine, nastavlja se suradnja sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije – pravna osoba za upravljanje županijskih i lokalnim cestama, sukladno Programu održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Općine Jakovlje. Stoga su djelatnici ŽUC-a tijekom ovog mjeseca započeli sa radovima na uklanjanju nepoželjne vegetacije i kresanju raslinja uz nadvožnjake u Zagorskoj ulici i Jakovljanskoj ulici. Realizacija navedenih radova doprinijet će sigurnosti svih sudionika u prometu.

Prijavite se na rodoslovne radionice: U potrazi za korijenima

14.1.2020.

Obavještavamo sve zainteresirane, da Proksima - udruga za edukaciju i razvoj i Udruga Ekomuzej Bistra organiziraju besplatne rodoslovne radionice namijenjene stanovnicima Općina Bistra i Jakovlje. Polaznici će naučiti kako napraviti svoje obiteljsko stablo, gdje mogu pronaći dokumente i matične knjige, kako čitati stare knjige, kako upisivati svoje obiteljsko stablo u računalo, kako organizirati i zapisati sve podatke o svojim precima, koji su podaci o obitelji dostupni putem interneta itd. Dob polaznika nije bitna, mogu se prijaviti i djeca uz pratnju odrasle osobe, više osoba da izrađuju isto stablo (braća, roditelj-dijete, prijatelji, bratići/sestrične…). Broj mjesta je ograničen pa požurite s prijavom! Radionice će biti organizirane u četiri termina (8.2.2019.,15.2.2019.,22.2.2019. i 1.3.2019.) od 18:00 do 19:30 sati u prostoriji za udruge u prizemlju Kulturnog centra Bistra (Bistranska 98, Poljanica Bistranska). Na kraju radionica svaki sudionik imati će izrađeno rodoslovno stablo, a veličina će ovisiti o vremenu koje će provesti istraživajući.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

20200114-Rodoslovne-radionice

Održano 6. Kuburaško sprepucavanje i krvavicijada

9.1.2020.

U nedjelu 5. siječnja 2020. godine započelo je, već tradicionalno 6. kuburaško sprepucavanje i krvavicijada u organizaciji kuburaškog društva "Tri kralja". 
Manifestacija je započela misom  u crkvi Sveta Tri Kralja u Kraljevom Vrhu, gdje je ujedno održan i koncert duhovne glazbe na kojem su sudjelovali brojni gosti iz Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije te domaćini.  Nakon završetka koncerta duhovne glazbe brojni mještani i gosti nastavili su druženje uz "Kumovi". U ponedjeljak 6. siječnja uz brojne mještane i goste iz okolnih općina okupio se velik broj Kuburaških udruga koji su nakon svete mise povodom blagdana Sveta Tri Kralja, pokazali svoje vještine u kuburaškom sprepucavanju. Posjetitelji su mogli vidjeti kako su se nekad spremale krvavice, prisustvovati proglašenju pobjednika za najbolje krvavice i razgledati sajam proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva i udruga Jakovljanskog kraja i okolice. Zahvaljujem se svim članicama i članovima Kuburaškog društva "Tri Kralja", te svima koji su na bilo koji način sudjelovali u organizaciji ove manifestacije.  

Prekid opskrbe vodom

9.1.2020.

Obavještavaju se potrošači vode Zagorskog vodovoda da će zbog radova na vodoopskrbnom sustavu dana 10.01. 2020. (petak) u razdoblju od 08:00 – 12:00 sati bez vode biti potrošači s područja općine Jakovlje - Igrišče i to slijedeće ulice: Gajeva, Tuđenova, Hrastinska, Kutinjačeva, Igriška i Jaguštova ulica Zagorski vodovod moli potrošače za razumijevanje.

Obavijest o radnom vremenu

30.12.2019.

Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje dana 31. prosinca 2019. godine radi do 12,00 sati.

Puštene u rad besplatne internetske pristupne točke (WIFI 4 SMART GREEN RING)

30.12.2019.

Ovih su dana na području Općine Jakovlje puštene u rad bežične (WiFi) pristupne točke koje će mještanima i posjetiteljima naše Općine omogućiti besplatan pristup internetu. Postavljanje WiFi pristupnih točaka sufinancirano je sredstvima Zagrebačke županije temeljem Ugovora o potpori za sufinanciranje razvoja mreže WIFI pristupnih točaka na području Zagrebačke županije (Općine Jakovlje) – WIFI4 Smart Green Ring. Postavljanjem navedene mreže stvoren je temelj za otvorenu komunikaciju i bolju povezanost Zagrebačke županije uz implementaciju naprednih komunikacijskih tehnologija te besplatan pristup internetu za sve mještane i posjetitelje, kao i viši životni standard i kvalitetnija usluga. Realizacijom projekta nabavila se oprema za instaliranje pristupnih točaka WIFI (bežičnih pristupnih točaka) na 5 lokacija na javnim površinama na području naselja Igrišće, Jakovlje i Kraljev Vrh. Internetu mogu pristupiti svi koji se nalaze unutar područja pokrivenosti na način da se svojim mobilnim uređajem, tabletom ili prijenosnim računalom priključe na WiFi mrežu naziva „WiFi 4 Smart Green Ring“.

Prodaja mjesečnih karata

27.12.2019.

Prema obavijesti zaprimljenoj od trgovačkog društva „PRESEČKI GRUPA“ d.o.o., društva za prijevoz, trgovinu, usluge i putničku agenciju, Krapina, Frana Galovića 15, obavještavamo Vas da karte za mjesec siječanj 2020. godine možete kupiti dana 28. prosinca 2019. godine – subota u razdoblju od 09:00 do 11:00 sati te 30. prosinca 2019. godine – ponedjeljak u razdoblju od 18:00 do 19:30 sati, u prizemlju zgrade Općine Jakovlje. Prodaja mjesečnih karata kod prodajnih ureda trgovačkog društva „PRESEČKI GRUPA“ d.o.o., počinje dana 27. prosinca 2019. godine.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

20191227-Prodaja-karata

Dodjela stipendija redovitim učenicima i studentima s područja Općine Jakovlje u 2019./2020.

24.12.2019.

U društvu mladih, pametnih i vrijednih ljudi koji su ponos i budućnost naše Općine Jakovlje, dana 23. prosinca 2019. godine u prostorijama Općine Jakovlje održano je potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija u školskoj/akademskoj godini 2019./2020. Općina Jakovlje dodijelila je 12 učeničkih stipendija i 6 studentskih stipendija. Stipendije su dodijeljene u tri kategorije i to: stipendije za nadarene učenike/studente, stipendije za učenike/studente po socijalnom kriteriju te stipendije za učenike/studente koji se školuju za deficitarna zanimanja. Potpisivanje ugovora, uvodnim riječima započela je načelnica Općine Jakovlje – Sanja Borovec, koja je učenicima i studentima poželjela uspjeh u obrazovanju, ali i ostanak na području Općine Jakovlje nakon školovanja, kako bi svojim budućim radom mogli doprinijeti razvoju lokalne zajednice.

Moto mrazovi posjetili dječji vrtić „Bambi“ u Jakovlju

23.12.2019.

I ove godine povodom predstojećih božićnih i novogodišnjih blagdana našu vrtićku i predškolsku djecu razveselili su MOTO MRAZOVI koji su ih darivali prigodnim poklonima. Na licima djece vidjelo se veliko oduševljenje i radost, stoga veliko HVALA našim motoristima.

Obavijest o radnom vremenu

23.12.2019.

Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje dana 24. prosinca 2019. godine radi do 12,00 sati.

Čestitka

19.12.2019.

Poštovane mještanke i mještani Općine Jakovlje, pred nama je najljepši kršćanski i obiteljski blagdan Božić čija se sveta poruka ogleda u slavlju radosne vijesti o rođenju Isusa Krista, u skromnom veselju i obiteljskom okupljanju. Božićni blagdani su vrijeme obiteljskog okupljanja, vrijeme koje nas nadahnjuje na toleranciju i poštivanje, vrijeme darivanja, opraštanja, novih početaka i nada. Ohrabreni ovim blagdanom, ali i toplinom svojih obitelji pronađite vjeru i snagu za dane koji su pred nama. Zajedničkim razumijevanjem i dobrom voljom svi ih možemo učiniti još boljima i sretnijima. Sa željom da osjetite blagdansku radost i provedete blagdanske dane u miru, ljubavi i međusobnom razumijevanju, svima Vama, vašim obiteljima, prijateljima, ljudima dobre volje, svim poslovnim partnerima, želimo čestit Božić i Novu 2020. godinu, puno zdravlja, božjeg blagoslova, radost i veselje neka uđe u sve naše domove, želi Vam općinska načelnica Općine Jakovlje u svoje osobno ime, u ime zamjenika općinske načelnice, predsjednika Općinskog vijeća i svih vijećnika Općinskog vijeća Općine Jakovlje te djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje.

Odluka o dodjeli stipendija redovitim učenicima/studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj 2019./2020. godini

19.12.2019.

Na temelju članka 17. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje (KLASA: 604-01/19-01/01, URBROJ: 238/11-01/1-19-1 od 11. rujna 2019. godine), na temelju odredbi Odluke o vrsti, broju i visini stipendija za učenike i studente te vrstu deficitarnih zanimanja u školskoj/akademskoj godini 2019./2020. (KLASA: 604-01/19-01/02, URBROJ:238/11-03/1-19-1 od 24. listopada 2019. godine) i Natječaja za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2019./2020. (KLASA:604-01/19-01/03, URBROJ:238/11-01/1-19-1 od 31. listopada 2019. godine) objavljenog na službenoj internet stranici Općine Jakovlje, Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Jakovlje dana 19. prosinca 2019. godine, donijelo je Odluku o dodjeli stipendija redovitim učenicima/studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj 2019./2020. godini.

Dokument možete pogledati u izvornom formatu:

20191219-Odluka-o-dodjeli-stipendija

Osvijetljen jumbo plakat

17.12.2019.

Dana 17. prosinca 2019. godine, započeli su radovi na osvjetljenju jumbo plakata, koji je postavljen na javnoj površini u sklopu zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju. Postavljeni jumbo plakat služi kao jedna vrsta komunikacije s mještanima Općine Jakovlje. Svrha osvjetljenja bila je povećati zamijećenost sadržaja poruke jumbo plakata i uklopiti isti u neposrednu okolinu.

Prijem beba i roditelja

17.12.2019.

U Općini Jakovlje po prvi puta upriličen je svečani prijem beba i roditelja kojima su tijekom 2019. godine isplaćene jednokratne pomoći za nabavku opreme za novorođenčad. Tom prigodom su im općinska načelnica Sanja Borovec i zamjenik općinske načelnice Mario Hlad uručili prigodne poklone. Općinska načelnica Sanja Borovec upoznala je roditelje s aktivnostima koje Općina Jakovlje provodi na području brige o djeci i mladima u području predškolskog odgoja i obrazovanja te istaknula kako Općina Jakovlje osigurava ostvarenje kvalitetnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja, već od najranije dobi kao i brojne pomoći roditeljima kako bi djeci omogućili bezbrižno, veselo i prije svega kvalitetno odrastanje. Općina Jakovlje se odlučila najmlađe stanovnike pratiti od njihova rođenja pa kroz odrastanje, i to s jednokratnom pomoći za nabavku opreme za novorođenčad, subvencioniranjem vrtića, male škole, nabavkom udžbenika i radnih bilježnica za učenike, sufinanciranjem prijevoza učenika i studenata, i stipendijama učenicima i studentima, i dr. U nadasve ugodnoj atmosferi općinska načelnica Sanja Borovec čestitala je roditeljima na njihovim prinovama, zaželjela im sretne božićno - novogodišnje blagdane, a malenima sretno i bezbrižno djetinjstvo s željom da ovakav prijem postane tradicija te istaknula da je darivanje najmlađih mještana svakako jedan od najsretnijih trenutaka tijekom godine, jer maleni su garancija opstanka. Tijekom druženja roditelji su izrazili zahvalnost na pomoći koju Općina pruža roditeljima novorođenih beba te poželjeli uspješnu 2020. godinu.

Božićna priredba u Kraljevom Vrhu

16.12.2019.

Na veliko veselje i radost djece iz Kraljevom Vrha, kao i mještana Kraljevog Vrha i gostiju, u subotu 14. prosinca 2019. godine u prostorijama Društvenog doma u Kraljevom Vrhu održana je Božićna priredba pod nazivom „Radujte se narodi kad čujete glas, kad se Isus porodi u blaženi čas“  u organizaciji Udruge žena i djevojaka Kraljev Vrh. Posjetitelji su bili oduševljeni predstavom, koja je na njihova lica izmamila osmjeh, te su trud organizatora kao i glumaca nagradili ogromnim pljeskom na kraju predstave.

Rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice – Toplička cesta 1. dio

13.12.2019.

Dana 9. prosinca 2019. godine, započeli su radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice – Toplička cesta 1. dio, u Jakovlju. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Projekt se provodi uz financijski doprinos Zagrebačke županije, Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu i vlastitih proračunskih sredstava.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Jakovlje

13.12.2019.

Sukladno članku 25. stavak 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (Narodne novine broj 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11 i 128/14) najkasnije pet dana prije dana izbora, općinska, gradska izborna povjerenstva i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba za područje Republike Hrvatske objavit će koja su biračka mjesta određena s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

20191213-Rjesenje-odredivanju-birackih-mjesta-na-podrucju-Opcine-Jakovlje

Provođenje preventivne Operativne akcije pod nazivom "MIR i DOBRO“

12.12.2019.

Povodom predstojećih božićnih i novogodišnjih blagdana Ministarstvo unutarnjih poslova prati i analizira stanje sigurnosti te javni red i mir povodom čega  će provoditi preventivnu Operativnu akciju pod nazivom "MIR i DOBRO“ .
Temeljna zadaća provođenja akcije je sprječavanje zlouporabe svih vrsta vatrenog oružja, eksplozivnih i rasprskavajućih sredstava, te pirotehničkih sredstava za zabavu kao što su petarde, rakete, topovska punjenja i druga eksplozivna sredstva, sa ciljem održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira kao i opće sigurnosti svih građana i imovine.
U vremenu od 13. prosinca 2019. godine do 8. siječnja 2020. godine, policijski službenici Policijske postaje Zaprešić vršit će niz preventivnih i operativno preventivnih mjera i radnji, te Vas ovim putem želimo upoznati s najvažnijim odredbama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, po kojem zakonu su pirotehnička sredstva sva sredstva koja sadrže eksplozivne tvari ili eksplozivnu smjesu tvari namijenjenih za stvaranje topline, svjetla, zvuka, plina ili dima, ili kombinaciju takvih učinaka kroz samostalne egzotermne kemijske reakcije, a dijele  se na kategorije:

 • Pirotehnička sredstva kategorije F1 su pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju vrlo nizak rizik i zanemarivu razinu buke, a koja su namijenjena za uporabu u ograničenim prostorima, uključujući i stambenih zgrada. Mogu se osim u prodavaonicama oružja i streljiva te prodavaonicama pirotehničkih sredstava, prodavati u maloprodaji i u dugih prodavaonicama te na kioscima tijekom cijele godine, građanima starijim od 14 godina. Uporaba je dozvoljena građanima starijim od 14 godina tijekom cijele godine.
 • Pirotehnička sredstva kategorije F2 su pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju nizak rizik i nisku razinu buke i koja su namijenjena za vanjsku uporabu u ograničenim prostorima.
 • Pirotehnička sredstva kategorije F3 su pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju srednji rizik i koja su namijenjena za vanjsku uporabu na velikim otvorenim prostorima, a čija razina buke nije štetna za ljudsko zdravlje.
 • Pirotehnička sredstva kategorije F4 su pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju visok rizik i koja smiju koristiti samo osobe sa stručnim znanjem, a čija razina buke nije štetna za ljudsko zdravlje.
 • Pirotehnička sredstva kategorije T1 su pirotehnička sredstva za uporabu na pozornicama (pirotehnička sredstva za primjenu u
  kazalištima) koja predstavljaju nizak rizik.
  . Pirotehnička sredstva kategorije T2 su pirotehnička sredstva za uporabu na pozornicama (pirotehnička sredstva za primjenu u
  kazalištima) koja predstavljaju visok rizik, a kojima mogu rukovati samo osobe sa stručnim znanjem.
 • Pirotehnička sredstva kategorije P1 su ostala pirotehnička sredstva koja predstavljaju nizak rizik, u koja se ubrajaju i pirotehnička sredstva koja su sastavni dio opreme brodova za potreba spašavanja  na moru te pirotehnička sredstva koja se koriste u poljoprivredi, avionskom prometu i sličnim djelatnostima, a služe za rastjerivanje ptica.

Pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 osim petardi i redenika iz kategorije F3 mogu se prodavati samo u prodavaonicama oružja i streljiva.
Pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 osim petardi i redenika iz kategorije F3 čija je prodaja građanima zabranjena, mogu se prodavati od 15. prosinca do 01. siječnja građanima starijima od 18 godina.
Uporaba pirotehničkih sredstva kategorije F2 i F3, osim petardi i redenika iz kategorije F3 dozvoljena je građanima starijim od 18 godina u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja.
Pirotehnička sredstva kategorije F2, F3, T1 i P1 nije dozvoljeno koristiti u zatvorenim prostorima i na prostoru gdje se okuplja veći broj građana.

Građanima NIJE DOZVOLJENA NABAVA NITI UPORABA petardi i redenika iz kategorije F2, kao ni uporaba pirotehničkih sredstava iz kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe.
Javne vatromete mogu izvoditi pravne osobe i obrti koji od Ministarstva dobiju odobrenje za izvođenje javnih vatrometa.

Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja dijela županijske ceste

12.12.2019.

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije započinje s postupkom evidentiranja dijela županijske ceste oznake ŽC 3007 naziva Stubička cesta u Jakovlju, u dužini od 1430 m. Predmetna nekretnina nalazi se na dijelu k.č.br. 4622, k.o. Jakovlje (od k.č.br. 84/4 k.o. Jakovlje do k.č.br. 3042, k.o. Jakovlje). Ovim pozivom Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije obavještava i poziva na geodetsku izmjeru nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa navedenim česticama, o započinjanju i tijeku postupka evidentiranja. Obilježavanje granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta izvršit će se dana 23. prosinca 2019. godine od 8:00 sati do završetka radova, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta obilježavanje se odgađa na prvi slijedeći radni dan povoljnih vremenskih uvjeta u isto vrijeme. Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, provest će prema gore navedenom rasporedu obilježavanje granica zemljišta na kojima je izgrađena županijska cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije. Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te potrebna objašnjena, mogući su u prostorijama tvrtke „Geo Legin“, Zabok, Matije Gupca 39, dana 6. siječnja 2020. godine, od 10:00 do 14:00 sati.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

20191212-Javni-poziv

Radno vrijeme Matičnog ureda u Jakovlju

11.12.2019.

Prema zaprimljenoj obavijesti od Republike Hrvatske, Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, zbog nedostatka izvršitelja i obavljanja neodgodivih poslova vezanih za izbore Predsjednika Republike Hrvatske, u razdoblju od 16. prosinca 2019. godine do 7. siječnja 2020. godine, Matični ured Jakovlje neće raditi. Svi poslovi će se obavljati u Matičnom ured u Zaprešiću, na adresi Zaprešić, Trg žrtava fašizma 1 u vremenu od 07:00 do 15:00 sati.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

20191211-Rad-maticnog-ureda

Poziv na božićnu priredbu "Radujte se narodi kad čujete glas, kad se Isus porodi u blaženi čas"

11.12.2019.

U subotu 14. prosinca 2019. godine u prostorijama Društvenog doma u Kraljevom Vrhu, s početkom u 18:00 sati, održat će se božićna priredba pod nazivom „Radujte se narodi kad čujete glas, kad se Isus porodi u blaženi čas“ u organizaciji Udruge žena i djevojaka Kraljev Vrh. Projekt je sufinanciran od strane Općine Jakovlje.

Kuburaško sprepucavanje i 6. Krvavicijada

11.12.2019.

U nedjelju 5. siječnja 2020. godine te u ponedjeljak 6. siječnja 2020. godine, Kuburaško društvo „Tri kralja“, Kraljev Vrh, Školska 1, organizira Kuburaško sprepucavanje i 6. Krvavicijadu - Kraljev Vrh 2020, povodom blagdana Sveta Tri Kralja u Kraljevom Vrhu. Manifestacija započinje u nedjelju 5. siječnja 2020. godine svetom misom, blagoslovom vode i koncertom duhovne glazbe u organizaciji Kuburaškog društva „Tri kralja“, a u ponedjeljak 6. siječnja 2020. godine održat će se sajam proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva i udruga Jakovljanskog kraja i okolice, okupljanje kuburaša, sveta misa povodom blagdana Sveta Tri Kralja, kuburaško sprepucavanje i proglašenje pobjednika za izradu najbolje krvavice. Sve posjetitelje u grijanom šatoru očekuje druženje uz dobru kapljicu i glazbu.

Dokument možeš preuzeti u izvornom obliku:

20191211-kuburasi-tri-kralja-plakat.pdf

Konačna lista za stipendije za 2019./2020.

10.12.2019.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Zagrebačke županije donijelo je Odluku o dodjeli stipendija Zagrebačke županije za školsku godinu 2019./2020. za učenike i studente.
Prema Odluci dodijelit će se 45 stipendija za učenike i 30 stipendija za studente. Stipendije iznose 600 kuna mjesečno za učenike i 1.200 kuna za studente, a isplaćuju se 12 mjeseci u godini.
Od ukupno 45 stipendija za učenike dodijelit će se:
a) učenicima prema kriteriju izvrsnosti 17 stipendija, od toga do 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera
b) učenicima prema socijalnom kriteriju 28 stipendija, od čega 13 stipendija za deficitarna zanimanja.

Od ukupno 30 studentskih stipendija dodijelit će se:
a) studentima prema kriteriju izvrsnosti 15 stipendija, od toga 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera
b) studentima prema socijalnom kriteriju 15 stipendija.

Svečanost potpisivanja Ugovora o stipendiranju Zagrebačke županije za školsku godinu 2019./2020. održat će se u četvrtak, 19. prosinca 2019. u hotelu International (Miramarska cesta 24, Zagreb) s početkom u 11:00 sati.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

20191210-Konacna-lista-odluka_o_dodjeli_stipendija-2019-2020

Obilježavanje blagdana Svetog Nikole

9.12.2019.

Mjesec prosinac donosi mnogo dana radosti i veselja, ali i jednu posebnu noć. U toj noći čizmice, cipele, i papuče moraju biti čiste i uredne. Jer u toj noći, dok svi spavaju Sveti Nikola stavit će u njih darove za djecu. Za svoje najmlađe stanovnike pobrinula se i Općina Jakovlje osiguravši poklone za djecu od I. do IV. razreda Osnovne škole Jakovlje i Područne škole Igrišće i Kraljev Vrh. Djeca su uživala i u lutkarskoj predstavi „Novogodišnji šušur“ u izvedbi Umjetničke organizacije Produkcija Z iz Splita, Rendićeva 26.

Redoslijedne liste za dodjelu stipendija za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.

6.12.2019.

Na temelju članka 15. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje i točke VIII. Natječaja za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2019./2020., a sukladno provedenom postupku Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrđuje Redoslijedne liste za dodjelu stipendija za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.

Dokumente možete preuzeti u izvornom formatu:

Postavljena nova trafostanica u općini Jakovlje

4.12.2019.

Dana 4. prosinca 2019. godine, od strane HEP Operater distribucijskog sustava d.o.o., postavljena je nova transformatorska stanica 2TS 184 Jakovlje, na Stubičkoj cesti u općini Jakovlje. Navedenim radovima završen je projekt koji obuhvatio izgradnju trafostanice na Stubičkoj cesti u Jakovlju, te polaganje energetskog kabela na k.č.br. 3151 k.o. Jakovlje – Stubička cesta i na k.č.br. 459 k.o. Jakovlje oznake NJ07 – Selnička ulica u Jakovlju radi rekonstrukcije i dogradnje srednje naponskog kabelskog voda u Selničkoj ulici u Jakovlju.

Paljenje prve adventske svijeće

3.12.2019.

Ususret Božiću, blagdanu Isusova rođenja, početak Došašća i ove je godine obilježen tradicionalnim paljenjem prve adventske svijeće u Parku ispred zgrade Općine Jakovlje. Službu riječi – obreda paljenja prve svijeće na adventskom vijencu dana 01. prosinca 2019. godine predvodio je župnik Ivan Hrastović, a kao i svake godine na svečanosti paljenja prve adventske svijeće sudjelovali su brojni mještani Općine Jakovlje kao i prijatelji iz okolnih Općina.

Privremena regulacija prometa na županijskoj cesti ŽC3007

2.12.2019.

Obavještavaju se mještani Općine Jakovlje da će u srijedu,  4. prosinca 2019. godine u razdoblju od 11:00 do 14:00 sati biti privremeno zatvorena županijska cesta ŽC3007 na dionici Stubička cesta - Dugi konec, a zbog  izvođenja radova na postavi nove transformatorske stanice 2TS 184 Jakovlje 8., u Općini Jakovlje.  Promet će se preusmjeriti na privremeni obilazni pravac:
- iz smjera Stubička  Slatina – Jakovlje  - ŽC 2217 – DC 1 – ŽC 3008 – ŽC 3007,
- iz  smjera Općine Jakovlje – Stubička Slatina ŽC 3007 – ŽC 3008 – DC 1 – ŽC 2217 –  nastavak Stubička Slatina. 
Prometna linija javnog prijevoza, prijevoznika Presečki grupa d.o.o. preusmjerit će se na prometovanje obilaznim pravcem. Obavještavaju se mještani koji koriste javni prijevoz na privremeno zatvorenoj dionici županijske ceste,  da će im u razdoblju od 11:00 do 14:00 sati biti osiguran privremeni prijevoz putem prijevoznika obrt Ivček iz smjera Igrišće - centar Jakovlja i iz smjera centar Jakovlje – Igrišće, a sve prema voznom redu prijevoznika Presečki grupa d.o.o.

Prijedlog liste za stipendije za 2019./2020.

27.11.2019.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Zagrebačke županije, na sjednici održanoj 25. studenoga 2019. godine, utvrdilo je Prijedlog liste za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku godinu 2019./2020.

U roku 8 dana od objave liste na oglasnim pločama gradova i općina te internet stranicama, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu, zaključno sa srijedom, 4. prosinca 2019. godine. Prigovor se dostavlja isključivo u pisanom obliku na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj za stipendije – PRIGOVOR“. Nakon isteka roka od 8 dana, Župan će donijeti odluku o prigovorima, a Povjerenstvo utvrditi Konačnu listu za dodjelu stipendija.

Prema Odluci Župana o raspisivanju natječaja dodijelit će se 45 stipendija za učenike i 30 stipendija za studente.

Od ukupno 45 stipendija za učenike dodijelit će se:
a) učenicima prema kriteriju izvrsnosti 20 stipendija, od toga do 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera
b) učenicima prema socijalnom kriteriju 25 stipendija, od čega 10 stipendija za deficitarna zanimanja.

Od ukupno 30 studentskih stipendija dodijelit će se:
a) studentima prema kriteriju izvrsnosti 15 stipendija, od toga 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera
b) studentima prema socijalnom kriteriju 15 stipendija.

Dokument možete preuzeti u izvornom obliku:

20191128-Prijedlog-liste-za-2019-2020.xls

Poziv na paljenje prve adventske svijeće

27.11.2019.

Paljenjem prve adventske svijeće, u Parku u centru Jakovlja, koje će se održati u nedjelju, 1. prosinca 2019. godine, s početkom u 16:00 sati, označit ćemo početak Došašća. Želja nam je da svi oni koji će prolaziti kraj adventskog vijenca pred njim na trenutak zastanu i u njemu kao simboličkom znaku otkriju onu duhovnu snagu kojom se iz mraka ulazi u svjetlo koje simbolizira život. Adventski vijenac simbol je nade i radosnog iščekivanja. U Došašću ga nalazimo u crkvama, u obiteljskim kućama, javnim ustanovama, uredima, radionicama, trgovima i mjestima susretanja ljudi. Prema dugoj tradiciji svijeće simboliziraju nadu, ljubav, radost i mir. Stoga Vas pozivamo da se odazovete u što većem broju na paljenje prve adventske svijeće, kako bi time simbolično zakoračili u najljepše doba godine.

Obavijest mještanima naselja Kraljev Vrh

27.11.2019.

Sukladno odredbi članka 26. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ broj 56/13, 64/15, 104/17 i 115/18) obavještavaju se mještani naselja Kraljev Vrh koji koriste lokalni vodovod da voda iz istog nije ispravna za korištenje. Dana 11.11.2019. godine uzet je uzorak vode za ljudsku potrošnju iz lokalnog vodovoda u naselju Kraljev Vrh (OŠ Jakovlje, Školska 2) u svrhu monitoringa vode za ljudsku potrošnju. Zbog povećane koncentracije arsena, voda i dalje nije ispravna za korištenje. Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju uzorak prema ispitivanim parametrima zbog kemijskog stanja i bakteriološkog onečišćenja nije sukladan Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe („Narodne novine“ broj 125/17). Zbog povećane koncentracije arsena, voda i dalje nije ispravna za korištenje. Na snazi ostaje Odluka o ograničenju korištenja vode, Klasa: 325-01/17-01/06, Urbroj: 238/11-03/1-17-3, koja je donesena od strane Općine Jakovlje 26. srpnja 2017. godine. Pitka voda mještanima naselja Kraljev Vrh osigurana je putem vodovodnog priključka koji se nalazi u Sljemenskoj ulici nasuprot kućnog broja 2.

Izgradnja pješačke staze (nogostupa) na Topličkoj cesti u Jakovlju

27.11.2019.

Dana 27. studenoga 2019. godine započela je izgradnja pješačke staze (nogostupa) na dijelu Topličke ceste u Jakovlju. Ovom Projektu pristupilo se iz sigurnosnih razloga za sve sudionike u prometu te iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Sredstva za realizaciju navedenog Projekta osigurana su u Proračunu Općine Jakovlje te će isti biti realiziran u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije.

Obavijest biračima o nadolazećem izboru za Predsjednika Republike Hrvatske

25.11.2019.

Obavještavaju se birači da mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača te podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju. Detalje možete pročitati u nastavku.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

20191125-Objava-biracima

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2020. godinu

22.11.2019.

Obavještavaju se samostalni umjetnici, udruge, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi i medijima, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine da je otvoren Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2020. godinu koji je otvoren od 21. studenoga do 21. prosinca 2019. godine, a nalazi se na Internet stranici županije na linku; https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/290/javni-poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba

Razvoj širokopojasne infrastrukture

21.11.2019.

Temeljem zajedničkog Sporazuma Grad Zaprešić nositelj je projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova, u područjima Grada Zaprešića te Općina Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća, odnosno u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganje. Slijedom navedenog, Grad Zaprešić je u srpnju 2019. godine prijavio projekt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture – Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Zaprešića (PRŠI) na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred odabira – Izgradnja mreža slijedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima, kod Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Slijedeći korak bio je na Operaterima, koji su se mogli prijaviti od 23. srpnja do 21. rujna 2019. godine, te dati ponudu i za naš Plan razvoja širokopojasne infrastrukture odnosno za područje Grada Zaprešića i Općina Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća. Po završetku prijava Operatera, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odabralo je najpovoljniju ponudu za naš Projekt te je odabran prihvatljivi prijavitelj - Hrvatski telekom d.d.. Nakon svih naprijed navedenih radnji slijedi zajednička prijava nositelja Projekta Grada Zaprešića s Hrvatskim telekomom d.d. na treću fazu - Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva - Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima (referentni broj: KK.02.1.1.01).

Održana 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

20.11.2019.

Dana 13. studenog 2019. godine održana je 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje. Između ostalog, donijeta je Odluka o I. izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2019. godinu, te Odluke o I. izmjeni: Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, Socijalnog Programa Općine Jakovlje za 2019. godinu, Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje za 2019. godinu, Programa javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje za 2019. godinu, Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Jakovlje za 2019. godinu, Programa utroška sredstava šumskog doprinosa. Nadalje, donijeta je Odluka kojom se ne daje suglasnost na primjenu novog cjenika, društva EKO-FLOR PLUS d.o.o., iz razloga što bi prema informativnom izračunu, cijena prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja za najbrojniju kategoriju korisnika (fizičke osobe – domaćinstva) bila viša za 100% u odnosu na važeću cijenu i broj odvoza. Isto tako, donijeta je Odluka o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Jakovlje u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu. Općina temeljem Zakona o nasljeđivanju nasljeđuje imovinu smrću ostavitelja koji nema nasljednika ili su se isti odrekli prava na nasljedstvo, a čega se Općina ne može odreći. Općina kao ošasni nasljednik odgovara za ostaviteljeve dugove do visine vrijednosti naslijeđene imovine, sukladno članku 139. stavak 3. Zakona o nasljeđivanju (Narodne novine broj 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19). Predloženom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način prodaje ošasne imovine i to: nekretnina, pokretnina i prava korištenja grobnog mjesta u vlasništvu Općine Jakovlje, odnosno uvjeti raspolaganja istom kada je za istu pokrenut ovršni postupak. Stoga je donijeta Odluka o prodaji ošasne imovine u vlasništvu Općine Jakovlje. Nadalje, Općina Jakovlje je nekretninu na k.č.br. 3141/23 oranica i vinograd kod kuće površine 803 čhv upisane u zk.ul.br. 4526 k.o. Stubička Slatina u 1/2 dijela, stekla na temelju ugovora o darovanju od 29. listopada 2018. godine od strane Jadranke Tusić-Jagušt, iz Zagreba, Somborska ulica 7. Povodom zahtjeva drugog suvlasnika za kupnju navedene nekretnine od Općine Jakovlje, potrebno je poduzeti niz radnji prije prodaje nekretnine, stoga je donijeta Odluka o davanju suglasnosti za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Jakovlje. Radi poboljšanja društvene infrastrukture namijenjene javnoj upotrebi i javne dostupnosti različitim pojedincima i interesnim skupinama, poboljšanja životnih uvjeta svih stanovnika Općine Jakovlje, osobito djece i mladih obitelji te doprinosu atraktivnosti mjesta donijeta je Odluka o pokretanju postupka ulaganja na području Općine Jakovlje – projekt Uređenje parka u centru Jakovlja. Zbog plana izgradnje i rekonstrukcije, izrade projektne dokumentacije radi ishođenja građevinske dozvole odnosno rješavanja imovinskopravnih odnosa donijeta je Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Jarčec N-I21A, Jarčec N-I21B, Ulica Adele Sixta N-J28 i Dvorska ulica N-J01A.

Odvoz glomaznog otpada

18.11.2019.

Obavještavamo Vas da je za odvoz glomaznog otpada od strane tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o., određen termin 25. studenoga 2019. godine. Da bi se izvršio odvoz glomaznog otpada potrebno se pravovremeno prijaviti (najkasnije 3 radna dana prije predviđenog odvoza) na telefon 049/587-837 ili putem e-mail adrese glomazni@eko-flor.hr . Prilikom prijave trebat će se navesti podaci o korisniku usluge (ime, prezime, adresa) i sastav otpada (npr. krevet, željezni dijelovi bicikla, madrac i sl). Na dan odvoza glomaznog otpada, otpad je potrebno odložiti unutar dvorišta, neposredno uz kolni ulaz, na način da djelatnicima tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. omogućite nesmetan ulaz u dvorište. Nadalje, ukoliko imate otežan pristup dvorištu dužni ste krupni (glomazni) otpad dopremiti na dostupno mjesto pogodno za preuzimanje od strane tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. Molimo da takve okolnosti navedete prilikom prijave za odvozom glomaznog otpada. Pod glomaznim otpadom smatra se – Plastika (stolice posude …), Drvenarija (namještaj, palete …), Metal (posuđe, namještaj …) i Ostalo (madraci, kauč ….). Pod glomaznim otpadom NE SMATRA SE – Građevinski otpad (šuta, cigla, beton …), opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, pesticidi, fluorescentne cijevi ….), Akumulatori, gume, električni i elektronski otpad. Ono što nije glomazni otpad neće biti pokupljeno. U privitku ovog teksta nalazi se Obavijest tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. vezano uz raspored odvoza otpada na području Općine Jakovlje.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

20191126-EKO-FLOR-Obavijest-2019

Informiraj! Reduciraj! Recikliraj!

18.11.2019.

U sklopu provedbe Projekta Informiraj! Reduciraj! Recikliraj! u čitaonici Udruge žena Općine Jakovlje „Dora“ , dana 22. studenog 2019. godine u 19:00 sati, održat će se javna i edukacijska tribina za žene.. Svrha Projekta Informiraj! Reduciraj! Recikliraj! je izgradnja svijesti stanovništva na području Općina Pušća, Luka, Jakovlje i Bistra. O važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprečavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta, a sve u cilju smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Više o samom Projektu možete saznat na: http://www.informiraj-reduciraj-recikliraj.com.hr/index.php/en/

saznaj više...

WIFI4 Smart Green Ring

14.11.2019.

Općina Jakovlje potpisala je Ugovor o potpori sa Zagrebačkom županijom za sufinanciranje razvoja mreže WIFI pristupnih točaka na području Zagrebačke županije (Općine Jakovlje) – WIFI4 Smart Green Ring. Postavljanjem navedene mreže stvorit će se temelj za otvorenu komunikaciju i bolju povezanost Zagrebačke županije uz implementaciju naprednih komunikacijskih tehnologija te besplatan pristup internetu za sve građane i posjetitelje, kao i viši životni standard i kvalitetniju uslugu. Realizacijom projekta Općina Jakovlje nabavit će opremu za instaliranje pristupnih točaka WIFI (bežičnih pristupnih točaka) na javnih površinama na području naselja Igrišće, Jakovlje i Kraljev Vrh.

Javni poziv za sufinanciranje stručne tehničke pomoći za prijavu projekata na EU natječaje

8.11.2019.

Općina Jakovlje prijavila se na Javni poziv za sufinanciranje stručne tehničke pomoći za prijavu projekata na EU natječaje za 2019. godinu kojeg je raspisala Zagrebačka županija, Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju. Slijedom naprijed navedene prijave dana 6. studenog 2019. godine, potpisali smo Ugovor o potpori za sufinanciranje stručne tehničke pomoć za prijavu Projekta – Rekonstrukcija traktorskih puteva u šumske ceste u gospodarskoj jedinici „Stubička slatina – Pustodol“ , na tip operacije 4.3.3. - ulaganje u šumsku infrastrukturu“ u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020.

Lokalna akcijska grupa „Zeleni bregi“

8.11.2019.

Lokalna akcijska grupa "Zeleni bregi" provodi istraživanje u svrhu izmjene "Lokalne razvojne strategije LAG-a "Zeleni bregi" 2014. - 2020". Uključite se popunjavanjem kratke ankete o potrebama područja LAG-a koja je dostupna na sljedećoj poveznici: https://docs.google.com/forms/u/1/d/1o09BOrnE9XVLxqNsfEXB88gYlpYVAGTr9vhrzx9b1AQ/edit?urp=gmail_link LAG "Zeleni bregi" je od početka raspisivanja natječaja nakon prve izmjene strategije 2018. godine izdao odluke o odabiru 51 projekta nositelja iz javnih, civilnih i gospodarskih sektora sufinanciranjem njihovih ulaganja sa 7.000.000,00 HRK. Izmjenom strategije doprinosi se uspješnijem planiranju isporuke sredstava za razvoj u potrebite sektore na LAG teritoriju. Strateški dokumenti LAG-a "Zeleni bregi" javno su dostupni na njihovoj službenoj web stranici.

Tečaj osnove samoobrane

6.11.2019.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Općine Jakovlje poziva sve sumještanke na tečaj osnove samoobrane koja će se održati u Kino dvorani u Jakovlju, dana 25. studenog 2019. godine s početkom u 19:00 sati. Voditelj programa je nositelj crnog pojasa u taekwondou – Nikola Vrabec. Tečaj samoobrane obučava između ostalog kako izbjeći, spriječiti i razriješiti bilo koju vrstu nasilja i napada te je dobar alat za učenje tehnike samoobrane, čime se osim fizičke spremnosti na brzu reakciju stječe i samopouzdanje.

Gostovanje poznate dječje spisateljice, Maje Šimleša

6.11.2019.

Udruga žena Općine Jakovlje "Dora" u svojoj će čitaonici u subotu, 16.11.2019. godine u vremenu od 18,00 do 20,00 sati ugostiti poznatu dječju spisateljicu, Maju Šimleša, koja će nam predstaviti svoje slikovnice o žirafi Suli! Od prošle godine Suli je i na popisu izborne lektire kojeg je objavilo Ministarstvo obrazovanja, a prema odabiru knjižničara i učitelja, slikovnice su brzo prepoznate ne samo kao zabavno i smiješno štivo, već kao priče koje nose i dublje poruke; kako naučiti djecu da je različitost lijepa, kako im pomoći da se nose s ruganjem, isključivanjem i neprihvaćanjem, kako prepoznati vlastite talente te kolika je snaga lijepih riječi i dobrih djela. O svim tim temama otvoreno i na zabavan način autorica razgovara s djecom na predstavljanjima slikovnica. Osim samog čitanja teksta (a često i djeca dobiju priliku čitati ), razgovara se i o važnosti čitanja, o tome kako se razvija mašta i zašto je ona važna. Također kroz slikovnu prezentaciju upoznajemo kako nastaju slikovnice te tko je i kako napravio skulpturu žirafe koja putuje s Majom po cijeloj Hrvatskoj. A na kraju zajedno s dječicom učimo kako izraditi žirafice od kolaž papira. Prema riječima autorice, SULI U AVANTURI je nastala prije 8 godina kao dječji igrokaz koji je izvodila svojoj kćerkici u jutarnjim vožnjama automobilom do jaslica. Njena je ruka glumila žirafu, a mašta je smišljala brojne avanture. Žirafa je postala njihova najomiljenija obiteljska zabava, a nedavno je dobila i novo ruho; objavljene su dvije slikovnice o njezinim avanturama, a u pripremi je i treća.

Natječaj za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.

31.10.2019.

Općina Jakovlje svake godine putem natječaja dodjeljuje stipendije redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima s područja Općine Jakovlje s namjerom pružanja novčane nagrade za podmirenje troškova vezanih uz školovanje, čime se potiče, motivira i omogućuje što većem broju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje, uspješno stjecanje srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja, a u korist razvoja i prosperiteta Općine Jakovlje. Temeljem Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje, Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Jakovlje objavljuje Natječaj za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje. U natječaju su propisani uvjeti, kriteriji za dodjelu stipendije i potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za dodjelu stipendija. Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Općine Jakovlje www.jakovlje.hr odnosno do 15.11.2019. godine. Zahtjevi za dodjelu stipendije s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, osobno ili putem pošte, na adresu: Općina Jakovlje, Jedinstveni upravni odjel, Povjerenstvo za dodjelu stipendija, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje s naznakom „NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA“. Povjerenstvo za dodjelu stipendija će obraditi prispjele zahtjeve te izraditi redoslijednu listu podnositelja zahtjeva. Nakon propisanog roka za prigovor, Povjerenstvo utvrđuje konačnu listu podnositelja zahtjeva i donosi Odluku o dodjeli stipendija.

Dokumente možete preuzeti u izravnom formatu:

Obavijest o radnom vremenu

30.10.2019.

Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje dana 31. listopada 2019. godine radi do 13,00 sati.

Prodaja mjesečnih karata

28.10.2019.

Prema obavijesti zaprimljenoj od trgovačkog društva „PRESEČKI GRUPA“ d.o.o., društva za prijevoz, trgovinu, usluge i putničku agenciju, Krapina, Frana Galovića 15, obavještavamo Vas da karte za mjesec studeni 2019. godine možete kupiti dana 30. listopada 2019. godine – srijeda u razdoblju od 18:00 do 19:30 sati te 31. listopada 2019. godine – četvrtak u razdoblju od 18:00 do 19:30 sati, u prizemlju zgrade Općine Jakovlje. Prodaja mjesečnih karata kod prodajnih ureda trgovačkog društva „PRESEČKI GRUPA“ d.o.o., počinje dana 29. listopada 2019. godine.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

20191028-Jakovlje-prodaja-mjesecnih-karata

Zasadi drvo, ne budi panj!

25.10.2019.

Danas se i u Jakovlju po prvi puta, u sklopu građanske inicijative “Dani kolektivne sadnje drveća” održala akcija pod nazivom “Zasadi drvo, ne budi panj”, koja se 25., 26. i 27. listopada provodi u cijeloj Hrvatskoj. U akciji su uz predstavnike Općine Jakovlje sudjelovala i djeca Osnovne škole Jakovlje zajedno sa učiteljicom. Zasađena su stabla u parku u Jakovlju, te smo na taj način pridonijeli poboljšanju životne sredine, a ujedno se uključili i u borbu protiv klimatskih promjena. Pokretači ove inicijative kažu kako je „svako posađeno drvo značajno, a zajedno možemo napraviti puno!“.

Informiraj! Reduciraj! Recikliraj!

24.10.2019.

U sklopu projekta “Informiraj! Reduciraj! Recikliraj!” emitiran je prilog u sklopu TV emisije za područje Općine Jakovlje. Prilog možete pogledati ovdje. Svrha projekta “Informiraj! Reduciraj! Recikliraj!” je izgradnja svijesti stanovništva na području Općina Pušća, Luka, Jakovlje i Bistra o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta, a sve u cilju smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Održane 9. Jakovljanske jeseni – Sajam domaćih proizvoda i rukotvorina

23.10.2019.

Dana 19. listopada 2019. godine održane su Jakovljanske jeseni – Sajam domaćih proizvoda i rukotvorina Jakovljanskog kraja u organizaciji Kulturno umjetničkog društva Jakovlje. Posjetitelji su mogli uživati u bogatom kulturno-umjetničkom programu, te sajmu domaćih proizvoda i rukotvorina na kojim su se predstavile udruge i obiteljska poljoprivredna gospodarska iz jakvoljanskog kraja kao i iz okolnih općina.

Protokol povodom obilježavanja blagdana Svih svetih

23.10.2019.

U povodu obilježavanja blagdana Svih Svetih, dana 31. listopada (četvrtak) 2019. godine, predstavnici Općine Jakovlje i Počasna straža Općine Jakovlje:

 • u 9,15 sati položiti će cvijeće i zapaliti svijeće kod spomen ploče Adele Sixta na mostu u Jakovlju, Stara cesta
 • u 9,45 sati položiti će vijenac i zapaliti svijeće kod centralnog križa na groblju u Kraljevom Vrhu,

Pozivaju se hrvatski branitelji Domovinskog rata, članovi Općinskog vijeća, predstavnici političkih stranaka i udruga te mještani i mještanke Općine Jakovlje, da prisustvuju svečanom polaganju vijenaca.

Dokument možete pogledati i u izvornom formatu:

20191023-Protokol-Svi-sveti

Obavijest o provođenju obvezne preventivne sustavne deratizacije na području Općine Jakovlje

23.10.2019.

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da će se provoditi obvezna preventivna sustavna deratizacija na području Općine Jakovlje u razdoblju od 28. listopada 2019. godine, pa najkasnije do 8. studenoga 2019. godine (ovisno o vremenskim prilikama) u vremenu od 8.30 do 15.30 sati. Redoslijed provođenja akcije deratizacije: 1.Jakovlje 2.Kraljev Vrh 3.Igrišće Akcija deratizacije je besplatna za sva kućanstva na području Općine Jakovlje. Troškove iste snosi Općina Jakovlje.

Udomi me!

18.10.2019.

Općina Jakovlje sa Udrugom Šapica ima sklopljen Ugovor o obavljanju poslova skloništa za životinje za područje Općine Jakovlje. Kako Udruga Šapica obavlja kompletnu skrb o napuštenom psu do udomljenja, a troškove istih snosi Općina Jakovlje iz općinskog proračuna, obavještavamo Vas da, ukoliko ste u mogućnosti,  možete udomiti pse koji su smješteni u skloništu. Psi koji su smješteni u skloništu Šapica možete pogledati ovdje.

Uvjeti za udomljavanje pasa iz Udruge Šapica:
1. Psi Udruge Šapica udomljavaju se u stan ili kuću s dobro ograđenim dvorištem ukoliko bi pas izlazio iz kuće
2. Lanac, box i sl. ne dolaze u obzir!
3. Obavezan je pristup kući
4. Suglasnost svih članova kućanstva o držanju psa
5. Briga o psu u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja
6. Osigurana veterinarska skrb u slučaju potrebe
7. Posjet volontera prije udomljavanja
8. Potpisivanje Udomiteljskog ugovora
9. U slučajevima udomljavanja u podstanarstvo, obavezna je potvrda stanodavca da se slaže s držanjem životinja
10. U nekim slučajevima udomljavanja psa, odstupamo od uvjeta pristupa kući, ali je to posebno naglašeno u oglasu
11. Ukoliko se istovremeno udomljavaju dva psa, postoji mogućnost udomljavanja bez pristupa u kuću uz uvjet toplog mjesta za spavanje.

Dokument možete pregledati u izvornom formatu:

Obavijest o privremenoj obustavi isporuke vode

15.10.2019.

Obavještavaju se potrošači vode Zagorskog vodovoda d.o.o. na području općine JAKOVLJE i to ulice: Svete Doroteje, Juraja Vodopije Toplička cesta od kčbr. 70 na više Fijanova od kčbr. Od 76A – 100 I 25A – 35A da će sutra, 16.10. 2019. (srijeda), u razdoblju od 09:00 do 15:00 sati, zbog radova na vodoopskrbnoj mreži biti privremeno obustavljena isporuka vode. Zagorski vodovod moli cijenjene potrošače za razumijevanje.

Predavanje/radionica „Moje dijete postaje učenik“

15.10.2019.

Udruga žena Općine Jakovlje „Dora“ poziva Vas na predavanje/radionicu namijenjenu roditeljima predškolaraca i svima onima koji žele saznati sve o polasku u prvi razred, vještinama potrebnim za što uspješnije snalaženje u novoj okolini, koje će se održati u utorak, 29.10.2019. godine, od 17:30 do 18:45 sati, na adresi Stubička cesta 4a, Jakovlje. Predavanje će održati prof. Dubravka Coha Seničić.

Odobren projekt izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u Igrišću od strane LAG-a Zeleni bregi

15.10.2019.

Dana 7. listopada 2019. godine, Upravni odbor Lokalne akcijske grupe „Zeleni bregi“ donio je Odluku o odabiru projekta te je utvrdio da je Zahtjev za potporu Dječje igralište u Igrišću – projekt izgradnje i opremanje dječjeg igrališta, nositelja projekta Općina Jakovlje na LAG natječaju za provedbu tipa operacije 2.1.1. iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Ulaganja u opće društvenu strukturu i pokretanje, poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, odabran za dodjelu potpore. Realizacijom projekta izgradnje dječjeg igrališta naselje Igrišće, dobit će potreban, a do sada nepostojeći prostor za kvalitetno i sigurno provođenje slobodnog vremena, igru i druženje djece, mladih te njihovih roditelja ali i ugodan prostor za odmor svim stanovnicima i posjetiteljima naselja. S obzirom na negativne demografske trendove, ulaganja vezana uz poboljšanje uvjeta života djece i mladih obitelji od izuzetnog su značaja. Razvijanje potrebne infrastrukture i primjerenih sadržaja pozitivno će djelovati na oživljavanje naselja te smanjenje depopulacije stanovništva.

Obavijest o evidentiranju ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

15.10.2019.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta: N-I09 „Jaguštova ulica“ (od Igriške ulice nasuprot kbr. 11 (N-I07) prema kućnim brojevima 12/A i 22 u Jaguštovoj ulici, približne dužine 625 m) u naselju Igrišće u k.o. STUBIČKA SLATINA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu. Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Jakovlje.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

20191015-Javni-poziv-Jagustova-ulica

Održan 21. Sajam gospodarstva u Zaprešiću

14.10.2019.

objavljeno u:

Male vijesti

U organizaciji zaprešićkog Udruženja obrtnika, a pod pokroviteljstvom Grada Zaprešića, Zagrebačke županije te Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, održan je još jedan Sajam gospodarstva. Otvorila ga je pomoćnica ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ana Mandac,izrazivši veliko zadovoljstvo što i ove godine sudjeluje na njegovu otvorenju. O vrijednosti i važnosti održavanja ove manifestacije najviše govori činjenica da se nalazimo ovdje po 21. put kako bismo zajedno podržali suradnju i razmjenu iskustava među izlagačima, ali i prenijeli poruku o važnosti podrške koju lokalna vlast i resorno ministarstvo trebaju podržavati i dalje', izjavila je Mandac. Podsjetila je na neke mjere Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta koje se poduzimaju kako bi se olakšalo poslovanje mikro, malih i srednjih poduzetnika. 'Pokušavamo napraviti zakonodavni okvir koji će olakšati poslovanje gospodarstvenicima, radimo na administrativnom rasterećenju gospodarstva i trudimo se da financijska sredstva koja su za poslovanje nužna učinimo što dostupnijima, kroz kredite s povoljnom kamatom i bespovratnim potporama, što iz nacionalnih izvora, što iz EU fondova', naglasila je pomoćnica ministra. 'Ponosni smo i svjesni toga da su obrtnici i poduzetnici dali veliki doprinos činjenici da je Zagrebačka županija u samom vrhu Republike Hrvatske kada govorimo o gospodarskim rezultatima. Način na koji pomažemo poduzetnicima je i pokroviteljstvo ovakvih sajmova i sufinanciranje gospodarskih manifestacija. Svjesni smo činjenice da poduzetnici negdje moraju prezentirati svoje proizvode', rekla je zamjenica župana Nadica Žužak, dodavši da je u samom završetku ocjena projekata koje su poduzetnici i obrtnici kandidirali za bespovratna sredstva Županije. 'U proračunu smo rezervirali 7 milijuna kuna, a sredstva će biti isplaćena do kraja godine', poručila je. Gradonačelnik Zaprešića Željko Turk rekao je da sajam gospodarstva potvrđuje da je zaprešićko gospodarstvo, napose ono malo, žilavo, te da stvara i privređuje. 'Zadaća nam je, kroz razvoj komunalne infrastrukture i poticajne mjere, stvarati pretpostavke za privlačenje investitora', naglasio je Turk podsjetivši kako je ove godine smanjen komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti sa 58 na 1 kn/m3. Zadovoljstvo što je sajam opstao ovako dugi niz godina izrazila je i predsjednica zaprešićkog Udruženja obrtnika, Jasenka Jančić. 'Obrtnicima se pomaže i ovakvim sajmovima. Usporedimo li broj obrta u Zaprešiću s onim iz 2010. godine, manje nas je, no usporedimo li ga s prošlom godinom, ima nas više. Nadam se da ćemo opet doći i do onih 'zlatnih vremena' kada nas je bilo preko tisuću', izjavila je Jančić uz komentar da do porasta broja obrta dolazi i zbog poticajnih mjera samozapošljavanja. Kroz tri dana održavanja, na sajmu je svoje usluge i proizvode predstavilo više od 250 izlagača, a posjetiteljima je ponuđen i niz raznovrsnih aktivnosti poput modnih revija, revija frizura, nastupa kulturno-umjetničkih društava te predstavljanja pojedinih obrta i zanimanja.

Umjetničko-znanstveni skup Land Art, Earth Art

14.10.2019.

Dana 12. i 13. listopada 2019. godine održan je Umjetničko-znanstveni skup Land Art, Earth Art, Earthworks: u Dvorcu i Parku skulptura u Jakovlju. Umjetničko-znanstveni skup organizirala je Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Institut za etnologiju i folkloristiku i Muzej suvremene umjetnosti. Gosti su bili studenti i učitelji sa Kineske akademije umjetnosti iz Hangzhou. Brojni posjetitelji mogli su uživati u uprizorenju koje su izvodili odabrani autori i studenti na skulpturama u Parku skulptura u Jakovlju. Videozapis o održanom Umjetničko-znanstvenom skupu možete pogledati na https://youtu.be/MDIdPbQoNmY

Provedba Projekta - I mi čuvamo okoliš!

9.10.2019.

Eko udruga Jelenje vode provodila je projekat pod nazivom "I mi čuvamo okoliš" dana 05. listopada 2019. godine u Igrišću na nogometnom igralištu, dana 06. listopada 2019. godine u Kraljevom Vrhu ispred dućana Trgostil i 13. listopada 2019. godine u Jakovlju ispred dućana Trgostil. Odaziv mještana bio je velik te su sa velikom interesom zamijenili 10 plastičnih vrećica za 1 platnenu i time pomogli u očuvanju okoliša i prirode. Projekat je sufinanciran od strane Općine Jakovlje i Zagrebačke županije.

Obilježen Dan neovisnosti u Općini Jakovlje

8.10.2019.

Povodom Dana neovisnosti Republike Hrvatske predstavnici Općine Jakovlje zajedno Počasnom stražom Općine Jakovlje, predstavnicima hrvatskih branitelja Domovinskog rata, predstavnicima političkih stranaka, mjesnih odbora kao i udruga, položili su vijence i zapalili svijeće ispred spomenika poginulih branitelja u Jakovlju te ispred centralnog križa na groblju u Kraljevom Vrhu, te na taj način s velikim poštovanjem i zahvalnošću odali počast svim hrvatskim braniteljima, a posebno onima koji su položili svoje živote za našu domovinu i našu bolju budućnost te nam omogućili život u miru i slobodi.

Besplatno označavanje – mikročipiranje pasa na području općine Jakovlje

7.10.2019.

Općinska načelnica Općine Jakovlje dana 2. listopada 2019. godine donijela je Odluku o financiranju  označavanja – mikročipiranja pasa na području Općine Jakovlje. Odluku pogledajte ovdje.
Iz Proračuna Općine Jakovlje financirati će se troškovi označavanja – mikročipiranja pasa na području Općine Jakovlje, a na temelju Ugovora o dodjeli sredstava sklopljenog između Općine Jakovlje i Zagrebačke županije, a kojim Ugovorom Zagrebačka županija dodjeljuje sredstva za financiranje programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Zagrebačke županije – mjere označavanja pasa. Financiranje troškova mikročipiranja pasa na području Općine Jakovlje će se realizirati preko Veterinarske stanice d.o.o. Zaprešić, Bana Jelačića 77, 10290 Zaprešić.
Veterinarska stanica d.o.o. Zaprešić će izvršiti uslugu označavanja – mikročipiranja pasa, čiji vlasnici odnosno posjednici imaju prebivalište na području Općine Jakovlje, na adresi vlasnika odnosno posjednika pasa. Vlasnici i posjednici pasa s područja Općine Jakovlje, a čiji psi nisu mikročipirani, mogu se javiti u Jedinstveni Upravni odjel Općine Jakovlje za besplatno mikročipiranje svojih pasa.

Kontakt:
Općina Jakovlje
Jedinstveni Upravni odjel Općine Jakovlje
Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje
tel: 01/3351 887, mob: 099/3351 102

Mikročipiranje je zakonska obveza skrbnika pasa, a kazne su do 6.000,00 kn. Cilj projekta je smanjiti populaciju napuštenih pasa i ojačati svijest o važnosti mikročipiranja.

FINANCIJSKA SREDSTVA SU OGRANIČENA.
AKCIJA MIKROČIPIRANJA TRAJE DO 20.12.2019. GODINE.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

20191007-ODLUKA-oznacavanje-mikrocipiranje-pasa

Jakovljanske jeseni

7.10.2019.

KUD Jakovlje organizira manifestaciju pod nazivom 9. Jakovljanske jeseni te izložbu domaćih proizvoda, alata i rukotvorina na kojim će se predstaviti udruge i obiteljska poljoprivredna gospodarska iz jakvoljanskog kraja kao i iz okolnih općina. Manifestacija će se održati u subotu, 19. listopada 2019. godine s početkom u 10:00 sati, na parkiralištu kod kino dvorane, iza zgrade Općine Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, u Jakovlju. Posjetitelji će moći uživati u kulturno-umjetničkom programu od 14:00 sati. Održavanje manifestacije sufinanciraju Općina Jakovlje i Zagrebačka županija.

Prvi Jumbo plakat u Općini Jakovlje

7.10.2019.

Dana 5. listopada 2019. godine, na javnoj površini u sklopu zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju, postavljen je prvi jumbo plakat u Općini Jakovlje. Postavljeni jumbo plakat služit će kao jedna vrsta komunikacije s mještanima Općine Jakovlje. Kako je isti postavljen uoči Dana neovisnosti Republike Hrvatske, tom prigodom Općina Jakovlje dala je izraditi čestitku povodom proslave istog.

Održane II. Sportske igre kuburaša i udruga sa područja Općine Jakovlje

7.10.2019.

UU organizaciji Kuburaškog društva „Tri kralja“ dana 5. listopada 2019. godine održane su II. Sportske igre kuburaša i udruga s područja Općine Jakovlje. Na nogometnom igralištu u Igrišću, okupio se velik broj kuburaških udruga i udruga s područja Općine Jakovlje. Program je započeo postrojavanjem kuburaških udruga i otvaranje igra te pucanjem kuburaša. Na II. Sportskim igrama udruge su se okušale u različitim disciplinama – kuhanje kotlovine, gađanje pračkom, gađanje lukom i strijelom, bacanje potkove, alka u taačkama, streljaštvo i povlaćenje užeta. Ove godine sportskim igrama pridružila su se i djeca iz Dječjeg vrtića Bambi u Jakovlju koja su se također natjecala u raznim discplinama. Uz velik broj sudionika, II. sportske igre privukle su i velik broj posjetitelja koji su uživali u cjelodnevnom programu te bili podrška natjecateljima. Zahvaljujemo se Kuburaškom društvu „Tri kralja“ na izuzetno dobroj organizaciji II. Sportskih igra kuburaša i udruga sa područja Općine Jakovlje.

Obilježavanje Dana ružičaste vrpce

7.10.2019.

Kako je mjesec listopad mjesec borbe protiv raka dojke, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Općine Jakovlje i Udruga žena Općine Jakovlje „Dora“ u suradnji sa Udrugom Edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije, obilježili su Dan ružičaste vrpce podjelom ružičastih vrpca ispred Trgostila u Jakovlju te u sklopu održavanja II. sportskih igara kuburaša i Udruga Općine Jakovlje. Podijeljenim ružičastim vrpcama podsjetilo se na važnost prevencije i rano otkrivanje ove zloćudne bolesti te brige o ženskom zdravlju. Ovim putem zahvaljujemo se svim mještanima, posjetiteljima, Kuburaškom društvu “Tri Kralja i drugim udrugama koji su prihvativši ružičaste vrpce dali podršku Povjerenstvu za ravnopravnost spolova i Udruzi žena Općine Jakovlje „Dora“ u nastojanju da se i u našoj Općini obilježi ova nadaleko poznata humanitarna akcija.

Umjetničko-znanstveni skup Land Art, Earth Art

7.10.2019.

objavljeno u:

Umjetničko-znanstveni skup Land Art, Earth Art, Earthworks: z/Zemlja i antropocen objedinit će umjetnike/ice i teoretičare/teoretičarke u višednevnom događanju na nekoliko lokacija in situ u suradnji s Gradom Ozalj i Općinom Jakovlje, te u organizaciji Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Instituta za etnologiju i folkloristiku i Muzeja suvremene umjetnosti. Dvorac i Park skulptura Jakovlje bit će mjesta izvođenja Land arta 12. i 13. listopada 2019. od 10:00 sati, s partnerskom institucijom Kineskom akademijom umjetnosti (CAA) u Hangzhou. Voditeljica umjetničke radionice Biomimetika: priroda, prostor, umjetnost je doc. dr. art. Ida Blažičko u kojoj sudjeluju i profesori Yang Qirui, Zhang Haoguang i Zhang Run, te osmero MA studenata koji će site-specific umjetničkim intervencijama oplemeniti Park skulptura Jakovlje. Šezdeset i četiri skulpture Parka skulptura Jakovlje bit će domaćini i statisti land artističkih intervencija i uprizorenja koje će izvoditi odabrani autori i studenti. Samotan prostor iza dvorca prigrliti će sve one autore koje njegova šarmantna jesenja pozornica privuče na landartistički dijalog. Na minimalnoj vertikalnoj sceni zlatnih ljestva uglavljenih između neba i zemlje, umjetnici iz različitih područja umjetnosti (glumci, glazbenici, plesači...) u već širokom, a ovaj puta i proširenom prostoru Land arta, povezivat će ga sa performansom i performativnom umjetnošću. Što je Land art i što predstavlja u svijetu i kod nas danas, te mnoga pitanja vezana uz održivost, ekologiju, zelenu praksu, uključujući i kritičku dimenziju naspram globalizacije i sustavnog razaranja okoliša, otvarat će se i razmatrati na ovome skupu i na budućim događanjima koja ovaj skup tek najavljuje. Pozivaju se mještani Općine Jakovlje i svi zainteresirani da sudjeluju na ovom umjetničko-znanstvenom skupu koji se po prvi puta održava na području Općine Jakovlje.

Čestitka povodom Dana neovisnosti

4.10.2019.

Svim stanovnicima Općine Jakovlje i Republike Hrvatske čestitamo Dan neovisnosti, 8. listopad, a posebno, velika hvala svim hrvatskim braniteljima i sudionicima Domovinskoga rata, koji su obranili neovisnost, suverenost i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske.

Upis sakralne zgrade (mrtvačnice)

2.10.2019.

Obzirom da sakralna zgrada (mrtvačnica) u Kraljevom Vrhu, nije bila upisana u zemljišne knjige i katastarski operat, već je nekretnina na kojoj je ista izgrađena bila upisana kao oranica, Općina Jakovlje je 2018. godine pokrenula postupak izrade geodetskog elaborata radi upisa promjene na zemljištu. Provedbom geodetskog elaborata, krajem rujna, upisana je sakralna zgrada (mrtvačnica) u zemljišne knjige i katastarski operat.

Postavljanje klupe za dojenje u Općini Jakovlje

2.10.2019.

Kako bi se senzibiliziralo i informiralo majke o promicanju dojenja kao najzdravijeg i najprirodnijeg oblika prehrane djece novorođenačke i dojenačke dobi pokrenut je Nacionalni tjedan dojenja. Nacionalni tjedan dojenja održava se svake godine od 1. do 7. listopada s ciljem poticanja svijesti o važnosti i dobrobiti dojenja za dijete, majku i zajednicu. U cijelu akciju uključila se i Zagrebačka županija izgradnjom infrastrukture na javnim mjestima prilagođene potrebama majki i dojilja. Danas, 2. listopada 2019. godine, postavljena je klupa za dojenje u Općini Jakovlje u sklopu prvog dječjeg igrališta u Jakovlju koji je trenutno u izgradnji i opremanju. Radovi na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u Jakovlju teku predviđenom dinamikom te se veselimo otvaranju istog. Realizacijom Projekta izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u Jakovlju omogućit će se djeci iz Općine Jakovlje široka i inovativna paleta različitih usluga zabave i rekreacije za djecu. tj. kvaliteta i raznovrsnost odmora te će se doprinijeti poboljšanju materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Protokol povodom obilježavanja Dana neovisnosti

2.10.2019.

U povodu obilježavanja Dana neovisnosti, dana 8. listopada (utorak) 2019. godine, predstavnici Općine Jakovlje i Počasna straža Općine Jakovlje:

 • u 9,00 sati položiti će vijenac i zapaliti svijeće kod spomenika u Parku u centru Jakovlja,
 • u 9,30 sati položiti će vijenac i zapaliti svijeće kod centralnog križa na groblju u Kraljevom Vrhu,

Pozivaju se hrvatski branitelji Domovinskog rata, članovi Općinskog vijeća, predstavnici političkih stranaka i udruga te mještani i mještanke Općine Jakovlje, da prisustvuju svečanom polaganju vijenaca.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

20191002-Protokol-8-listopada-2019

Uknjižba prava vlasništva na nekretnini u Igrišću

1.10.2019.

Općina Jakovlje pokrenula je niz zemljišno knjižnih ispravnih postupaka za nekretnine koje su u društvenom vlasništvu ili u vlasništvu fizičkih osoba, a koriste se već dugi niz godina za javne potrebe. Uspješno je realizirana još jedna uknjižba prava vlasništva i to za nekretninu na k.č.br. 2978/2, k.o. Stubička Slatina u naravi – LIVADA GORNJI BETER – koja se koristila kao okretište autobusa u Igrišću. Temeljem provedenog postupka, Općina Jakovlje upisana je kao vlasnik gore navedene čestice u zemljišno knjižni izvadak.
Upisom prava vlasništva na Općinu Jakovlje, stekli su se uvjeti za daljnja ulaganja u javne površine na području Općine Jakovlje.

Uknjižba prava vlasništva na nekretninama iza stečajnog dužnika NK Igrišće

1.10.2019.

Općina Jakovlje, kao stečajni vjerovnik u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Nogometni klub Igrišće, iskazala je interes za kupnju nekretnina iza stečajnog dužnika Nogometni klub Igrišće i to za nekretnine opisane u ZK ulošku broj 4800 k.o. Stubička Slatina, k.č.br 3010/5 u naravi Livada ober ceste, k.čbr. 3014/2 u naravi Livada Franjevo, k.č.br. 3014/3 u naravi Livada Franjevo, k.č.br. 3014/4 u naravi Livada Franjevo, k.č.br.3015/1 u naravi Livada ober ceste, k.č.br. 3016/5 u naravi Livada ober ceste i k.č.br. 3016/6 u naravi Livada ober ceste. Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru, Općini Jakovlje kao kupcu dosuđene su navedene nekretnine. Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi, izvršena je uknjižba prava vlasništva u korist Općine Jakovlje. Nakon uknjižbe prava vlasništva na dosuđenim nekretninama Općina Jakovlje je stekla uvjete za pokretanje postupaka za upis prava vlasništva i na dio nekretnina koje se koriste kao nogometno igralište, a u vlasništvu su Republike Hrvatske i fizičkih osoba te na dio nekretnine koja se koristi kao parkiralište, a također je u vlasništvu fizičkih osoba. Nadalje, stekla je uvjete i za provedbu rješenja o izvedenom stanju (legalizacija) odnosno za upis zgrade u zemljišne knjige i katastarski operat. Upis prava vlasništva na Općinu Jakovlje i provedba rješenja o izvedenom stanju preduvjet su za izradu projektne dokumentacije kojom bi se omogućila daljnja ulaganja u navedene nekretnine.

Projekt - I mi čuvamo okoliš!

1.10.2019.

Eko udruga Jelenje vode poziva sve mještane Općine Jakovlje da se odazovu i sudjeluju u projektu "I mi čuvamo okoliš" tako što će na predviđenim mjestima zamijeniti 10 plastičnih vrećica za 1 platnenu te time pomoći u očuvanju okoliša.

 • 05.10.2019. - Igrišće - nogometno igralište -  11:00 - 14:00;
 • 06.10.2019. - Kraljev Vrh - kod dućana Trgostil - 08:00 - 12:00;
 • 13.10.2019. - Jakovlje - kod dućana Trgostil - 08:00 - 12:00.

Projekt sufinaciraju Zagrebačka županija i Općina Jakovlje. Partner projekta - Općina Jakovlje.

Udruga žena Općine Jakovlje "Dora" organizira izlet na Sljeme

1.10.2019.

Obavještavamo Vas da Udruga žena Općina Jakovlje "Dora" organizira izlet na Sljeme dana 8. listopada 2019. godine, stoga poziva sve zainteresirane da se jave na mail adresu uzoj.dora@gmail.com ili broj telefona 098/9192-521. Izlet je besplatan, a Plan izleta je sljedeći:

 • Polazak iz Jakovlja autobusom u 8:30 sati,
 • Dolazak do Planinarskog doma "Glavica",
 • Obilazak špilje Veternice,
 • Edukativni program (radionica) pod nazivom "Orijentacija",
 • Piknik u blizini Planinarskog doma "Glavica" i
 • Povratak u Jakovlje u popodnevnim satima.

2. športske igre kuburaša i udruga s područja Općine Jakovlje

1.10.2019.

U organizaciji Kuburaškog društva Tri Kralja, dana 5. listopada 2019. godine (subota), na nogometnom igralištu u Igrišću, održat će se 2. Športske igre kuburaša i udruga s područja Općine Jakovlje. Program započinje u 10:00 sati okupljanjem kuburaša, od 10:30 - 11:00 sati su prijave natjecatelja, ručak u 11:00 sati te u 12:00 sati postrojavanje kuburaških udruga i otvaranje igara te pucanje kuburaša -1. pluton. U igrama će biti slijedeće discipline – kuhanje kotlovine, gađanje praćkom, gađanje lukom i strijelom, bacanje potkove, alka u tačkama, streljaštvo i povlačenje užeta.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

20191001-Kuburasko-drustvo

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova obilježit će Dan ružićaste vrpce

30.9.2019.

Listopad je mjesec posvećen ranom otkrivanju raka dojke i podizanju svijesti o važnosti brige za zdravlje dojki, a prva subota u listopadu rezervirana je za Dan ružičaste vrpce. Cilj ove humanitarne akcije, koja se odvija u cijeloj Hrvatskoj, jest ukazati na važnost ranog otkrivanja raka dojke, bolesti koja ima visok postotak izlječenja ukoliko se otkrije u početnom stadiju. Tom prigodom članovi Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Jakovlje dijelit će ružičaste vrpce, simbol prevencije raka dojke i potpore oboljelim ženama, 5. listopada 2019. godine na štandu ispred trgovačkog centra Trgostil u Jakovlju. Pridružite se humanitarnoj akciji i ponosno nosite ružičastu vrpcu, kojom ćete podržati akciju ranog otkrivanja raka dojke.

Dan ružičaste vrpce

30.9.2019.

Udruga žena Općine Jakovlje „Dora“ u suradnji sa Udrugom edukacija protiv raka dojke Zagrebačke županije, obilježit će 5. listopada 2019. godine Dan ružičaste vrpce. Dan ružičaste vrpce humanitarna je akcija čiji je glavni cilj upozoriti na važnost ranog otkrivanja raka dojke, jer se 90% oboljelih žena može izliječiti ako se bolest otkrije u početnom stadiju. Rano otkrivanje bolesti znači ŽIVOT! Tom prigodom članice Udruge žena Općine Jakovlje „Dora“ dijelit će ružičaste vrpce, simbol prevencije raka dojke i potpore oboljelim ženama, na 2. športskim igrama kuburaša i udruga s područja Općine Jakovlje, koje će se održati u subotu 5. listopada 2019. godine, s početkom u 10,00 sati na nogometnom igralištu u Igrišću. Pridružite se 2. športskim igrama kuburaša i udruga s područja Općine Jakovlje i ponosno nosite ružičastu vrpcu, kojom ćete podržati akciju ranog otkrivanja raka dojke.

Rasprodaja dječje odjeće i opreme

30.9.2019.

Udruga žena općine Jakovlje "Dora" organizira rasprodaju dječje odjeće i opreme za djecu do 14 godina. Rasprodaja će se održati u petak 4. listopada 2019. godine od 15,00 do 18.00 sati te u subotu 5. listopada 2019. godine od 9,00 do 12,00 sati u prostorijama vatrogasne dvorane u Jakovlju (ulaz do vrtića). Svi zainteresirani za prodaju, radi dodatnih informacija i šifri, neka se obavezno jave na telefon 098 9192 521. Roba će se preuzimati u četvrtak 3. listopada 2019. godine od 16,00 do 18,00 sati.

Očuvanje prirode, uređenje i čišćenje šuma i potoka u Kraljevom Vrhu

29.9.2019.

Dana 29. rujna 2019. godine u organizaciji Eko udruge Jelenje vode, organizirano je čišćenje i uređenje šuma i potoka u Kraljevom vrhu u sklopu Projekta "Očuvanje prirode, uređenje i čišćenje šuma i potoka u Kraljevom Vrhu“. U jutarnjim satima, članovima Eko udruge Jelenje vode pridružilo se nekoliko mještana Kraljevog Vrhu kao i predstavnici Općine Jakovlje, koji su tijekom prijepodneva očistili veliku površinu šume i potoka, te su pritom prikupili oko 5 kubičnih metara otpada. Ovom akcijom pokazali su pravi primjer kako se treba ponašati i odnositi prema svojem prirodnom okruženju. Jednostavno je neshvatljivo da u današnje vrijeme još uvijek postoje ljudi koji smeće bacaju u prirodu, stoga ovim putem apeliramo na sve mještane Općine Jakovlje kao i na sve one koji prolaze našom Općinom, da otpad ni pod koju cijenu ne odlažu po livadama, šumama i potocima, kako bi sebi i budućim generacijama mogli ostaviti čisti i zdravi okoliš. Ujedno se zahvaljujemo predsjedniku i svim članovima Eko udruge Jelenje vode na organizaciji ove akcije, kao i svim mještanima koji su se istoj pridružili...

Edukativna predstava Kerekesh Teatra

28.9.2019.

Dana 27. rujna 2019. godine Udruga žena Općine Jakovlje "Dora" u sklopu provedbe projekta "Djeca i mladi zajedno brinu o okolišu" za koje su sredstva osigurana kod Zagrebačke županije, organizirala je izvođenje edukativne predstava Kerekesh Teatra "Bibi i Bubi" za učenike nižih razreda Osnovne škole Jakovlje ciljem razvijanja svijesti djece i mladih o važnosti zaštite i brige o okolišu.

Udruga žena Općine Jakovlja "Dora" ugostila autora Brunu Šimleša

28.9.2019.

Dana 27. rujna 2019. godine u čitaonici Udruge žena Općine Jakovlje "Dora" svoju novu knjigu "Istine i laži o ljubavi predstavio je poznati autor Bruno Šimleša, koji je ujedno govorio i o 18 godina svoje spisateljske karijere. Kako je mjesec listopad mjesec borbe protiv raka dojke, drago nam je što je Općinu Jakovlje posjetio spisatelj kojem je Udruga Sve za nju 2016. godine donijela nagradu VAM zbog pomaganja onkološkim pacijentima i senzibiliziranja javnosti za probleme svih koji se bore s rakom.

Čestitka povodom Dana policije i blagdana sv. Mihovila

27.9.2019.

Povodom Dana policije i blagdana svetog Mihovila, zaštitnika policije, svim pripadnicima policijskih snaga, umirovljenim i aktivnim policajcima u Republici Hrvatskoj upućujemo najiskrenije čestitke. Hvala Vam što svakodnevnim zalaganjem i predanošću brinete o sigurnosti svih naših građana.Vjerujemo da ćete kao i do sada svoj posao obavljati časno i savjesno, na dobrobit Republike Hrvatske i njezinih stanovnika

Izgradnja pristupne prometnice uz poslovnu zonu u Igrišću

26.9.2019.

Dana 23. rujna 2019. godine započeli su radovi na izgradnji pristupnice prometnice uz poslovnu zonu u Igrišću. Naime, u Čebranjskoj ulici u Igrišću planira se izgradnja poslovne zgrade - skladište sa pratećim sadržajima na k.č.br. 5526/2 - k.o. Stubička Slatina. Kao priprema za izgradnju poslovne zgrade izvode se zemljani radovi i donji stroj (skidanje humusa, postava geoteksila, te nasipavanje kamenim materijalom u dva sloja) na pristupnoj prometnici u dužini od 420 metara. Izgradnja pristupne prometnice omogućit će daljnja ulaganja potencijalnih investitora u navedenu poslovnu zonu.

Održana manifestacija "Mirisi i okusi bakinog dvorišta"

24.9.2019.

objavljeno u:

Dana 21. rujna 2019. godine u Igrišću u organizaciji Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Bakina okućnica održala se manifestacija “Mirisi i okusi bakinog dvorišta”. Radi se o manifestaciji kojoj je u cilju prezentirati stare običaje vezane za život na selu kao što je kuhanje rakije u kotlu, klepanje srpa, piljenje cjepanica sa piljakom, čehanje perja, pranje veša u koritu .... Zahvaljujemo se vlasnici Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva "Bakina okućnica" gospođi Nadici Bedek na organizaciji manifestacije "Mirisi i okusi bakinog dvorišta" te svima koji su svojim dolaskom uveličali ovaj događaj.

Očuvanje prirode, uređenje i čišćenje šuma i potoka u Kraljevom Vrhu

23.9.2019.

Obavještavamo Vas da Eko udruga Jelenje vode, poziva sve članove Eko udruge Jelenje vode, mještane Kraljevog Vrha i Općine Jakovlje da im se pridruže u provedbi projekta „Očuvanje prirode, uređenje i čišćenje šuma i potoka u Kraljevom Vrhu“ sufinanciranom od strane Općine Jakovlje, u nedjelju, 29. rujna 2019. godine, ispred Društvenog doma u Kraljevom Vrhu, s početkom u 08:30 sati.

Dokument pogledajte u izvornom obliku:

20190923-Poziv-projekt-potok

Prodaja mjesečnih karata

23.9.2019.

Prema obavijesti zaprimljenoj od trgovačkog društva „PRESEČKI GRUPA“ d.o.o., društva za prijevoz, trgovinu, usluge i putničku agenciju, Krapina, Frana Galovića 15, obavještavamo Vas da karte za mjesec listopad 2019. godine možete kupiti dana 28. rujna 2019. godine – subota u razdoblju od 9:00 do 11:00 sati te 30. rujna 2019. godine – ponedjeljak u razdoblju od 18:00 do 19:30 sati, u prizemlju zgrade Općine Jakovlje. Prodaja mjesečnih karata kod prodajnih ureda trgovačkog društva „PRESEČKI GRUPA“ d.o.o., počinje dana 26. rujna 2019. godine.

Dokument pogledajte u izvornom obliku:

20190923-Presecki-prodaja-karata

Edukacijom, novim tehnologijama i organizacijom do konkurentne peradarske proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u Zagrebačkoj županiji

19.9.2019.

S ciljem unapređenje peradarske proizvodnje i podizanja konkurentnosti OPG-ova koji se bave uzgojem peradi, Zagrebačka županija pokrenula je projekt pod nazivom „Edukacijom, novim tehnologijama i organizacijom do konkurentne peradarske proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u Zagrebačkoj županiji“ koji će tijekom 2019. i 2020. godine provoditi stručnjaci Hrvatskog veterinarskog instituta i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Projekt će započeti održavanjem 7 informativnih radionica koje će se održati na području Zagrebačke županije putem kojih će uzgajivači peradi biti informirani o sadržaju projekta i načinu na koji se mogu uključiti u njegovu provedbu. Informativne radionice će se održati prema slijedećem rasporedu:

R. br.

Datum

Lokacija

Vrijeme

1

27. rujna 2019.

Društveni dom Općine Pušća
Kumrovečka 107, 10294 Donja Pušća

10.00 – 13.00 sati

2

30. rujna 2019.

Općinska vijećnica Križ
Trg svetog Križa 5, 10314 Križ

10.00 – 13.00 sati

3

2. listopada 2019.

Općina Rakovec
Rakovec 54, 10347 Rakovec

10.00 – 13.00 sati

4

10. listopada 2019.

Općina Gradec
Gradec 134, 10345 Gradec

10.00 – 13.00 sati

5

14. listopada 2019.

Društveni dom Klinča Sela
Kolodvorska 4, 10450 Klinča Sela

10.00 – 13.00 sati

6

16. listopada 2019.

Društveni dom Vukovina
Stara cesta bb, 10419 Vukovina

10.00 – 13.00 sati

7

18. listopada 2019.

Gradska vijećnica Sveta Nedelja
Trg A. Starčevića 5,  10431 Sveta Nedelja

10.00 – 13.00 sati

Pozivaju se uzgajivači peradi s područja Zagrebačke županije i svima koji su zainteresirani za razvoj peradarske proizvodnje na informativnu radionicu koja će se održati u petak, 27. rujna 2019. godine od 10:00 – 13.00 sati u Društvenom domu Općine Pušća, Kumrovečka 107, Donja Pušća.

Dokument možete pregledati u izvornom formatu:

20190925-Plakat-pozivnica-Pusca

Poziv za sudjelovanje na 21. Sajmu gospodarstva u Zaprešiću

16.9.2019.

Ove godine u organizaciji Udruženja obrtnika Zaprešić održava se 21. SAJAM GOSPODARSTVA te vas pozivamo da na istom sudjelujete izlažući svoje proizvode i nudeći usluge. I ove godine Sajam se održava u Srednjoj školi «Ban Josip Jelačić» u Zaprešiću, Trg dr. Franje Tuđmana 1, u sportskoj dvorani. Sajam će se održavati od 11. do 13. listopada 2019. godine, u vrijeme proslave Dana Grada Zaprešića, a biti će otvoren 11. listopada, u petak, u 11 sati, a ostale dane radno vrijeme Sajma je od 10.00 do 20.00 sati. Sajam je organiziran uz pokroviteljstvo Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagrebačke županije i Grada Zaprešića te uz sponzorstvo Hrvatske obrtničke komore, Obrtničke komore Zagreb i svih naših općina. Općina Jakovlje će zakupiti prostor štanda, pa pozivamo sve gospodarstvenike, udruge i ustanove koji posluju i djeluju na području Općine Jakovlje, a žele se predstaviti na sajmu na štandu Općine Jakovlje, da se jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, Jakovlje, do 4. listopada 2019. godine. Ističemo kako sudionici na sajmu, u sklopu štanda Općine Jakovlje, mogu besplatno izlagati svoje proizvode, nuditi svoje usluge ili predstavljati svoj rad, a sajam je i prodajnog karaktera. Ukoliko na Sajmu želite sudjelovati samostalno, sve informacije o Sajmu možete dobiti na tel. 01 / 3310-810 i 01/3310-329 svakog radnog dana od 7.00 do 15.00 sati i na mob. 099/631-8939; 098/885-010, na službenim web stranicama Udruženja obrtnika Zaprešić (www.obrtnici-zapresica.hr) ili direktno u Udruženju obrtnika Zaprešić, Ul. Kardinala A. Stepinca br. 2 ili na e-mail: udruzenje-zapresic@zg.t-com.hr

Održana 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

16.9.2019.

Dana  11. rujna 2019. godine održana je 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje. Prihvaćen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za 2019. godinu za razdoblje od 01.01.- 30.06.2019. godine. Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je do 15. rujna tekuće proračunske godine podnijeti na donošenje predstavničkom tijelu Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 1.1.-30.6. za tekuću godinu. U Proračunu Općine Jakovlje u razdoblju 01.01.- 30.06.2019. godine ostvareni su prihodi u iznosu od 4.517.773,64 kuna, i rashodi u iznosu od 4.190.293,88 kuna, preneseni višak iz 2018. godine iznosio je 940.722,87 kuna, što znači da je višak prihoda nad rashodima 1.268.202,63 kuna. Sve obaveze Općina Jakovlje je izvršavala na vrijeme i prema dospijeću plaćanja.  Prihvaćeno je Izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine. Sukladno odredbama članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), i odredbama članka 47. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje 1/18) Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom tijelu. Nadalje, donijeta je  Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje. Predmetnom Odlukom o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje uvedene su nove kategorije stipendija i kriterija kojih nije bilo u ranijoj Odluci. Naime, predloženom Odlukom stipendiranje učenika i studenata ostvaruje se, osim po osnovi uspjeha u školovanju i socijalno- materijalnog statusa, i u posebnoj kategoriji stipendija i to za učenike i studente koji se školuju za deficitarna zanimanja. Sredstva za stipendije osiguravaju se u proračunu Općine Jakovlje. Vrstu, broj, mjesečnu visinu stipendije te vrstu deficitarnih zanimanja za svaku školsku/akademsku godinu određuje općinski načelnik, ovisno o iznosu koji je osiguran za tu namjenu u Proračunu Općine Jakovlje. Stipendije se dodjeljuju putem natječaja u skladu s kriterijima Odluke. Natječaj objavljuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Jakovlje najkasnije do 31. listopada tekuće godine, a objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Jakovlje i na službenoj internet stranici Općine. Isto tako donijet je Zaključak o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine Jakovlje. Odlukom o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje (KLASA:604-01/19- 01/01, URBROJ:238/11-01/1-19-1) člankom 4. i 9. određeno je da se stipendije dodjeljuju putem natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje, koji objavljuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Jakovlje, najkasnije do 31. listopada tekuće godine. Članove Povjerenstva čine predsjednik, zamjenik predsjednika i 3 (tri) člana koje imenuje 2 Općinsko vijeće Općine Jakovlje. Povjerenstvo radi na sjednicama. Sjednice saziva i vodi predsjednik Povjerenstva, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika. Sjednica Povjerenstva može se održati ako je nazočna većina od ukupnog broja članova. Povjerenstvo odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Odluke Povjerenstva potpisuje predsjednik Povjerenstva, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika. O radu Povjerenstva vodi se zapisnik. Povjerenstvo za svoj rad odgovara Općinskom vijeću Općine Jakovlje. Administrativne i stručne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje. Obzirom da je donesena nova Odluka o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje, a djelokrug rada Povjerenstva reguliran je istom, donijet je Zaključak kojim se u Povjerenstvo za dodjelu stipendija predlaže: Marijana Capek za predsjednika Povjerenstva, Kseniju Tuđen za zamjenika predsjednika Povjerenstva, te za članove Šteficu Podhraški, Dalibora Milek i Marijanu Kostanjčar. 
  Donijeta je Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Sljemenska ulica N-KV03D,  Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Stubička cesta N-J50. i  Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Stubička cesta N-J52. Zbog plana izgradnje i rekonstrukcije, izrade projektne dokumentacije radi ishođenja građevinske dozvole odnosno rješavanja imovinskopravnih odnosa gore navedenih nerazvrstanih cesta potrebno je donijeti navedene Odluke te provesti postupak evidentiranja istih u katastar i zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi.  Nakon donošenja predmetnih Odluka pristupit će se izradi geodetskog elaborata izvedenog stanja, jer je riječ o nerazvrstanim cestama koje su se prije stupanja na snagu Zakona o cestama koristile za promet vozila i bile pristupačne većem broju korisnika. 

Javni poziv za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina 7,5 milijuna kuna

16.9.2019.

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Natječaj za financiranje projekata u 2019. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina na područjima jedinica lokalne samouprave. Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti OPG upisan u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura standardnog ekonomskog rezultata (SO), a sjedište OPG-a mora biti na području jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti (potpomognute skupine jedinica lokalne samouprave) i s udjelom više od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine. Ukupna vrijednost ovoga Natječaja iznosi 7.500.000,00 kn, a najviši iznos po korisniku je 60.000,00 kn. Prijave se podnose od 5.9.2019. godine, a krajnji rok za prijavu na Natječaj je 26.9.2019. godine. Vlada Republike Hrvatske provodi nacionalne mjere s ciljem ravnomjernog razvoja svih krajeva Hrvatske za razdoblje 2016.-2020. u sklopu koje je i financijska podrška za osiguravanje minimalnog standarda komunalne i socijalne infrastrukture. U to su uključeni i financijski instrumenti i bespovratne potpore poduzetnicima te obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji ne mogu sudjelovati u postojećim kreditnim linijama na područjima povratka prognanika i onima gdje tradicionalno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski i socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti.

Izgradnja vodoopskrbnog sustava na području Općine Jakovlje

16.9.2019.

Dana 16. rujna 2019. godine u prostorijama Općine Jakovlje održan je sastanak između predstavnika Zagorskog vodovoda d.o.o., lokalnog vodovoda Kraljev Vrh i Općine Jakovlje, a vezano uz projekt Izgradnje vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda d.o.o. na području Općine Jakovlje u naselju Kraljev Vrh. Predstavnici Zagorskog vodovoda d.o.o. izvjestili su prisutne da se radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava izvode u rokovima i prema predviđenoj dinamici. Nakon završetka radova na izgradnji magistralnog voda i ishođenja uporabne dozvole za isto, Zagorski vodovod d.o.o. započet će se s priključcima korisnika s područja naselja Kraljev Vrh na vodoopskrbni sustav.

Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Jakovlju

16.9.2019.

Nakon rješavanja imovinskopravnih odnosa za nekretnine koje se koriste kao park u centru Jakovlja, dana 16. rujna 2019. godine, započela je provedba projekta "Dječje igralište u Jakovlju - projekt izgradnje i opremanja dječjeg igralište u Jakovlju". Navedenim projektom započela je izgradnja i opremanje prvog dječjeg igrališta u Općini Jakovlje. Dio bespovratnih financijskih sredstava za provedbu projekta "Dječje igralište u Jakovlju - projekt izgradnje i opremanja dječjeg igralište u Jakovlju" osigurano je kod Zagrebačke županije, a ostatak sredstava osigurano je u Proračunu Općine Jakovlje za 2019. godinu. Realizacijom Projekta izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u Jakovlju omogućit će se djeci iz Općine Jakovlje široka i inovativna paleta različitih usluga zabave i rekreacije za djecu. tj. kvaliteta i raznovrsnost odmora te će se doprinijeti poboljšanju materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Općina Jakovlje prijavila je i projekt „Dječje igralište u Igrišću – projekt izgradnje i opreme za dječje igralište“ u naselju Igrišće na području Općine Jakovlje kod LAG-a „Zeleni Bregi“ unutar tipa operacije 2.1.1. “Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“, kako bi se osigurao dio bespovratnih sredstava za provedbu istog. Nakon donošenja Odluke o prihvatljivosti projekta započet će izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Igrišće. U svrhu izgradnje i opremanja dječjeg igrališta na području naselja Kraljev Vrh bilo je potrebno odrediti lokaciju za izgradnju i opremanje istog, obzirom da Općina Jakovlje nema u vlasništvu adekvatnu lokaciju koja bi zadovoljila sve potrebne standarde. Stoga je upućen zahtjev prema Zagrebačkoj županiji, za zakup dijela nekretnine u sklopu Područne škole Kraljev Vrh. Obzirom da se radi o dijelu nekretnine koja se nalazi unutar prostornih međa Kulturnopovijesne cjeline Kraljev Vrh u postupku smo ishođenja suglasnosti od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Zagrebu, a temeljem idejnog projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Kraljevom Vrhu“. Nakon ishođenja potrebne dokumentacije projekat ćemo prijaviti na otvorene javne pozive kako bi osigurali dio bespovratnih novčanih sredstava i započeli provedbu projekta. Nakon realizacije projekata izgradnje i opremanja dječjih igrališta u sva tri naselja Općine Jakovlje pokrenut ćemo postupak izrade projektne dokumentacije za izgradnju i opremanje dječjih igrališta unutar pojedinih naselja.

Opremanje javnih površina i postavljenje prometnih ogledala

13.9.2019.

U sklopu projekata održavanja i uređenja javnih površina i postavljanja prometne signalizacije na području Općine Jakovlje, postavljene su tri nove oglasne ploče i to za svako naselje po jedna te tri prometna ogledala. Prometna ogledala namijenjena su za sigurno uključivanje u promet iz sporedne ceste na cestu s prednošću prolaska, te na mjestima smanjene preglednosti. Realizacijom projekta održavanja i uređenja javnih površina nastoji se poboljšati komunalni standard lokalnog stanovništva i potaknuli daljnja ulaganja u održavanje i uređenje javnih površina na cijelom području Općine Jakovlje, a projektom postavljanja prometne signalizacije nastoji se povećati sigurnost u cestovnom prometu na području Općine Jakovlje.

Jakovljanski godišnjak

12.9.2019.

Dragi mještani Općine Jakovlje, želja nam je informirati Vas o svim postupcima koje smo pokrenuli, poteškoćama s kojima se svakodnevno susrećemo, projektima s kojima smo se prijavili na javne pozive, realizaciji istih, projektima koje planiramo u narednim razdobljima, financiranjima i sufinanciranjima iz općinskog proračuna te o društvenim događanjima na području naše Općine. Općinska uprava nastojat će svojim djelovanjem uvijek biti u službi svojih mještana te im omogućiti participiranje u odlučivanju, a odgovornim upravljanjem javnim dobrima i nadasve pravodobnim, objektivnim i transparentnim informiranjem i ostalim svojim aktivnostima raditi na unapređenju kvalitete života i rada te nastojati da Općina Jakovlje postane poželjno mjesto za život i rad. Stoga smo odlučili tiskati novi list u kojem ćete pronaći sve aktualnosti kao i buduće planove vezane uz razvoj Općine Jakovlje. To je list pod nazivom „Godišnjak Općine Jakovlje“ kojeg ćemo tiskati jednom godišnje i kojeg ćemo u prvoj polovici tekuće godine dostavljati na Vašu kućnu adresu.

Održane sportske igre u Kraljevom Vrhu

12.9.2019.

Udruga žena i djevojaka Kraljev Vrh i ove godine uspješno je organizirala Dječje sportske igre. Igre su zamišljene kao druženje djece neposredno pred početak školske godine, a svake igre donose neke novosti. Razne igre zabavljaju pedesetak djece tijekom cijelog dana, a ove godine dodatni bonus bili su članovi Taekwondo kluba Jakovlje i mali nogometaši pionirskog uzrasta Nogometnog kluba Vrh iz Kraljevog Vrha. Iako je vrijeme pokvarilo planove i onemogućilo dio igara osmišljenih za vani, vriske, trke i smijeha nije nedostajalo ni u Društvenom domu Kraljev Vrh. Predsjednica Udruge Jasminka Pušek ponovila je kako ju raduje broj djece koji se odaziva na ovu manifestaciju, a zahvaljuje i roditeljima koji djecu doprate, pa i ostanu na druženju. Kako je to uobičajeno, najviše pozornosti privlačili su oni najmanji kojima su ovo počeci sportskih natjecanja i njima je najvažnije sudjelovati.

Prometna signalizacija

12.9.2019.

Na temelju Projekta postavljanja nove prometne signalizacije te zamjene oštećene i dotrajale prometne signalizacije na općinskim nerazvrstanim cestama, započela je prva faza Projekta i to radovi na postavljanju nove i dotrajale prometne signalizacije na cijelom području Općine Jakovlje. Ovim Projektom povećana je sigurnost u cestovnom prometu. Isto tako, osobama koje nisu stanovnici Općine Jakovlje olakšano je kretanje Općinom u vidu postavljenih oznaka ulica.

Uređenje ulaza u zgradu Općine Jakovlje

10.9.2019.

Tijekom svibnja 2019. godine započeli su radovi na unutarnjem uređenju zgrade Općine Jakovlje (stubišta i hodnika). Unutarnjim uređenjem stubišta i hodnika sanirana je vlaga na zidovima, izvedeni su soboslikarski i ličilački radovi, obnovljene su električne instalacije te je prostor opremljen slikama, oglasnom pločom i ukrasnim biljem. Navedeno uređenje početak je daljnjih ulaganja u unutarnje uređenje prostorija kao i energetsku obnovu općinske zgrade koja bi obuhvatila rekonstrukciju vanjske ovojnice zgrade i rekonstrukciju krovišta.

Izgradnja trafostanice i rekonstrukcija i dogradnja srednje naponskog kabelskog voda

9.9.2019.

Dana 09. rujna 2019. godine, od strane HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., započeli su radovi na izgradnji transformatorske stanice 20/0,4 kV, 1x1000 kVA oznake 2ZTS 184 na Stubičkoj cesti u Jakovlju te polaganju energetskog kabela na k.č.br. 3151 k.o. Jakovlje – Stubička cesta i na k.č.br. 459 k.o. Jakovlje, oznake NJ07 – Selnička ulica u Jakovlju radi rekonstrukcije i dogradnje srednje naponskog kabelskog voda. Radovi se izvode temeljem Idejnog projekta broj 19-06 od svibnja 2019. godine.

Početak nove školske godine 2019./2020.

9.9.2019.

Općina Jakovlje je za sve prvašiće Osnovne škole Jakovlje već treću godinu za redom pripremila poklone – ove godine poklon kutiju za likovni odgoj koja im je danas uručena. Tom prigodom prvašićima smo zaželjeli sretan početak nove školske godine, uspješno školovanje, što bolje ocjene, te mnogo radosti i veselja sa prijateljima. Čestitkama su se pridružili i članovi GO UHDDR GZ-a te su im tom prihodom podijelili majice. Osmijeh na njihovim licima te veselje koje su iskazali, najveća nam je zahvala i potvrda naše namjere da im malim znakom pažnje zaželimo dobrodošlicu u njihovo novo životno razdoblje. Našim prvašićima želimo da se zajedno s učiteljima i novim prijateljima raduju učenju kroz igru i druženje, te da Vam škola bude radost i sreća. Ujedno svim učenicima Osnovne škole Jakovlje, ravnateljici, svim nastavnicima i učiteljima želimo sretan početak nove školske godine i puno uspjeha u radu.

Subvencija javnog prijevoza za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.

5.9.2019.

Poštovani učenici srednjih škola i studenti s područja Općine Jakovlje,

Obavještavamo Vas da će Općina Jakovlje i ove školske odnosno akademske godine subvencionirati mjesečne karte prijevoznika ZET-a, i to za:
R e d o v i t e   u č e n i k e:
- koji pohađaju srednju školu na području grada Zagreba u visini cijene mjesečne karte prijevoznika ZET-a za grad Zagreb za učenike.
- koji pohađaju srednju školu u Zaprešiću, a obavljaju školsku stručnu praksu u gradu Zagrebu u visini cijene mjesečne karte na području grada Zaprešića i Zagreba.
- koji pohađaju srednju školu u Zagrebu, a obavljaju školsku stručnu praksu u gradu Zaprešiću u visini cijene mjesečne karte na području grada Zagreba i Zaprešića.
- koji pohađaju srednju školu na području Krapinsko-zagorske županije i pohađaju školsku stručnu praksu u Zagrebu odnosno Zaprešiću  u visini cijene mjesečne karte za grad Zagreb odnosno Zaprešić.

R e d o v n e   s t u d e n t e: 
- koji pohađaju fakultete na području grada Zagreba odnosno Zaprešića u visini cijene mjesečne karte za grad Zagreb odnosno Zaprešić. 

Općina Jakovlje će u školskoj godini 2019./2020. subvencionirati i mjesečne karte prijevoznika „Ivček“, Obrt za prijevoz, vlasnik Branko Ivček, za redovite učenike koji pohađaju srednju školu u Zaprešiću sa iznosom od:
100,00 kuna mjesečno po učeniku.

Općina Jakovlje subvencionirati će cijenu prijevoza za redovne učenike i studente ukoliko su podmirene sve obaveze prema Općini Jakovlje.

Sve daljnje informacije, kao i potvrda u ostvarivanju ovog prava, mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, ponedjeljkom od 7:00 do 18:00 sati te od utorka do petka od 7:00 do 15:00 sati.

Dokumente možete preuzeti u izvornom formatu:

Učenik generacije za školsku godinu 2018./2019.

5.9.2019.

Učenik generacije za školsku godinu 2018./2019. proglašen je učenik Patrik Klančir. Patrik Klančir uspješan je i vrijedan učenik koji je kroz svoje obavezno osmogodišnje školovanje sve razrede završio sa odličnim uspjehom. Uz redovni program pokazao je velik interes za geografiju (dodatna nastava) i pisanje poezije – literarna sekcija u čemu je bio veoma uspješan u Županijskim smotrama i natjecanjima. Od malena voli i njeguje sport, a najviše interesa i talenta je pokazao u nogometu. Od 2011. godine počeo je igrati nogomet u NK Bistri kao „prstić“, a od 2013. godine aktivno trenira, igra i nastupa za GNK Dinamo iz Zagreba. Trenutno je u formaciji „pioniri“ u GNK Dinamo. Od 2018. godine igra za mladu reprezentaciju RH u godištu od 2004. godine rođenja. U ime Općine Jakovlje dana, 5. rujna 2019. godine u prostorijama Općine Jakovlje dodijeljena mu je prigodna nagrada. Iskrene čestitke na postignutim rezultatima u učenju, aktivnom uključivanju u različite školske kao i izvanškolske aktivnosti, upućene su mu od strane općinske načelnice Sanje Borovec, zamjenika općinske načelnice Marija Hlad i predsjednika Općinskog vijeća Marijana Capek.

Rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice - Ulica Čret u Igrišću

4.9.2019.

Dana 29. kolovoza 2019. godine započela je rekonstrukcija dijela općinske nerazvrstane prometnice - Ulice Čret u Igrišću. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Sredstva za realizaciju navedenog Projekta osigurana su u Proračunu Općine Jakovlje. Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice - Ulica Čret u Igrišću završeni su dana 3. rujna 2019. godine.

Besplatna kastracija kuja

4.9.2019.

Obavještavamo sve mještane Općine Jakovlje da Udruga „Šapica“ provodi akciju besplatne kastracije kuja. Kontakt za prijavu za besplatnu kastraciju preko Udruge „Šapica“ je 098/521-803. Akcija besplatne kastracije je ograničena. Kako bi se na području Općine Jakovlje, smanjio broj napuštenih skotnih kuja kao i veliki broj napuštenih štenaca, molimo Vas da se odazove naprijed navedenoj akciji. Na taj način direktno bi utjecali na smanjenje broja odbačenih štenaca i pasa....

Dječje sportske igre u Kraljevom Vrhu

3.9.2019.

Udruga žena i djevojaka Kraljev Vrh poziva Vas na Dječje sportske igre koje će se održati dana 7. rujna 2019. godine (subota) u 10.00 sati kod Društvenog doma u Kraljevom Vrhu. Igre će se održati pod pokroviteljstvom Udruge žena i djevojaka Kraljev Vrh i Općine Jakovlje.

Rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice - Ulica svete Doroteje od kućnog broja 38 - 54 - Brcki

2.9.2019.

Dana 27. kolovoza 2019. godine započela je rekonstrukcija Ulice Svete Doroteje od kućnog broja 38 - 54 (Brcki) u Jakovlju. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Sredstva za realizaciju navedenog Projekta osigurana su u Proračunu Općine Jakovlje. Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane općinske prometnice - Ulica svete Doroteje od kućnog broja 38 - 54 - Brcki, završili su dana 3. rujna 2019. godine.

Podjela školskih udžbenika

2.9.2019.

Dana 4. rujna 2019. godine u vremenu od 16,30- 18,30 sati i 5. rujna 2019. godine u vremenu od 10,00 12,00 sati u prostorijama Osnovne škole Jakovlje svim učenicima koji pohađaju Osnovnu školu Jakovlje bit će podijeljeni udžbenici i drugi obrazovni materijal. I ove godine za sve osnovnoškolce u Općini Jakovlje opet su osigurani besplatni udžbenici, s time da je ove godine osiguran i drugi obrazovni materijal. Za nabavu udžbenika sredstva su osigurana u proračunu Republike Hrvatske, a za nabavu drugog obrazovnog materijala sredstva su osigurana u proračunu Zagrebačke županije i Općine Jakovlje. Za naše prvašiće pripremili smo i poklon kutije za likovni odgoj, koje će im biti podijeljene 9. rujna 2019. godine. Ovom prigodom svim učenicima, a posebno prvašićima želim sretan početak nove školske godine, uspješno školovanje, što bolje ocjene, te mnogo radosti i veselja sa prijateljima.

Završeno uređenje okoliša zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju

30.8.2019.

Tijekom mjeseca srpnja 2019. godine završili su radovi na uređenju okoliša zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju, koju koriste liječnici opće prakse, stomatolog te udruge. Radovi na uređenju okoliša obuhvatili su rješavanje odvodnje, postavu novih rubnjaka, navažanje zemlje, sijanje trave te sadnju ukrasnog bilja. Isto tako u suradnji sa udrugom - Kuburaško društvo Tri kralja, izgrađena je sjenica ispred zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju. Projektu se pristupilo iz razlog poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim se povećava komunalni standard lokalnog stanovništva i potiču daljnja ulaganja u održavanje javnih površina na cijelom području Općine Jakovlje.

Završena obnova školskog dvorišta u sklopu Područne škole u Igrišću

30.8.2019.

Dana 28. kolovoza 2019. godine završila je obnova školskog dvorišta u sklopu Područne škole u Igrišću. Projekat je proveden u suradnji sa Zagrebačkom županijom, Upravnim odjelom za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu i Osnovnom školom Jakovlje. Realizacijom projekta kompletno je obnovljeno školsko dvorište, na način da je uklonjen stari, oštećeni sloj asfalta te je ugrađen novi. Ovo je samo jedan od projekata zajedničke suradnje Zagrebačke županije, Osnovne škole Jakovlje i Općine Jakovlje, s ciljem poboljšanja materijalnih uvjeta kao i podizanja kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa školskog odgoja i obrazovanja djeci s područja Općine Jakovlje.

Suzbijanje ličinki komaraca

29.8.2019.

Dana 28. kolovoza 2019. godine, na području Općine Jakovlje provodio se drugi krug praćenja i suzbijanja ličinki komaraca u leglima. Praćenje ličinki komaraca u leglima provodilo se u kanalskim mrežama, naplavnim površinama te svim vodama stajačicama koja su potencijalna legla komaraca, odnosno na svim mjestima gdje se monitoringom utvrdilo prisutnost, vrsta, razvojni stadij, brojnost i stanište komaraca.

Prodaja mjesečnih karata

26.8.2019.

Prema obavijesti zaprimljenoj od trgovačkog društva „PRESEČKI GRUPA“ d.o.o., društva za prijevoz, trgovinu, usluge i putničku agenciju, Krapina, Frana Galovića 15, obavještavamo Vas da karte za mjesec rujan 2019. godine možete kupiti dana 30. kolovoza 2019. godine – petak u razdoblju od 18:00 do 19:30 sati te 31. kolovoza 2019. godine – subota u razdoblju od 09:00 do 11:00 sati, u prizemlju zgrade Općine Jakovlje. Prodaja mjesečnih karata kod prodajnih ureda trgovačkog društva „PRESEČKI GRUPA“ d.o.o., počinje dana 28. kolovoza 2019. godine.

Dokument možete preuzeti u izvornom obliku:

20190826-01

Stručno usavršavanje učitelja u Jakovlju

26.8.2019.

Osnovna škola Jakovlje domaćin je stručnog skupa za učitelje razredne nastave o provođenju "Škole za život". Organizatori stručnog skupa su Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za odgoj i obrazovanje, a predavači viša savjetnica za razrednu nastavu Jasmina Hamer i Sanja Polak, savjetnica i poznata dječja književnica. Na skupu će sudjelovati 140 učiteljica i učitelja sa zaprešićkog područja. Stručni skup će se održati 29. kolovoza 2019. godine u Domu kulture u Jakovlju.

Proširenje javne rasvjete na području Općine Jakovlje

26.8.2019.

Kako na području Općine Jakovlje velik broj ulica, odnosno dijelova naselja još uvijek nije u sustavu postojeće javne rasvjete, dana 23. kolovoza 2019. godine, započela je realizacija I. faze Projekta proširenja javne rasvjete na području Općine Jakovlje. Predmetnim proširenjem obuhvaćeni su dijelovi ulica i to: u Jakovlju - Kovačeva ulica od Zagrebačke ceste, Zagrebačka cesta prema broju 77, Toplička cesta od kućnog broja 31 do 49 i ulaz prema Selničkoj ulici, u Igrišću - Stubička ulica i Ulica Ksavera Šandora Đalskog na ulazu od Mihanovićeve, te u Kraljevom Vrhu - Sljemenska ulica prema broju 98, Sljemenska ulica prema broju 56 d i Ulica Marka Šimunića. Projekat ćemo nastaviti i u narednim razdobljima, odnosno sve dok sustavom javne rasvjete ne bude obuhvaćeno cijelo područje Općine Jakovlje

Udruga Kuburaško društvo Tri kralja sudjelovala na Danima Vitezova vranskih

23.8.2019.

Dana 16. i 17. kolovoza 2019. godine, u Vrani i Pakoštanima, održao se Povijesno-scenski spektakl - Dani vitezova vranskih. Tom prigodom podignuti su viteški tabori, srednjovjekovni sajmovi, kao i viteška borilišta. Na ovom Povijesno-scenskom spektaklu sudjelovali su i članovi Udruge Kuburaškog društva Tri kralja te svojim predstavljanjem promovirali svoje društvo kao i Općinu Jakovlje. Ponosni smo što je jedna Udruga s našeg područja imala priliku bio dio ovog velikog Povjesno-scenskog spektakla.

Tehnički pregled traktora u Jakovlju

21.8.2019.

Obavještavamo Vas da Stanica za tehnički pregled Zaprešić, dana 18. rujna 2019. godine (srijeda), organizira tehnički pregled traktora na terenu, koji će se održati kod zgrade Općine Jakovlje, u razdoblju od 08:00 do 14.00 sati.

Potpisan Ugovor sa Zagrebačkom županijom

10.8.2019.

Na temelju Odluke o dodjeli sredstava za provedbu programa kontrole populacije napuštenih pasa - mjera označavanje pasa na području Zagrebačke županije u 2019. godini, Općini Jakovlje dodijeljena su sredstva za financiranje programa kontrole populacije napuštenih pasa. Cilj ovog Projekta je smanjiti broj napuštenih pasa na području Općine Jakovlje kao i pomoći mještanima osigurati sredstva za pokriće naprijed navedenih troškova.

Traži se 138 pomoćnika u nastavi

9.8.2019.

U sklopu projekta „Prsten potpore“ objavljen je Javni poziv za zapošljavanje 138 pomoćnika u nastavi za rad sa 155 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije, koje su ujedno i partneri u projektu. Prijave se podnose školama, a otvorene su do 16. kolovoza 2019. godine. Projekt „Prsten potpore“ odabran je za financiranje u okviru Poziva UP.03.2.1.03 „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020. Zagrebačkoj županiji je za provedbu projekta u razdoblju od 2017. do 2020. godine iz fonda odobreno bespovratnih 10 milijuna kuna, dok ostatak sredstava u iznosu 8.845.548,80 kuna osigurava Zagrebačka županija. Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama na području Zagrebačke županije radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika. Pomoćnici u nastavi zaposlit će se u 29 osnovnih i 6 srednjih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija na nepuno radno vrijeme (minimalno 20, maksimalno 35 sati), odnosno na puno radno vrijeme. Natječajni postupak provode škole koje na svojim web stranicama objavljuju Natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020. i provode selekciju kandidata. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane kandidate koji zadovoljavaju uvjete navedene u Javnom pozivu da se prijave na natječaje škola. Inače, projekt „Prsten potpore“ u Zagrebačkoj županiji provodi se petu godinu za redom te raste brojem učenika, brojem pomoćnika te u vidu financiranja. U prošloj školskoj godini u projekt je bilo uključeno 124 pomoćnika u nastavi za rad sa 138 učenika s teškoćama u razvoju u 37 osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija. U školskoj godini 2017./2018. projekt se provodio u 35 škola te je u sklopu njega bilo angažirano 110 stručno osposobljenih pomoćnika u nastavi za 124 učenika s teškoćama u razvoju. U školskoj godini 2016./2017. u projekt su bila uključena 92 stručno osposobljena pomoćnika u nastavi za 102 učenika s teškoćama u razvoju u 32 osnovne i srednje škole, a 2015./2016. godine 70 stručno osposobljenih pomoćnika u nastavi za 80 učenika u 28 škola.Sufinanciranje odlaska učenika šestih i sedmih razreda Osnovne škole Jakovlje na maturalno putovanje

9.8.2019.

Općina Jakovlje sufinancira odlazak učenika šestih i sedmih razreda Osnovne škole Jakovlje na maturalno putovanje. Na maturalno putovanje odlazi 51 (pedesetjedan) učenik u trajanju od četiri dana i to od 31. kolovoza do 03. rujna 2019. godine. Maturalnim putovanjem obuhvaćeno je područje Južne Dalmacije (smještaj u Orebiću, razgledavanje gradova Splita, Korčule, Metkovića i Opuzena, te Nacionalnog parka Mljet i doline Neretve. Ovaj program Općina Jakovlje će sufinancirati u iznosu od 14.025,00 kuna, čime će se pokriti troškovi ručka prilikom dolaska u Split, lokalnog vodiča po Splitu, vožnja brodom do Korčule, lokalnog vodiča za grad Korčulu, ulaznice i stručno vodstvo u Kuću Marka Pola, vožnja brodom, ulaznice i vodiča za Nacionalni park Mljet, ulaznicu i lokalnog vodiča za Muzej Narona.

Opremanje javnih površina

8.8.2019.

U sklopu projekta održavanja i uređenja javnih površina na području Općine Jakovlje, započeli smo sa nabavom komunalne opreme i to nabavom koševa za smeće. U prvoj fazi provedbe projekta nabavljeno je 10 (deset) koševa za smeće koji su postavljeni u sva tri naselja na području Općine Jakovlje, te su istima zamijenjeni stari, dotrajali i uništeni koševi. Koševi za smeće izrađeni su od betona sa inox kapom. Realizacijom projekta održavanja i uređenja javnih površina nastoji se poboljšati komunalni standard lokalnog stanovništva i potaknuli daljnja ulaganja u održavanje i uređenje javnih površina na cijelom području Općine Jakovlje.

 

Održavanje vodotoka na području Općine Jakovlje

8.8.2019.

Poštovani mještani Općine Jakovlje tijekom svake godine u našoj Općini izvode se redovni i izvanredni radovi održavanja vodotoka u sklopu vodnog gospodarstva. Djelatnici Hrvatskih voda d.o.o. i Vodoprivrede-zagorje d.o.o., redovito obilaze naše vodotoke i donose godišnje planove radova u dogovoru sa jedinicom lokalne samouprave. Cilj tih radova je zaštita imovine i ljudskih života od štetnog djelovanja vode. Da bi se taj cilj postigao potrebno je preventivno djelovanje. Vlasnici ili posjednici zemljišta dužni su prema Zakonu o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) osigurati nesmetani pristup djelatnicima vodnog gospodarstva i omogućiti im nesmetano izvršavanje radova. Svi radovi odvijat će se u skladu sa pravilima struke i sukladno zakonskoj regulativi. Molimo Vas za susretljivost jer je izvođenje naprijed navedenih radova pod osobitom zaštitom i od interesa za Republiku Hrvatsku, ali i za jedinicu lokalne samouprave na čijem se području radovi izvode. Slijedom navedenog, dana 08. kolovoza 2019. godine, započeli su radovi na potoku Dešno - Jakovlje, st. km 1+326,12 - 1+956,12; L= 630 m i to u vidu uklanjanja naplavina iz korita vodotoka iz programa radova preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 12. O početku naprijed navedenih radova obavještavaju se svi vlasnici odnosno posjednici zemljišta uz čije parcele se izvode radovi. Ujedno Vas molimo da sukladno Zakonu o vodama osigurate nesmetan pristup djelatnicima vodnog gospodarstva prilikom izvođenja radova.

Uređenje javnih površina

6.8.2019.

U suradnji sa udrugom - Kuburaško društvo Tri kralja, 27. srpnja 2019. godine započela je izgradnja sjenice ispred zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju. Projektu se pristupilo iz razloga poboljšanja komunalnog standarda mještana s ciljem daljnjeg ulaganja u uređenje javnih površina na cijelom području Općine Jakovlje.

Položeni vijenci i zapaljene svijeće za poginule branitelje

6.8.2019.

Danas smo zajedno s predstavnicima hrvatskih branitelja Domovinskog rata, predstavnicima političkih stranaka, mjesnih odbora kao i udruga, položili vijence i zapalili svijeće ispred spomenika poginulih branitelja u Jakovlju te ispred centralnog križa na groblju u Kraljevom Vrhu te na taj način s velikim poštovanjem i zahvalnošću odali počast svim hrvatskim braniteljima, a posebno onima koji su položili svoje živote za našu domovinu i našu bolju budućnost te nam omogućili život u miru i slobodi.

Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja

1.8.2019.

Svim stanovnicima Općine Jakovlje upućujemo iskrene čestitke povodom obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Na ovaj dan s velikim poštovanjem i zahvalnošću odajemo počast svim hrvatskim braniteljima, a posebno onima koji su položili svoje živote za svoju domovinu i našu bolju budućnost. U ime Općine Jakovlje, čestitku upućuju Općinska načelnica Sanja Borovec, predsjednik Općinskog vijeća Marijan Capek, zamjenik Općinske načelnice Mario Hlad, vijećnici Općinskog vijeća Općine Jakovlje i djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje. Obavještavamo Vas da će obilježavanje praznika, u ponedjeljak 5. kolovoza 2019. godine, započeti u 9.00 sati kod spomenika u parku u Jakovlju. Po završetku svečanosti u Jakovlju, svečano će biti položen vijenac i zapaljene svijeće kod centralnog križa na groblju u Kraljevom Vrhu u 9,30 sati. Pozivamo sve hrvatske branitelje Domovinskog rata, mještane i mještanke Općine Jakovlje, te predstavnike svih političkih stranaka i udruga da prisustvuju svečanom polaganju vijenaca od strane predstavnika Općine i Počasne straže Općine Jakovlje.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto namještenik-komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje

1.8.2019.

U Narodnim novinama broj 72 od 31. srpnja 2019. godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje na radno mjesto namještenik – komunalni radnik na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20190801-Obavijest-o-natjecaju

NK VRH Kraljev Vrh - Uknjižba prava vlasništva na nekretninama koje koristi NK VRH Kraljev Vrh

31.7.2019.

Općina Jakovlje pokrenula je niz zemljišno knjižnih ispravnih postupaka za nekretnine koje su u društvenom vlasništvu ili u vlasništvu fizičkih osoba, a koriste se već dugi niz godina za javne potrebe. Ovih dana uspješno je realizirana još jedna uknjižba prava vlasništva i to za nekretnine na k.č.br. 1219 i 1220/2 k.o. Kraljev Vrh, u naravi igralište Psarno u Kraljev Vrhušte koje koristi NK VRH Kraljev Vrh. Temeljem provedenog postupka, Općina Jakovlje upisana je kao vlasnik gore navedenih čestica u zemljišno knjižni izvadak. Upisom prava vlasništva na Općinu Jakovlje stvorio se uvjet za provedbu rješenja o izvedenom stanju (legalizacija) odnosno za upis zgrade koja se nalazi na k.č.br. 1219 k.o. Kraljev Vrh. U tijeku trajanja postupka upisa prava vlasništva na naprijed navedene nekretnine, pokrenuli smo i postupak izrade geodetskog projekta da bi formirali jednu katastarsku česticu. Upis prava vlasništva na Općinu Jakovlje, provedba rješenja o izvedenom stanju te izrada geodetskog projekta preduvjet su za izradu projektne dokumentacije kojom bi se omogućila daljnja ulaganja u navedene nekretnine.

Protokol povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja

31.7.2019.

U povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, dana 5. kolovoza (ponedjeljak) 2019. godine, predstavnici Općine Jakovlje i Počasna straža Općine Jakovlje: - u 9,00 sati položiti će vijenac i zapaliti svijeće kod spomenika u Parku u centru Jakovlja, - u 9,30 sati položiti će vijenac i zapaliti svijeće kod centralnog križa na groblju u Kraljevom Vrhu, Pozivaju se hrvatski branitelji Domovinskog rata, članovi Općinskog vijeća, predstavnici političkih stranaka i udruga te mještani i mještanke Općine Jakovlje, da prisustvuju svečanom polaganju vijenaca.

Dokumente možete preuzeti u izvornom formatu:

20190731-Protokol-5-kolovoza-2019

Prodaja mjesečnih karata

30.7.2019.

Prema obavijesti zaprimljenoj od trgovačkog društva „PRESEČKI GRUPA“ d.o.o., društva za prijevoz, trgovinu, usluge i putničku agenciju, Krapina, Frana Galovića 15, obavještavamo Vas da karte za mjesec kolovoz 2019. godine možete kupiti dana 31. srpnja 2019. godine – srijeda u razdoblju od 18:00 do 19:30 sati te 01. kolovoza 2019. godine – četvrtak u razdoblju od 18:00 do 19:30 sati, u prizemlju zgrade Općine Jakovlje. Prodaja mjesečnih karata kod prodajnih ureda trgovačkog društva „PRESEČKI GRUPA“ d.o.o., počinje dana 29. srpnja 2019. godine.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

20190730-Jakovlje-prodaja

Pokloni za učenike prvih razreda za školsku godinu 2019./2020.

30.7.2019.

Početkom školske godine naše prvašiće očekuju novi izazovi, nova iskustva, nova znanja kao i ulazak u novo životno razdoblje. Za tu prigodu Općina Jakovlje nabavila je likovne kutije Kreativo za sve učenike prvih razreda Osnovne škole Jakovlje, a iste će im biti podijeljene početkom školske godine 2019./2020. Likovna kutija Kreativo sadrži: flomastere (12 boja), drvene boje (12 boja), tempere u čaši (12 boja x 15 ml), pastele voštane šiljne (12 boja), grafitne olovke HB (12 komada), plastelin nesušivi (10 boja), škare za djecu, gumicu za brisanje, ljepilo u sticku 8g, vodene boje (12 boja + kist), šiljilo, glinamola 500g i dva kista broj 10 i 6 za temperu.

Zamjena srednjenaponskog kabelskog voda

29.7.2019.

Dana 29. srpnja 2019. godine, od strane HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., započeli su radovi na prijekopu i polaganju energetskog kabela na k.č.br. 83 i 85 k.o. Jakovlje u Ulici Adele Sixta i Dvorskoj ulici, Jakovlje, a sve zbog zamjene dotrajalog srednje naponskog kabelskog voda prema tehničkom rješenju TD5302 od lipnja 2019. godine.

Započeli radovi na uređenje javne površine u Kraljevom Vrhu

28.7.2019.

Dana 22. srpnja 2019. godine, u suradnji Mjesnog odbora Kraljev Vrh i Općine Jakovlje započeli su radovi na uređenju javne površine u Kraljevom Vrhu - Ulica Ivana Brcka. Projektu se pristupilo na inicijativu i prijedlog Mjesnog odbora Kraljev Vrh u okviru malih komunalnih akcija, a sve kako bi održali i poboljšali komunalni standard lokalnog stanovništva i potaknuli daljnja ulaganja u uređenje javnih površina na cijelom području Općine Jakovlje.

Održana 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

25.7.2019.

Dana 22. srpnja 2019. godine održana je 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje. Donijeta je Odluka o IV. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje. Donošenjem navedene Odluke privedene kraju sve radnje od strane Općine Jakovlje koje su bile potrebne, da bi tvrtka FACC mogla pokrenuti postupak ishođenja dokumenata potrebnih za pokretanje velikog projekta - gradnje tvornice za avionsku industriju, koja će se graditi u poslovnoj zoni Sjever 2 u Općini Jakovlje. Nadalje, donijeta je Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Jakovlje. Na temelju članka 17. stavak 1. alineja 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15 i 118/18) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite. Odlukom se određuju pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Jakovlje s ciljem priprema i sudjelovanja u aktivnostima radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Jakovlje su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Općine Jakovlje.

Napravljen posljednji korak za početak gradnje tvornice za avionsku industriju

24.7.2019.

Dana 22. srpnja 2019. godine održana je 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje na kojoj je jednoglasno donesena Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje, te su tako privedene kraju sve radnje od strane Općine Jakovlje koje su bile potrebne, da bi tvrtka FACC mogla pokrenuti postupak ishođenja dokumenata potrebnih za pokretanje velikog projekta - gradnje tvornice za avionsku industriju, koja će se graditi u poslovnoj zoni Sjever 2 u Općini Jakovlje.

Kako se zaštiti od komaraca?

23.7.2019.

Što činiti? Kako se zaštititi? Došli su nam topliji dani, a s njima  brojnost i aktivnost komaraca postaje sve veća. Obilne kiše pogoduju stvaranju legla komaraca u prirodi. Osim različitih većih i manjih voda stajaćica u prirodi, brojna legla nastaju u našim dvorištima i vrtovima.

Razvoj komaraca
Komarci se razvijaju u vodi. Ovisno o vrsti, mogu se razvijati u čistim i onečišćenim vodama, raznolikim prirodnim staništima i staništima koja su nastala utjecajem ljudi. U proljeće se najprije pojavljuju vrste koje se razvijaju u šumskim područjima i na poplavnim površinama. S dolaskom toplijih dana i uz prisutnost dovoljne količine vode u okolišu, postaju aktivna legla komaraca u naseljima. Stoga je broj komaraca oko nas posljedica prisutnih uvjeta potrebnih za njihov razvoj, prije svega količine vode i temperature. Na brojnost komaraca utječu i mjere koje se poduzimaju u njihovu suzbijanju.
Prirodna legla komaraca mogu postati: poplavne površine, kanali s vodom, lokve nastale nakon kiše, stajaćice bez prirodnih neprijatelja ličinki komaraca, voda u dupljama drveća, mirni dijelovi tekućica.
Umjetna legla komaraca su raznolika i brojna, nastaju kao posljedica ljudske aktivnosti: otvorene posude s vodom u dvorištima i vrtovima (kante i bačve), različiti predmeti u dvorištu i u okolišu u kojima se nakuplja kišnica, gume na otvorenome, začepljeni slivnici i oluci, vaze na grobljima, voda u pliticama lonaca za cvijeće, nakupine vode na nepropusnim podlogama, odbačen krupni otpad, neodržavana jezerca i fontane te različite druge nakupine vode. Raznolikost vrsta komaraca u svijetu je velika. Više od 3000 vrsta nastanjuje raznolika područja, od vrućih tropskih do hladnih sjevernih predjela. U Hrvatskoj su do sada pronađene 52 vrste komaraca. Zbog sve veće trgovine robama i uslugama u svijetu te globalizacije općenito, rasprostranjenost mnogih vrsta komaraca se mijenja.
Posljednjih 15 godina u Hrvatskoj je prisutan tigrasti komarac (Aedes albopictus), invazivna vrsta koja se brzo razmnožava i lako se udomaćuje na područjima gdje je tek prenesena. Vrsta je udomaćena u priobalnoj Hrvatskoj, otocima, na području grada Zagreba i Zagrebačke županije te na drugim manjim područjima kontinentalne Hrvatske. Razvija se u raznolikim umjetnim leglima, a za razvoj joj je potrebna jako mala količina vode. Za razliku od većine vrsta na našem području koje su najaktivnije u predvečer i ranojutarnje sate, tigrasti komarac bode tijekom cijelog dana.

Zaštitimo se od uboda komaraca!

 • Zaštititi prozore i vrata mrežama za kukce i zavjesama, postaviti mreže iznad kreveta i dječjih kolica.
 • Pri boravku u područjima gdje je velik broj komaraca nositi odjeću svijetlih boja, duge rukave i duge hlače.
 • Koristiti sredstva koja odbijaju komarce (repelente), pridržavati se uputa za njihovo korištenje.
 • Prije putovanja u zemlje izvan Hrvatske posjetiti Centar za cijepljenje i prevenciju putničkih bolesti u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i savjetovati se sa specijalistom epidemiologije. Više informacija potražiti na www.stampar.hr

Aktivno i odgovorno se uključimo u sprječavanje razvoja komaraca!
Razvojni ciklus komaraca na ljetnim temperaturama traje 5 do 7 dana, što znači da se u okolišu stalno razvijaju nove jedinke komaraca. Česte kiše uz visoke temperature pogoduju stvaranju brojnih legla komaraca u okolišu, a važnu ulogu imaju brojni građani koji vrlo često radi nepažnje, nemara i neznanja svojim svakodnevnim aktivnostima stvaraju legla komaraca u dvorištima i vrtovima.
Ako Vam tijekom ljeta dosađuju tigrasti komarci, potrebno je pažljivo pregledati dvorište i pokušati pronaći legla komaraca. Tigrasti komarci najčešće lete u okolini mjesta gdje su se izlegli.
Građani svojim svakodnevnim aktivnostima i ponašanjem mogu značajno utjecati na smanjenje broja komaraca u svojem okruženju. Potrebno je ukloniti vodu koja može postati leglo komaraca.

Kako?
• Ukloniti nepotrebne predmete i posude u kojima se nakuplja voda: kante, staklenke, igračke, odbačene predmete, automobilske gume te druge vrste posuda.
• Redovito (jednom tjedno) prazniti ili mijenjati vodu u posudama koje su u upotrebi i zadržavaju vodu.
• Spremnike za vodu u okućnicama i vrtovima zatvoriti poklopcem, gustom mrežom ili folijom.
• U vaze za cvijeće na grobljima staviti pijesak ili zemlju, prirodno cvijeće zamijeniti umjetnim.
• Propisno odlagati krupni otpad.
• Održavati otvorene bazene, ukrasna jezerca i fontane.
• Održavati ispravnim sustave za odvodnju, drenažu i prikupljanje voda (krovni oluci, ulični slivnici, kanalizacija).
• Folije (cerade, tende i sl.) postaviti na način da u njima nije moguće zadržavanje vode.
• Propisno držati gume u vulkanizerskim dvorištima:
- redovito uklanjati gume koje se ne koriste
- prazniti vodu iz guma, gume slagati u obliku piramide i prekriti ih nepropusnom folijom tako da se na foliji ne zadržava voda.
• Održavati septičke jame, držati ih propisno zatvorene.
• Održavati zelene površine, uređivati vrtove da se u njima što manje zadržavaju odrasli komarci.

Za mirniji i zdraviji život bez komaraca važno je sudjelovanje svakog pojedinca!
U težnji za mirnijim i zdravijim životom, potrebno je izbjegavati ubode komaraca te se odgovorno ponašati tako da ne pogodujemo njihovu razvoju.

Suzbijanje ličinki komaraca

23.7.2019.

Na području Općine Jakovlje, po prvi puta provodi se praćenje i suzbijanje ličinki komaraca u leglima. Tretman suzbijanja provodit će se dana 24. srpnja 2019. godine u vremenu od 10:00 do 16:00 sati. Praćenje ličinki komaraca u leglima provodit će se u kanalskim mrežama, naplavnim površinama te svim vodama stajačicama koja su potencijalna legla komaraca, odnosno na svim mjestima gdje se monitoringom utvrdi prisutnost, vrsta, razvojni stadij, brojnost i stanište komaraca. ...

Završen projekt - Izgradnja reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh u Općini Jakovlje (referentni broj: KK.06.3.1.03.0050)

22.7.2019.

Dana 19. srpnja 2019. godine ishođena je Uporabna dozvola za Projekt Izgradnje reciklažnog dvorišta u Općini Jakovlje te je time isti i završen. Projekt je započet s ciljem izgradnje komunalne infrastrukture u Općini Jakovlje namijenjene smanjenju količine lokalnog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Korisnik bespovratnih sredstava projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh u Općini Jakovlje“ je Općina Jakovlje. Lokacija projekta je na području Općine Jakovlje (k. č. 372/3 k.o. Kraljev Vrh, ZK Odjel Donja Stubica) u Zagrebačkoj županiji. Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) u sklopu izgradnje reciklažnog dvorišta nabavila se i potrebna oprema. Tijekom provedbe projekta organizirane su informativno-obrazovne aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda..

Uknjižba prava vlasništva na nekretninama koje koristi DVD Kraljev Vrh

22.7.2019.

Općina Jakovlje pokrenula je niz zemljišno knjižnih ispravnih postupaka, između ostalog i za nekretnine na k.č.br. 320/2 k.o. Kraljev Vrh, u naravi dvorište i javna zgrada koju koristi Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljev Vrh, koje su do nedavno bile u društvenom vlasništvu. Temeljem provedenog postupka dana 19. srpnja 2019. godine, Općina Jakovlje upisana je kao vlasnik gore navedene čestice u zemljišno knjižni izvadak. U tijeku trajanja postupka upisa prava vlasništva na naprijed navedene nekretnine, pokrenuli smo i postupak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade u vidu sanacije pročelja i interijera društvenog doma i garaže za vatrogasna vozila Kraljev Vrh. Upis prava vlasništva na Općinu Jakovlje i izrada projektne dokumentacije preduvjet su za prijavu na otvorene javne pozive kako bi osigurali dio bespovratnih sredstava. Cilj nam je Projekat prijaviti na natječaj Europskih fondova i to na otvoreni poziv pod nazivom - Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice.

Dokumente možete preuzeti u izvornom formatu:

20190722-bpz-izvadak

Potpisan Ugovor sa Zagrebačkom županijom

18.7.2019.

Na temelju Odluke Župana Zagrebačke županije o odabiru programa, projekta i dodjeli sredstava za poticanje razvoja javne turističke infrastrukture u Zagrebačkoj županiji za 2019. godinu potpisali smo Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za provedbu projekta "Dječje igralište u Jakovlju - projekt izgradnje i opremanja dječjeg igralište u Jakovlju". Realizacijom Projekta izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u Jakovlju omogućit će se djeci iz Općine Jakovlje široka i inovativna paleta različitih usluga zabave i rekreacije za djecu. tj. kvaliteta i raznovrsnost odmora.

Proslavljen Dan Zagrebačka županije

17.7.2019.

Svečana sjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije povodom obilježavanja Dana županije održana je u hotelu International u Zagrebu u prisutnosti gotovo 400 uzvanika. Sjednici su prisustvovali izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora akademik Željko Reiner, izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske dr.sc. Vladimir Lončarević, izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Dražen Bošnjaković, župani susjednih županija te mnogi drugi uzvanici i prijatelji Zagrebačke županije. Izaslanik predsjednika Sabora RH akademik Željko Reiner uputio je čestitke svim žiteljima i vodstvu Zagrebačke županije poručivši kako se u županiji odlično upravlja resursima i vodi briga o održivom razvoju. Čestitke je uputio i izaslanik Predsjednice RH dr.sc. Vladimir Lončarević. Istaknuo je kako je potrebno osnažiti sinergiju između državnih tijela i županija te jačati koordinaciju aktivnosti jer mnogi projekti prelaze granice pojedinih županija. Poručio je kako će Predsjednica i dalje pridonositi toj suradnji te najavio kako priprema dodatne prijedloge vezane uz daljnju decentralizaciju s ciljem ravnomjernog razvoja RH. U ime predsjednika Vlade RH obratio se njegov izaslanik ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković koji je istaknuo važnost lokalne i regionalne samouprave kao prve instance države prema njenim stanovnicima. Podsjetio je kako je ova Vlada učinila najznačajnije iskorake po pitanju financijske decentralizacije i to poreznom reformom radi koje su proračuni općina, gradova i županija veći, čime je veći i prostor za djelovanje na lokalnoj razini. Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić naglasio je kako je Zagrebačka županija i nadalje jedna od gospodarski najstabilnijih županija u Republici Hrvatskoj. „Prema ostvarenim prihodima kod poduzetnika u iznosu od 54 milijarde kuna Zagrebačka županija nalazi se na drugom mjestu odmah iza Zagreba. Također, na drugom smo mjestu u Hrvatskoj po neto dobiti poduzetnika i neto dobiti po zaposlenom. Prema broju poduzetnika smo četvrta, a prema broju zaposlenih treća županija iza grada Zagreba“, rekao je Kožić dodavši da je krajem lipnja ove godine na području Zagrebačke županije zabilježeno 1100 manje nezaposlenih, i što je još važnije, 2800 više zaposlenih nego u isto vrijeme prošle godine. Predsjednik Županijske skupštine Zagrebačke županije Damir Mikuljan istaknuo je, između ostalog, da je Zagrebačka županija, prema izvješću Policijske uprave zagrebačke o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja na području Zagrebačke županije u 2018. godini najsigurnija županija u RH. „Sigurnost stanovnika naše županije bitna je komponenta njezina cjelokupna rasta te iznimno važna pretpostavka da županija postane udoban dom za svakog“, rekao je Mikuljan. Osvrnuo se i na političku odgovornost koja počiva na povjerenju. „Povjerenju uspostavljenom na početku mandata i mjerenju tog povjerenja tijekom cijelog mandata. Njime se potkrepljuje volja i izbor građana, potvrđuje vjerodostojnost političke stranke, koalicije i pojedinca“, naglasio je Mikuljan. U ime prisutnih župana okupljenima se obratio župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar koji je pohvalio dosadašnju uspješnu suradnju sa Zagrebačkom županijom te poručio kako veliku perspektivu vidi u dodatnom povezivanju u segmentu turizma. „Suradnja između turističkih zajednica Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije treba biti primjer kako se umrežiti u klaster i povećati prije svega broj noćenja stranih turista“, proučio je Kolar. Povelja Zagrebačke županije dodijeljena je ravnateljici OŠ Sveta Nedjelja Anici Magdalenić, trgovačkom društvu Tabacco iz Zaprešića koje proizvodi „Hrvatski kišobran“, trgovačkom društvu BIO-ZRNO iz Nove Kapele u općini Dubrava, dugogodišnjem predsjedniku Crvenog križa Velika Gorica dr. Ivanu Jurkinu, Udruženju obrtnika Zaprešić i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Jastrebarsko. Nagrada Zagrebačke županije za doprinos ugledu i promociji Zagrebačke županije u zemlji i svijetu dodijeljena je čembalistu Franji Biliću iz Stupnika, Hrvatskom pjevačkom društvu „Jeka“ iz Samobora i skladateljici Sari Glojnarić. Nagrada za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju dodijeljena je udruzi Svetojanske mažoretkinje, a nagrada za životno djelo kiparu, slikaru i kulturnom djelatniku Dragutinu Grgasu – Belom iz Zaprešića. Također, prilikom svečanosti dodijeljene su i zahvalnice predsjednika Županijske skupštine i župana Zagrebačke županije. Zahvalnica predsjednika Županijske skupštine dodijeljena je Boži Hmelini, a zahvalnica župana Zagrebačke županije Darku Matiću. Inače, Zagrebačka županija je administrativna cjelina koja je službeno pod tim nazivom, Comitatus Zagrabiensis, utemeljena 17. srpnja 1759. kad joj je carica i kraljica Marija Terezija podarila grb i pečatnjak. Taj grb je i danas u uporabi, a spomenuti datum slavi se kao Dan Zagrebačke županije.

Javni poziv za sufinanciranje tehničke pomoći za prijavu projekata na EU natječaje

16.7.2019.

Općina Jakovlje prijavila se na Javni poziv za sufinanciranje tehničke pomoći za prijavu projekata na EU natječaje za 2019. godinu kojeg je raspisala Zagrebačka županija, Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju. Slijedom naprijed navedene prijave dana 12. srpnja 2019. godine,potpisali smo Ugovor o potpori za sufinanciranje stručne tehničke pomoć za prijavu Projekta - dječje igralište u Igrišću - projekt izgradnje dječjeg igrališta i nabava opreme za dječje igralište, na tip operacije 2.1.1. - ulaganje u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje poboljšanja ili promjene lokalnih temelja i usluga za ruralno stanovništvo u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014./2020.

"Na zemlji od oblaka"

16.7.2019.

U subotu, 6. srpnja 2019. godine u organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika, u dvorcu i Parku skulptura u Jakovlju održano je događanje pod nazivom "Na zemlji od oblaka". Tom prigodom Hrvatsko društvo likovnih umjetnika predstavilo je sve provedene projekte do danas, a vezane uz Park skulptura i dvorac u Jakovlju u razdoblju od 2013. godine do danas, te je ujedno predstavilo i plan aktivnosti do 2021. godine. Brojni posjetitelji, mogli su razgledati brojne skulpture koje se nalaze u Parku skulptura, razgledati unutrašnjost dvorca te prisustvovati koncertu flautistice Darije Zokić i harfistice Mirjane Krišković.

Potpisan Ugovor sa Zagrebačkom županijom

15.7.2019.

Na temelju Odluke Župana Zagrebačke županije o odabiru programa, projekta i dodjeli sredstava kapitalne pomoći za sufinanciranje izgradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije potpisali smo Ugovor o sufinanciranju radova izvanrednog održavanja nerazvrstane općinske prometnica i to Topličke ulice I. dio, na području Općine Jakovlje. Radovi na predmetnoj nerazvrstanoj općinskog prometnici obuhvaćaju pripremu za postavljanje kao i postavljanje novog asfaltnog sloja ukupne dužine 550 metara, uređenje bankina i oborinske odvodnje te postavljanje prometne signalizacija. Realizaciji ovog Projekta pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje.

Održana izvanredna Skupština Nogometnog kluba „Dinamo“ Jakovlje

15.7.2019.

Dana 29. lipnja 2019. godine održana je izvanredna Skupština Nogometnog kluba "Dinamo" Jakovlje. Sjednicu je otvorio predsjednik Nogometnog kluba "Dinamo" Jakovlje, Tomislav Pucko. Na izvanrednoj skupštini izabrano je novo vodstvo Nogometnog kluba i to: Jelić Ivica za predsjednika, Tuđen Juraj za zamjenika predsjednika, Pučić Štefek za zamjenika predsjednika, Jozak Matej za tajnika kluba i Darijo Borovec za blagajnika kluba. Čestitamo novo izabranom vodstvu kluba, želimo im puno sportskog uspjeha, te se ujedno zahvaljujemo dosadašnjem predsjedniku i njegovom timu na uspješnom vođenju kluba, na svim postignutim rezultatima kao i na promociji kako kluba tako i same Općine Jakovlje.

Održana informativno edukativna radionica u okviru Projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu

12.7.2019.

Dana 8. srpnja 2019. godine u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jakovlje održana je informativno edukativna radionica u okviru projekta Izgradnje reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu. Reciklažno dvorište gradi se u naselju Kraljev Vrh, a sufinancirano je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u 85%-tnom iznosu. Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Cilj provedbe projekta izgradnje reciklažnog dvorišta je unaprijediti sustav upravljanja otpadom u Općini Jakovlje i povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Radionicu je organizirala Općina Jakovlje u suradnji sa tvrtkom Hidroplan d.o.o. Zagreb, sa ciljem upoznavanja lokalnog stanovništva sa projektom izgradnje reciklažnog dvorišta i njegovom ulogom u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. Tako su građani dobili najvažnije informacije o načinu funkcioniranja reciklažnih dvorišta, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, vrstama otpada koje građani mogu bez naknade odlagati na reciklažno dvorište (papir i karton, stakleni ambalažni otpad, ravno prozorsko staklo, metalni ambalažni otpad (limenke), PET ambalaža, plastične gajbe od pića, PE folija, stiropor, stare baterije, stari lijekovi, gume osobnih vozila, bijela tehnika, otpadna elektro oprema, stari akumulatori, cijevi, metali, građevinski otpad, glomazni otpad iz kućanstava (namještaj), organski otpad), kao i mogućnostima smanjenja nastanka otpada i ponovne upotrebe...

Potpisan Ugovor sa Zagrebačkom županijom

10.7.2019.

Dana 05. srpnja 2019. godine Općina Jakovlje potpisala je Ugovor sa Zagrebačkom županijom o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje izrade Projektne dokumentacije u 2019. godini za projekte koji će se financirati iz ESI fondova, programa EU i ostalih izvora. Općini Jakovlje dodijeljena je potpora za pokriće dijela troškova izrade Glavnog projekta i elaborata učinkovitosti za "Rekonstrukciju traktorskih puteva u šumske ceste na području Općine Jakovlje u gospodarskoj jedinici Stubička Slatina - Pustodol" . Projektu rekonstrukcije traktorskih puteva u šumskim cestama pristupilo se iz razloga što će se realizacijom istog osigurati primarna šumska prometna infrastruktura te omogućiti kvalitetnije i učinkovitije upravljanje šumskim resursima i potencijalima.

Izložba babićnih fertuna

10.7.2019.

Dana 9. srpnja 2019. godine u Oroslavju je otvorena izložba pod nazivom "Izložba babićinih fertuna". Izložbu je organizirala gospođa Nadica Bedek u sklopu Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Bakina Okućnica. Na izložbi su posjetitelji mogli vidjeti velik broj starih pregača odnosno fertuna koje su upotrebljavale naše bake u raznim prigodama. Isto tako mogli su vidjeti i dječje pregače koje koriste djeca kada zajedno sa gospođom Nadicom Bedek pripremaju kruh povodom Dana kruha. U sklopu izložbe nastupio je Zbor umirovljenika Općine Jakovlje koji je svojim skladbama uveličao Izložbu babićinih fertuna...

Očuvanje prirode, uređenje i čišćenje šuma i potoka u Kraljevom Vrhu

9.7.2019.

Dana 6. srpnja 2019. godine u organizaciji Eko udruge Jelenje vode, organizirano je čišćenje i uređenje šuma i potoka u Kraljevom vrhu u sklopu Projekta "Očuvanje prirode, uređenje i čišćenje šuma i potoka u Kraljevom Vrhu“. U jutarnjim satima, članovima Eko udruge Jelenje vode pridružilo se nekoliko mještana Kraljevog Vrhu koji su tijekom prijepodneva očistili veliku površinu šume i potoka, te su pritom prikupili oko 3 kubičnih metara otpada. Ovom akcijom pokazali su pravi primjer kako se treba ponašati i odnositi prema svojem prirodnom okruženju. Jednostavno je neshvatljivo da u današnje vrijeme još uvijek postoje ljudi koji smeće bacaju u prirodu, stoga ovim putem apeliramo na sve mještane da otpad ni pod koju cijenu ne odlažu po livadama, šumama i potocima, kako bi sebi i budućim generacijama mogli ostaviti čisti i zdravi okoliš. Ujedno se zahvaljujemo predsjedniku i svim članovima Eko udruge Jelenje vode na organizaciji ove akcije, kao i svim mještanima koji su se istoj pridružili...

Transparentnost proračuna lokalnih jedinica

8.7.2019.

Institut za javne financije predstavio je 3. srpnja 2019. godine rezultate petog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih lokalnih jedinica. Prosječna proračunska transparentnost – mjerena brojem proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama županija, gradova i općina – iz godine u godinu se popravlja. Razina transparentnosti Proračuna Općine Jakovlje ove godine ocijenjena je najvišom ocjenom.

Održana 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

5.7.2019.

Dana 27. lipnja 2019. godine održana je 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje. Između ostalog donijeta je Odluka o komunalnom redu koja je usklađena sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Donijeta je Odluke o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara Općine Jakovlje. Odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18 i 110/18) propisano je da izgled službene odore te izgled i sadržaj službene iskaznice komunalnog redara propisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odlukom, te se ovim prijedlogom Odluke provodi usklađenje s odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu. Isto tako, donijet je Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva Općine Jakovlje. Člankom 6. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine broj 61/18) propisano je da je tijelo javne vlasti dužno: – osigurati da javno dokumentarno gradivo koje posjeduje bude primjereno zaštićeno, sređeno i opisano te dostupno ovlaštenim osobama u uređenom dokumentacijskom sustavu u skladu s odredbama ovoga Zakona – osigurati prostore za odlaganje i čuvanje javnog dokumentarnoga gradiva – utvrditi pravila i postupke nastajanja izvornog javnog dokumentarnoga gradiva u digitalnom obliku – osigurati pretvorbu arhivskoga gradiva koje je u fizičkom ili analognom obliku u digitalni oblik – obavještavati nadležni arhiv o svim važnijim promjenama u vezi s gradivom i omogućiti mu uvid u stanje gradiva. Donijeta je Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu. Na temelju Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/2010) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su izvršiti usklađivanje svih podataka i odrednica iz važećih planova zaštite od požara. Stoga je donijet Zaključka o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstva za podmirenje troškova tijekom požarne sezone u 2019. godini, Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova, Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara, Zaključak o utvrđenju popisa lokaliteta i prostora radi uspostave zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara. Sukladno članku 16. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15 i 118/18) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. Nadalje, dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite. Stoga je donijet Plan evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području Općine Jakovlje.

Završeni radovi na energetskoj obnovi zgrade za sport i rekreaciju u Jakovlju

3.7.2019.

Dana 27. lipnja 2019. godine završeni su radovi na uređenju postojeće građevine – zgrade za sport i rekreaciju u Jakovlju i to u smislu energetske obnove zgrade. Realizacija projekta doprinjet će se uštedi energije, očuvanju okoliša i smanjenju korištenja fosilnih goriva. Isto tako završetkom predmetnog projekta Nogometnom klubu Dinamo- Jakovlje i njegovim članovima, kojih u 2018./2019. godini ima ukupno 138, omogućeni su bolji i kvalitetniji uvjeti obavljanja sportske djelatnosti te samo korištenje objekta za potrebe održavanja treninga, nogometnih utakmica, sastanaka i ostalih događanja koja klub organizira.

Zagrebačka županija obilježila Dan hrvatskih branitelja

3.7.2019.

Grad Velika Gorica ove je godine bio domaćinom županijske proslave Dana hrvatskih branitelja, koja je okupila veliki broj branitelja iz svih dijelova Zagrebačke županije. Slavnih dana iz Domovinskog rata, kao i poginulih suboraca, brojnih ratnih invalida, nestalih i prognanih, kao i članova njihovih obitelji u govorima su se redom prisjetili izaslanik predsjednice Republike Hrvatske Ivan Krupec, izaslanik predsjednika Sabora i gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić, izaslanik predsjednika Vlade te ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić te u ime braniteljskih udruga s područja Velike Gorice predsjednik Udruge pripadnika 153. brigade Hrvatske vojske Ivan Zagorac. Nakon službenog dijela uslijedilo je druženje branitelja, uz prisjećanje na slavne dane iz novije hrvatske povijesti.

 

Očuvanje prirode, uređenje i čišćenje šuma i potoka u Kraljevom Vrhu

3.7.2019.

Obavještavamo Vas da Eko udruga Jelenje vode, poziva sve članove Eko udruge Jelenje vode, mještane Kraljevog Vrha i Općine Jakovlje da im se pridruže u provedbi projekta „Očuvanje prirode, uređenje i čišćenje šuma i potoka u Kraljevom Vrhu“ sufinanciranom od strane Općine Jakovlje, u subotu 06. srpnja 2019. godine, kod nogometnog igrališta NK VRH s početkom u 08:30 sati.

Inovacije u S3 područjima

2.7.2019.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Inovacije u S3 područjima“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima. 
Ovim Pozivom MSP-ovi se potiču na komercijalizaciju inovacija proizvoda/usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3). Dodjelom bespovratnih potpora podržati će se inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih proizvoda/usluga na tržište, a koji će doprinijeti povećanju izvoza te time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu.
Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s rokom dostave projektnih prijedloga od 15. srpnja 2019. godine u 11:00 sati do 15. studenog 2019. godine u 11:00 sati. Ukupna alokacija Poziva iznosi 634.000.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički putem sustava eFondovi.
Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000.000 kuna po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 750.000 kuna.

IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje

2.7.2019.

Načelnica Općine Jakovlje objavila je Javnu raspravu o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje. Javna rasprava trajat će od 03. srpnja do 11. srpnja 2019. godine. Dokumente možete pogledati u privitku.

Dokumente možete pogledati u izvornom formatu:

Proslava Dana Zagrebačke županije

2.7.2019.

Nakon prošlogodišnje proslave na zapadnom dijelu županije, ovogodišnje obilježavanje Dana Zagrebačke županije bit će na njenom istoku, u najvitalnijem gradu kontinentalne Hrvatske, Dugom Selu u subotu, 6. srpnja 2019. godine. 
U središtu Dugog Sela, točnije ispod sata uz nastupe KUD-ova i glazbenih sastava predstavit će se kulturna i povijesna baština te turistički potencijali svih županijskih gradova, a svoje će proizvode predstaviti obrtnici, OPG-ovi i poduzetnici.
U jutarnjim satima u najvećoj kreativnoj igraonici na otvorenom, uz pomoć maskiranih animatora, zabavljat će se djeca.
Timovi svih gradova u županiji natjecat će se za titulu Miss ili Mistera grilla Zagrebačke županije, a profesionalci iz Kulinarskog studija „Majstor kuhar“ pod vodstvom masterchefa Branka Ognjenovića, za sve posjetitelje pripremit će slasnu kotlovinu. 
Slavljenička večer kulminirat će velikom koncertom jaskanskog kantautora Ivana Zaka. Dragi žitelji Zagrebačke županije, ljubitelji dobre hrane i zabavne glazbe pridružite nam se u Dugom Selu da zajedno proslavimo Dan Zagrebačke županije!

Program:
 8:00 – 20:00 sati – Izložbeno-prodajni sajam obrtnika, poduzetnika i OPG-ova 
 8:00 – 20:00 sati – Predstavljanje turističkih zajednica
10:00 – 14:00 sati – Dječji zabavni program
16:00 sati – Svečano otvorenje manifestacije uz nastup KUD-ova 
17:00 – 19:00 sati – Natjecanje turističkih zajednica Zagrebačke županije u roštiljanju
18:00 – 20:00 sati – Podravkin gastro show – podjela kotlovine
21:30 sati – Koncert Ivana Zaka 

Dvorac i Park skulptura Jakovlje

2.7.2019.

Obavještavamo Vas da će se dana, 6. srpnja 2019. godine, s početkom u 18:00 sati, u Dvorcu u Jakovlju, u organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika, održati predstavljanje provedenih projekata vezanih uz Dvorac i Park skulptura Jakovlje u razdoblju od 2013. do danas te najava planova aktivnosti do 2021. godine. Navedenim predstavljanjem svi posjetitelji moći će saznati što se u sklopu Dvorca događalo u posljednjih nekoliko godina i što se planira u par slijedećih godina, kao i razgledati 63 suvremene skulpture koje su smještene u povijesnom perivoju Dvorca i Parka skulptura Jakovlje. Cijeli program bit će popraćen visokokvalitetnim koncertom kojeg će izvesti profesionalne glazbenice i članice Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije.

Obnova školskog dvorišta u sklopu Područne škole u Igrišću

1.7.2019.

U suradnji sa Zagrebačkom županijom, Upravnim odjelom za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu, započeli su radovi na obnovi i rekonstrukciji školskog dvorišta u sklopu Područne škole Igrišće. Realizacijom projekta kompletno će se obnoviti školsko dvorište, na način da će se ukloniti stari, oštećeni sloj asfalta te ugraditi novi, riješiti odvodnja i urediti zdenac u sklopu školskog dvorišta. Ovo je samo jedan od projekata zajedničke suradnje Zagrebačke županije i Općine Jakovlje, s ciljem poboljšanja materijalnih uvjeta kao i podizanja kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa školskog odgoja i obrazovanja djeci s područja Općine Jakovlje.

Općina Jakovlje sufinancirala je ljetovanje djece u Centru za edukaciju, odmor i rekreaciju Selce

30.6.2019.

Drugu godinu za redom, Općina Jakovlje sufinancirala je ljetovanje djece u Centru za edukaciju, odmor i rekreaciju Selce, temeljem potpisanog Ugovora o sufinanciranju ljetovanja sa Crvenim križem Zaprešić. Ponosni smo što smo našoj djeci zajedno sa roditeljima, omogućili prekrasno ljetovanje pod stručnim vodstvom, te što im je ljetovanje bilo upotpunjeno raznim kreativnim radionicama, zabavnim večerima i sportskim natjecanjima.

OBAVIJEST o provedbi posebnih mjera zaštite od požara

28.6.2019.

Stožer civilne zaštite Općine Jakovlje u skladu s Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini (NN 35/2019) daje sljedeće priopćenje:

S dolaskom ljepšeg vremena, počinju poljoprivredni i drugi radovi na otvorenom, u koje spadaju spaljivanje korova, suhog raslinja, grana i sl.

Stožer civilne zaštite Općine Jakovlje  podsjeća i upozorava da svako nekontrolirano loženje vatre na otvorenom prostoru može prouzrokovati požar. Prilikom spaljivanja često dolazi do požara velikih brzina koji oslobađaju veliku količinu topline uz visoku temperaturu te ugrožavaju imovinu i ljudske živote.  

Dokumente možete pogledati u izvornom formatu:

20190628-01

Prodaja mjesečnih karata

26.6.2019.

Prema obavijesti zaprimljenoj od trgovačkog društva „PRESEČKI GRUPA“ d.o.o., društva za prijevoz, trgovinu, usluge i putničku agenciju, Krapina, Frana Galovića 15, obavještavamo Vas da karte za mjesec srpanj 2019. godine možete kupiti dana 28. lipnja 2019. godine – petak u razdoblju od 18:00 do 19:30 sati te 29. lipnja 2019. godine – subota u razdoblju od 09:00 do 11:00 sati, u prizemlju zgrade Općine Jakovlje. Prodaja mjesečnih karata kod prodajnih ureda trgovačkog društva „PRESEČKI GRUPA“ d.o.o., počinje dana 26. lipnja 2019. godine.

Dokumente možete preuzeti i u izvornom obliku:

20190626-Prodaja-karata

Izložba ženskih cipela, torbica i marama

24.6.2019.

U galeriji Stub-kluba otvorena je izložba iznošenih ženskih cipela, starih torbica i nošenih marama koje je niz godina sakupljala, održava i čuvala Nadica Bedek iz Igrišća u sklopu svojeg Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Bakina okućnica. Sa više od 60 pari ženskih cipela raznih oblika, boja i veličina, 35 torbica za svaku prigodu te 30 marama šarenih boja, gospođa Bedek odvela je sve posjetitelje u prošlost. Izložbu su tematski postavili Tanja Bakek i Zvonimir Babić. U sklopu izložbe posjetitelji su mogli ćuti i amatersku glazbenu grupu Igrišćice sa sviračima koji vjerno prate gospođu Bedek na njenim izložbama i predstavljanjima.

Općina Jakovlje obilježava blagdane

24.6.2019.

Općinska delegacija predvođena načelnicom Općine Jakovlje Sanjom Borovec, predsjednikom Općinskog vijeća Marijanom Capek, zamjenikom načelnice Marijom Hlad te vijećnikom Damirom Suhina zajedno sa počasnom stražom Općine Jakovlje, te predstavnicima Udruga i to: Udruga Uskrsli jahaći, Udruga dragovoljaca domovinskog rata, Tenis klub Jakovlje, Kulturno umjetničko društvo Jakovlje i Kuburaško društvo Tri kralja i ove godine su obilježili 22. lipnja Dan antifašističke borbe i 25. lipnja Dan državnosti. Delegacija je položila cvijeće i svijeće kod spomenika u Parku u Jakovlju te na groblju u Kraljevom Vrhu.

Plave noći

24.6.2019.

U organizaciji Nogometnog kluba DINAMO iz Jakovlja u razdoblju od 20. lipnja do 22. lipnja 2019. godine, organizirane su tradicionalne Plave noći. Manifestacija koja godinama okuplja velik broj sportaša i njihovih obožavatelja. Tako se i ove godine održao turnir prstića i turnir sela. Odigrana je i prijateljska utakmica minića te prvenstvena utakmica limaća. Čestitamo svim igraćima na fair play igri i na sudjelovanju. Manifestaciju PLAVE NOĆI uz velik broj nogometnih utakmica obilježilo je i druženje naših mještana kao i mještana susjednih Općina, te je sve bilo popraćeno muzikom i bogatim tombolama.

Čestitka povodom Dana državnosti

24.6.2019.

Poštovane mještanke i mještani Općine Jakovlje, 25. lipnja obilježavamo Dan kada je Hrvatski sabor donio povijesnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske. Slaveći obljetnicu hrvatske državnosti prisjećamo se svih onih koji su sudjelovali u stvaranju neovisne Republike Hrvatske, posebno njenih branitelja. Tim povodom, a s željom da svojim radom i zalaganjem stvorimo uvjete za bolju budućnost i time ojačamo državnost svoje Domovine, u ime predstavničke vlasti, izvršne vlasti, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje te u svoje osobno ime, čestitam Vam Dan državnosti Republike Hrvatske.

Dan antifašističke borbe

21.6.2019.

Poštovani mještani Općine Jakovlje, obilježavajući Dan antifašističke borbe, prisjećamo se značajne uloge antifašizma u novijoj europskoj povijesti, kao i dana kada su Hrvatski antifašisti vođeni idealom slobode, organizirano krenuli u borbu protiv fašističke okupacije zemlje. Obilježavanje Dana antifašističke borbe doprinos je izgradnji mira u svijetu, razvitku tolerancije i poštivanju sloboda i različitosti svih naroda. Na današnji dan odajemo i počast svim hrvatskim građanima koji su svojim sudjelovanjem u antifašističkom pokretu, postavili temelje državne suverenosti na kojima je izgrađena i današnja, suvremena i demokratska Hrvatska. Tim povodom, u ime Općine Jakovlje, predstavničke i izvršne vlasti, kao i u svoje osobno ime, svim sumještankama i sumještanima, svim građanima Republike Hrvatske čestitamo Dan antifašističke borbe.

Održani sportski susreti Zajednice udruga umirovljenika

19.6.2019.

Tradicionalne sportske susrete svojih članova, ove godine u Velikoj Gorici, organizirala je Zajednica udruga umirovljenika Zagrebačke županije (ZUUZŽ). Sudjelovalo je oko 1550 umirovljenika, od kojih se njih 1050, u sedam sportskih disciplina, i natjecalo. Ponosni smo što su članovi Udruge umirovljenika Općine Jakovlje i ove godine sudjelovali na sportskim susretima, te im ujedno upućujemo čestitke na osvojenoj nagradi. U ime Županije susrete je otvorila zamjenica župana Nadica Žužak. Uvodno su sudionike susreta pozdravili gradonačelnik Velike Gorice i saborski zastupnik Dražen Barišić i predsjednica Udruge umirovljenika Velike Gorice Vera Šebrek, a kratko se prisutnima obratila i Višnja Fortuna, predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske.

Obavijest o protokolu obilježavanja Dana antifašističke borbe i Dana državnosti

18.6.2019.

Povodom obilježavanja Dana antifašističke borbe 22. lipnja 2019. godine i Dana državnosti 25. liptnja 2019. godine, utvrđuje se sljedeći protokol koji možete preuzeti ovdje.

Otvoreno e-savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II“

17.6.2019.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II““. U e-savjetovanju je moguće sudjelovati do 15. srpnja 2019. godine putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10908, Opis savjetovanja: Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 1. „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“, Investicijskog prioriteta 1b „Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, IR centara i visokog obrazovanja, posebno razvoja proizvoda i usluga,tehnološko povezivanje, socijalna inovacija, ekološka inovacija, usluge javnog servisa, zahtjevi za poticajima, umrežavanje, klasteri i otvorena inovacija kroz pametnu specijalizaciju, tehnološko jačanje i primijenjeno istraživanje, pilot linije, pred proizvodna provjera valjanosti, napredne proizvodne mogućnosti i početne proizvodnje, posebno u ključnim tehnologijama koje potiču razvoj i inovacije i širenje tehnologija za opću namjenu“, specifičnog cilja 1b1 „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Obvezna razmjena eRačuna u Javnoj nabavi

17.6.2019.

Svi javni i sektorski naručitelji sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/18) zaprimaju i obrađuju te izvršavaju plaćanje računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi. Obveza zaprimanja eRačuna započela je s 1. prosincem 2018, a obveza izdavanja eRačuna započinje 1. srpnja 2019. godine. Nakon 1.srpnja 2019., nije dopušteno razmjenjivati papirnate račune u javnoj nabavi, već isključivo eRačune sukladne europskoj normi. Svi eRačuni u javnoj nabavi moraju biti razmijenjeni kroz nacionalnu centralnu platformu za razmjenu eRačuna pri Financijskoj agenciji (Fina); servis eRačun za državu, što znači da se isti se moraju poslati odnosno zaprimiti putem predmetne platforme eRačun za državu. Svi javni i sektorski naručitelji zaprimaju elektroničke račune isključivo putem nacionalne centralne platforme odnosno Fininog servisa e-Račun za državu, a izdavatelji šalju javnim naručiteljima eRačuna na isti način. Dostavljanje elektroničkih računa, moguće je i putem informacijskih posrednika koji su povezani/integrirani sukladno EU normi za eRačun sa Fininim servisom eRačun za državu. Sve potrebne informacije o načinima dostave strukturiranih elektroničkih računa usklađenih s EU Normom prema Fininom servisu e-Račun za državu, možete pronaći na Fininim web stranicama www.fina.hr u rubrici e-Račun u javnoj nabavi https://www.fina.hr/e-racun-u-javnoj-nabavi Svi ostali pokušaji isporuke računa putem maila ili bilo kojeg drugog kanala ne smatraju se valjano razmijenjenim eRačunima i imaju se odbiti, budući njihovo slanje/zaprimanje nije u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, odnosno protivno je odredbama Zakona i podzakonskih akata.

Obilježena horizontalna signalizacija ispred zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju

16.6.2019.

U opsegu održavanja javnih površina, dana 14. lipnja 2019. godine započeli su komunalni poslovi obilježavanja horizontalne signalizacije ispred zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju. Obilježavanjem će se označiti parkirna mjesta ispred navedene zgrade, parkirna mjesta za invalidne osobe kao i rezervirana parkirna mjesta za djelatnike primarne zdravstvene zaštite. Navedenim obilježavanjem horizontalne signalizacije omogućit će se svim mještanima adekvatnije i sigurnije korištenje javne površine ispred zgrade primarne zdravstvene zaštite.

Kako se zaštiti od velikih vrućina?

15.6.2019.

Toplinski udar je iznenadni kolaps organizma, a nastaje zbog, često naglog, prekomjernog povišenja tjelesne temperature i nemogućnosti organizma da se hladi znojenjem i temperaturu održi u normalnim granicama radi ekstremno visoke vanjske temperature odnosno vremenske pojave toplinskog vala.
U zadnjem se desetljeću uočava trend porasta temperature u ljetnom razdoblju što utječe na zdravstveno stanje sveukupnog stanovništva. Pravovremene mjere mogu smanjiti broj oboljelih i umrlih od vrućina, što znači da treba biti spreman ublažiti moguće negativne posljedice po zdravlje i trenutno djelovati.
Cijelo vrijeme trajanja velikih vrućina pridržavajte se preporuka lokalnih zdravstvenih ustanova koje informiraju javnost putem medija (radija, TV, interneta).
Neke od preporuka su:

 • Nastojte rashladiti prostor u kojem živite. Mjerite sobnu temperaturu između 8.00 i 10.00 sati, u 13.00 sati i noću nakon 22.00 sata. Idealno bi bilo sobnu temperaturu držati ispod 32°C danju i ispod 24°C noću. To je posebno važno za djecu ili ako ste osoba starija od 60 godina ili ako imate kronične zdravstvene probleme. 
 • Koristite hladniji noćni zrak da rashladite svoj dom. Otvorite sve prozore ili rolete tijekom noći i ranih jutarnjih sati kada je vanjska temperatura niža (ako je to moguće).
 • Smanjite količinu vrućeg zraka unutar stana ili kuće. Danju zatvorite prozore i rolete (ako ih imate), naročito one koji su okrenuti prema suncu. Ugasite sva umjetna svijetla i što je više moguće električnih uređaja. 
 • Stavite zaslone, draperije, tende na prozore koji dobivaju jutarnje ili popodnevno sunce.
 • Objesite mokre ručnike kako biste rashladili zrak u prostoriji. No, nemojte zaboraviti da se time povećava vlažnost.
 • Ako imate uređaj za rashlađivanje (air-conditioning) zatvorite vrata i prozore kako ne bi trošili više energije nego što je potrebno.
 • Električni ventilatori mogu pružiti olakšanje i osvježenje, ali ako je temperatura iznad 35°C neće spriječiti bolesti vezane uz velike vrućine. Važno je piti dovoljno tekućine, ali ne naglo.
 • Sklonite se u najhladniju prostoriju vašeg stana/kuće, posebno noću. 
 • Ako vaš stan/kuću ne možete držati hladnim, provedite dva do tri sata dnevno u hladnom prostoru (npr. javna zgrada koja je hlađena).
 • Izbjegavajte izlazak u najtoplijem dijelu dana. 
 • Izbjegavajte naporan fizički rad. Ako morate naporno raditi činite to u najhladnije doba dana, što je obično u jutro između 4.00 i 7.00 sati. 
 • Potražite sjenu. 
 • Ne ostavljajte djecu ili životinje u parkiranom vozilu.
 • Redovito koristite kreme sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja. Naročitu brigu valja posvetiti novorođenčadi i maloj djeci. Za njih treba koristiti zaštitne kreme s najvećim faktorom.
 • Prilagodite svoje izlaganje sunčevom UV zračenju uvažavajući dnevne promjene vrijednosti UV indeksa.
 • Izbjegavati boravak na suncu u razdoblju od 10.00 do 17.00 sati, osobito djeca, trudnice, starije osobe i srčani bolesnici te bolesnici oboljeli od šećerne bolesti; 
 • Tuširajte se ili kupajte u mlakoj vodi. Druga mogućnost je zamatanje u hladne mokre ručnike, hladiti se mokrom spužvom, kupke za noge, itd.
 • Nosite laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala. Ako idete van stavite šešir širokog oboda ili kapu i sunčane naočale. 
 • Koristite laganu posteljinu, plahte, po mogućnosti, bez jastuka kako biste izbjegli akumulaciju topline.
 • Pijte redovito i izbjegavajte alkohol i napitke s previše kofeina i šećera.
 • Jedite češće male obroke. Izbjegavajte hranu bogatu bjelančevinama.
 • Posjetite obitelj, prijatelje i susjede koji većinu vremena provode sami. Osjetljive osobe mogle bi zatrebati pomoć tijekom vrućih dana.
 • Razgovarajte o toplinskom valu s vašom obitelji. S obzirom na svoje zdravstveno stanje i aktivnosti svaki član obitelji treba znati koje mjere zaštite mora poduzeti.
 • Ako je netko koga poznajete pod rizikom pomognite mu da dobije savjet i podršku. Starije osobe i bolesnike koji žive sami treba posjetiti barem jednom dnevno. 
 • Ako uzimaju lijekove, provjerite s liječnikom koji ih liječi kakav utjecaj ti lijekovi mogu imati na termoregulaciju i ravnotežu tekućine u tijelu.
 • Položite tečaj prve pomoći kako bi naučili što poduzeti u slučaju toplinskog udara i ostalih hitnih stanja. Svatko mora znati kako reagirati.
 • držite lijekove na temperaturi ispod 25ºC ili u hladnjaku (pročitajte upute o skladištenju lijeka u uputi o lijeku).
 • Zatražite savjet liječnika, ako imate neku kroničnu bolest ili uzimate više lijekova.
 • Tražite pomoć ako imate vrtoglavicu, slabost, nemoć, tjeskobu ili ste izrazito žedni i imate jaku glavobolju; što prije otiđite u hladniji prostor i mjerite temperaturu; 
 • Popijte vodu ili voćni sok da nadoknadite tekućinu;
 • Smirite se i legnite u rashlađenu prostoriju ako imate bolne grčeve, najčešće u nogama, rukama ili trbuhu, često nakon provedenog rada ili vježbe u vrlo vrućem vremenu, pijte tekućinu koja sadrži elektrolite, a u slučaju da grčevi ostanu prisutni duže od jednog sata potrebna je medicinska pomoć; 
 • Savjetujte se s liječnikom u slučaju drugih tegoba ili ako opisane tegobe duže traju.

Ako član vaše obitelji ili osobe kojima pomažete imaju vruću, suhu kožu ili delirij (nerazumno razgovaraju i nemirni su), grčeve i/ili su bez svijesti odmah zovite liječnika/hitnu pomoć. Dok čekate na liječnika/hitnu pomoć, smjestite osobu u hladnu prostoriju u vodoravan položaj, podignite joj noge i kukove, odstranite odjeću i počnite s vanjskim hlađenjem, kao što su hladni oblozi na vrat, pazuhe i prepone uz ventilator i špricanje kože vodom temperature 25 do 30ºC. Mjerite temperaturu tijela. Hladite osobu dok se tjelesna temperatura ne spusti ispod 38°C. Nemojte dati acetilsalicilnu kiselinu ili paracetamol. Osobe bez svijesti postavite u bočni ležeći položaj.
Najave mogućih toplinskih valova možete pogledati na https://www.hzjz.hr/
Važni brojevi telefona za cijelu Hrvatsku:
Hitna pomoć – 194
Jedinstveni komunikacijski centar za hitne situacije – 112

Završena rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice Ulice svete Doroteje - odvojak Lešćina

14.6.2019.

Dana 25. svibnja 2019. godine, završila je rekonstrukcija Ulice svete Doroteje - odvojak Leščina u Jakovlju. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Projekt je proveden uz financijski doprinos Zagrebačke županije, Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu i vlastitih proračunskih sredstava.

Održana 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

14.6.2019.

Dana 11. lipnja 2019. godine održana je 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje. Između ostalog donijeta je Odluke o izradi IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje. Prijedlogom izmjene Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje (u daljnjem tekstu: plan) obuhvaćeno je područje izdvojene gospodarske i poslovne namjene izvan naselja južno od Jakovljanske ulice za koje je važećim planom određena obveza izrade Urbanističkog plana uređenja „UPU radnog područja Sjever 2“. Na tom području planira se gradnja samo jednog gospodarskog sadržaja. Gospodarski sadržaj ima jedan priključak na prometnu mrežu i priključke na druge infrastrukturne mreže te se stoga ovo područje, sukladno članku 3. Zakona o prostornom uređenju, može klasificirati kao neizgrađeni uređeni dio građevinskog područja za koji, sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju nije potrebna izrada urbanističkog plana uređenja. Slijedom iznesenog, cilj izmjena plana je smanjenje obuhvata Urbanističkog plana uređenja radnog područja Sjever 2. Izmjenama plana će se za dio radnog područja Sjever 2 za koji se neće izrađivati urbanistički plan uređenja propisati detaljniji uvjeti provedbe zahvata u prostoru. Isto tako, donijeta je Odluka o socijalnoj skrbi. Važeća Odluka o socijalnoj skrbi donesena je 2012. godine te je istu trebalo uskladiti s Zakonom o socijalnoj skrbi koji je u odnosu predmetnu odluku do danas imao šest izmjena i dopuna.

Energetska obnova zgrade u vlasništvu Općine Jakovlje

14.6.2019.

Općina Jakovlje prijavila se na javni poziv Zagrebačke županije za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje mjera povećanja energetske učinkovitosti na zgradama javne namjene, te su joj odobrena bespovratna sredstva za provedbu projekta „Uređenje postojeće građevine – zgrade za sport i rekreaciju u Jakovlju“ u iznosu do maksimalno 80% prihvatljivih troškova projekta. Preostali udio troškova u projektu, Općina Jakovlje financirat će sredstvima iz općinskog proračuna. Temeljem navedenog, započeli su radovi na energetskoj obnovi zgrade u vlasništvu Općine Jakovlje. Provedbom predmetnog projekta poboljšat će se stanje infrastrukture na području Općine, podići će se kvaliteta života stanovništva, osigurat će se bolji uvjeti za provođenje slobodnog vremena, bavljenje sportom i rekreacijom te će se potaknuti veći broj stanovnika na korištenje obnovljene infrastrukture. Vezano uz obnovu zgrada na području Općine Jakovlje, koje su namijenjene za javnu namjenu – sport i rekreaciju – po rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za predmetne zgrade javne namjene u Igrišću i Kraljevom Vrhu, pristupit će se izradi projektne dokumentacije, ishođenju potrebnih akata, pripremi i prijavi na otvorene javne pozive te uređenje istih.

Kraj školske godine

14.6.2019.

Danas završava školska godina 2018./2019.! Svim učenicima i nastavnicima Osnovne škole Jakovlje, čestitamo na trudu, radu i ostvarenim rezultatima te im želimo ugodne ljetne praznike. Ujedno naglašavamo da nova školska godina počinje 9. rujna 2019. godine, te da će sve osnovnoškolce koji pohađaju Osnovno školu Jakovlje na klupama dočekati besplatni udžbenici i radne bilježnice, a prvašiće i prigodni poklon paketi kao znak dobrodošlice u njihovo novo životno razdoblje.

Odvoz krupnog otpada

11.6.2019.

Obavještavamo Vas da je za odvoz glomaznog otpada od strane tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o., određen termin 20. lipnja 2019. godine. Da bi se izvršio odvoz glomaznog otpada potrebno se pravovremeno prijaviti (najkasnije 3 radna dana prije predviđenog odvoza) na telefon 049/587-837 ili putem e-mail adrese glomazni@eko-flor.hr . Prilikom prijave trebat će se navesti podaci o korisniku usluge (ime, prezime, adresa) i sastav otpada (npr. krevet, željezni dijelovi bicikla, madrac i sl). Na dan odvoza glomaznog otpada, otpad je potrebno odložiti unutar dvorišta, neposredno uz kolni ulaz, na način da djelatnicima tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. omogućite nesmetan ulaz u dvorište. Nadalje, ukoliko imate otežan pristup dvorištu dužni ste krupni (glomazni) otpad dopremiti na dostupno mjesto pogodno za preuzimanje od strane tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. Molimo da takve okolnosti navedete prilikom prijave za odvozom glomaznog otpada. Pod glomaznim otpadom smatra se – Plastika (stolice posude …), Drvenarija (namještaj, palete …), Metal (posuđe, namještaj …) i Ostalo (madraci, kauč ….). Pod glomaznim otpadom NE SMATRA SE – Građevinski otpad (šuta, cigla, beton …), opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, pesticidi, fluorescentne cijevi ….), Akumulatori, gume, električni i elektronski otpad. Ono što nije glomazni otpad neće biti pokupljeno. U privitku ovog teksta nalazi se Obavijest tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. vezano uz raspored odvoza otpada na području Općine Jakovlje.

Dokumente možete preuzeti u izvornom formatu:

20190611-Ekoflor.pdf

„ZELENI OTOCI“ zatrpani smećem

11.6.2019.

Poštovani mještani Općine Jakovlje,
unatoč tome što su osigurani uvjeti za odvojeno prikupljanje otpada na „kućnom pragu“ kao i na „zelenim otocima“ u posljednjih par mjeseci primijećeno je da  pojedini građani i dalje nepropisno odlažu otpad na „zelenim otocima“.
Stoga Vas molimo da „zelene otoke“ koristite na način da selektirate otpad, kako nam „zeleni otoci“ ne bi izgledali kao smetlišta odnosno odlagališta glomaznog i mješovitog otpada.
Prema podacima koncesionara, a vezano uz odvajanje otpada, količina mješovitog otpada s područja Općine Jakovlje,  dvostruko je smanjena u odnosu na prethodne godine, što je pokazatelj da ekološka svijest o selektiranju otpada na području Općine Jakovlje postoji, no istu je potrebno primijeniti  i kod „zelenih otoka“.
Svima nam je cilj da živimo u zdravom i čistom okruženju, stoga se nadamo da će ubuduće „zeleni otoci“ služiti onome za što su namijenjeni tj. za odlaganje selektiranog otpada kao što je plastika, papir, staklo, metal i tekstil, u za to predviđene spremnike.
Isto tako potrebno je još više smanjivati količine miješanog komunalnog otpada, a u cilju  usklade sa zakonskim i podzakonskim  odredaba. Podsjećamo da na području Općine Jakovlje koncesionar provodi i odvoz glomaznog otpada s kućnog praga.

Kako bi spriječili one koji narušavaju našu prirodu i okruženje, Općina Jakovlje provodit će nadzor nad nepropisnim odlaganjem otpada na  „zelenim otocima“, a sve u cilju poboljšanja kvalitete života na području Općine Jakovlje.
Svako nepropisno odlaganje otpada, možete prijaviti osobno u Općinu Jakovlje ili putem obrasca na web stranici Općine Jakovlje.

Djeca iz Zagrebačke županije ići će na praznike kad i djeca iz Zagreba

7.6.2019.

Zagrebačka županija prilagodit će se Gradu Zagrebu i odabrati prvi od četiri ponuđena modela provedbe zimskih i proljetnih školskih praznika u školskoj godini 2019./2020. Tako će učenici s područja Zagrebačke županije biti na praznicima isto kao i djeca koja školu pohađaju u Gradu Zagrebu i to od 23. prosinca do 13. siječnja 2020. godine (nastava počinje 13. siječnja) te od 14. do 17. travnja 2020. godine (nastava počinje 20. travnja). „Zagrebačku županiju i Grad Zagreb dijeli formalna administrativna granica ali nas povezuju djeca, roditelji i nastavnici koji moraju biti zadovoljni. Stoga će se Zagrebačka županija prilagoditi odluci Zagreba i također izabrati prvi ponuđeni model kako bi sva djeca na ovom području išla na praznike u isto vrijeme“ – izjavila je Mirela Katalenac, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Zagrebačke županije. Zagrebačka županija se krajem svibnja, a u dogovoru s ravnateljima, gradovima i općinama te uz prethodne konzultacije s Gradom Zagrebom, Krapinsko zagorskom i Sisačko moslavačkom županijom odlučila za model 4. koji podrazumijeva više kraćih odmora. „Imajući na umu roditelje i važnosti da se šire područje odluči za isti model, razgovarali smo s predstavnicima Zagreba i okolnih županija i vjerovali da imamo dogovor. Zagreb se odlučio za drugi model, a mi se moramo i želimo prilagoditi jer djeca i roditelji moraju biti zadovoljni naglasila je Katalenac“ objasnivši kako na području Zagrebačke županije postoje učenici iz istih obitelji od kojih jedno dijete školu pohađa na području Županije, a druga na području Zagreba. „Slična je situacija na svim rubnim dijelovima županije stoga je izrazito bitno postići dogovor ne samo na razini pojedine regionalne samouprave već i šire“ – smatra Katalenac.

Učenici Osnovne škole Jakovlje u "Školi u prirodi"

4.6.2019.

Učenici četvrtog razreda Osnovne škole Jakovlje uključeni su u program „Škola u prirodi“ koji  se realizirao  u terminu od 28. svibnja 2019. godine do 31. svibnja 2019. godine.
U program „Škole u prirodi“ bilo je uključeno 43 učenika četvrtih razreda. Realizacijom ovog programa učenici su se upoznali  s primorsko-goranskim krajem Republike Hrvatske odnosno Kvarnerom. 

Općina Jakovlje sufinancirala je „Školu u prirodi“ u iznosu od 12.900,00 kuna, čime su se pokrile ulaznice za Prirodoslovni muzej u Rijeci, Povijesni i pomorski muzej u Rijeci, Centar za posjetitelje Beli, Plavi svijet i špilju Vrelo, kao i lokalni vodič po Rijeci, izlet brodom do Suska i ručak u Rijeci i Fužinama.

.

Rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice - Ulica Ksavera Šandora Đalskog

30.5.2019.

Dana 08. svibnja 2019. godine započela je rekonstrukcija Ulice Ksavera Šandora Đalskog u Igrišću, od kućnog broja 9a do 18a. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Projekt je realiziran iz proračuna Općine Jakovlje. Radovi na rekonstrukciji Ulice Ksavera Šandora Đalskog u Igrišću, od kućnog broja 9a do 18a, završeni su 25. svibnja 2019. godine.

Vlada dala zeleno svjetlo za investiciju u Jakovlju

30.5.2019.

U Vladi Republike Hrvatske održan je sastanak na kojem je predstavljen investicijski projekt austrijskog investitora FACC na području Općine Jakovlje - izgradnja tvornice za proizvodnju unutarnjih dijelova za zrakoplove, koji će se ugrađivati u najpoznatije svjetske zrakoplove poput Airbusu, Boeinga i drugih. Uz predstavnike Općine, načelnicu Sanju Borovec, njezinog zamjenika Marija Hlad te predsjednika Općinskog vijeća Marijana Capek, sastanku su nazoćili predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ministar gospodarstva Darko Horvat, državni tajnik Ministarstva gospodarstva Zdenko Lucić, župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić te predstavnici investitora. Investicija vrijedna 33 milijuna eura, dobila ja podršku Vlade i Ministarstva gospodarstva. - Iznimno sam zadovoljan što je Hrvatska, kao sve snažnija investicijska destinacija, pobijedila u oštroj konkurenciji Poljske, Slovačke, Slovenije, Rumunjske i Bugarske za ovako vrijedan projekt - izjavio je predsjednik Vlade Andrej Plenković. - I dalje ćemo privlačiti upravo ovakve strane investitore koji otvaraju kvalitetna radna mjesta, zbog kakvih mladi ljudi napuštaju Hrvatsku. Znamo kakve ulagače želimo ovdje. Zato im danas pristupamo izravno, pomažemo im u realizaciji cijelog projekta i držimo im vrata uvijek otvorena. Vrijeme je da Hrvatsku počnu blendirati kao poželjnu investicijsku destinaciju, jer ona to jest - izjavio je ministar gospodarstva Darko Horvat. – Izuzetno smo ponosni što smo zajedno s Ministarstvom gospodarstva privukli ovako značajnog investitora i što će Republika Hrvatska biti poznata diljem Europe, a i svijeta po proizvodnji dijelova za ovako velike aviokompanije. Ponosni smo i na činjenicu da ćemo našim mještanima, a i mještanima okolnih općina i gradova osigurati radna mjesta, bolju egzistenciju za život i potaknuti daljnji gospodarski razvoj naše Općine Jakovlje, istaknula je načelnica Sanja Borovec.

Velika investicija na području općine Jakovlje

29.5.2019.

Poštovani mještani Općine Jakovlje sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je austrijska aeronautička tvrtka FACC u poduzetničkoj zoni na području Općine Jakovlje odlučila izgraditi tvornicu za proizvodnju unutarnjih dijelova za zrakoplove. Dostavom podatka o poduzetničkim zonama Ministarstvu gospodarstva, u proteklih 4 – 5 mjeseci uslijedili su brojni sastanci te prezentacije poduzetničke zone velikom broju potencijalnih investitora. Rezultat svega je odluka tvrtke FACC o kupnji zemljišta u poslovnoj zoni Sjever 2 i izgradnji tvornice na istoj. Investicijski projekat austrijskog investitora FACC je od izuzetne važnosti za gospodarski razvoj naše male Općine Jakovlje, kao i za razvoj cijele Zagrebačke županije pa i Republike Hrvatske. Realizacijom projekta na području Općine Jakovlje proizvodit će se dijelovi koji će se ugrađivati u najpoznatije svjetske zrakoplove i njihove motore i to za AIRBUS, BOEING, BOMBARDIER, ROLLS-ROYCE i dr. To je projekat koji će osigurati zapošljavanje 600 radnika i to već u prvoj fazi početkom 2021. godine, kada će na dijelu poslovne zone Sjever 2 biti izgrađen suvremeni pogon veličine 12000 m2. U drugoj fazi izgradit će se još jedan proizvodni pogon veličine 9000 m2. Vrijednost investicije je između 35 – 45 milijuna eura. Izuzetno smo ponosni što smo zajedno sa Ministarstvom gospodarstva privukli ovako značajnog investitora i što će Republika Hrvatska biti poznata diljem Europe, a i svijeta po proizvodnji dijelova za ovako velike avio kompanije. Ponosni smo i na činjenicu da ćemo našim mještanima, a i mještanima okolnih općina i gradova osigurati radna mjesta, bolju egzistenciju za život i potaknuti daljnji gospodarski razvoj naše Općine Jakovlje.

 

Prodaja mjesečnih karata

28.5.2019.

Prema obavijesti zaprimljenoj od trgovačkog društva „PRESEČKI GRUPA“ d.o.o., društva za prijevoz, trgovinu, usluge i putničku agenciju, Krapina, Frana Galovića 15, obavještavamo Vas da karte za mjesec lipanj 2019. godine možete kupiti dana 31. svibnja 2019. godine – petak u razdoblju od 18:00 do 19:30 sati te 01. lipnja 2019. godine – subota u razdoblju od 09:00 do 11:00 sati, u prizemlju zgrade Općine Jakovlje. Prodaja mjesečnih karata kod prodajnih ureda trgovačkog društva „PRESEČKI GRUPA“ d.o.o., počinje dana 28. svibnja 2019. godine.

Dokumente možete preuzeti u izvornom formatu:

20190528-01.pdf

Ugovorom između Općine Jakovlje i Hrvatske pošte d.d. troškove naknade za račune komunalne i grobne naknade, mještanima općine plaćat će Općina Jakovlje

27.5.2019.

Za račune komunalne i grobne naknade mještani Općine Jakovlje oslobođeni su plaćanja naknade ukoliko ih plate u Poštanskom uredu u Jakovlju. Naime, tu naknadu, prema novom ugovoru, između Općine Jakovlje i Hrvatske pošte d.d., Hrvatskoj pošti podmirit će Općina Jakovlje, a sve u cilju poboljšanja i održavanja usluga poslovnice pošte u Jakovlju. Naime, zbog najavljene reorganizacije rada Poštanskog ureda u Jakovlju od strane Hrvatske pošte d.d., kao i mogućnosti skraćivanja osmosatnog radnog vremena na četverosatno radno vrijeme ureda, Općina Jakovlje odlučila je spriječiti isto, te preuzeti obvezu plaćanja naknade po računima za komunalne usluge umjesto korisnika koji iste plaćaju u Poštanskom uredu u Jakovlju. Naprijed navedenim, namjera je zadržati što veći broj korisnika usluga poštanskog ureda u Jakovlju, spriječiti mogućnost skraćivanja radnog vremena ureda, održati pružanje usluga na dosadašnjoj razini te utjecati na poboljšanje iste.

Održavanje vodotoka na području Općine Jakovlje

21.5.2019.

Poštovani mještani Općine Jakovlje tijekom svake godine u našoj Općini izvode se redovni i izvanredni radovi održavanja vodotoka u sklopu vodnog gospodarstva. Djelatnici Hrvatskih voda d.o.o. i Vodoprivrede-zagorje d.o.o., redovito obilaze naše vodotoke i donose godišnje planove radova u dogovoru sa jedinicom lokalne samouprave. Cilj tih radova je zaštita imovine i ljudskih života od štetnog djelovanja vode. Da bi se taj cilj postigao potrebno je preventivno djelovanje. Vlasnici ili posjednici zemljišta dužni su prema Zakonu o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) osigurati nesmetani pristup djelatnicima vodnog gospodarstva i omogućiti im nesmetano izvršavanje radova. Svi radovi odvijat će se u skladu sa pravilima struke i sukladno zakonskoj regulativi. Molimo Vas za susretljivost jer je izvođenje naprijed navedenih radova pod osobitom zaštitom i od interesa za Republiku Hrvatsku, ali i za jedinicu lokalne samouprave na čijem se području radovi izvode. Slijedom navedenog, dana 21. svibnja 2019. godine, započeli su radovi na lateralnom kanalu Conec – pritoci – Jakovlje, stacionaža km 0+000 – 0+983; dužine cca 984 m i to u vidu uklanjanja naplavina iz korita vodotoka iz programa radova preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 12. O početku naprijed navedenih radova obavještavaju se svi vlasnici odnosno posjednici zemljišta uz čije parcele se izvode radovi. Ujedno Vas molimo da sukladno Zakonu o vodama osigurate nesmetan pristup djelatnicima vodnog gospodarstva prilikom izvođenja radova.

Informiraj! Reduciraj! Recikliraj!

20.5.2019.

U petak 17. svibnja 2019. je u vrtiću "Bambi" u Jakovlju, za djecu u 5. i 6. godini, u sklopu projekta “Informiraj! Reduciraj! Recikliraj!” održana edukativna radionica o podizanju svijesti djece i odraslih o važnosti odgovornog postupanja s otpadom. Svrha projekta “Informiraj! Reduciraj! Recikliraj!” je izgradnja svijesti stanovništva na području Općina Pušća, Luka, Jakovlje i Bistra o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta, a sve u cilju smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Održan turnir u tenisu

20.5.2019.

Dana 18. svibnja 2019. godine u organizaciji Tenis kluba Jakovlje održan je turnir u tenisu. Na turniru okupile su se brojne ekipe iz Zaprešićkog kraja, koje su kroz igru pokazale sve čari tog sporta. Čestitamo svim sudionicima, kao i organizatoru na odličnoj organizaciji turnira u tenisu te im želim puno sportskih uspjeha u daljnim natjecanjima.

Održana redovna skupština Udruge umirovljenika i invalida Općine Jakovlje

20.5.2019.

Članovi Udruge umirovljenika i invalida Općine Jakovlje održali su redovnu izvještajnu godišnju skupštinu, dana 18. svibnja 2019. godine u prepunoj dvorani Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jakovlje. Tijekom 2018. godine članovi Udruge, bili su vrlo aktivni, organizirano je nekoliko zajedničkih izleta i druženja s članovima drugih udruga umirovljenika. U svom radu Udruga posebnu pažnju posvećuje socijalnom pitanju svojih članova te se tijekom godine redovno obilaze bolesni članovi. Nakon prihvaćanja izvješća, podnijeti je plan rada za 2019. godinu gdje Udruga i ove godine planira nastaviti s organizacijom zajedničkih izleta i druženja, brigom za bolesne i nemoćne članove, praćenjem natječaja i prijavom na projekte kako bi se došlo do dodatnih izvora financiranja.

„8. Jakovlje KUP“

19.5.2019.

Dana 18. svibnja 2019. godine u prepunoj Sportskoj dvorani Zabok u organizaciji Taekwondo kluba Jakovlje, održan je 8. Jakovlje KUP. Na turniru, koji je već postao tradicija, okupilo se više od 250 natjecatelje iz Zagrebačke županije, kao i van njenih granica, koji su se natjecali u borbama, formama i kicku . Svi sudionici turnira dobili su medalje, a oni najbolji s ponosom su preuzeli pehare. Ovom prilikom zahvaljujem se predsjednici Dubravki Čusak, kao i svim članovima Taekwondo kluba Jakovlje, na odličnoj organizaciji 8. Jakovlje KUP-a, te im želim puno sportskih uspjeha u taekwondou koji se smatra jednim od najpopularnijih borilačkih sportova.

Održan tečaj informatike

16.5.2019.

U organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova u razdoblju od 6. do 14. svibnja 2019. godine, održan je besplatni tečaj informatike za osobe starije životne dobi. Kroz edukaciju, uz individualan pristup i pomoć mladih iz Povjerenstva za ravnopravnost spolova polaznici su mogli naučiti osnove rada na računalu, pretraživanje i korištenje interneta te primanje i slanje elektroničke pošte. Na kraju završenog tečaja svi polaznici dobili su diplome za uspješno savladanu vještinu osnove rada na računalu.

Sklopljen je Ugovor o sufinanciranju hitne medicinske službe ispostave Zavoda u Zaprešiću za 2019.

15.5.2019.

Dana 26. travnja 2019. godine, sklopljen je Ugovor o sufinanciranju hitne medicinske službe ispostave Zavoda u Zaprešiću za 2019. godinu, između Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije i općina zaprešićkog kraja i to općina Jakovlje, Bistra, Luka, Brdovec, Dubravica, Marija Gorica i Pušća. Navedeno je cilju daljnjeg unapređenja zdravstvene zaštite u djelatnosti hitne medicine na području Grada Zaprešića i okolnih općina, te se ovim ugovorom uređuje dodatno financiranje usluge 24-satno prisustvo medicinske sestre/medicinskog tehničara u prostoru Zavoda - Ispostave Zaprešić. Svaka općina zaprešićkog kraja sufinancirat će troškove rada medicinske sestre/medicinskog tehničara u iznosu koji je razmjeran broju stanovnika koji žive na njenom području.

Održana godišnja skupština Lovačke udruge Vepar

11.5.2019.

Godišnja skupština Lovačke udruge „Vepar“ Jakovlje, održana je 11. svibnja 2019. godine u prostorijama Lovačkog doma Solarsko. Skupštinu je otvorio predsjednik Lovačke udruge „Vepar“ Jakovlje, gospodin Rudolf Seničić, te pritom pozdravio sve prisutne članove Lovačke udruge „Vepar“ Jakovlje, kao i uvažene goste. Predsjednik udruge, Seničić Rudolf, zahvalio je svima koji su pomagali u radu Udruge tijekom prošle godine kako bi ista uspješno ispunjavala svoj cilj: lov i održavanje opstojnosti lovstva te dobru suradnju sa susjednim Lovačkih društvima, Lovačkih savezom Zagrebačke županije i Općinom Jakovlje. Na godišnjoj skupštini uz ostalo iznesen je izvještaj o radu za 2018. godinu, kao i blagajnički izvještaj te plan gospodarenja za lovnu godinu 2019. godinu. Sva iznesena izvješća usvojena su jednoglasno. Što se tiče plana za 2019. godinu osim redovnih aktivnosti članova Lovačke udruge Vepar, radit će se na projektu uređenja Lovačkog doma u Kraljevom Vrhu, kao i javljanje na razne natječaje koje raspisuje Općina Jakovlje, Lovački savez Zagrebačke županije, Ministarstva i druge institucije kako bi se dobila sredstva za realizaciju pojedinih projekata i aktivnosti.

Uređenje okoliša zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju

10.5.2019.

Dana 27. travnja 2019. godine započeli su radovi na uređenju okoliša zgrade koju koriste liječnici opće prakse, stomatolog te udruge. Projektu se pristupilo iz razlog poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim se povećava komunalni standard lokalnog stanovništva i potiču daljnja ulaganja u održavanje javnih površina na cijelom području Općine Jakovlje.

Održana 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje.

10.5.2019.

Dana 08. svibnja 2019. godine održana je 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje. Između ostalog donijeta je Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Dječje igralište u Igrišću – projekt izgradnje i opreme za dječje igralište“. Općina Jakovlje namjerava prijaviti projekt „Dječje igralište u Igrišću – projekt izgradnje i opreme za dječje igralište“ u naselju Igrišće na području Općine Jakovlje unutar tipa operacije 2.1.1. “Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“, Referentna oznaka: 18/2.1.1., LAG-a „Zeleni Bregi“. Na 13. sjednici Općinskog vijeća Općine Jakovlje donijeta je Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Dječje igralište u Igrišću – projekt izgradnje i opreme za dječje igralište“. Obzirom da je LAG "Zeleni bregi" na svojoj sjednici Upravnog odbora održanoj 12. travnja 2019. godine, u Zlatar Bistrici, usvojio prve izmjene LAG Natječaja kojima se produljuje krajnji rok za zaprimanje prijava na natječaj do 10. svibnja 2019. godine iz razloga što se u obrascu B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore mijenja sa prethodne vrijednosti 7,44000 na vrijednost 7,4125. Time je došlo do povećanja udjela vlastitih sredstava za 547,00 kuna u odnosu na prethodnu odluku. Stoga je bilo potrebno izmijeniti predmetnu Odluku i Opis projekta. Suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave potrebna je u svrhu prijave navedenog projekta. Nadalje, donijeta je Odluka o uključenju u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“. U Republici Hrvatskoj je Akcija „Gradovi i općine - prijatelji djece“ pokrenuta u sklopu Saveza društava Naša djeca. Akciju provodi Središnji Koordinacijski odbor Akcije Gradovi i općine - prijatelji djece kojeg čine predstavnici Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju. Lokalna uprava i samouprava kroz Akciju provodi Konvenciju o pravima djeteta. Četiri ključna načela Konvencije predstavljaju temelje za stvaranje općine prijatelja djece: nediskriminacija, najbolji interes djeteta, pravo na život i maksimalan razvoj i poštivanje mišljenja i stavova djeteta. Cilj je Akcije motivirati odrasle i djecu u Općini Jakovlje kako bi djeca ostvarila što bolje prava, objavljena u Konvenciji UN-a o pravima djeteta. Nadalje, motivirati tijela lokalne uprave, stručne službe, ustanove, udruge te odrasle i djecu da brže i efikasnije ostvaruju prava i potrebe djece kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo i pripremilo za život i djelovanje u zajednici. 2 Uloga Akcije je poboljšati kvalitetu života djece kroz realizaciju dječjih prava i tako utjecati na bolju budućnost lokalne zajednice. Akcijom se pomaže gradovima i općinama da izgrade okruženje po mjeri djeteta u svim aspektima života. Proces uključivanja u Akciju je slijedeći: donošenje Odluke o uključivanju Općine Jakovlje u Akciju i donošenje zaključka o osnivanju/imenovanju Općinskog koordinacijskog odbora za provedbu Akcije. Odluka o uključivanju u Akciju prosljeđuje se Središnjem KO akcije „Gradovi i općine prijatelji djece“. Radna skupina članova KO dostavlja prijedlog Programa i plana nadležnom općinskom vijeću na usvajanje/verifikaciju. Obveze KO su davanje izvješća o postignutim aktivnostima kroz startni upitnik, redovna godišnja izvješća i završno izvješće Općine sa samoocjenom o izvršenju propozicija.

Uknjižba prava vlasništva na nekretninama koje se koriste kao groblje u Kraljevom Vrhu

10.5.2019.

Općina Jakovlje pokrenula je zemljišno knjižni ispravni postupak za k.č.br. 283, k.č.br. 289 i k.č.br. 284, k.o. Kraljev Vrh koje se koriste kao groblje dugi niz godina, a bile su u vlasništvu Rimokatoličke crkve i fizičkih osoba. Temeljem provedenog postupka dana 19. travnja 2019. godine, Općina Jakovlje upisana je kao vlasnik gore navedenih čestica u zemljišno knjižni izvadak. Upis prava vlasništva na Općinu Jakovlje preduvjet je za pokretanje postupka izrade projektne dokumentacije te prijave na otvorene javne pozive kako bi osigurali dio bespovratnih sredstava za uređenje groblja u Kraljevom Vrhu.

Dokumente možete preuzeti u izvornom formatu:

20190510-bzp_izvadak_oss

Besplatni udžbenici i radne bilježnice

8.5.2019.

Na području Zagrebačke županije osigurana su sredstva za besplatne udžbenike i radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola za školsku godinu 2019./2010. Općina Jakovlje treću godinu uzastopno sudjeluje u nabavci udžbenika i drugih obrazovnih materijala, sredstvima koja su osigurana u općinskom proračunu. Kako bi se i školske godine 2019./2020. osigurala sredstva za nabavku udžbenika i obrazovnih materijala, jučer smo u Zagrebačkoj županiji potpisali Sporazum o sufinanciranju nabave udžbenika i drugih obrazovnih materijala, što znači da će učenike s područja Općine Jakovlje prvog dana školske godine 2019./2020. dočekati besplatni udžbenici i radne bilježnice. Zagrebačka županija osigurat će 300,00 kuna po učeniku, a ostatak sredstava osigurala je Općina Jakovlje u svom proračunu.

Blagdan svetog Florijana – zaštitnika vatrogasaca

4.5.2019.

U povodu Dana vatrogastva i blagdana svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca, upućujemo iskrene čestitke svim pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi na području Općine Jakovlje kao i cijele Republike Hrvatske, te profesionalnim vatrogasnim postrojbama na području cijele Republike Hrvatske, koji svojom hrabrošću, profesionalizmom te požrtvovnošću štite ljudske živote i imovinu te na taj način obavljaju ovaj humani poziv.

Šahovski turnir u Jakovlju

2.5.2019.

U organizaciji Šahovskog kluba Jakovlje, a povodom Dana Općine Jakovlje u Osnovnoj školi održan je turnir u šahu. Turnir u šahu i ove godine okupio je velik broj šahistkinja i šahista koji su pokazali svoje umijeće u ovoj zahtjevnoj igri. Svi sudionici turnira dobili su priznanja i zahvalnice. Ovom prilikom zahvaljujem se Šahovskom klubu Jakovlje što se organizacijom šahovskog turnira i ove godine uključio u obilježavanje Dana Općine Jakovlje. Veseli nas činjenica da je sve više djece sa područja Općine Jakovlje zainteresirano za šah, što će doprinijeti promicanju, razvitku i unapređenju šaha na našem području.

Upis djece u Dječji vrtić "Bambi"

1.5.2019.

Pozivaju se roditelji ili skrbnici djece predškolske dobi da se prijave radi upisa djece u program predškolskog odgoja i naobrazbe za pedagošku godinu 2019./2020. u Dječji vrtić "Bambi" u razdoblju od 2. svibnja do 13. svibnja 2019. godine svakim radnim danom od 8 do 15 sati za ostvarivanje slijedećih programa:

 • Redoviti programi u petodnevnom radnom tjednu od ponedjeljka do petka,
 • Program predškole (250 sati godišnje),
 • Poseban program predškolskog odgoja, obrazovanja i (re)habilitacije za djecu s teškoćama u razvoju u petodnevnom radnom tjednu. 

Za sve nejasnoće možete se javiti na telefon Dječjeg vrtića "Bambi" i to 01/3315-460 - tajništvo i 099/279-4218 - stručna služba.  

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

20190501-vrtic-jaslice-Javna-objava-upisa.pdf

Potpisani Ugovori s udrugama s područja Općine Jakovlje

30.4.2019.

U ponedjeljak 29. travnja 2019. godine, u prostorijama Općine Jakovlje,  potpisani su ugovori s predstavnicima udruga prijavljenih na Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od javnog interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Jakovlje. Riječ je o sufinanciranju programa iz područja kulture, sporta, socijalne i humanitarne djelatnosti, vjerske zajednice, braniteljske udruge, udruge proistekle iz Domovinskog rata, zaštite okoliša te druga područja od interesa za opće dobro.
 
 Načelnica Općine Jakovlje u prisutnosti predsjednika Općinskog vijeća potpisala je ugovore ispred Općine Jakovlje i pozvala udruge na zajedništvo i još aktivniji rad te bolju suradnju svih udruga kako bi društveni život u Općini Jakovlje bio još bogatiji i ljepši.

 

U Jakovlju - 10. gfuk i po Zagorju

30.4.2019.

Dana 29. travnja 2019. godine u sklopu Dana Općine Jakovlje i Dana hrvatskih branitelja Općine Jakovlje održana je predstava Krtice u sklopu 10. gfuk i po Zagorju. U prepunoj Kino dvorani u Jakovlju brojni mještani i gosti iz okolnih Općina mogli su uživati u izvrsnoj komediji Kerekesh Teatra. Predstava Krtice nagrađivana je komedija Kerekesh Teatra u kojoj se na nogometnom terenu u Nogometnog kluba Žbunj s krticama bori domar Stjepan Radički. Osim što isproba sve moguće metode koje su ikad ikome pale na pamet kako bi otjerao krtice, na teren mu dolaze pomoći i odmoći razni prijatelji i neprijatelji, među kojima su i Žarko Potočnjak, bivši ministar Linić, Siniša Popović, Massimo, policajac iz Mača i mnogi drugi. Više od 15 likova u predstavi, na maksimalno duhoviti način, tumači mladi i nagrađivani glumac Jan Kerekeš, a režiju potpisuje Ljubomir Kerekeš.

U Jakovlju pretpremijera dokumentarnog filma „Tak je to bile“

29.4.2019.

Povodom Dana Općine Jakovlje, a u organizaciji Gradskog ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Grada Zaprešića u subotu 27. travnja 2019. godine u prepunoj Kino dvorani Jakovlje prikazana je pretpremijera dokumentarnog filma "Tak je to bile". Film je prikazan u sklopu Festivala domoljubnog filma Gordan Lederer kojeg je direktor Dragutin Poturica. Redatelj filma je gospodin Nenada Piskača, koji je ujedno i scenarist. Film govori o dragovoljačkoj postrojbi, Zagorskoj bojnoj koja je 1991. godine zaposjela južnu stranu Velebita i počela s obranom od srpske agresije. Uz 1991. film obrađuje i 1992. godinu, u kojoj su dragovoljci ove bojne također bili na Velebitu.

Svečana sjednica Općinskog vijeća povodom Dana Općine Jakovlje i Dana hrvatskih branitelja Općine Jakovlje

26.4.2019.

U srijedu 24. travnja 2019. godine, povodom Dana Općine Jakovlje i Dana hrvatskih branitelja Općine Jakovlje,  održana je svečana sjednica Općinskog vijeća.
Svečanu je sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Marijan Capek. Naglasio je da je u ove dvije godine suradnja izvršne i zakonodavne vlasti bila jako dobra, sve ono što je dogovoreno na Vijeću je i ostvareni te je pohvalio rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje.  Ujedno se zahvalio na potpori državnim i županijskim institucijama, bez kojih se ne bi mogli realizirati brojni projekti koji su provedeni. 
Načelnica Sanja Borovec sve prisutne upoznala je s brojnim infrastrukturnim i komunalnim aktivnostima na području Općine u prethodnom jednogodišnjem razdoblju. Naglasak je svakako prvenstveno na projektima komunalne infrastrukture i to: izgradili smo i uredili nerazvrstane općinske prometnice u dužini od 1800 metara, završili smo semaforizaciju raskrižja Stubičke ceste, Jakovljanske i Topličke ulice,  modernizirali smo sustav javne rasvjete na cijelom području Općine Jakovlje i prva smo Općina na području Zagrebačke županije koja je zamijenila 100% postojećeg sustava javne rasvjete, izgradili smo i uredili plato u sklopu postojeće zgrade koju koristi Nogometni klub „Dinamo“ Jakovlje, proširili  smo dječji vrtić i tako osigurali prostor za upis još jedne vrtićke grupe,  uredili smo zdenac u centru Kraljevog Vrha, sanirali smo klizište u Kraljevom Vrhu, izgradili smo i opremili dječje igralište u sklopu Dječjeg vrtića „Bambi“,  obnovili smo  krovište na mrtvačnici u Kraljevom Vrhu i uredili   interijer prostorije za posljednji ispraćaj naših pokojnika, osigurali smo sredstva za provedbu  projekta za besplatan Wi-Fi pristup za građane u javnim prostorima,  osigurali smo sredstva za  nabavu  spremnika i  kontejnera za reciklabilni otpad, osigurali smo sredstva za provedbu projekta energetske obnove zgrade koju koristi NK Dinamo Jakovlje, u tijeku su radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu, u tijeku su radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda na području Općine Jakovlje – opskrba vodom naselja Kraljev Vrh, u tijeku je rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice – Ulica Svete Doroteje  - Leščina. 
Nadalje, prijavili smo se na natječaj za izgradnju platoa u sklopu postojeće zgrade – mrtvačnice u Kraljevom Vrhu,  rekonstrukciju šumske infrastrukture, te na sve otvorene natječaje od strane Zagrebačke županije gdje smo prijavili 5 projekata čija realizacija će doprinijeti poboljšanju komunalnog standarda svih stanovnika Općine Jakovlje. 
Izrađena je projektna dokumentacija za prijavu na natječaje i to za  izgradnju i opremanje dječjih igrališta, rekonstrukciju Društvenog doma - Doma kulture,  rekonstrukciju zgrade mrtvačnice u Kraljevom Vrhu kojim bi se obnovila ovojnica pročelja same zgrade, za izgradnju devet općinskih nerazvrstanih prometnica,   za izgradnju četiri dionice nogostupa.
U suradnji sa Županijskim cestama pripremljena je projektna dokumentacija za proširenje Zagorske ulice od Zagorske magistrale do nadvožnjaka, te asfaltiranje županijske prometnice od Kraljevog Vrha do Strmca,  potpisan je sporazum sa gradom Zaprešićem i okolnim općinama za provedbu projekta širokopojasnog interneta. 
Pokrenuli smo i postupke izrade Projektne dokumentacije za izgradnju još jednog dječjeg igrališta, revitalizaciju zgrade koju koristi Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljev Vrh, izgradnju nogostupa u dužini od 400 metara,  izgradnju tri nerazvrstane općinske prometnice, projekat Zaželi - program zapošljavanja žena, sa Upravnim odjelom za prosvjetu, Zagrebačke županije u postupku smo dogovora za izradu  projektne dokumentacije za proširenje Osnovne škole Jakovlje – izgradnja blagovaone i 4 učionice za produženi boravak, te obnovu školskog igrališta u Igrišću. 
Vezano uz Aglomeraciju Jakovlje – odvodnju, u izradi je Studija izvodljivosti. Do kraja 2019. godine planira se provesti javna nabava i odabir projektanata, izrada idejnih projekata s pribavljanjem posebnih uvjeta javnopravnih tijela i ishođenje lokacijske dozvole te će započeti izrada glavnih projekata.
Pokrenuli smo niz postupka upisa nerazvrstanih općinskih prometnica kao javno dobro, postupka rješavanja imovinsko pravnih odnosa za nekretnine koje su u društvenom vlasništvu, u vlasništvu fizičkih osoba i Republike Hrvatske, jer je isto osnova za  izradu projektne dokumentacije i prijave na otvorene javne pozive. 
U suradnji sa Hrvatskim vodama brinemo se i uređujemo vodotoke kao i odvodne kanale, a sa Hrvatskom elektroprivredom uspješno surađujemo na rekonstrukciji niskonaponske i visokonaponske mreže.
Brinemo se i za naše najmlađe tako što smo osigurali  sredstva za novorođenčad,  sufinanciramo boravak djece u vrtiću, kao i klizanje i plivanje naših najmlađih, završili smo projekt proširenja vrtića, tako da će ove jeseni u vrtić biti upisana još jedna grupa od 25 djece, sufinanciramo maturalno putovanje, te školu u prirodi za učenike Osnovne škole Jakovlje, sufinanciramo ljetovanje preko Crvenog križa za učenike Osnovne škole Jakovlje, financiramo obvezne udžbenike za sve učenike Osnovne škole Jakovlje, nagrađujemo učenika generacije,  subvencioniramo prijevoz redovitih učenika i studenata,  osigurali smo sredstva za stipendije učenika i studenata i to 10 učeničkih i 10 studentskih stipendija.
Invalidnim osobama subvencioniramo prijevoz, a djeci s posebnim potrebama sufinanciramo troškove prijevoza do radionica i osiguravamo sredstva za dio troškova njihovih terapija.
Vodimo brigu i o osobama slabijeg imovnog stanja kroz jednokratne pomoći i plaćanje režijskih troškova. 
Isto tako brinemo i o našim najstarijim mještanima tako što subvencioniramo prijevoz starijima od 65 godina, a starijima od 75 godina plaćamo dopunsko zdravstveno osiguranje.
Riječi pohvale uputuli su izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, saborski zastupnik gospodin Mato Čičak, predsjednik Skupštine Zagrebačke županije gospodin Damir Mikuljan i izaslanik gradonačelnika Grada Zagreba. 

Za vrijeme svečane sjednice gosti su mogli uživati u kratkom programu koji su pripremili učenici Osnovne škole Jakovlje te polaznici Dječjeg vrtića Bambi.  

Podjela nagrada podovom Dana Općine Jakovlje

26.4.2019.

Dan Općine Jakovlje prigoda je za zahvalu svima koji su u proteklom razdoblju na različitim područjima rada i djelovanja ostvarili zapažene rezultate i dostignuća, te promovirali općinu i pridonijeli općem dobru svih mještana.
Jedna od aktivnijih udruga svakako je Kuburaško društvo Tri kralja koje proglašeno Počasnom stražom Općine Jakovlje, a u cilju očuvanja povijesnih simbola i njegovanja tradicije općine te obogaćivanja turističkih znamenitosti na području Općine Jakovlje.

 • Ovo nas obvezuje na još jači i bolji rad - tek kratko su poručili kuburaši, koji su uoči početka Svečane sjednice Općinskog vijeća ispalili svečani plotun.
  Uz Kuburaško društvo Tri kralja, Zahvalnicama Općine nagrađeni su Srećko Seničić i Višnja Špiček, a plaketama Općine Jakovlje nagrađeni su tvrtka KIMEL-FILTRI d.o.o., Tomislav Pucko, Patrik Klančir te Marin Hlad.
 • Zahvaljujem Općini na ovoj nagradi. Ona je potvrda da ono što radimo i energija koju ulažemo da je na pravom putu. Ova nagrada ujedno je i vjetar u leđa da nastavimo jednakim entuzijazmom i željom raditi i dalje - kazao je u ime svih nagrađenih direktor tvrtke KIMEL-FILTRI d.o.o. Vjeran Kvočić.

Prodaja mjesečnih karata

25.4.2019.

Prema obavijesti zaprimljenoj od trgovačkog društva „PRESEČKI GRUPA“ d.o.o., društva za prijevoz, trgovinu, usluge i putničku agenciju, Krapina, Frana Galovića 15, obavještavamo Vas da karte za mjesec svibanj 2019. godine možete kupiti dana 29. travnja 2019. godine – ponedjeljak u razdoblju od 18:00 do 19:30 sati te 30. travnja 2019. godine – utorak u razdoblju od 18:00 do 19:30 sati, u prizemlju zgrade Općine Jakovlje. Prodaja mjesečnih karata kod prodajnih ureda trgovačkog društva „PRESEČKI GRUPA“ d.o.o., počinje dana 25. travnja 2019. godine.

Dokumente možete pogledati u izvornom formatu:

20190425-Presecki-karte.pdf

Uskrsno gnijezdo

23.4.2019.

Povodom najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa, dana 17. travnja 2019. godine, vlasnica Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva "Bakina okućnica" - Nada Bedek uz pomoć gospođe Božice Sučija, u dvorištu Područne škole Igrišće postavile su veliko uskrsno gnijezdo od slame i sijena sa skrivenim pisanicama i slatkišima. Za svu djecu koja pohađaju Područnu školu Igrišće to je bilo veliko iznenađenje te su uživali u traženju pisanica i slatkiša, koje je pripremila i darovala vlasnica OPG-a "Bakina okučnica", gospođa Nada Bedek.

Uskrsni krijes

23.4.2019.

Običaj paljenja uskrsnoga krijesa ili “vuzmice” proširen je po cijeloj sjeverozapadnoj Hrvatskoj, pa je tako dana 20. travnja 2019. godine, na veliku subotu i u Jakovlju organizirano paljenje krijesa. Paljenje krijesa organizirano je u suradnji Općine Jakovlje i Kuburaškog društva Tri kralja.Na prostoru iza Osnovne škole Jakovlje, okupio se velik broj mještana koji su mogli uživati u raznim delicijama koje su pripremili vrijedne članice Kuburaškog društva Tri kralja. Svaki posjetitelj paljenja krijesa uoči najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa dobio je  i prekrasnu pisanicu koje su također izradile članice Kuburaškog društva Tri kralja. U prošlosti za paljenje krijesa bila je prisutna plemenita ideja seoskoga okupljanja, pjevanja uskrsnih pjesama i zajedničke proslave toga najvećeg kršćanskog blagdana. A sve oko vatre, oko ognja, oko svjetla – a kršćanima svjetlo – Krist – u sebi ima duboku simboliku. Ona je znak kojim se izriče božanstvo i njegovo djelovanje: oganj prosvjetljuje, grije, razara i preoblikuje.

Obavijest o protokolu za Dan Općine

19.4.2019.

U povodu obilježavanja Dana Općine Jakovlje i Dana hrvatskih branitelja Općine Jakovlje, utvrđuje se slijedeći Protokol: Dana 24. travnja 2019. godine: predstavnici Općine Jakovlje, predstavnici političkih stranaka, Udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ostalih Udruga: - u 11,30 sati položiti će vijenac i zapaliti svijeće kod centralnog križa na groblju u Kraljevom Vrhu, - u 12,30 sati položiti će vijence i zapaliti svijeće kod spomenika u Parku u centru Jakovlja, - od 12,30 do 12,50 sati okupljanje gostiju, - u 12,50 svečani plotun Počasne straže Općine Jakovlje, - u 13,00 sati svečana sjednica i podjela priznanja. Dana 27. travnja 2019. godine: - u 18,00 sati pretpremijera dokumentarnog filma „Tak je to bile“ u Kulturnom centru-kino dvorani u Jakovlju. U organizaciji GO UHDDR GZ Dana 28. travnja 2019. godine: - u 9,00 sati predstavnici GO UHDDR-a GZ-a položit će vijenac i zapaliti svijeće kod spomenika u Parku u centru Jakovlja, - u 9,30 sati otkrivanje spomen ploče Adeli Sixta na mostu u Jakovlju, Stara cesta, - u 11,00 sati u crkvi Sveta Tri kralja misa za Hrvatske branitelje. Dana 29. travnja 2019. godine - u 20,00 sati u Kulturnom centru-kino dvorana u Jakovlju predstava Kerekesh teatra „Krtice“.

Dokumente možete pogledati i u izvornom formatu:

20190419-Protokol-Dan-Opcine

Obavijest o radnom vremenu

18.4.2019.

Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje dana 19. 4. 2019. godine radi do 13,00 sati.

Čestitka povodom Dana Općine Jakovlje i Dana hrvatskih branitelja Općine Jakovlje

18.4.2019.

Drage mještanke i mještani Općine Jakovlje dana 24. travnja obilježavamo Dan Općine Jakovlje i Dan hrvatskih branitelja Općine Jakovlje. Tim povodom svim mještanima naše općine, u ime predstavničke vlasti, izvršne vlasti, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje te u svoje osobno ime upućujem iskrene čestitke sa željom za sveopćim napretkom naše općine i rastućom kvalitetom življenja svih naših mještana, svakog pojedinog naselja. U tom duhu, od srca Vam upućujem najiskrenije čestitke i želim da nastavimo, zajedničkim snagama, graditi Igrišće, Jakovlje i Kraljev Vrh s optimizmom, vjerom i nadom u još bolje sutra.

Obnova mosta u Jakovlju

17.4.2019.

Na inicijativu Gradskog ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata i  Kuburaškog društva Tri kralja, započela je obnova betonske konstrukcije na mostu u Jakovlju, Stara cesta. 
Projektu se pristupilo iz razloga  poboljšanja komunalnog standarda mještana s ciljem daljnjeg ulaganja u uređenje javnih površina na cijelom području Općine Jakovlje.

Otvoren natječaj za dodjelu javnih priznanja

16.4.2019.

Zagrebačka županija dodijelit će i u ovoj godini javna priznanja pojedincima i pravnim osobama, ustanovama, udrugama, zaslužnima za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije te njena promicanja u zemlji i svijetu. Natječaj za dodjelu javnih priznanja otvoren je do 31. svibnja 2019. godine.
Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije mogu podnijeti članovi Županijske skupštine, radna tijela, Župan Zagrebačke županije, građani, udruge građana, poduzeća, vjerske zajednice, kulturne, športske i druge ustanove.
Potencijalni kandidati mogu biti pojedinci ili pravne osobe koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i postigli izuzetne rezultate na unaprjeđenju stanja i razvitka pojedinih djelatnosti te njenoj međunarodnoj promidžbi. Također, budući dobitnik javnog priznanja treba u svojoj sredini uživati ugled uzorna djelatnika i stručnjaka. Kao jedan od kriterija navodi se i ostvaren rezultat u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Zagrebačke županije.
Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mora sadržavati životopis predloženog kandidata za dodjelu javnog priznanja, točan naziv trgovačkog društva, ustanove, udruge ili druge pravne osobe koja je predložena za dodjelu javnih priznanja uz temeljito obrazloženje razloga predlaganja, odgovarajuću dokumentaciju i podatke o predlagatelju.
Gotovi prijedlozi podnose se Zagrebačkoj županiji, Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja na adresu: Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s napomenom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2019. godini.“
Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na natječaj odnosno da kandidiraju potencijalne dobitnike ovogodišnjih javnih priznanja do 31. svibnja 2019. godine.

Više o samom natječaju pogledajte na  www.zagrebacka-zupanija.hr

Rekonstrukcija nerazvrstane općinske prometnice - Ulica sv. Doroteje - Leščina

16.4.2019.

Dana 16. travnja 2019. godine započela je rekonstrukcija Ulice Svete Doroteje od kućnog broja 23 do 31 (Leščina) u Jakovlju. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i pridonijeti poboljšanju kvalitete života, stvoriti bolje razvojne prilike, potaknuti druge stanovnike na osnivanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva i bavljenje poljoprivrednim djelatnostima. Projekt je proveden uz financijski doprinos Zagrebačke županije, Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo.

Prigodni pokloni za osnovnoškolce povodom Uskrsa

16.4.2019.

Općina Jakovlje je i ove godine, povodom nadolazećih uskrsnih blagdana, kupila prigodne poklone za sve učenike od prvog do četvrtog razreda Osnovne škole Jakovlje, Područne škole u Igrišću i Kraljevom Vrhu te za polaznike predškole i vrtića.

Održavanje vodotoka na području Općine Jakovlje

16.4.2019.

Poštovani mještani Općine Jakovlje tijekom svake godine u našoj Općini izvode se redovni i izvanredni radovi održavanja vodotoka u sklopu vodnog gospodarstva. Djelatnici Hrvatskih voda d.o.o. i Vodoprivrede-zagorje d.o.o., redovito obilaze naše vodotoke i donose godišnje planove radova u dogovoru sa jedinicom lokalne samouprave. Cilj tih radova je zaštita imovine i ljudskih života od štetnog djelovanja vode. Da bi se taj cilj postigao potrebno je preventivno djelovanje. Vlasnici ili posjednici zemljišta dužni su prema Zakonu o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) osigurati nesmetani pristup djelatnicima vodnog gospodarstva i omogućiti im nesmetano izvršavanje radova. Svi radovi odvijat će se u skladu sa pravilima struke i sukladno zakonskoj regulativi. Molimo Vas za susretljivost jer je izvođenje naprijed navedenih radova pod osobitom zaštitom i od interesa za Republiku Hrvatsku, ali i za jedinicu lokalne samouprave na čijem se području radovi izvode. Slijedom navedenog, dana 17. travnja 2019. godine, započeli su radovi na potoku Bistra II – Jakovlje, Fijanova ulica u dužini od cca 200 metara i to u vidu uklanjanja naplavina iz korita vodotoka iz programa radova preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 12. O početku naprijed navedenih radova obavještavaju se svi vlasnici odnosno posjednici zemljišta uz čije parcele se izvode radovi. Ujedno Vas molimo da sukladno Zakonu o vodama osigurate nesmetan pristup djelatnicima vodnog gospodarstva prilikom izvođenja radova.

Obavijest o odvozu miješanog komunalnog otpada umjesto Uskrsnog ponedjeljka

16.4.2019.

Obavještavaju se mještani Općine Jakovlje da će se odvoz miješanog komunalnog otpada umjesto na Uskrsni ponedjeljak (22.04.2019.) izvršiti u subotu, 20.04.2019. godine.

Održana Skupština Vatrogasne zajednice Općine Jakovlje

15.4.2019.

U prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jakovlje održana je redovita Skupština Vatrogasne zajednice Općine Jakovlje. Zajednica broji tri društva, a osim jakovljanskih vatrogasaca djeluju i Dobrovoljno vatrogasno društvo u Kraljevom Vrhu te Dobrovoljno vatrogasno društvo u Igrišću. Kako je naglasio predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Jakovlje Dražen Pintar, zacrtane aktivnosti uglavnom su realizirane, a naglasak je bio na osposobljavanju članova operativnih postrojbi te nabavu vatrogasnih sredstava i opreme. Stečena znanja i opremu vatrogasci su koristili na 13 intervencija. Da bi bili što spremniji i operativniji, pregledali su i sve podzemne i nadzemne hidrante te ustanovili da je 10 posto njih neispravno. Ove godine očekuju dodatne aktivnosti na školovanju vatrogasaca i nabavi opreme, ali i ponovnom pokretanju natjecateljske ekipe koja prošle godine nije nastupala radi smjene generacija. Upravo će privlačenje mladih biti u fokusu djelovanja i ubuduće.

Obnova raspela u Jakovlju

15.4.2019.

U suradnji Mjesnog odbora Jakovlje i Općine Jakovlje započela je obnova raspela i uređenje prostora oko samog raspela na raskrižju Fijanove ulice i Ulice Svete Doroteje u Jakovlju. Projektu se pristupilo na inicijativu i prijedlog Mjesnog odbora Jakovlje u okviru malih komunalnih akcija, a sve kako bi održali i poboljšali komunalni standard lokalnog stanovništva i potaknuli daljnja ulaganja.

Zakonska obveza skrbnika pasa

15.4.2019.

Udruga Prijatelji životinja u suradnji s Udrugom gradova napravila je i pripremila besplatni informativni letak sa zakonskim obavezama skrbnika pasa s ciljem što bolje provedbe Zakona o zaštiti životinja. Navedeni letak je osnovni i nužan način da se izravno pridonese smanjenju broja napuštenih životinja s namjerom da se dopre do neodgovornih skrbnika pasa koji još uvijek nisu mikročipirali svoje pse i za koje postoji realna opasnost da će jednoga dana postati trošak lokalne zajednice. Osim ove osnovne obaveze na letku je navedena i obaveza kontrole razmnožavanja kućnih životinja, te druge zakonske odredbe koje se tiču svakoga skrbnika psa.

Dokument možete preuzeti i u izvornom formatu:

20190415-Letak-prijatelji-zivotinja.pdf

Komunalni radovi na području općine Jakovlje

12.4.2019.

Nakon zime koja je ostavila traga na nerazvrstanim cestama kojima upravlja Općina Jakovlje, došlo je vrijeme za sanaciju nastalih oštećenja, a prije svega zbog sigurnosti građana u prometu. Sukladno tome, komunalni redar Općine Jakovlje krajem mjeseca ožujka te početkom mjeseca travnja obišao je sve makadamske prometnice, kao i asfaltirane prometnice na području sva tri naselja Općina Jakovlje – Igrišće, Kraljev Vrh i Jakovlje, te evidentirao potrebe za popravkom makadamskih cesta, sanacijom udarnih rupa na asfaltiranim cestama, čišćenje odvodnih kanala, te popravak cijevi u odvodnim kanalima. Dana 23. travnja 2019. godine, počinje popravak i sanacija makadamskih nerazvrstanih cesta, po završetku navedenog započinje čišćenje odvodnih kanala sa popravkom cijevi u odvodnim kanalima, te sanacijom udarnih rupa na nerazvrstanim asfaltiranim cestama. Izvršenje radova pratit će i kontrolirati predsjednici mjesnih odbora.

Priključite se na prirodni plin

8.4.2019.

Obavještavamo sve mještane Općine Jakovlje, da ZAGORSKI METALAC d.o.o. ima popust kod priključenja na prirodni plin. Akcija traje do 15. travnja 2019. godine. Mogućnost uštede do 2.200,00 kuna.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20190408-Prikljucite-prirodni-plin.pdf

Održana redovna skupština Udruge umirovljenika Općine Jakovlje

8.4.2019.

Članovi Udruge umirovljenika Općine Jakovlje održali su redovnu izvještajnu godišnju skupštinu, dana 6. travnja 2019. godine u prepunoj dvorani Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jakovlje. Tijekom 2018. godine članovi Udruge, koja broji preko 600 članova, bili su vrlo aktivni, organizirano je nekoliko zajedničkih izleta i druženja s članovima drugih udruga umirovljenika. U svom radu Udruga posebnu pažnju posvećuje socijalnom pitanju svojih članova te se tijekom godine redovno obilaze bolesni članovi, a za Božić istima su uručeni prigodni poklon paketi. Nakon prihvaćanja izvješća, podnijeti je plan rada za 2019. godinu gdje Udruga i ove godine planira nastaviti s organizacijom zajedničkih izleta i druženja, brigom za bolesne i nemoćne članove, praćenjem natječaja i prijavom na projekte kako bi se došlo do dodatnih izvora financiranja.

U tijeku su prijave na Izbor najuzornije hrvatske seoske žene

5.4.2019.

Udruga Uzorne hrvatske seoske žene objavila je poziv za prijavu kandidatkinja na Izbor „Najuzornije hrvatske seoske žene“. Rok za prijavu je 15. lipnja 2019. godine.
Najuzornija hrvatska seoska žena treba imati između 25 i 65 godina, biti hrvatska državljanka, koja živi na selu, uživa ugled u svojoj sredini, ima lijepo uređeno kućanstvo i poljoprivredno gospodarstvo, proizvodi poljoprivredne proizvode i/ili rukotvorine i/ili stvara umjetnička djela. Ujedno treba biti poznati borac za razvitak i napredak društvenog, kulturnog i gospodarskog života, obitelji i zajednice te treba pomagati drugim ženama raznim savjetima i idejama, a da do sada nije sudjelovala na natjecanju za Izbor najuzornije hrvatske seoske žene.
Prijava mora sadržavati: ime i prezime kandidatkinje, datum i godinu rođenja, adresu i broj telefona, bračno stanje, broj djece, zanimanje, stručnu spremu te kratak životopis.
Udruga poziva sve zainteresirane kandidatkinje da svoje prijave pošalju do 15. lipnja 2019. godine na adresu Katica Jerleković, Cekovići 26, 10413 Kravarsko ili e-mailom na katica.jerlekovic@hotmail.com. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj mobitela 098/659-880 (Katica Jerleković, predsjednica udruge).
Prijavni obrazac za prijavu na Izbor najuzornije hrvatske seoske žene se nalazi u privitku ovog teksta. 
Ovogodišnji Izbor održat će se 12. listopada 2019. godine u gradu Ozlju.
Inače, diljem svijeta 15. listopada obilježava se kao Svjetski dan seoske žene. Od 2000. godine taj značajan datum obilježava se i u Republici Hrvatskoj, a projekt je započeo upravo u Zagrebačkoj županiji. Ovim projektom želi se skrenuti pozornost čitavom društvu koliko seoske žene zapravo doprinose i kolika je njihova uloga u održavanju i oživljavanju ruralnih područja.

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.

Smotra učeničkih zadruga

5.4.2019.

U Osnovnoj školi Jakovlje 4. travnja 2019. godine održana županijska smotra učeničkih zadruga. Odlukom prosudbene komisije, najuspješnije zadruge predstavljat će Zagrebačku županiju na 31. Smotri učeničkih zadruga Republike Hrvatske, od 8. do 11. listopada u Vinkovcima. Na županijskoj smotri sudjelovale su 24 zadruge, od njih ukupno 36 koliko ih je registrirano u osnovnim i srednjim školama te centrima za odgoj i obrazovanje. Prilikom vrednovanja izloženih uporabnih i ukrasnih predmeta, prosudbena komisija je poseban naglasak stavila na očuvanje biološke raznolikosti, njegovanje tradicije, običaja i rukotvorstva, ekološki pristup zadruge, uređenost izložbenog prostora, prikaz praktičnoga rada i razgovor sa zadrugarima.

Objava biračima

3.4.2019.

Vlada Republike Hrvatske je dana 28. ožujka 2019. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Oduku o raspisivanju izvora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za dan održavanja izbora određena je nedjelja, 5. svibnja 2019. godine.

Dokumente možete pogledati u izvornom formatu:

20190404-objava-biracima-manjine

Objava biračima za izbore za članove u Europski parlament Republike Hrvatske

3.4.2019.

Predsjednica Republike Hrvatske je 25. ožujka 2019. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom objave u Narodnim novinama broj 30/19 od 26. ožujka 2019. godine. Za dan održavanja izbora određena je nedjelja, 26. svibnja 2019. godine.

Dokumente možete pogledati u izvornom obliku:

20190403-01-Objava-biracima.pdf

Aglomeracija Jakovlje - sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda

2.4.2019.

Vezano uz Aglomeraciju Jakovlje - sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, obavještavamo mještane Općine Jakovlje da je u izradi Studija izvodljivosti za područje Općine Jakovlje. Do kraja 2018. godine projektantska tvrtka definirala je ukupan obuhvat aglomeracije, napravljena je analiza potreba, dana su varijantna rješenja položaja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s CBA analizom te konačna investicija i podjela za dugoročno i kratkoročno investiranje. Izrađen je elaborat zaštite okoliša i predan na mišljenje u nadležno Ministarstvo te je dovršena radna verzija studije s financijsko-ekonomskom analizom. Do sada je realizirano cca 70% aktivnosti vezanih uz izradu Studije izvodljivosti, a dovršetak iste planira se do polovice ove godine te će se nastavno izraditi projektni zadatak u cilju provedbe javne nabave za izradu projektne dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole. Do kraja 2019. godine planira se provesti javna nabava za odabir projektanta, izrada idejnih projekata s pribavljanjem posebnih uvjeta javnopravnih tijela i ishođenje lokacijske dozvole te će započeti izrada glavnih projekata.

Prespajanje glavnog vodovoda u Igrišću

2.4.2019.

Radi prespajanja glavnog cjevovoda mještani Igrišća biti će bez vode u utorak, 2. travnja u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Održana redovita godišnja skupština DVD-a Igrišće

1.4.2019.

Redovna godišnja Skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Igrišće održana je 30. ožujka 2019. godine u uobičajenom ozračju, u prikazu realiziranih financijskih i vatrogasnih aktivnosti u 2018. godini. Iz izlaganja moglo se, uz ostalo zaključiti da su imali tri manje intervencije, koje su uspješno sanirali te da imaju potrebu za nabavom navalnog vozila u 2019. godini. U sklopu sjednice Skupštine dodijeljena je zlatna spomenica gospođi Nadici Bedek, vatrogascu 1. klase za 50 godina članstva u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Igrišće.

Zaključci s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje

1.4.2019.

Dana 29. ožujka 2019. godine održana je 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje. Između ostalog donijet je Zaključak o stavljanju vijećnićkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika. Općinsko vijeće Općine Jakovlje donijelo je Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, Odluku o raspodjeli rezultata za 2018. godinu te Odluke o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenje komunalne infrastrukture, Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređnog građevinskog zemljišta, Socijalnog programa, Programa javnih potreba u kulturi, Programa javnih potreba u sportu, Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i Programa utroška sredstava šumskog doprinosa. U 2018. godini ostvareni su sveukupni raspoloživi prihodi u iznosu od 10.174.727,59 kuna, ukupni izdaci u 2018. godini iznosili su 9.234.004,72 kune. Višak prihoda i primitaka iznosi 940.722,87 kuna, a na dan 31. prosinca 2018. godine stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni iznosilo je 1.618.955,25 kuna. Razlika i ostvareni višak prihoda u iznosu od 940.722,87 kuna koristit će se u slijedećem poslovnom razdoblju kao kapitalni rashod za komunalnu infrastrukturu. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ostvaren je u iznosu od 1.947.980,60 kuna ili 70,12%, Program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta ostvaren je u iznosu od 1.132.160,58 kune ili 88,55%, Socijalni program ostvaren je u iznosu od 709.148,04 kuna ili 94,37%, Program javnih potreba u kulturi ostvaren je u iznosu od 165.065,57 kuna ili 92,73%, Program javnih potreba u sportu ostvaren je u iznosu od 583.718,26 kuna ili 67,83%, Program potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju ostvaren je u iznosu od 1.328.861,88 kuna ili 95,43%, Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo ostvaren je u iznosu od 1.502,75 kuna ili 93,92% i Program utroška sredstava šumskog doprinosa ostvaren je u iznosu od 15.526,80 kuna ili 103,51%. Isto tako, Općinsko vijeće Općine Jakovlje prihvatilo je Izvješće Općinske načelnice o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine, Prihvaćeno je Izvješće Općinske načelnice o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jakovlje za 2018. godinu. Sukladno članku 20. stavku 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13, 73/17 i 14/19) jedinca lokalne samouprave dužna je dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave i objaviti ga u službenom glasilu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, u kojem se navode sve bitne karakteristike i podaci o gospodarenju i zbrinjavanju otpada. Sukladno članku 32. stavku 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13, 73/17 i 14/19) davatelj javne usluge prikupljanja komunalnog otpada dužan je izvješće o radu podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Slijedom navedenog prihvaćeno je Izvješće društva EKO-FLOR PLUS d.o.o. o radu za javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada za 2018. godinu. Prihvaćeno je i Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina za 2018. godinu. Sukladno članku 10. stavku 2. i članku 12. stavku 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18 i 115/18) jedinica lokalne samouprave dužna je podnositi godišnje izvješće o primjeni propisanih mjera Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu do 31. ožujka svake tekuće godine za prethodnu godinu, i to o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina. Donijeta je Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt "Dječje igralište u Igrišću - projekt izgradnje i opreme za dječje igralište". Općina Jakovlje namjerava prijaviti projekt „Dječje igralište u Igrišću – projekt izgradnje i opreme za dječje igralište“ u naselju Igrišće na području Općine Jakovlje unutar tipa operacije 2.1.1. “Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“, Referentna oznaka: 18/2.1.1., LAG-a „Zeleni Bregi“. Suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave potrebna je u svrhu prijave navedenog projekta, stoga se predlaže donošenje predmetne Odluke. Općinsko vijeće Općine Jakovlje dalo je pozitivno mišljenje na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bambi o povećanju ekonomske cijene boravka djece u dječjem vrtiću u Područnom odjelu Jakovlje sa 1.600,00 na 1.650,00 kuna odnosno na mjesečno povećanje ekonomske cijene za 50,00 kuna po djetetu. Pozitivno mišljenje dalo se na način da povećanje ekonomske cijene ide na teret Proračuna Općine Jakovlje u skladu s posebnom Odlukom koju donosi Općinska načelnica. Općina Jakovlje sufinancirat će od sada iznos od 1.000,00 kuna za prvo dijete, te 1.100,00 kuna za drugo i svako slijeće dijete, što je više od 50% ekonomske cijene vrtića. Prihvaćen je Prijedlog za donošenje Odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje. Sukladno članku 86.a Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) jedinica lokalna i područje (regionalne) samouprave može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 (dvanaest) mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može se kratkoročno zadužiti samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Predmetnom Odlukom predlaže se odobravanje uzimanja kratkoročnog kredita u iznosu od 1.500.000,00 kuna, zbog premošćivanja obaveza po prijavljenim projektima. Donijet je Zaključak o dodjeli javnih priznanja Općine Jakovlje. Povodom obilježavanja Dana Općine Jakovlje dodijelit će se 6 (šest) javnih priznanja. Isto tako donijeta je Odluka o proglašenju Kuburaškog društva „Tri kralja“ „Počasnom stražom Općine Jakovlje“, u cilju očuvanja povijesnih simbola i njegovanja tradicije Općine Jakovlje te obogaćivanje turističkih znamenitosti na području Općine Jakovlje. Nadalje, donijeta je Odluka o postavljanju spomen ploče Adeli Sixta, učiteljici Adeli Sixta, koja je sudjelovala u razvoju školstva na području Općine Jakovlje, a ubijena kao nevina žrtva. Općinsko vijeće na 13. sjednici donijelo je i Pravilnik o protokolu Općine Jakovlje te Odluku o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste - Fijanova ulica N-J02C i Majdakova ulica N-I11, zbog plana izgradnje i rekonstrukcije, izrade projektne dokumentacije radi ishođenja građevinske dozvole odnosno rješavanje imovinskopravnih odnosa.

8. Razglednica kulturno-umjetničkog amaterizma Republike Hrvatske

29.3.2019.

Obavještavamo sve zainteresirane da će središnja manifestacija kulturno-umjetničkog stvaralaštva, 8. Razglednicu kulturno-umjetničkog amaterizma Republike Hrvatske u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, a pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović i Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a uz potporu Grada Zagreba, biti održana u nedjelju, 5. svibnja 2019. s početkom u 19 sati u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. 
8. Razglednica predstavit će odabrana ponajbolja ostvarenja kulturno-umjetničkog amaterizma Republike Hrvatske s manifestacija u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora kulture u 2018. godini.

U programu 8. Razglednice, pod redateljskom palicom Marija Kovača nastupit će: Dramska skupina KUU-a „Veseli Međimurci“ Čakovec, Folklorni ansambl „Matija Gubec“ Karlovac, KUD „Lipa" Slavetić, Plesni studio „Vindi" Varaždin, Tamburaški sastav KUD-a Belica, Tamburaški orkestar Tamburaškog društva „Gaj“ Zagreb, Puhački orkestar DVD-a Špičkovina, Bjelovarski ženski zbor „Vox Feminae“ Bjelovar, Gospodnetić singers-Glazbeni klub Lisinski Zagreb, Ženska pjevačka skupina KUD-a „Sv. Antun“ Zadobarje i Mandolinski orkestar Imotski.

U programu će biti interpretirana poezija Brankice Bošnjak (Osijek) i Nevenke Erman (Žminj), dok će nagrađeni prozni i dramski radovi Ane Narandžić (Zagreb), Tonija Jurića (Labin) i Alojza Pavlovića (Zadar) biti dostupni za čitanje na web stranici HSK-a zbog nemogućnosti prezentacije u programu.

U foajeu Velike dvorane Vatroslava Lisinskog posjetitelji će moći pogledati Izložbu likovnih radova nagrađene likovne Udruge „Peski-art“ iz Đurđevca i nagrađenih autora Željka Lipovca (Petrinja), Lare Brusač (Kloštar Podravski), Ljiljane Sinovčić (Zagreb) i Sanje Benko (Sveti Ivan Žabno) te pregledati brojne publikacije Hrvatskog sabora kulture, u okviru održavanja Dana otvorenih vrata Hrvatskog sabora kulture.
  
Besplatne ulaznice možete rezervirati pozivom na  na telefon: 01/4556-877 ili 095/4556-877 (svakim radnim danom od 8-16 sati) ili putem e-pošte ples@hrsk.hr.  

 

Zaključak o davanju mišljenja na povećanje ekonomske cijene redovnog programa za djecu predškolske dobi  dječjeg vrtića Bambi koja borave u Područnom  odjelu Jakovlje

29.3.2019.

Na 13. sjednici koja je održana dana 28. ožujka 2019. godine, Općinsko vijeće Općine Jakovlje dalo je pozitivno mišljenje na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bambi o povećanju ekonomske cijene boravka djece u dječjem vrtiću u Područnom odjelu Jakovlje sa 1.600,00 na 1.650,00 kuna odnosno na mjesečno povećanje ekonomske cijene za 50,00 kuna po djetetu. Pozitivno mišljenje dalo se na način da povećanje ekonomske cijene ide na teret Proračuna Općine Jakovlje u skladu s posebnom Odlukom koju donosi Općinska načelnica.

Općina Jakovlje sufinancirat će od sada iznos od 1.000,00 kuna za prvo dijete, te 1.100,00 kuna za drugo i svako slijeće dijete, što je više od 50% ekonomske cijene vrtića.

Započeli radovi na rekonstrukciji vodovodnog priključka ambulante u Jakovlju

28.3.2019.

Dana 26. ožujka 2019. godine započeli su radovi na rekonstrukciji vodovodnog priključka na objektu primarne zdravstvene zaštite (ambulante u Jakovlju), Stubička cesta 4a, Jakovlje i to postavljanjem vodovodnih cijevi sa novim cjevovodima i razdvajanjem instalacija na tri samostalne cjeline, uključujući i rekonstrukciju hidrantske mreže .

Bakina okućnica organizirala izložbu ručnih radova

26.3.2019.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo „Bakina okućnica“ iz Igrišća, organiziralo je Izložbu ručnih radova 16. ožujka 2019. godine u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jakovlje. Na izložbi na koju se odazvao velik broj mještana i gostiju iz okolnih Općina, mogli smo se diviti različitim tehnikama ručnih radova kojima su nekad žene ukrašavale kuće, pravile odjeću za djecu, kreirale maštovite poklone, tako stvarajući divnu tradiciju koja sa sobom nosi kako estetsku, tako i emotivnu vrijednost.

Obilježen Dan narcisa

26.3.2019.

U subotu , 23. ožujka 2019. godine, diljem Hrvatske obilježen je Dan narcisa, dan posvećen podizanju svijesti o prevenciji raka dojke. Udruga žena Općine Jakovlje „Dora“ u suradnji s Udrugom edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije i ove je godine prodavanjem narcisa podržati akciju, te ukazala na važnost redovitog samopregleda, odnosno potrebu odazivanja na mamografske preglede.

Poziv nezaposlenima

26.3.2019.

Pozivamo nezaposlene žene s područja gradova Jastrebarskog, Samobora i Zaprešića te općina Brdovec, Jakovlje,  Dubravica, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica, Pušća i Stupnik i ostalih područja Zagrebačke županije da sudjeluju na besplatnim poludnevnim edukacijama koje će se održati u razdoblju od ožujka do travnja 2019. u prostoru Udruženja obrtnika Jastrebarsko (Smičiklasova ulica 3).

Datumi i teme radionica:

4. Postavljanje ciljeva // 28.03.2019.
5. Donošenje odluka // 29.03.2019.
6. Organiziranje zajednice // 02.04.2019.
7. Od ideje do projekta // 03.04.2019

Prijavite se najkasnije do 27. ožujka 2019. na mail: eduka@eduka.hr
Nakon sudjelovanja na motivacijsko-edukacijskim radionicama, sudionice imaju mogućnost uključiti se u programe obrazovanja za tražena zanimanja na tržištu rada (ECDL operater, knjigovođa, dadilja, radnik u otpremi robe (m/ž) te razviti znanja i vještine potrebne za aktivno traženje zaposlenja kroz Klubove za zapošljavanje.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

Redovna godišnja Skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jakovlje

25.3.2019.

Redovna godišnja Skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jakovlje održana je 23. ožujka 2019. godine u vrlo prijateljskoj i pozitivnoj atmosferi u Društvenog doma u Jakovlju. U već uobičajenom ozračju prikazana su izvješća za 2018. godinu kroz koje su upoznali svoje članove, a i mnogobrojne goste sa realiziranim financijskim i vatrogasnim aktivnostima. Iz izvješća za 2018. godinu vidljivo je da na sreću nisu imali mnogo intervencija u kojima bi morali spašavati imovinu, kao i živote svojih sumještana. Naglasak je stavljen na nedovoljan broj članova koji se žele učlaniti u vatrogasna društva, ali to nije problem samo Jakovlja već i šire zajednice.

Obilježen Dan očeva

25.3.2019.

Svjetski dan očeva obilježava se 19. ožujka u cijelom svijetu s ciljem davanja važnosti očevima, ali i sa željom da se osvijesti uloga oca u razvoju djeteta te ukaže na značaj očinstva za društvo i ulogu očeva u odrastanju djece. Stoga je Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i ove godine pozvalo sve samohrane očeve iz naše Općine, te im uz čestitku Dana očeva uručilo i prigodne poklone.

Obavijest Presečki grupe d.o.o. o prodaji mjesečnih karata

25.3.2019.

Prema obavijesti zaprimljenoj od trgovačkog društva „PRESEČKI GRUPA“ d.o.o., društva za prijevoz, trgovinu, usluge i putničku agenciju, Krapina, Frana Galovića 15, obavještavamo Vas da karte za mjesec travanj 2019. godine možete kupiti dana 29. ožujka 2019. godine – petak u razdoblju od 18:00 do 19:30 sati te 30. ožujka 2019. godine – subota u razdoblju od 09:00 do 11:00 sati, u prizemlju zgrade Općine Jakovlje. Prodaja mjesečnih karata kod prodajnih ureda trgovačkog društva „PRESEČKI GRUPA“ d.o.o., počinje dana 27. ožujka 2019. godine.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

20190325-01-Presecki-Prodaja-karata

Održana redovna Skupština DVD-a Kraljev Vrh

18.3.2019.

Dana 16. ožujka 2019. godine održana je redovna godišnja Skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljev Vrh. Sjednicu je otvorio  predsjednik DVD-a Dražen Pintar , te pozdravio sve  članove Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljev Vrh i goste.  Kroz izvješće za 2018. godinu iznesene su realizirane financijske i vatrogasne aktivnosti.  Iz izlaganja moglo se, uz ostalo zaključiti da nisu imali većih intervencija, da postoji problem uključivanja mladih u vatrogasne redove, te da moraju motivirati iste kako bi ojačali svoje redove mladim snagama.

Obavijest o upisu djece u prvi razred osnovne škole

15.3.2019.

Služba za društvene djelatnosti, Ispostava Zaprešić izdala je Obavijest o upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2019./2020. na području Grada Zaprešića, te općina Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća. Upisi djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2019./2020., obavljat će se u svim osnovnim školama na području grada i općina.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

Završena projektna dokumentacija te ishođena građevinska dozvola za Selničku ulicu

13.3.2019.

Općina Jakovlje pokrenula je velik broj postupaka vezanih uz rješavanje imovinsko pravnih odnosa, pripremu projektnih dokumentacija te ishođenja građevinskih dozvola za razne projekte, što je preduvjet za prijavu na otvorene natječaje. Tako smo, između ostalog pripremili svu potrebnu projektnu dokumentaciju za izgradnju i rekonstrukciju općinske nerazvrstane prometnice – Selnička ulica  u Jakovlju, te za istu ishodili građevinsku dozvolu.  Po otvaranju javnog poziva na isti ćemo prijaviti predmetni projekat  kako bi osigurali dio bespovratnih sredstava za realizaciju istog. Ovo je samo jedan u nizu projekata, realizacijom kojeg ćemo doprinijeti smanjenju broja neasfaltiranih nerazvrstanih općinskih prometnica,  te poboljšanju komunalnog standarda na području Općine Jakovlje.

Poziv nezaposlenima za besplatne programe osposobljavanja i edukacija

13.3.2019.

Pozivaju se nezaposlene žene s područja gradova Jastrebarskog, Samobora i Zaprešića te općina Brdovec, Dubravica, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica, Jakovlje, Pušća i Stupnik i ostalih s područja ZGB županije da sudjeluju na besplatnim poludnevnim edukacijama koje će se održati u razdoblju od 19. ožujka do 2. travnja 2019. u prostoru Udruženja obrtnika Jastrebarsko (Smičiklasova ulica 3).

Datumi i teme radionica:

 1. Psihologija uspjeha // 19.03.2019.
 2. Vođenje vlastitog razvoja karijere // 20.03.2019.
 3. Osobno vodstvo // 27.03.2019.
 4. Postavljanje ciljeva // 28.03.2019.
 5. Donošenje odluka // 29.03.2019.
 6. Organiziranje zajednice // 02.04.2019.
 7. Od ideje do projekta // 03.04.2019

Prijavite se putem online prijavnice najkasnije do 15. ožujka 2019. na sljedećoj poveznici: https://goo.gl/VmsrP5  ili pošaljite e-mail.

Nakon sudjelovanja na motivacijsko-edukacijskim radionicama, sudionice imaju mogućnost uključiti se u programe obrazovanja za tražena zanimanja na tržištu rada (ECDL operater, knjigovođa, dadilja, radnik u otpremi robe (m/ž) te razviti znanja i vještine potrebne za aktivno traženje zaposlenja kroz Klubove za zapošljavanje.

JobCollege SAVA projekt je udruge Eduka – centar lokalnog razvoja koji provodi  u partnerstvu s Institutom za razvoj tržišta rada, LAG-om SAVA, udrugom ODRAZ te Gradom Jastrebarsko i Gradom Zaprešićem.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu:

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu

11.3.2019.

Radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu idu svojim tijekom. Građevinski radovi su u punom zamahu - izveden je iskop terena te navoz donjeg ustroja platoa, izvedeni su radovi na odvodnji te veći dio elektro radova. Izgradnjom reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu osigurat će se infrastruktura namijenjena razvrstavanju otpada, što će povećati stopu odvojenog prikupljanja otpada, a s druge strane smanjit će se količina otpada koji se odlaže na odlagalištima. Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

"Bakina okućnica" organizira Izložbu ručnih radova

11.3.2019.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo „Bakina okućnica“ iz Igrišća, organizira Izložbu ručnih radova, dana 16. ožujka 2019. godine u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jakovlje s početkom u 18:00 sati. Gost večeri je Pjevački zbog Kulturno umjetničkog društva Oroslavje.

Dijeljenje karanfila povodom Međunarodnog dana žena

9.3.2019.

Povodom 8. ožujka, Međunarodnog dana žena, članovi Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Jakovlje, ženama koje su se u prijepodnevnim satima zatekle u središtu općine, dijelili su karanfile. Na ovaj način obilježili su dan koji je posvećen ženama diljem svijeta kao znak zahvalnosti za sve čime oplemenjuju naše živote, dan koji nas uvijek iznova podsjeća na teška vremena u kojima su se velike i hrabre žene borile za ravnopravnost, za elementarna ljudska prava i civilizacijska dostignuća.

Čestitke povodom Međunarodnog dana žena

8.3.2019.

Drage mještanke Općine Jakovlje, obilježavajući ovaj dan, prisjećamo se svega što činite za nas, koliko oplemenjujete našu zajednicu te koliko našu svakodnevicu svojim radom i pristupom činite boljom i jednostavnijom. Ovim putem želimo Vam sve najbolje, želimo Vam zahvaliti i napomenuti koliko Vas cijenimo i ne samo na današnji dan, već svakog dana, tijekom svih 12 mjeseci. Stoga svim ženama, a osobito našim mještankama Općine Jakovlje, upućujemo najiskrenije čestitke povodom Međunarodnog dana žena.

SPRIJEČIMO POŽARE - Oprez pri spaljivanju biljnog otpada

7.3.2019.

Hrvatska vatrogasna zajednica provodi kampanju "SPRIJEČIMO POŽARE - Oprez pri spaljivanju biljnog otpada".

Vatrogasci savjetuju da se biljni otpad ne spaljuje već kompostira. Ukoliko se pojedinci ipak odluče na spaljivanje, nužno je da postupaju sukladno odluci njihove općine, grada i županije kojom su definirani rokovi i uvjeti pod kojima se smije spaljivati biljni otpad.

Važno je znati:
• vatru ne palite za vjetrovita vremena, za vrijeme sušnih razdoblja, u vrijeme sazrijevanja žitarica i žetve, u blizini miniranih i minsko-sumnjivih površina. 
• biljni otpad nemojte paliti u šumama, lovištima i parkovima
• prostor oko mjesta predviđenog za spaljivanje očistite od zapaljivog raslinja kako biste spriječili širenje požara
• pripremite sredstva za gašenje požara: vodu, pjenu, prah, a ukoliko nemate aparate za početno gašenje požara, poslužit će i pijesak, lopate i sl. 
• ne spaljujte istovremeno velike količine raslinja
• osobe koje su koristile ložišta na otvorenome, dužne su kontrolirati izgaranje i ne smiju napuštati mjesto dok se vatra u potpunosti ne ugasi
• apeliramo na osobe starije životne dobi i lošeg zdravstvenog stanje da ne pale biljni otpad
• sve pravne ili fizičke osobe koje namjeravaju ložiti vatru na otvorenome prostoru dužne su zatražiti odobrenje nadležne vatrogasne službe (javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva).  

Dokument možete pregledati u izvornom formatu:

20190307-01.pdf

Fašnik u Jakovlju

5.3.2019.

Dana 2. ožujka 2019. godine u organizaciji Kulturno umjetničkog društva Jakovlje održana je manifestacija pod nazivom „Fašnik u Jakovlju“. Fašnička povorka i ove godine prošla je kroz brojne ulice Jakovlja. U fašničkoj povorci sudjelovalo je više karnevalskih skupina sa svojim domišljatim maskama koje su zabavile brojne mještane Općine Jakovlje. Program je po običaju završio spaljivanjem Fašnika. Svi sudionici potom su zabavu nastavili u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jakovlje uz večeru, glazbu i fašnički ples.

Fašnik u Kraljevom Vrhu – Fašnička priredba

5.3.2019.

Dana 03. ožujka 2019. godine u organizaciji Udruge žena i djevojaka Kraljev Vrh održana je manifestacija pod nazivom „Fašnik u Kraljevom Vrhu – Fašnička priredba". Vesele maskirane skupine djece i odraslih mještana Kraljevog Vrha zavladale su pozornicom u Društvenom domu u Kraljevom Vrhu i podigle raspoloženje svih prisutnih mještana Kraljevog Vrha i gostiju. Tako su prezentirali naučene recitacije, pjesme i plesove na temu fašnika, a okušali su se i u glumačkim ulogama predstavljajući predstavu "U autobusu". Ovakav vid zajedničkog druženja djece i odraslih je na obostrano zadovoljstvo. Djeca se trude, ulažu napor da bi nešto naučili i uspješno se predstavili publici. Time se ohrabruju u javnom nastupu te stječu pozitivnu svijest o sebi i svojim mogućnostima.

 

Poziv za uvođenje u vojnu evidenciju

5.3.2019.

Temeljem Zakona o obrani pozivamo sve muške osobe, hrvatske državljane, rođene od 2001. godine i starijih godišta koji do sada nisu upisani u vojnu evidenciju, a imaju prebivalište na području grada Zaprešića i općina: Bistre, Brdovec, Bubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća da se jave u Gradsku vijećnicu grada Zaprešića poradi uvođenja u vojnu evidenciju...

Dokumente možete preuzeti u izvornom formatu:

20190305-Poziv.pdf


Marin Hlad najbolji mladi sportaš do 15 godina

4.3.2019.

Član Taekwondo kluba Zaprešić, Marin Hlad petu godinu za redom primio je priznanje Zajednice športskih udruga i saveza Zagrebačke županije za najboljeg mladog sportaša do 15 godina. Prošla godina za petnaestogodišnjeg Marina još jednom je bila uspješna, a na isti je način otvorio i 2019. godinu u kojoj je već izborio nastup na Europskom prvenstvu nakon što je s Hrvatskim juniorskim poomsae teamom osvojio treće mjesto na 2nd President’s Cup European Region Poomsae u Sindelfingen u Njemačkoj.

Fašnik u Kraljevom Vrhu – Fašnička priredba

1.3.2019.

Udruga žena i djevojaka Kraljev Vrh organizira u nedjelju, 3. ožujka 2019. godine manifestaciju pod nazivom "Fašnik u Kraljevom Vrhu – Fašnička priredba". Manifestacija započinje u 18:00 sati u Društvenom domu Kraljev Vrh.

Prodaja mjesečnih karata - "Presečki grupa" d.o.o.

27.2.2019.

Prema obavijesti zaprimljenoj od trgovačkog društva „PRESEČKI GRUPA“ d.o.o., društva za prijevoz, trgovinu, usluge i putničku agenciju, Krapina, Frana Galovića 15, obavještavamo Vas da karte za mjesec ožujak 2019. godine možete kupiti dana 28. veljače 2019. godine – četvrtak u razdoblju od 18:00 do 19:30 sati te 01. ožujka 2019. godine – petak u razdoblju od 18:00 do 19:30 sati, u prizemlju zgrade Općine Jakovlje. Prodaja mjesečnih karata kod prodajnih ureda trgovačkog društva „PRESEČKI GRUPA“ d.o.o., počinje dana 26. veljače 2019. godine.

Dokumente možete pregledati i u izvornom formatu:

20190227-01.pdf

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Jakovlje

25.2.2019.

Na temelju članka 10. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/18), članka 8. Odluke o javnim priznanjima Općine Jakovlje, (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/18), Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Jakovlje upućuje javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Jakovlje...

Dokumente možete preuzeti u izvornom formatu:

20190225-Javni poziv_priznanja.pdf

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto poljoprivredni redar

22.2.2019.

Sporazumom između Općine Bistra, Općine Jakovlje, Općine Luka i Općine Pušća utvrđen je zajednički interes o zajedničkom organiziranju obavljanja službe poljoprivrednog redara za Općine Bistra, Jakovlje, Luka i Pušća. Slijedom navedenog, objavljen je Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto poljoprivredni redar. Više o samim uvjetima za prijam u službu možete pogledati u dokumentu iz privitka.

Dokumente možete preuzeti u izvornom formatu:

20190222-Javni-natjecaj-poljoprivredni-redar.pdf

Uknjižba prava vlasništva na nekretninama koje se koriste kao park u centru Jakovlja

22.2.2019.

Općina Jakovlje je temeljem Zahtjeva za izdavanje isprave podobne za upis prava vlasništva na nekretninama k.č.br. 82/13, 82/15 i 82/16 k.o. Jakovlje koje se koriste kao park, od Ministarstva državne imovine ishodila ispravu podobnu za upis prava vlasništva na naprijed navedenim nekretninama.
Naime, riječ je o nekretninama koje su bile u zemljišnim knjigama upisane kao vlasništvo Republike Hrvatske  te su iste s danom 21. veljače 2019. godine upisane kao vlasništvo Općine Jakovlje.

Dokumente možete preuzeti u izvornom formatu:

20190222-ZK-izvadak.pdf

Poduzeće KIMEL-FILRI d.o.o. zapošljava

22.2.2019.

Tvrtka KIMEL-FILTRI d.o.o. objavila je natječaje za otvorena radna mjesta i to:
1. Pomoćni djelatnik u proizvodnji,
2. Magistar ekonomije ( tajnik / tajnica / office manager),
3. Monter, limar, bravar - zavarivač,
4. Električar - elektrotehničar.

Više o samim natječajima možete pogledati u dokumentima iz privitka.

Kreće II. faza izvođenja radova na izgradnji vodoopskrbnog sustava na području Općine Jakovlje

21.2.2019.

Na temelju zaprimljene obavijesti od društva POLI-MONT d.o.o., društvo za izvođenje montažersko-instalaterskih i građevinskih radova , trgovinu i usluge Špičkovina, Zabok, obavještavamo mještane Kraljevog Vrha, da kreće II. faza izvođenja radova na izgradnji vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda na području Općine Jakovlje-opskrba vodom naselja Kraljev Vrh. Radovi počinju sa danom 20. veljače 2019. te će se izvoditi po etapama i trajat će do kraja 2019. godine.

Sanacija odvodnog jarka u Jakovljanskoj ulici

21.2.2019.

U tijeku su radovi na sanaciji odvodnog jarka u Jakovljanskoj ulici, te zamjena cijevi za odvodnju koja prolazi preko Jakovljanske ulice prema otvorenom jarku. Radove izvodi Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, nadcestarija Zaprešić.

Radi izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu privremeno je zatvorena Zelengajska ulica

20.2.2019.

Obavještavamo Vas da je zbog izvođenja radova na izgradnji vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda na području Općine Jakovlje – opskrba vodom naselja Kraljev Vrh, tijekom dana privremeno zatvorena Zelengajska ulica (prema Pili), zbog polaganja cjevovoda u trup ceste.

Obavijest korisnicima Zagorskog vodovoda d.o.o.

19.2.2019.

Sukladno odredbama čl. 20. st. 4. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju ( NN br. 56/13., 64/15., 104/17., 115/18. ), Zagorski vodovod d.o.o., kao javni isporučitelj vodnih usluga, objavio je na svojim internetskim stranicama analitička izvješća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Odjela za zdravstvenu ekologiju, od 18.02.2019. godine i to: Analitičko izvješće broj: V 00368/19 (83534), Analitičko izvješće broj: V 00367/19 (83533), Analitičko izvješće broj: V 00366/19 (83532), Analitičko izvješće broj: V 00365/19 (83531), Analitičko izvješće broj: V 00364/19 (83530), Analitičko izvješće broj: V 00363/19 (83529), a iz kojih slijedi da su svi uzorci vode za ljudsku potrošnju sukladni Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17.). Dana 18.02.2019. g., Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, obavijestilo je Zagorski vodovod d.o.o. da smatra da se voda sa izvorišta Lobor te voda u mreži može smatrati zdravstveno ispravnom te da Zagorski vodovod d.o.o. može obavijestiti stanovništvo da se ista može koristiti i za piće. Voda javnog vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda d.o.o. je zdravstveno ispravna. U protekla 4 dana isprani su glavni magistralni cjevovodi, sekundarne mreže zahvaćenog područja, te je kontinuirano, već od prvih saznanja za onečišćenje, u sustav upuštana voda iz drugih opskrbih pravaca tako da je u spornom dijelu sustava voda više puta u cijelosti izmijenjena. Otkrivanje točnog uzroka onečišćenja, kao i relevantnih okolnosti vezano uz počinitelja, u nadležnosti je policije. Zagorski vodovod d.o.o. ne raspolaže rezultatima policijske istrage. Zagorski vodovod d.o.o. zahvaljuje svim građanima koji su pozivima i e-mail porukama iskazali zabrinutost i odazvali se pozivu za dostavom podataka o stanju na terenu, kao i svim korisnicima na strpljenju i razumijevanju zbog ovog iznenadnog onečišćenja. Isto tako, Zagorski vodovod d.o.o. zahvaljuje i svim javnim službama na brzoj reakciji i profesionalnoj suradnji.

Ishođeno Rješenje o izvedenom stanju za zgradu javne namjene u kojoj se nalaze prostorije općine, doma kulture, društveni dom i dječji vrtić

18.2.2019.

U cilju razvoja komunalne infrastrukture na području Općine Jakovlje ishodili smo Rješenje o izvedenom stanju za zgradu javne namjene u kojoj se nalaze prostorije općine, doma kulture, društveni dom i dječji vrtić i to na k.č.br. 84/2 k.o. Jakovlje u Jakovlju. Isto je bilo potrebno ishoditi kao preduvjet za pokretanje postupka pripreme i izrade projektne dokumentacije te izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju Doma kulture. Nakon ishođenja naprijed navedenog Rješenja krenuli smo sa izradom Projektne dokumentacije koja je završena i koja je sa svom drugom potrebnom dokumentacijom predana Uredu za graditeljstvo za ishođenje građevinske dozvole. Tijekom 2019. godine očekujemo otvaranje Javnog poziva na koji ćemo prijaviti Projekt rekonstrukcije Doma kulture kako bi osigurali dio bespovratnih sredstava za realizaciju istog. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Uz naprijed navedene radnje izvršena je izrada Projektne dokumentacije i elaborata za upis prostora dječjeg vrtića u zemljišne knjige i katastarski operat, iako je prostor dječjeg vrtića u funkciji već desetak godina.

Održana informativno edukativna radionica u okviru Projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u Dječjem vrtiću Bambi u Jakovlju

15.2.2019.

Dana 23. siječnja 2019. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi u Jakovlju održana je informativno edukativna radionica u okviru projekta Izgradnje reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu. Reciklažno dvorište gradi se u naselju Kraljev Vrh, a sufinancirano je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u 85%-tnom iznosu. Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Cilj provedbe projekta izgradnje reciklažnog dvorišta je unaprijediti sustav upravljanja otpadom u Općini Jakovlje i povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Radionicu je organizirala Općina Jakovlje u suradnji sa tvrtkom Hidroplan d.o.o. Zagreb. Na radionici se djeci, na njima zanimljiv i pristupačan način približila tematika o vrstama i nastanku otpada, te njegovom pravilnom zbrinjavanju, kao i o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvajanja otpada u kućanstvima i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. Tako su djeca dobila najvažnije informacije o načinu funkcioniranja reciklažnih dvorišta, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, vrstama otpada koji se mogu bez naknade odlagati na reciklažno dvorište (papir i karton, stakleni ambalažni otpad, ravno prozorsko staklo, metalni ambalažni otpad (limenke), PET ambalaža, plastične gajbe od pića, PE folija, stiropor, stare baterije, stari lijekovi, gume osobnih vozila, bijela tehnika, otpadna elektro oprema, stari akumulatori, cijevi, metali, građevinski otpad, glomazni otpad iz kućanstava (namještaj), organski otpad), kao i mogućnostima smanjenja nastanka otpada i ponovne upotrebe.

Sufinanciranje ljetovanja za djecu s područja Općine Jakovlje

15.2.2019.

Centar za edukaciju, odmor i rekreaciju Selce svake godine privlači sve veći broj djece koja žele uživati u suncu, moru i zabavnom društvu uz pristupačne cijene ljetovanja. Uz omiljenu ljetnu aktivnost, odlazak na plažu i kupanje Centar nudi brojne druge sadržaje kako bi djeci svaki dan boravka bio zanimljiv i poseban. Općina Jakovlje je po prvi puta u 2018. godini sufinancirala 50% cijene ljetovanja za djecu s područja Općine Jakovlje koja pohađaju Osnovno školu Jakovlje. Tako i ove godine, u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa Zaprešić, nastavljamo sa sufinanciranjem ljetovanja za 30 (tridesetero) djece. Veselimo se što će naša djeca pod stručnim vodstvom voditelja sudjelovati na kreativnim radionicama, zabavnim večerima i sportskim natjecanjima na kojima mogu pokazati svoju kreativnost i talente. Također, neplivači će imati mogućnost pohađati školu plivanja. Za sigurnost u kampu brinut će se noćni čuvari, medicinske sestre i voditelji djece. Ovo sufinanciranje je dio ulaganja u mlade i njihove aktivnosti koje će se nastavljati i u narednim razdobljima kroz različite programe.

Obavijest za korisnike o iznenadnom onečišćenju vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda d.o.o.

14.2.2019.

Vezano uz iznenadno onečišćenje vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda d.o.o., u privitku možete pročitati službeno očitovanje Zagorskog vodovoda d.o.o., o navedenom.

Dokument možete preuzeti u izfornom formatu:

20190214-Obavijest-za-korisnike.pdf

Grad Zaprešić dodijelio je priznanja najuspješnijim sportašima, sportašicama i sportskim djelatnicima u 2018. godini

11.2.2019.

Jedanaest laureata primilo je priznanje u kategoriji mladih sportaša – Ela Robeli i Lorena Domiter (kyokushinkai karate klub Budo-Ryu), Marin Hlad, Tonka Lepen, Fani Pleša i Bea Ostrihon (Taekwondo klub Zaprešić), Mihaela Dvoršak i Adrian Maltašić (Šahovski klub Ban Jelačić), Marin Zekić (Kuglački klub Zaprešić), Matea Ostojić (Atletski klub Zaprešić) te Marina Šćević iz Rukometnog kluba Zaprešić. U kategoriji najboljeg sportskog djelatnika priznanje je dodijeljeno predsjedniku Kuglačkog kluba Zaprešić Nikoli Fundi, a njegov klub ujedno je primio priznanje i za najbolji sportski kolektiv u 2018. Trofejna 2018. godina kuglačima je na razini grada donijela još dva zaslužena priznanja – Darku Oršiću u kategoriji najboljeg trenera, te seniorskoj ekipi kuglača u kategoriji najboljeg muškog kolektiva. Nagrada za najbolji ženski kolektiv uručena je zaprešićkim rukometašicama, odnosno seniorskoj ekipi Ženskog rukometnog kluba Zaprešić, čije su igračice odličnom igrom ove sezone ušle u borbu za ulazak u najviši rang Hrvatske rukometne lige. U pojedinačnim kategorijama za najboljeg sportaša i najbolju sportašicu priznanja su zasluženo otišla u ruke naše višestruko nagrađivane tekvandoašice Melani Adamić Golić, te kuglača, člana zlatne hrvatske reprezentacije, Luke Bolanče. Posebna priznanja dodijeljena su Kuglačkom klubu za 40 godina, te NK Inter Zaprešić za 90 godina rada i postojanja. Iskrene čestitke svima!

Rad za opće dobro

10.2.2019.

Općina Jakovlje donijela je Odluku o provođenju radova za opće dobro bez naknade te je time angažirala radno ili djelomično radno sposobne korisnike zajamčene minimalne naknade, kojima je naknada utvrđena rješenjem Centra za socijalnu skrb Zaprešić. Radovi za opće dobro bez naknade na području Općine Jakovlje provode se temeljem članka 39. Zakona o socijalnoj skrbi. Isto je u cilju provedbe zakonskih odredbi kao i aktiviranja i uključivanja radno sposobnih ili djelomično radno sposobnih korisnika u zajednicu kroz rad za opće dobro. Korisnici zajamčene minimalne naknade obavljaju rad za opće dobro u vidu uređenja i održavanja javnih i zelenih površina na podruju Općine Jakovlje u trajanja do najviše 90 sati mjesečno.

Održana sjednica savjeta mladih Zagrebačke županije

7.2.2019.

Savjeta mladih Zagrebačke županije održao je sjednicu na kojoj je predstavljeno Izvješće o radu Savjeta u 2018. godini koje će uputiti na predstojeću sjednicu Županijske skupštine. Predsjednik Savjeta Mihael Karačić, podsjetio je kako su tijekom 2018. godine kroz svoj rad pomogli Savjetima mladih na području općina i gradova Zagrebačke županije u stvaranju, provođenju i sufinanciranju njihovih projekata. Uglavnom se radilo o projektima koji su za cilj imali podizanje kvalitete života mladih poput humanitarnog božićnog sajma u Bistri, uređenja edukativnog parka Marije Jurić Zagorke u Vrbovcu, opremanja dječjeg igrališta u Gradecu, zimskih filmskih večeri u Dubravi, festivala „Život i smijeh“ u Jastrebarskom, a Savjet je bio i partner u organizaciji Regionalnog zasjedanja Europskog parlamenta mladih Hrvatske održanog u Samoboru. Predstavnici Savjeta sudjelovali su i na dva značajna događanja – Nacionalnoj konferenciji Savjeta mladih koja je održana u Puli te sjednici Koordinacije županijskih savjeta mladih Republike Hrvatske koja je održana u Zagrebu te su izvijestili članove o primjerima dobre prakse, sadržaju panel rasprava i radionica kojima su nazočili.

Zaključci s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje

6.2.2019.

Dana 31. siječnja 2019. godine održana je 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje. Donijeta je Odluka o komunalnom doprinosu.  Odredbom članka 130. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18), propisano je da će jedinica lokalne samouprave donijet odluku o komunalnom doprinosu iz članka 78. stavka 1. Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona. Na temelju odredbe članka 78. stavka 1. Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom doprinosu kojom se određuju zone u jedinici lokalne samouprave za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa. Sukladno gore navedenom, Općina Jakovlje dužna je donijeti Odluku o komunalnom doprinosu radi usklađivanja sa novim Zakonom koji je stupio na snagu dana 4. kolovoza 2018. godine. 
Nadalje, donijeta je  Odluke o komunalnoj naknadi. Novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: Zakon), koji je na snagu stupio 4. kolovoza 2018. godine, propisano je da danom stupanja na snagu predmetnog Zakona prestaje važiti stari Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15). Odredbom članka 130. stavka 1. Zakona propisana je obveza jedinica lokalne samouprave da odluku o komunalnoj naknadi donesu u roku od šest mjeseci od dana stupanja Zakona na snagu.
Donijeta je Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Jakovlje. Dana 26.11.2018. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 106/18) u kojem je utvrđena obveza predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave da donese odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koje ne mogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1.500,00 kuna. Odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave može se mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a primjenjuje se od 1. siječnja sljedeće godine do donošenja nove odluke kojom će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu.  Za 2019. godinu odluku o visini paušalnog poreza predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave obvezna su donijeti do 31. siječnja 2019. godine te je dostaviti Poreznoj upravi najkasnije do 15. veljače 2019. godine. Predložena odluka primjenjivala bi se sve do donošenja nove odluke. Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese odluku u propisanom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu iznosila bi 750,00 kuna. Pravilnikom o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu propisuju se kriteriji po kojima će predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave propisati visinu paušalnog poreza na dohodak i djelatnosti koje se mogu paušalno 5 oporezivati, visina i način utvrđivanja godišnjega paušalnog dohotka, godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, rokove plaćanja poreza, evidencije i izvješća te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja u skladu s člankom 82. stavkom 9. Zakona. o porezu na dohodak. Člankom 2. Pravilnika određeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Odluku o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu te da se visina paušalnog poreza utvrđuje po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kampodmorištu i po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj. Predloženom odlukom iznos paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu ostaje na dosadašnjem iznosu od 150,00 kuna, odnosno ne povećava se.
Isto tako, donijeta je  Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o prijenosu vlasništva bez naknade. Obzirom da se temeljem članka 4. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (Narodne novine broj 80/11) za stjecanje prava vlasništva, prava služnosti i prava građenja ne plaćaju naknade kada to pravo stječu osobe javnog prava, međusobno jedne od drugih, na njihovu zemljištu potrebnom za izgradnju infrastrukturnih građevina predlaže se donošenje predmetne odluke, a u svrhu realizacije projekta „Vodoopskrbni sustav Zagorskog vodovoda na području Općine Jakovlje – opskrba vodom naselja Kraljev Vrh“. 
Donijeta je i  Odluka o stjecanju/primitku nekretnine u vlasništvo Općine Jakovlje i to temeljem ugovora o darovanju nekretnina za k.č.br. 3141/23 oranica i vinograd kod kuće površine 803 čhv upisane u zk.ul.br. 4526 k.o. Stubička Slatina u 1/2 dijela. 
  Prihvaćeno je Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u 2018. godini u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje te prijedlog za donošenje Zaključka za prihvaćenje istog. Na temelju odredbe članka 85. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17 i 114/18), općinski načelnik je dužan najmanje jednom u kalendarskoj godini izvijestiti predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna.  
  Donijeta je Odluka o pokretanju postupka za izgradnju i opremanje dječjih igrališta na području Općine Jakovlje. Na području Općine Jakovlje postoji potreba za izgradnju i opremanje dječjih igrališta kako bi se osigurao adekvatan prostor za igru i boravak djece na otvorenom, obzirom da do sada na području Općine Jakovlje nije izgrađeno niti jedno dječje igralište. U svrhu izgradnje i opremanja dječjih igrališta na području Općine Jakovlje potrebno je odrediti lokacije za izgradnju i opremanje istih, pristupiti izradi projektne dokumentacije i prijavi na javne pozive kako bi se osigurao dio bespovratnih sredstava za njihovu izgradnju i opremanje. Nadalje, donijeta je  Odluka o davanju suglasnosti za sudjelovanje u stečajnom postupku nad NK Igrišće. Trgovački sud u Bjelovaru u prethodnom postupku radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad Stečajnom masom iza dužnika Nogometni klub Igrišće, Virovitica, Ferde Rusana 100, pozvao je osobe koje imaju interes za provedbu predmetnog stečajnog postupka na pokriće troškova provedbe prethodnog i otvorenog stečajnog postupka. U protivnom sud bi donio rješenje o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka  nad dužnikom. Temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Bjelovaru, Općina Jakovlje predujmila je troškove provedbe prethodnog i otvorenog stečajnog postupka kao zainteresirana strana u predmetnom postupku. 
Isto tako, donijeta je  Odluka o pokretanju postupka za stjecanje prava vlasništva nekretnina u svrhu proširenja i uređenja groblja u Kraljevom Vrhu. U svrhu proširenja i uređenja groblja u Kraljevom Vrhu potrebno je pokrenuti postupak za stjecanje prava vlasništva na nekretninama koje su obuhvaćene Prostornim planom uređenja Općine Jakovlje za tu namjenu. Za stjecanje prava vlasništva potrebno je ishoditi novu procjenu ovlaštenog sudskog vještaka i zatražiti od nadležne Porezne uprave potvrdu o tržišnoj vrijednosti nekretnina. Temeljem procijenjene vrijednosti nekretnina, ukoliko su vlasnici suglasni s istom, pristupilo bi se donošenju odluke predstavničkog tijela o kupoprodaji nekretnina te sklapanju ugovora o kupoprodaji. Ukoliko se ne postigne suglasnost s vlasnicima predmetnih nekretnina morat će se pokrenuti postupak izvlaštenja u svrhu proširenja i uređenja groblja koje je od javnog interesa. 
Donijete su Odluke za  pokretanje postupka  evidentiranja izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Igriška ulica N-I07,  Ulica Josipa Grilla N-KV10,  Jaguštova ulica N-I09 i  Ulica K.Š. Đalskog N-I22A.

Izbor najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika/poljoprivrednicu

6.2.2019.

Otvoren je natječaj za izbor najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika/poljoprivrednicu kojega četvrtu godinu zaredom organizira hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu i ambasadorica projekta za Hrvatsku iz redova Europske pučke stranke (EPP) Marijana Petir. Na natječaj, koji je otvoren od 1. do 28. veljače 2019. godine, mogu se prijaviti mladi poljoprivrednici/ce koji su nositelji OPG-a i imaju do 40 godina života sa svojim projektima/operativnim konceptima, koji su tijekom 2018. godine ili završeni ili u provedbi. Medijski pokrovitelj izbora je Jutarnji list, a glavni sponzor Erste banka koja će pobjednika/cu nagraditi novčanom nagradom u iznosu od 15 tisuća kuna. Za pobjednika/cu natječaja, kao i za deset najboljih poljoprivrednika/ca zastupnica Petir će osigurati put u Bruxelles i posjet Europskom parlamentu. Cilj natječaja i europske nagrade za mlade poljoprivrednike je promicati pozitivnu sliku mladih poljoprivrednika te identificirati djelatnosti koje karakteriziraju inovacija, održivost i tržišna orijentiranost, a sve kako bi mladi ostali živjeti na selu te kako bi ruralni prostor opstao. Više o samom natječaju možete pogledati na http://www.petir.eu

Nastavak dodjele sredstava za novorođenu djecu

6.2.2019.

Zagrebačka županija i u 2019. godini nastavlja s dodjelom 1000 kuna jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete. Zahtjev za ostvarenje prava podnosi se u roku 4 mjeseca od dana rođenja djeteta. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć Zagrebačke županije u iznosu od 1000 kuna može ostvariti jedan od roditelja/ samohrani roditelj/ roditelj iz jednoroditeljske obitelji koji je državljanin Republike Hrvatske s neprekidnim prijavljenim prebivalištem na području Zagrebačke županije najmanje 1 godinu prije dana rođenja djeteta. Postupak za ostvarivanje prava pokreće podnositelj Zahtjeva s kojim novorođeno dijete živi u zajedničkom kućanstvu. Zahtjev i pripadajuća dokumentacija podnose se u pisanom obliku na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb. S obzirom na povećan broj pristiglih zahtjeva za isplatom naknade za novorođenčad, Zagrebačka županija produžila je rok za predaju zahtjeva za sve one roditelje koji su to postali u 2018. godini. Novi rok do kada se mogu predati zahtjevi je 31. ožujka 2019. godine. Inače, u 2018. godini Zagrebačka županija isplatila je 2389 jednokratnih novčanih pomoći za što je izdvojeno 2.389.000 kuna, a konačna brojka za 2018. godinu bit će poznata nakon što pristignu i obrade se svi zahtjevi. Obrasci zahtjeva za 2018. i 2019. godinu kao i sve dodatne informacije o ostvarenju prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenče možete pogledati na www.zagrebacka-zupanija.hr

Obilježavanje Dana europskog broja 112

6.2.2019.

Dana 11. veljače obilježava se Dan europskog broja 112. U državama Europske unije broj 112 koristi se temeljem Odluke Vijeća Europskih zajednica o ustanovljenju jedinstvenog euroopskog broja za hitne službe 112 od 29. srpnja 1991. godine. Prestavnici Europske komisije, Europskog parlamenta Vijeća Europe su 11. veljače 2009. godine potpisali tripartitnu deklaraciju kojom je ustanovljen 11. veljače kao Dan europskog broja 112. Deklaracijom se pozivaju zemlje članice EU da medijski promiču ovaj jedinstveni broj i sve aktivnosti kojima se obilježava ovaj dan kako bi što više građana Europske unije bilo upoznato s namjenom broja 112.
U Republici Hrvatskoj jedinstveni europski broj za hitne službe 112 uveden je 11. veljače 2005. godine, te je uspostavljen jedinstveni sustav kojemu je osnovna zadaća prijem svih hitnih poziva na broj 112, neovisno o teritorijalnoj i strukovnoj nadležnosti hitnih službi. Županijski centri 112 zaprimaju pozive upućene na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 neprekidno i djeluju kao jedinstveni operativno-komunikacijski centri za sve vrste hitnih situacija. U 2018. godini na razini Republike Hrvatske zaprimljeno je 1.487.042 poziva na broj 112. Od ukupnog broja poziva zaprimljeno je 10.597 poziva na stranim jezicima od kojih je većina bila na engleskom jeziku. U proteklom periodu Sustav 112 u Republici Hrvatskoj ispunio je svoju osnovnu namjenu i prepoznat je kao sustav na koji se građani i turisti mogu osloniti u svakoj hitnoj situaciji. Posebno ohrabruje činjenica porasta broja hitnih poziva na stranim jezicima, što znači da broj 112 prepoznaje sve više inozemnih turista te ga koriste i u našoj državi, a čime se Republika Hrvatska afirmira kao poželjno i sigurno turističko odredište.
Izgradnja Sustava 112 u Republici Hrvatskoj slijedi obveze koje su dane pred Europski broj 112 Direktivom o univerzalnim uslugama, te je u cjelini usmjerena na implementaciju suvremenih rješenja u električkim komunikacijama i informacijskim sustavima kao i jačanju koordiniranja ostalih hitnih brojeva policije, vatrogastva i hitne medicinske pomoći.
Tako je u Republiku Hrvatsku uvedena suvremena funkcionalnost „e-poziv“, na temelju Odluke Europskog parlamenta i vijeća od 15. svibnja 2014. godine o uvođenju interoperabilne usluge e-poziv na području cijele Europske unije. U skladu s tom Odlukom od 1. listopada 2017. godine centri 112 su pripremljeni za prijam e-poziva, a Uredbom Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2015. godine određeno je da svi novi modeli automobila  proizvedeni nakon 1. travnja 2018. godine budu opremljeni funkcionalnošću e-poziva. U slučaju ozbiljne nesreće, u osobnom vozilu, automatski ili ručno, aktivira se poziv prema broju 112 i istovremeno se na broj 112 šalje SMS s potrebnim podacima o lokaciji i vozilu koje je sudjelovalo u prometnoj  nesreći.  E-pozivi u Republici Hrvatskoj zaprimaju se za područje cijele države u Županijskom centru 112 Zagreb, u kojem je 2017. godine  implementirana aplikacija za prijem e-poziva i izvršeno je testiranje sustava kao i obuka djelatnika centra, kako bi se spremno dočekao početak pružanja te usluge.
S 31. prosincem 2018. godine ukinuta je Državna uprava za zaštitu i spašavanje kao državna upravna organizacija u čijoj nadležnosti bila je uspostava i organizacija rada broja 112 u Republici Hrvatskoj. Od 1. siječnja 2019. godine  Sustav 112 sastavni je dio Ministrstva unutarnjih poslova. Novi organizacijski i funkcionalni ustroj broja 112 u sklopu MUP-a svakako će omogućiti daljnju kvalitetnu afirmaciju ovog žurnog broja u brzoj i učinkovitoj koordinaciji i razmjeni informacija te naročito u konotaciji zajedničkog nazivnika brojeva 112 i 192.
Prednosti broja i Sustava 112, kako za građane i turiste tako i za sve hitne službe su:

 • Broj 112 građanima i turistima dostupan je 24 sata dnevno a pozivi su besplatni sa svih javnih telefonskih govornica, mobilnih ili fiksnih telefonskih priključaka,
 • Pozivatelj ne mora poznavati telefonske brojeve hitnih službi te njihove teritorijalne i strukovne nadležnosti, što je posebno značajno za turiste ili pozivatelje u stresnim okolnostima,
 • Pozivom na broj 112 može se dobiti pomoć bilo koje hitne službe: policije, vatrogasaca, hitne medicinske pomoći, gorske službe spašavanja, službe traganja i spašavanja na moru, inspekcijske ili komunalne službe te udruga građana koje su svojim aktivnostima i sposobnostima vezane za sustaav civilne zaštite, kao što su lovci ili ronioci,
 • Sustav 112 omogućava lociranje pozivatelja na broj 112 te može pružiti mogućnost sporazumijevanja s pozivateljem na stranom jeziku,
 • Pozivom na broj 112 štedi se vrijeme jer pozivatelj jednim pozivom praktički pararelno alarmira nekoliko službi, odosno operater na broju 112 nakon dojave hitnog slučaja alarmira i komunikacijski koordinira sve hitne i druge nadležne službe u određenoj situaciji,
 • Hitne službe u svom operativnom radu nisu ometane zlonamjernim, nenamjenskim ili višestrukim opetovanim pozivima o istom hitnom slučaju jer im operater na broju 112 takve pozive ne prespaja.

Ponovljena akcija besplatne kastracije kuja

6.2.2019.

PONOVNO Vas pozivamo da se odazovete na akciju besplatne kastracije kuja koju provodi Udruga „Šapica“. Od Udruge „Šapica“ zaprimili smo informaciju da je s danom 31. siječnja 2019. godine, a vezano uz akciju besplatne kastracije kuja sudjelovalo samo 5 vlasnika kuja s područja Općine Jakovlje. Kontakt za prijavu za besplatnu kastraciju preko Udruge „Šapica“ je 098/521-803. Cilj navedene akcije je da se na području Općine Jakovlje smanji broj napuštenih skotnih kuja kao i veliki broj napuštenih štenaca, te da se spriječi nekontrolirano razmnožavanje pasa.

Isplata prve rate izravnih plaćanja poljoprivrednicima

5.2.2019.

objavljeno u:

Započela je isplata prve rate izravnih plaćanja poljoprivrednicima u ukupnom iznosu od 1,5 milijardi kuna. Na račune više od 100.000 poljoprivrednika bit će uplaćena potpora za poljoprivredno zemljište koje obrađuju i životinje koje drže na svom gospodarstvu a sve kako bi se pravovremeno mogli pripremiti za proljetnu sjetvu. Bit će isplaćena sredstva obračunata po površini poljoprivrednog zemljišta i to za osnovno, zeleno i preraspodijeljeno plaćanje. Također, isplatit će se i proizvodno vezane potpore za: krave u proizvodnji mlijeka, krave dojilje, ovce i koze, voće, povrće, šećernu repu i krmno proteinske usjeve. Dodatna potpora u iznosu od 43,6 milijuna kuna namijenjena je mladim poljoprivrednicima, dok će 127,4 milijuna kuna potpora male vrijednosti biti isplaćeno osjetljivim sektorima: za maslinovo ulje, duhan, mliječne krave, rasplodne krmače te očuvanje izvornih i zaštićenih kultivara. U ožujku nastavljamo s isplatom prve rate te će biti isplaćeno 400 milijuna kuna poljoprivrednicima čija se gospodarstva nalaze u područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima (Mjera 13). U drugoj rati izravnih plaćanja, koja će započeti u travnju, a uključujući poravnanja završiti do 30.6.2019. godine bit će isplaćeno 870 milijuna kuna. Ove godine bit će isplaćeno i 50 milijuna kuna za novu mjeru uvedenu prošle godine – Mjeru 14, Dobrobit životinja.

Besplatne rodoslovne radionice

5.2.2019.

Obavještavamo sve zainteresirane da  Udruga Proksima - udruga za edukaciju i razvoj i Udruga Ekomuzej Bistra organiziraju besplatne rodoslovne radionice namijenjene stanovnicima Općina Bistra i Jakovlje. Polaznici će naučiti kako napraviti svoje obiteljsko stablo, gdje mogu pronaći dokumente i matične knjige, kako čitati stare knjige, kako upisivati svoje obiteljsko stablo u računalo, kako organizirati i zapisati sve podatke o svojim precima, koji su podaci o obitelji dostupni putem interneta itd.
Dob polaznika nije bitna, mogu se prijaviti i djeca uz pratnju odrasle osobe, više osoba da izrađuju isto stablo (braća, roditelj-dijete, prijatelji, bratići/sestrične…).
Broj mjesta je ograničen pa požurite s prijavom!
Radionice će biti organizirane u četiri termina (8. veljače 2019.,15. veljače 2019.,22. veljače 2019. i 1. ožujka 2019. godine) od 18:00 do 19:30 sati u prostoriji za udruge u prizemlju Kulturnog centra Bistra (Bistranska 98, Poljanica Bistranska).
Na kraju radionica svaki sudionik imati će izrađeno rodoslovno stablo, a veličina će ovisiti o vremenu koje će provesti istraživajući. Prijavu za sudjelovanje na radionici možete poslati na: info@jakovlje.com ili na 092/1778-847 (Mario Šimunković) / klementina.batina@gmail.com ili na 091/ 1649-694 (Udruga Ekomuzej Bistra).
Više informacija o samom Programu radionica možete pogledati u dokumentu ovdje.

Na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva dostupna edukacija za poziv vrijedan 150 milijuna kuna

4.2.2019.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je 17. siječnja 2019. godine informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za poziv „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza“, a cjelokupan sadržaj radionice dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Poziv vrijedan 150 milijuna kuna je namijenjen novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga putem sustava eFondovi od 15. veljače 2019. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 150.000.000,00 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 150.000,00 kuna, a najviši 1.400.000,00 kuna.

Sadržaj radionice dostupan je na sljedećim linkovima:
https://youtu.be/m0H1XyFyUjc
https://youtu.be/hTOtDJEsIfI

Objavljen javni natječaj za dodjelu 2,2 milijuna kuna za financiranje programa i projekata zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja

4.2.2019.

Zagrebačka županija objavila je javni natječaj za dodjelu 2,2 milijuna kuna za financiranje programa i projekata zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja na području Zagrebačke županije u 2019. godini. Prijave se podnose do 28. veljače 2019. godine. Prijavitelji moraju djelovati na području Županije najmanje godinu dana prije dana objave javnog natječaja, a udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija. Također, prijavitelji moraju imati osigurane ljudske te materijalne resurse za provedbu programa i projekta čije osnovno područje djelovanja i ciljevi moraju biti zdravstvenog, socijalnog ili humanitarnog karaktera. Program i projekt koji provodi udruga ili druga neprofitna organizacija mora obuhvaćati osobe s prebivalištem na području Zagrebačke županije, biti besplatan za korisnike kojima je namijenjen, a njegovo provođenje ne smije trajati dulje od 12 mjeseci. Programi i projekti od posebnog interesa za Zagrebačku županiju odnose se na zdravstvene, socijalne i humanitarne programe, programe i projekte zaštite od nasilja u obitelji te one umirovljeničkih udruga. Financijska potpora za pojedini program/projekt može biti odobrena u iznosu od najmanje 5.000 kuna do najviše 200.000 kuna, a u okviru ovog javnog natječaja prijavitelji mogu prijaviti i ugovoriti samo jedan program/projekt. Iz Zagrebačke županije pozivaju udruge i druge neprofitne organizacije da svoje prijave i propisane obrasce dostave najkasnije do 28. veljače 2019. godine na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb, s naznakom „Prijava programa - zdravstvena, socijalna i humanitarna djelatnost - NE OTVARAJ“ ili osobno na navedenoj adresi u pisarnici na 6. katu. Također, prijava se može podnijeti i u web programu vUprava (http://zagrebacka-zupanija.vuprava.com), a u tom je slučaju potrebno popunjeni obrazac prijave isprintati, potpisati od strane ovlaštene osobe za zastupanje, potvrditi pečatom te dostaviti sa svim obveznim prilozima. Više o samom natječaju možete pogledati na www.zagrebacka-zupanija.hr

Poziv udrugama proizašlih iz Domovinskog rata za financijsku podršku u programima i projektima

4.2.2019.

Zagrebačka županija poziva sve udruge proizašle iz Domovinskog rata kojima primarno djelovanje nije usmjereno na stjecanje dobiti/profita, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije i koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija da se prijave za financijsku podršku programima i projektima koji doprinose razvoju udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Javni natječaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za programe/projekte koje prijavitelji provode na području Županije ili programe/projekte provode za korisnike s područja Županije, u 2019. godini. Prijavitelji sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti programe/projekte u području brige za branitelje Domovinskog rata i članove njihovih obitelji. Rok za dostavu prijava je 28. veljače 2019. Više o samom natječaju pogledajte na www.zagrebacka-zupanija.hr

Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija

4.2.2019.

Zagrebačka županija poziva udruge i druge prihvatljive prijavitelje koji su programski usmjereni na rad u području kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, sportskog, obrazovnog i sličnog značenja da se prijave na Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, sportskog, obrazovnog i sličnog značenja u 2019. godini . Više o samom natječaju možete pogledati na www.zagrebacka-zupanija.hr

Marin Hlad osvojio europske nagrade

3.2.2019.

Mladi taekwondoist Marin Hlad, osvojio je na 2nd President's Cup European Region Poomsae u Sindelfingen u Njemačkoj sjajno treće mjesto i certifikat za nastup na 14. Europskom poomsae prvenstvu koje će se održati ove godine. Marin Hlad član je Taekwondo kluba u Zaprešiću, a u Njemačkoj se za ovaj vrijedan rezultat izborio između 471 natjecatelja iz 22 zemlje kao član juniorskog poomsae teama..

Pokrenuti postupci rješavanja imovinsko-pravnih pitanja

1.2.2019.

Tijekom 2018. godine pokrenuli smo postupke rješavanja imovinsko-pravnih pitanja odnosno pokrenuli smo postupke za pojedinačne zemljišno knjižne ispravke kod nadležnih sudova i to za nekretnina na:

- k.č.br. 320/2, k.o. Kraljev Vrh u naravi - LIVADA PRI KRIŽU. Na navedenoj čestici izgrađena je zgrada koju koristi DVD Kraljev Vrh i koja je još uvijek u Društvenom vlasništvu i nije upisana u zemljišne knjige i katastarski operat,

- k.č.br. 1219 i 1220/2, k.o. Kraljev Vrh u naravi - IGRALIŠTE PSARNO U KRALJEV VRHU. Na k.č.br. 1219 izgrađena je zgrada koju koristi NK Vrh i koja je još uvijek u Društvenom vlasništvu kao i čestica 1220/2. Predmetna zgrada također nije upisana u Zemljišne knjige i katastarski operat,

- k.č.br. 289, k.o. Kraljev Vrh u naravi - GROBLJE RIMOKATOLIČKO U KRALJEV VRHU GOR., koje je još uvijek u vlasništvu RIMOKATOLIČKE ŽUPNE CRKVE SV. TRI KRALJA, KRALJEV VRH,

- k.č.br. 284, k.o. Kraljev Vrh u naravi - ORANICA ZA GROBLJEM U VRHU GOR., koja je još uvijek u VLASNIŠTVU FIZIČKIH OSOBA,

- k.č.br. 283, k.o. Kraljev Vrh u naravi - ORANICA ZA GROBLJEM U KRALJEV VRHU GORNJEM, koja je još uvijek u VLASNIŠTVU FIZIČKIH OSOBA.

Nekretnine na k.č.br. 289, 284 i 283  k.o. Kraljev Vrh, koriste se kao groblje već dugi niz godina.

Nadalje, pokrenut je postupak izrade geodetskog elaborata radi upisa zgrade mrtvačnice i platoa u sklopu postojeće  zgrade mrtvačnice u zemljišne knjige i katastarski operat i to za nekretnine na:

- k.č.br. 287/1, k.o. Kraljev Vrh u naravi - ORANICA. Na navedenoj čestici izgrađena je zgrada mrtvačnice,

- k.č.br. 330, k.o. Kraljev Vrh u naravi - ORANICA POD GROBLJEM. Navedena čestica koristi se kao plato uz postojeću zgradu mrtvačnice,

- k.č.br. 331/2, k.o. Kraljev Vrh u naravi - PAŠNJAK JAREK. Navedena čestica koristi se kao plato uz postojeću zgradu mrtvačnice,

- k.č.br. 331/1 i 333, k.o. Kraljev Vrh u naravi - PAŠNJAK POD GROBLJEM U KRALJEVOM VRHU GOR. Navedene čestice koriste se kao plato uz postojeću zgradu mrtvačnice,

- k.č.br. 332, k.o. Kraljev Vrh u naravi - LIVADA POD GROBLJEM U KRALJEVOM VRHU GOR. Navedena čestica koristi se kao plato uz postojeću zgradu mrtvačnice,

- k.č.br. 286, k.o. Kraljev Vrh u naravi - ŠUMA ZA GROBLJEM. Navedena čestica koristi se kao plato uz postojeću zgradu mrtvačnice.

Navedene postupke i radnje pokrenuli smo iz razloga rješavanja imovinsko pravnih pitanja i upisa naprijed navedenih nekretnina u zemljišne knjige i katastarski operat, kako bi iste postale vlasništvo Općine Jakovlje. Navedeno je preduvjet za pripremi i izradu projektnih dokumentacija za uređenje navedenih nekretnina, odnosno rekonstrukcije navedenih zgrada i osnova za prijavu na javni natječaj kako bi osigurali dio bespovratnih sredstava za uređenje odnosno rekonstrukciju istih.

Poziv na predstavu "Snjegulica i sedam patuljaka"

30.1.2019.

Draga djeco i roditelji, obavještavamo Vas da Udruga žena Općine Jakovlje „DORA“, organizira predstavu "Snjegulica i sedam patuljaka" u izvedbi dječje sekcije dramske udruge „Kaj“, koja će se održati dana 2. veljače 2019. godine u 18:00 sati, u kino dvorani u Jakovlju. Dođite i pogledajte prelijepu djevojku koju je zla maćeha prognala i naredila njezinu smrt. Tražeći nov i siguran dom, Snjeguljica je navratila i u našu Općinu Jakovlje.

Noć muzeja

30.1.2019.

Hrvatski muzeji u svojoj svakodnevnoj praksi koriste suvremene tehnologije kako bi prezentirali i interpretirali svoje zbirke te inspirirali posjetitelje. Stoga je upravo inovativno i kreativno sagledavanje muzejskih zbirki i sadržaja tema ovogodišnje manifestacije „Noć muzeja“ u sklopu koje muzeji širom otvaraju svoja vrata svim posjetiteljima. Ove godine, 14. put zaredom, manifestacija se održava u petak, 1. veljače 2019. godine u večernjim satima, a mi vam donosimo samo dio bogatog muzejskog programa na području Zagrebačke županije. Kao i prethodnih godina, ulaz u muzeje te svi dodatni sadržaji (kojih tu noć zaista neće manjkati) su besplatni. U muzeju u Ivanić-Gradu je tako izložba artefakata iz proširenog stalnog postava muzeja dopunjena izborom muzejskih predmeta u 3D fotografiji te informativnim prezentacijama i projekcijama filmova i fotografija muzejske građe u digitalnom obliku. Demonstrirat će se nastajanje likovnih kompozicija uz korištenje zvuka različitih frekvencija, ukazujući na povezanost stvaralačkog procesa u znanosti i umjetnosti, a u planu je i igra i kviz za posjetitelje. U Pučkom otvorenom učilištu Vrbovec bit će postavljena prostorna instalacija na digitalnim zaslonima Ivane Ožetski pod nazivom „Ples sjena“, a u dvorcu Patačić će se moći razgledati stalni postav muzejske zbirke. Zanimljiv program nudi i velikogorički Muzej Turopolja koji osim izložbe pod nazivom „Turopoljsko bratstvo na prijelazu milenija“ svojim posjetiteljima nudi i aktivno sudjelovanje na radionicama izrade ukrasa od komušine i podgutnica, a za najmlađe će se pobrinuti pričopričalice Andreja Krenek i Margareta Peršić. Muzej Sveti Ivan Zelina svoj program za „Noć muzeja“ počinje prezentacijom interaktivnih digitalnih aplikacija, a nastavlja izložbom „Čudesni svijet naive“ u sklopu koje će biti predstavljen izbor slika naivnih umjetnika iz zbirke Krunoslava Potočkog. Posjetiteljima će biti prezentiran i 3D prikaz kako će izgledati srednjovjekovni Zelingrad nakon obnove koja će biti sufinancirana iz EU fondova. Samoborske kulturne ustanove – Samoborski muzej, Galeriju Prica i centar za mlade Bunker – također su pripremili bogat program. U Galeriji Prica glavni program počinje u 18 sati, otvorenjem izložbe Ane Sladetić Šabić, a zatim je u planu virtualni posjet drugim muzejima. U Samoborskom muzeju će se, između ostalog, prezentirati rad 3D printera, dok Centar za mlade Bunker organizira dvije izložbe i prigodni glazbeni program pod imenom „Inovacije i digitalna budućnost u svijetu speleologije i podzemlja“. Pučko otvoreno učilište Dugo Selo ima zbirku slika i skulptura (oko 200 izložaka) koji su nastajali tijekom susreta likovnih umjetnika u Dugom Selu unatrag 18 godine. U Noći muzeja, u prostoru Male galerije u Kolodvorskoj ulici u Dugom Selu, posjetitelji će moći razgledati video prikaz cijele zbirke koji se inače može pregledati i na web-stranici www.pou-dugoselo.hr/galerija. Zaprešićki Muzej Matija Skurjeni uključiti će se u manifestaciju „Noć muzeja“ otvorenjem samostalne izložbe slika Marijana Richtera, akademskog slikara iz Zagreba, naziva „Fragmenti“, a prilikom otvorenja će svirati, međunarodno afirmirani barokni violinist, Silvio Richter. Muzej Brdovec za Noć muzeja 2019. priređuje niz popratnih digitalnih sadržaja vezanih uz aktualnu izložbu „Brdovec i okolica u Prvom svjetskom ratu“. Program će se sastojati od projekcija izvornih ratnih dokumentarnih filmova, kratkometražnog filmskog uratka učenika zaprešićke srednje škole u suradnji s Foto-kino-video klubom Zaprešić na temu Prvog svjetskog rata te raznih kvizova i društvenih igara na digitalnim platformama i mobilnim aplikacijama. Također, vezno uz izložbu, bit će postavljena „Green screen fotkaona“ s dva scenarija temom prilagođena Prvom svjetskom ratu. Jaskanska „Noć muzeja“ započinje otvorenjem izložbe fotografija Darka Bavoljaka „Izlozi“, koja objedinjuje radove iz područja fotografije, filma, konceptualne umjetnosti i kustoskih koncepcija. Potom je organiziran obilazak Gradskog muzeja i galerije Jastrebarsko uz stručno vodstvo licenciranog turističkog vodiča te će posjetitelji unutar muzejskih zbirki ovom prilikom vidjeti i nekoliko video projekcija smještenih uz pojedine cjeline, poput virtualne šetnje kroz jaskanski dvorac, stvaranja brončanog kipa biskupa Martina Borkovića ili pak snimke tradicijskih zanata i običaja iz okolice Jaske. Iz Turističke zajednice Zagrebačke županije podsjećaju da u sve muzeje Zagrebačke županije možete i virtualno „zaviriti“ na interaktivnom pregledniku – locatoru. Više o programima, izložbama i drugim sadržajima ovogodišnje „Noći muzeja“ u Zagrebačkoj županiji, ali i cijeloj Hrvatskoj možete pročitati na stranici Zagrebačke županije.

Javni poziv za kandidiranje projekata "Konkurentnost turističkog gospodarstva"

30.1.2019.

Ministarstvo turizma 28. siječnja 2019. otvorilo je Javni poziv za kandidiranje projekata "KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA" na koji će se prijave moći podnositi do 1. ožujka 2019. (zaključno sa 24 satom).
Ukupan iznos sredstava iznosi 23.652.700,00kn.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj posebnih oblika turizma, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, te održivi razvoj, a provodi se kroz Mjere Programa:

• Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata: A1-Hotela, A2- Kampova, A3-Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj i A4-ugostiteljskih objekata na Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
• Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma
• Mjera C - dostupnost i sigurnost
• Mjera D - prepoznatljivost
Ukoliko imate projekt za prijavu na ovaj Javni poziv, isti će se ocjenjivati prema sljedećim kriterijima:
1. Važnost projekta za proširenje/poboljšanje turističke ponude i produljenje sezone
2. Utjecaj projekta na uštede u poslovanju, samozapošljavanje, zadržavanje postojećih ili otvaranje novih radnih mjesta
3. Realnost provedbe projektnih aktivnosti, mogućnosti za primjenu ideja, razina tehničke i druge prateće dokumentacije
4. Važnost projekta za stvaranje uvjeta novih tržišnih segmenata za turiste s invaliditetom i posebnim potrebama
5. Vrijednost projekta u smislu očuvanja tradicijskih/autohtonih vrijednosti, tradicijskog graditeljstva, kulturne baštine, očuvanja/uređenja okoliša
6. Turistička razvijenost područja na kojem se projekt realizira, pri čemu veći broj bodova pripada turistički nerazvijenijim područjima (kontinentalni dio RH, osim grada Zagreba, jadransko zaleđe i otoci)
7. Inovativnost i kreativnost projekta i/ili važnost projekta za unapređenje prepoznatljivosti destinacije
8. Postotak uloženih vlastitih sredstava u projektne aktivnosti iz predloženog troškovnika
9. Rezultati rada i dosadašnje iskustvo u području ugostiteljstva i turizma
Uz opće kriterije za ocjenu projekta u proceduri rangiranja prijavljenih projektnih prijedloga određuju se i posebni bodovni kriteriji za svaku pojedinu Mjeru, odnosno Podmjeru.
Za projekte koji su vezani za nekretnine, uvjet je da su prijavitelji kao potencijalni korisnici potpore vlasnici, ili imaju po drugom osnovu pravo dugoročnog (minimalno 5 godina, ako to nije određeno drugim propisima) raspolaganja ili upravljanja predmetnom nekretninom, područjem ili lokalitetom.
Za projekte koji su vezani za izgradnju, obnovu ili rekonstrukciju korisnik potpore mora dostaviti građevinsku dozvolu, potvrdu glavnog projekta ili rješenje o izvedenom stanju, u skladu s važećim zakonima iz prostornog uređenja i građenja vezano za datum njihovog ishođenja.
Svi korisnici potpore imaju obvezu bavljenja turizmom najmanje još 5 (pet) godina od završetka projektnih aktivnosti, u skladu s potpisanim Ugovorom između davatelja i korisnika potpore.
Postoci financiranja:
-najviše do 60% prihvatljivih troškova za MJERE A, B, D
-IZUZETAK potpore za Mjeru C, pod točkom 1. za automatski vanjski defibrilator (Mjere A,E,D) kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova.
Ministarstvo sredstva za odobrene potpore isplaćuje na žiro račun korisnika u dva dijela:
- 60 % iznosa odobrene potpore po zaključenju Ugovora
- ostatak iznosa po dostavljenom i prihvaćenom privremenom izvješću s računima o utrošku sredstava za avansno isplaćeni dio te dokazima o plaćanju (bankovni izvadci), poštujući ugovorene rokove
IZUZETAK od navedenog načina isplate su potpore manje od ili jednake 50.000,00 kuna, kod kojih će se odobrena sredstva isplaćivati u 100 % iznosu po zaključenju Ugovora.
Prihvatljivi troškovi:
Za pravdanje cjelokupne investicije priznaju se računi i bankovne transakcije opravdanih/prihvatljivih troškova iz predloženog troškovnika koji su nastali tijekom 2018. i 2019. godine. Izvješća s računima i bankovnim transakcijama (bankovni izvadci) treba dostavljati prema ugovorenim rokovima. Korisnik potpore dužan je osigurati preostala sredstva za završetak predloženog projekta u roku koji će biti definirani Ugovorom.
(1) Prihvatljivi troškovi su: • računi i bankovne transkacije opravdanih/prihvatljivih troškova iz predloženog troškovnika • troškovi koji su nastali tijekom 2018. i 2019., te do kraja lipnja 2020. godine.
(2) Neprihvatljivi troškovi: • PDV za koji se ima pravo ostvariti odbitak (povrat PDV-a) • porez na dohodak, prirez • troškovi zaposlenika (plaće) • kamate i ostali financijski troškovi (garancije i sl.) • kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora • kamate na dug • operativni troškovi održavanja objekata • izdaci povezani s kategorizacijom ili rekategorizacijom ugostiteljskih objekata • projektno-tehnička dokumentacija, geodetske usluge, troškovi nadzora i vođenje projekta • konzultantske usluge i ostali neprihvatljivi troškovi koji nisu iskazani u tablici Obrasca proračuna projekta koji je sastavni dio Ugovora.
U okviru ovog Javnog poziva predviđene su sljedeće MJERE: (u nastavku prihvatljiva ulaganja, prihvatljivi prijavitelji i iznosi potpora po svim predviđenim Mjerama)
*detaljniji opis prihvatljivih aktivnosti pronaći ćete u Programu Konkurentnost turističkog gospodarstva koji možete pronaći na linku: https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AA_2018_c-dokumenti/002_190128_KTG_P.pdf
Mjera A
A1. Ulaganja u: Postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz skupine HOTELI: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi), Lječilišne vrste hotela
Prihvatljivi prijavitelji: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
Iznos potpore: Min: 50.000,00 kuna
Max: 400.000,00 kuna
A2. Ulaganja u: Postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz skupine KAMPOVI: Kamp ili Kamp odmorište
Prihvatljivi prijavitelji: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
Iznos potpore: Min: 50.000,00 kuna
Max: 300.000,00 kuna
A3. Ulaganja u: Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Objekt za robinzonski smještaj
Prihvatljivi prijavitelji: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
Iznos potpore: Min: 40.000,00 kuna
Max: 200.000,00 kuna
A4. Ulaganja u: OPG (Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge)
Postojeći ili novi,
moguće vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište ili Kamp odmorište - robinzonski smještaj
Prihvatljivi prijavitelji: OPG - obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, koje ima rješenje ili će isto ishoditi po završetku projekta o pružanju ugostiteljskih usluga na OPG-u
PG - poljoprivredno gospodarstvo (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) samo za kušaonice
Iznos potpore: Min: 30.000,00 kuna
Max: 150.000,00 kuna

Mjera B
Ulaganja u: RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA
Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu
Prihvatljivi prijavitelji: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
Iznos potpore: Min: 20.000,00 kuna
Max: 200.000,00 kuna

Mjera C
Ulaganja u: DOSTUPNOST I SIGURNOST
-javno dostupni defibrilatori
-IT tehnologije
Prihvatljivi prijavitelji: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
Iznos potpore: -javno dostupni defibrilatori
do 25.000,00kn
-IT tehnologijeMin:
Min: 20.000,00 kuna
Max: 100.000,00 kuna

Mjera D
Ulaganja u: PREPOZNATLJIVOST !!! Ovdje samo otočni OPG-ovi mogu prijaviti projekte
Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu
Prihvatljivi prijavitelji: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (samo za prvu aktivnost pod točkom 2.)
Iznos potpore: Min: 20.000,00 kuna
Max: 100.000,00 kuna
Podnošenje prijave: Elektroničkim putem (ONLINE) poslati ispunjen Prijavni obrazac KTG/2019 koji se nalazi na mrežnim stranicama Ministarstva turizma u rubrici Javni pozivi. https://mint.gov.hr/javni-pozivi11414/11414
Uputa za korištenje PDF obrazaca nalazi se na mrežnim stranicama Ministarstva turizma u rubrici Javni pozivi: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414
Obavezno si isprintati i provjeriti svu dokumentaciju koju je potrebno dostaviti. (Dostavlja se poštom (adresa u Uputama za prijavitelje) zajedno sa prethodno ONLINE popunjenim, isprintanim i pečatiranim Prijavnim obrascem)
Obavezno dobro proučiti Upute za prijavitelje i Program Konkurentnost turističkog gospodarstva.
Pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkom poštom, slanjem upita na slijedeće e-mail adrese Ministarstva turizma:
a1-hoteli@mint.hr(sve vrste objekata iz skupine „hoteli“)
a2-kampovi@mint.hr(kampovi i kamp odmorišta)
a3-ostalismjestaj@mint.hr(ostali ugostiteljski objekti za smještaj)
a4-opg@mint.hr(OPG i poljoprivredna gospodarstva) b-posebnioblici@mint.hr(razvoj posebnih oblika turizma)
c-dostupnost@mint.hr(defibrilator i IT tehnologije)
d-prepoznatljivost@mint.hr(prepoznatljivost i „Hrvatski otočni proizvod“)
Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se prema redosljedu zaprimanja izravno na adrese onih koji su pitanja postavili.
Link na kojemu možete saznati sve potrebne informacije o ovom javnom pozivu: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

Obavijest „PRESEČKI GRUPE“ d.o.o. o prodaji mjesečnih karata

28.1.2019.

Prema obavijesti zaprimljenoj od trgovačkog društva „PRESEČKI GRUPA“ d.o.o., društva za prijevoz, trgovinu, usluge i putničku agenciju, Krapina, Frana Galovića 15, obavještavamo Vas da karte za mjesec veljaču 2019. godine možete kupiti dana 31. siječnja 2019. godine – četvrtak u razdoblju od 18:00 do 19:30 sati te 01. veljače 2019. godine – petak u razdoblju od 18:00 do 19:30 sati, u prizemlju zgrade Općine Jakovlje. Prodaja mjesečnih karata kod prodajnih ureda trgovačkog društva „PRESEČKI GRUPA“ d.o.o., počinje dana 29. siječnja 2019. godine.

Dokumente možete preuzeti u izvornom formatu:

20190128-01.pdf

Pokrenut postupak sa Ministarstvom državne imovine za vraćanje u vlasništvo Općine Jakovlje

26.1.2019.

Pokrenuli smo postupak sa Ministarstvom državne imovine za vraćanje u vlasništvo Općine Jakovlje, slijedeće nekretnine:

- k.č.br. 82/16, k.o. Jakovlje - u naravi LIVADA VELIKO KUKČEVO U SELANICI (park u centru Jakovlja) - vlasništvo Republika Hrvatska
- k.č.br.  82/15, k.o. Jakovlje - u naravi  LIVADA KUKČEVO U SELANICI (park u centru Jakovlja) - vlasništvo Republika Hrvatska,
- k.č.br. 82/13, k.o. Jakovlje - u naravi Park (park u centru Jakovlja) - vlasništvo Republike Hrvatske, 
- k.č.br. 89/2, k.o. Jakovlje - u naravi  PAŠNJAK ZA DVOROM U SELANICI (nekretnina uz Dvorac u Jakovlju) - vlasništvo Republika Hrvatska,
- k.č.br. 83, k.o. Jakovlje - u naravi  LIVADA VELIKO KUKČEVO U SELANICI (Ulica Adele Sixta) - vlasništvo Republika Hrvatska,
- k.č.br. 85, k.o. Jakovlje - u naravi  PUT U SELANICI (dio Dvorske Ulice)  - vlasništvo Republika Hrvatska, 
- k.č.br. 2736/8, k.o. Jakovlje - u naravi ORANICA (dio nogometnog igrališta kojeg koristi NK Dinamo - Jakovlje) - vlasništvo Republika Hrvatska,
- k.č.br. 2736/10, k.o. Jakovlje - u naravi ORANICA I ŠUMA (dio nogometnog igrališta kojeg koristi NK Dinamo - Jakovlje) - vlasništvo Republika Hrvatska. 
Vezano uz k.č.br. 82/13, 82/15 i 82/16 -  park u centru Jakovlja pred samim smo potpisivanjem Tabularne isprave kako bi se za isti mogli upisati u Zemljišne knjige kao vlasnici, što je osnova za izgradnju ili uređenje svake nekretnine, pa tako i ove.
Na navedenoj nekretnini planiramo izgraditi dječje igralište. Projekti za izgradnju dječjeg igrališta u Parku u centru Jakovlja  su gotovi te trenutno čekamo otvaranje natječaja tijekom mjeseca veljače, kako bi se na isti prijavili i osigurali dio bespovratnih sredstava za izgradnju dječjih igrališta na navedenoj lokaciji.
Veselimo se realizaciji ovog  projekta jer isti pruža  široku i inovativnu paletu različitih usluga zabave i rekreacije za djecu odnosno kvalitetu i raznovrsnost odmora.

Nagrada čitačima s najviše pročitanih knjiga u 2018.

26.1.2019.

Udruga žena Općine Jakovlje "Dora" već treću godinu nagrađuje svoje najbolje čitače. Tako je jučer u prostorijama Udruge uručena nagrada čitačima s najviše pročitanih knjiga u 2018. godini i to Luciji Mikulić i Ivani Vodopija. Čestitamo na zasluženoj nagradi, sa željom da im se u ovoj godini pridruži što veći broj djece, jer čitanje knjiga je korisna aktivnost koju treba njegovati od malih nogu jer bitno utječe na kvalitetu života. Članicama Udruge "Dora" čestitam na organizaciji dodjele nagrada za najboljeg čitača, te im želim puno sreće i uspjeha u 2019. godini.

Potpisani ugovori o stipendiranju za školsku godinu 2018./2019.

25.1.2019.

Dana 19. prosinca 2018. godine potpisani su Ugovori o stipendiranju za školsku godinu 2018./2019. Ugovore je potpisalo 20 stipendista i to 12 učenika srednjih škola i 8 studenata. Učenici srednjih škola primat će stipendiju u iznosu od 400,00 kuna, a studenti u iznosu od 600,00 kuna. Stipendije će primati učenici: Hrvoje Belinić, Petra Horvatović, Dominik Pušek, Borna Svetec, Kristijan Špiček, Lana Boroša, Eugen Kovačec, Luka Svetec, Karla Trstenja, Katarina Boroša, Erica Ivček i Veronika Kostanjčar, te studenti: Andrea Pušek, Veronika Šagud, Matea Kumiša, Doroteja Solenički, Paula Šturlan, Anamarija Strugar, Helena Severin i Marko Gredičak.

Objavljen natječaj za dodjelu županijske Nagrade tehničke kulture „Rudolf Perešin“

25.1.2019.

Izvršni odbor Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije raspisao je natječaj za dodjelu županijske Nagrade tehničke kulture „Rudolf Perešin“ za 2018. godinu. Natječaj je otvoren do 28. veljače 2019. godine. Nagrada tehničke kulture „Rudolf Perešin“ dodjeljuje se za iznimna postignuća ostvarena dragovoljnim ili profesionalnim stvaralačkim, pedagoškim, stručnim, znanstvenim, publicističkim, promidžbenim i organizacijskim sudjelovanjem i radom u tehničkoj kulturi te za prinos u postizanju ciljeva i razvitku vlastite djelatnosti i tehničke kulture. Spomenuta nagrada dodjeljuje se u dvije kategorije, i to kao: nagrada za životno djelo i godišnja nagrada. Iz Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da prijedloge za Nagradu dostave najkasnije do 28. veljače 2019. godine na adresu: Zajednica tehničke kulture Zagrebačke županije, pp 14, 10430 Samobor. Dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 091/3367-866 te na e-mail ztkzzupanije@gmail.com. Više o samom natječaju možete pogledati na www.zagrebacka-zupanija.hr

Besplatna kastracija kuja

25.1.2019.

Obavještavamo sve mještane Općine Jakovlje da Udruga „Šapica“ provodi akciju besplatne kastracije kuja. Kontakt za prijavu za besplatnu kastraciju preko Udruge „Šapica“ je 098/521-803. Akcija besplatne kastracije je ograničena. Kako bi se na području Općine Jakovlje, smanjio broj napuštenih skotnih kuja kao i veliki broj napuštenih štenaca, molimo Vas da se odazove naprijed navedenoj akciji.

Uređen plato u sklopu postojeće zgrade koju koristi NK Dinamo - Jakovlje

24.1.2019.

Dana 20. srpnja 2018. godine sa Zagrebačkom županijom Upravnim odjelom za gospodarstvo potpisali smo ugovor za sufinanciranje Projekta izgradnje i uređenja platoa u sklopu postojeće zgrade koju koristi Nogometni klub „Dinamo“ Jakovlje, te osigurali dio bespovratnih sredstava za realizaciju istog.
Provedba naprijed navedenog Projekta započela je 4. prosinca 2018. godine. Radovi na uređenju platoa završeni su 15. siječnja 2019. godine.
Realizacijom Projekta doprinijelo se boljoj i kvalitetnijom komunalnoj infrastrukturi za sve vjerne navijače i  posjetitelje nogometnih utakmica Nogometnog kluba „Dinamo“ Jakovlje kao i za sve njegove članove. 

Donesena Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Jakovlje

23.1.2019.

Obavještavamo Vas da je dana 19. prosinca  2018. godine Općinsko vijeće Općine Jakovlje, donijelo je Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Jakovlje.
Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17)  obveza Općine Jakovlje je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu  te uspostava sustava evidentiranja lokacija nepropisno odbačenog otpada na području Općine Jakovlje.
Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti osobno ili putem pošte na adresu Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje ili na e-mail: opcina-jakovlje@zg.t-com.hr
Putem zaprimljenih prijava Općina Jakovlje će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada.
Lokacija reciklažnog dvorišta i lokacije mobilnih reciklažnih dvorišta na području Općine Jakovlje su:
Reciklažno dvorište predviđa se u naselju Kraljev Vrh, na adresi Kraljev Vrh, Josipa Grilla 9c.       
Mobilno reciklažno dvorište jednom svaka tri mjeseca postavlja se na javnim površinama u naseljima:
u naselju Jakovlje, na javnoj površini na adresi Dvorska 1a, Jakovlje,
u naselju Igrišće, na javnoj površini na adresi Gajeva 81, Igrišće,
u naselju Kraljev Vrh, na javnoj površini na adresi Duga ulica 2, Kraljev Vrh.
Spremnici za odvojeno sakupljanje otpadnog papira i kartona i plastike nalaze se u pravilu na lokaciji obračunskog mjesta kod korisnika usluge.
Spremnici za odvojeno sakupljanje otpadnog papira i kartona, metala, plastike, stakla i tekstila nalaze se i u reciklažnom dvorištu i zelenim otocima. Lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada su na 5
(pet) zelenih otoka i to:
u Jakovlju, kraj zgrade Općine,
u Jakovlju, na platou ispred zgrade koju koristi NK Dinamo,
u Jakovlju, u Ulici Svete Doroteje kod Vodopije,
u Igrišću , iza zgrade koju koristi DVD Igrišće,
u Kraljevom Vrhu, na  platou ispred zgrade mrtvačnice.
Odvoz miješanog otpada za sve korisnike usluga obavlja se četiri (4) puta mjesečno.
Odvoz biorazgradivog komunalnog otpada za sve korisnike usluga koji ne kompostiraju u vlastitom kućanstvu, obavlja se jednom (1) tjedno.
Odvoz otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada za sve korisnike usluga obavlja se jednom (1) mjesečno.
Davatelj javne usluge u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzima krupni (glomazni) otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade u količini do najviše 5 m3 po korisniku.

Dokumente možete preuzeti i u izvornom formatu:

20190123-Odluka-o-mjerama-za-sprecavanje-nepropisnog-odbacivanja-otpada-i-mjerama-za-uklanjanje-odbacenog-otpada.pdf

20190123-Obrazac-za-prijavu.doc

Posjet Predsjednice Republike Zagrebačkoj županiji

22.1.2019.

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović boravit će od 23. do 25. siječnja 2019. godine u Zagrebačkoj županiji. Nakon posjeta i obilaska devetnaest hrvatskih županija tijekom protekle četiri godine, predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović od 23. do 25. siječnja 2019. godine boravit će u Zagrebačkoj županiji. U sjedištu Županije predsjednica Grabar-Kitarović održat će u srijedu, 23. siječnja 2019. godine sastanak sa županom Stjepanom Kožićem, predsjednikom Županijske skupštine Damirom Mikuljanom, zamjenicima i pročelnicima upravnih odjela te saborskim zastupnicima. Nakon sastanka u Zagrebu, Predsjednica će posjetiti gradove Zaprešić i Samobor te općinu Brdovec. U Vršilnici Novih dvora u Zaprešiću Predsjednica će se sastati s gradonačelnicima gradova Zaprešića, Samobora, Svete Nedjelje te načelnicima općina Stupnik, Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća. Nakon obilaska proizvodnog pogona tvrtke „Roca Croatia“ d.d., posjetit će Kuglački klub Zaprešić, Duhovno-obrazovni centar Marijin dvor te će obići dvorac Lužnica, a u Osnovnoj školi „Pavao Belas“ u općini Brdovec, zajedno s djecom, čitat će ulomak iz romana „U registraturi“ Ante Kovačića. Posjetom Srednjoj strukovnoj školi Samobor i općini Bistra predsjednica Grabar-Kitarović završit će prvi dan boravka u Zagrebačkoj županiji.

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije

21.1.2019.

Javna rasprava o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije traje od 21. siječnja do utorka, 19. veljače 2019. godine. Istovremeno će trajati i javna rasprava o Strateškoj studiji o utjecaju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije na okoliš. Prijedlog VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije izložit će se na javni uvid svakog radnog dana u periodu od 9:00 do 15:00 sati u sjedištu Zagrebačke županije (Ulica grada Vukovara 72/V) te sjedištima svakog grada i općine na području županije. U digitalnom obliku elaborati se mogu pregledati na stranicama Zagrebačke županije te u informacijskom sustavu prostornog uređenja na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, dok se Prijedlog VII. Izmjena i dopuna Plana može pregledati i na stranicama Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije. Tijekom trajanja javne rasprave održat će se i 4 javna izlaganja o Prijedlogu novog Prostornog plana i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš prema sljedećem rasporedu: srijeda, 23. siječnja 2019. godine u hotelu International (Miramarska 24, Zagreb) s početkom u 10:00 sati četvrtak, 24. siječnja 2019. godine u Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica (Zagrebačka 37) s početkom u 10:00 sati petak, 25. siječnja 2019. godine u Velikoj vijećnici Grada Zaprešića (Trg žrtava fašizma 1) s početkom u 10:00 sati utorak, 29. siječnja 2019. godine u Pučkom otvorenom učilištu Ivanić-Grad (Moslavačka 11) s početkom u 10:00 sati. Zainteresirane osobe i sudionici javne rasprave svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije mogu izjaviti usmeno na zapisnik za vrijeme javnih izlaganja ili dostaviti u pisanom obliku na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom: „Javna rasprava o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna Plana i o Strateškoj studiji“. Pismeno mišljenje, prijedlog i primjedbu je potrebno poslati u razdoblju trajanja javne rasprave i to zaključno do 19. veljače 2019. godine.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama iz sredstava proračuna Općine Jakovlje za 2019. godinu

17.1.2019.

Objavljuje se Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama iz sredstava proračuna Općine Jakovlje za 2019. godinu.

20190125-Godisnji-plan-raspisivanja-javnih-natjecaja-za-udruge-u-2019

Održana informativno edukativna radionica u okviru Projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u Osnovnoj školi Jakovlje

16.1.2019.

Dana 10. prosinca 2018. godine u prostorijama Osnovne škole u Jakovlju održana je informativno edukativna radionica u okviru projekta Izgradnje reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu. Reciklažno dvorište gradi se u naselju Kraljev Vrh, a sufinancirano je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u 85%-tnom iznosu. Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Cilj provedbe projekta izgradnje reciklažnog dvorišta je unaprijediti sustav upravljanja otpadom u Općini Jakovlje i povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Radionicu je organizirala Općina Jakovlje u suradnji sa tvrtkom Hidroplan d.o.o. Zagreb. Na radionici se djeci, na njima zanimljiv i pristupačan način približila tematika o vrstama i nastanku otpada, te njegovom pravilnom zbrinjavanju, kao i o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvajanja otpada u kućanstvima i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. Tako su djeca dobila najvažnije informacije o načinu funkcioniranja reciklažnih dvorišta, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, vrstama otpada koji se mogu bez naknade odlagati na reciklažno dvorište (papir i karton, stakleni ambalažni otpad, ravno prozorsko staklo, metalni ambalažni otpad (limenke), PET ambalaža, plastične gajbe od pića, PE folija, stiropor, stare baterije, stari lijekovi, gume osobnih vozila, bijela tehnika, otpadna elektro oprema, stari akumulatori, cijevi, metali, građevinski otpad, glomazni otpad iz kućanstava (namještaj), organski otpad), kao i mogućnostima smanjenja nastanka otpada i ponovne upotrebe.

 

Održana informativno edukativna radionica u okviru Projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu

15.1.2019.

Dana 7. studenog 2018. godine u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljev Vrh održana je informativno edukativna radionica u okviru projekta Izgradnje reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu. Reciklažno dvorište gradi se u naselju Kraljev Vrh, a sufinancirano je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u 85%-tnom iznosu. Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Cilj provedbe projekta izgradnje reciklažnog dvorišta je unaprijediti sustav upravljanja otpadom u Općini Jakovlje i povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Radionicu je organizirala Općina Jakovlje u suradnji sa tvrtkom Hidroplan d.o.o. Zagreb, sa ciljem upoznavanja lokalnog stanovništva sa projektom izgradnje reciklažnog dvorišta i njegovom ulogom u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. Tako su građani dobili najvažnije informacije o načinu funkcioniranja reciklažnih dvorišta, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, vrstama otpada koje građani mogu bez naknade odlagati na reciklažno dvorište (papir i karton, stakleni ambalažni otpad, ravno prozorsko staklo, metalni ambalažni otpad (limenke), PET ambalaža, plastične gajbe od pića, PE folija, stiropor, stare baterije, stari lijekovi, gume osobnih vozila, bijela tehnika, otpadna elektro oprema, stari akumulatori, cijevi, metali, građevinski otpad, glomazni otpad iz kućanstava (namještaj), organski otpad), kao i mogućnostima smanjenja nastanka otpada i ponovne upotrebe.

U kinodvorani u Jakovlju održana monodrama "Stara škola kreka iz tame u svjetlo"

15.1.2019.

Dana 12. siječnja 2019. godine u prepunoj Kino dvorani u Jakovlju održana je monodrama "Stara škola kreka iz tame u svjetlo", Maina Ivanovića Stoke. Edukativna predstava "Stara škola kreka iz tame u svjetlo" je autobiografska monodrama Marina Ivanovića Stoke, poznatog hrvatskog repera koji, iako je pokleknuo pred paklom droge, nije odustao od sebe. Nije odustala ni njegova obitelj. Vratio se na pravi put iz najcrnje tame u svjetlo. Svoju životnu priču kao upozorenje mladim generacijama da ne ulaze u pakao droge Marin utjelovljuje u monodrami koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Predstava je osvojila publiku svojom neposrednošću jednostavnošću i iskrenošću kojom se upozorava na sve opasnosti i nevolje koje nosi droga. To je predstava koju treba pogledati svaki teenager kako mu nikada ne bi palo na pamet ići tim putem, ali i predstava koju treba pogledati svaki roditelj, kako bi se znao nositi s problemom i prepoznati ga u samom početku. Predstava je istinito svjedočanstvo i upozorenje mladim generacijama, ali je i dokaz da uvijek, baš uvijek postoji izlaz i bolje sutra.

 

Čestitka za dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske

15.1.2019.

Svim mještanima Općine Jakovlje, kao i svim hrvatskim građanima čestitamo 27. obljetnicu međunarodnog priznanja Republike Hrvatske! načelnica Sanja Borovec, zamjenik načenice Mario Hlad, predsjednik Općinskog vijeća Općine Jakovlje Marijan Capek te djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje.

Otvoren kreativni natječaj „EU2ME“ za mlade

10.1.2019.

Hrvatska zajednica županija raspisala je kreativni natječaj „EU2ME“ s ciljem poticanja mladih na promišljanje o političkoj odgovornosti i pripadnosti Europskoj uniji. Na natječaj koji traje do 21. siječnja 2019. godine mogu se prijaviti mladi od 16 do 30 godina koji imaju prebivalište na području Europske unije. Ovaj se natječaj organizira u sklopu velikog EU projekta CROSSOVER kojim se želi potaknuti interes mladih za participacijom u političkom i javnom životu, kao i povećati stopu izlaznosti mladih na izbore za Europski parlament 2019. godine. Za sudjelovanje na natječaju potrebno je poslati fotografije, videe ili literarne sastavke kojima se promišlja o pozitivnim aspektima članstva u Europskoj uniji. Odnosno, uradci bi trebali odgovoriti na neka od sljedećih pitanja: Što je to Europska unija? Što Europska unija čini za mene? Gdje vidim budućnost Europske unije? Zašto su mladima važni izbori za Europski parlament? Koji su potencijalni izazovi Europske unije? Što danas znači biti mladi Europljanin? Zašto je moj glas bitan? Radove je potrebno poslati na e-mail: tajnistvo@hrvzz.hr, a po završetku natječaja će stručni žiri odlučiti o najboljim uradcima u trima kategorijama „Najbolja fotografija“, „Najbolji video uradak“ i „Najbolji sastavak“. Nagrada za prvo mjesto u svakoj od triju kategorija je GoPro Hero 7 white kamera, dok će za drugo i treće mjesto biti uručen poklon paket Hrvatske zajednice županija. Više informacija o samom natječaju pogledajte na http://hrvzz.hr/novosti/

Prezentacija korištenja poticaja kod osiguranja usjeva, nasada i životinja

10.1.2019.

Obavještavamo sve zainteresirane mještane da će dana  12. siječnja 2019. godine (subota) s početkom u 18:00 sati, u prostorijama Općine Jakovlje (prizemlje), predstavnici Croatia osiguranja, održati prezentaciju korištenja poticaja pri osiguranju usjeva i nasada te osiguranju životinja.
Na prezentaciji bit ćete informirani kako osigurati svoje usjeve i nasade od posljedica vremenskih nepogoda (proljetnog mraza, tuče, požara, groma, oluje ili poplave) uz financijsku potporu od čak 70% plaćene premije osiguranja koju omogućava Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i proračun Republike Hrvatske i to do iznosa potpore od 75000 EUR-a. 

Javni natječaj za stručnu i financijsku potporu ženama u poduzetništvu

7.1.2019.

Obavještavamo sve zainteresirane da IKEA i Mastercard u suradnji sa SOLIDARNOM – Zakladom za ljudska prava i solidarnost pokreću Program podrške ekonomskom osnaživanju žena – ODVAŽNA. ODVAŽNA promiče društveno odgovorno poduzetništvo čije su nositeljice žene. U sklopu pilot projekta, poduzetnicama koje su u start-up fazi razvile liniju proizvoda ili usluga, omogućit će se financijska podrška, pristup stručnim informacijama te prilike za poslovno umrežavanje kako bi dodatno uspješno zakoračile u fazu rasta i razvoja poslovanja. Javni natječaj za razvoj poslovanja otvoren je do ponoći 31. siječnja 2019. Na natječaj se mogu prijaviti obrti, OPG-ovi, mikro i mala poduzeća (j.d.o.o. ili d.o.o.), zadruge te poduzetnički projekti u sklopu neprofitnih organizacija (udruga, privatnih neprofitnih ustanova i zaklada) koji su u pretežnom ženskom vlasništvu i/ili zapošljavaju najmanje 50% žena. Ciljevi Programa ODVAŽNA: 1. Ciljano podržati ženske poduzetničke pothvate u prelasku iz start-up faze u fazu rasta i razvoja poslovanja, u skladu s načelima društveno odgovornog poslovanja. 2. Podržati razvoj liderskih, poslovnih i timskih kompetencija unutar ženskih poduzeća, na razini voditeljica, radnica i timova. 3. Doprinijeti poslovnoj uspješnosti i održivosti malih ženskih poduzeća, a time i kvaliteti i trajnosti radnih mjesta za žene. Početni fond za financijske potpore za Program ODVAŽNA iznosi 250 000 kn, iz čega će se financirati provedba 3 - 5 projekata/inicijativa ženskih poduzetničkih pothvata, u pojedinačnom iznosu do 75 000 kn. Detaljne upute za prijavu na natječaj i prijavni obrasci nalaze se na www.solidarna.hr/odvazna.

Održano 5. Kuburaško sprepucavanje i krvavicijada

6.1.2019.

U subotu 5. siječnja 2019. godine započelo je, već tradicionalno 5. Kuburaško sprepucavanje i krvavicijada u organizaciji Kuburaškog društva "Tri Kralja". Manifestacija je započela svetom misom i blagoslovom vode u crkvi Sveta Tri Kralja u Kraljevom Vrhu, gdje je ujedno održan i koncert duhovne glazbe na kojem su sudjelovali Župni crkveni zbog župe Sveta Tri Kralja, Muški pjevački zbor "Bistrani", Pjevački zbog Kulturno umjetničkog društva Kupljenovo, Mali i Veliki Pastiri svijetla, Udruga umirovljenika Jakovlje i Pjevački zbor "Magdalenić". Nakon završetka koncerta duhovne glazbe brojni mještani i gosti nastavili su druženje uz grupu "Begini" i "Maestral band". U nedjelju 6. siječnja u Kraljevom Vrhu uz brojne mještane i goste iz okolnih općina okupio se velik broj Kuburaških udruga koji su nakon svete mise povodom blagdana Sveta Tri Kralja, pokazali svoje vještine u kuburaškom sprepucavanju. Posjetitelji su mogli vidjeti kako su se nekad spremale krvavice, prisustvovati proglašenju pobjednika za najbolje krvavice i razgledati sajam proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva i udruga Jakovljanskog kraja i okolice. Zahvaljujem se svim članicama i članovima Kuburaškog društva "Tri Kralja", te svima koji su na bilo koji način sudjelovali u organizaciji ove manifestacije.

 

Zimski uvjeti

4.1.2019.

Poštovani mještani Općine Jakovlje, kako se nalazimo u godišnjem dobu gdje vladaju zimski uvjeti, koristimo ovu priliku da apeliram na sve Vas da se prilagodimo tim uvjetima i zajednički damo doprinos rješavanju stanja koja mogu nastati u zimskim uvjetima.

Stoga upozoravamo:

 • starije osobe da zbog mogućnosti padova izlaze iz kuća samo
  ukoliko je to zaista nužno,
 • vozače da provjere stanje na cestama prije izlaska automobila te da prilagode brinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ujedno Vas podsjećamo kako su u ovom razdoblju obvezne i zimske gume na automobilima, odnosno zimska oprema.

S obzirom na količinu padalina i vremenske uvjete koji se očekuju u narednim danima i kako će sve raspoložive zimske službe, bilo državne, županijske ili općinske, biti konstantno na terenima, molimo mještane za razumijevanje ovih zimskih uvjeta i strpljenje, jer se radi o otežanim vremenskim uvjetima koji su u skladu s godišnjim dobom u kojem se nalazimo.

Općina Jakovlje

Obavijest o provođenju projekata

3.1.2019.

Obavještavamo vlasnike mikro, malih i srednjih poduzeća da će se trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“. Poziv je namijenjen novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu. Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća Ukupna alokacija: 150.000.000,00 HRK Najniži iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 HRK Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.400.000,00 HRK Projektni prijedlozi podnosit će se putem sustava eFondovi u razdoblju od 15. veljače 2019. godine u 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati. Više o samom natječaju možete pogledati na https://strukturnifondovi.hr

saznaj više...

Organiziran Božićni sajam

28.12.2018.

Dana 20. prosinca 2018. godine, Udruga žena Općine Jakovlje "Dora" i Osnovna škola Jakovlje, u prostorijama Osnovne škole Jakovlje organizirale su Božićni sajam. Na sajmu su svoje proizvode i rukotvorine izlagali: Učenička zadruga Osnovne škole Jakovlje, Udruga žena Općine Jakovlje "Dora", OPG "Ljubičin vrt", OPG "Kraljić", OPG "Poturica", OPG "Kušt", Hrvatsko srce Jakovlje i drugi. Održana je i božićna priredba na kojoj su sudjelovala djeca Osnovne škole Jakovlje. Božićni sajam posjetio je velik broj mještana Općine Jakovlje, kao i gosta iz okolnih općina, a među njima bila su i djeca iz Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, za koje su učenici i djelatnici Osnovne škole pripremili prigodne poklone.

Održana 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

27.12.2018.

Dana 19. prosinca 2018. godine, održana 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje. Između ostalog na sjednici Općinskog vijeća prihvaćen je skraćeni Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje. Donijeta je Odluka o Proračunu za za 2019. godinu te projekcijama za 2020. i 2021. godinu. Proračun predviđa prihode i rashode u iznosu od 21.985.000,00 kuna. U iznos prihoda uključen je višak prihoda u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Najviše sredstava planirano je za Program građenja komunalne infrastrukture u iznosu od 8.605.000,00 kn i Program održavanja komunalne infrastrukture u iznosu od 1.396.600,00 kn, Socijalni program u iznosu od 676.000,00 kn, Program javnih potreba u kulturi u iznosu od 668.000,00 kn, Program javnih potreba u sportu u iznosu od 600.000,00 kuna, Program potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u iznosu od 1.177.000,00 kn i Program utroška sredstava šumskog doprinosa u iznosu od 20.000,00 kuna. Članak 14. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisuje obvezu donošenja odluke o izvršavanju Proračuna, stoga je donijeta i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jakovlje za 2019. godinu. Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom, financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinske načelnice te druga pitanja u svezi s izvršavanjem proračuna. Donijeta je i Odluka o II. Izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2018. godinu. Izmjena Proračuna za 2018. godinu predviđa ostvarenje u iznosu od 10.878.000,00 kuna. U prihode uključen je višak u iznosu od 1.714.648,57 kuna. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iznosio bi 2.778.000,00 kn, Program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u iznosu od 1.278.500,00 kn, Socijalni program u iznosu od 751.434,00 kuna, Program javnih potreba u kulturi u iznosu od 178.000,00 kuna, Program javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje u iznosu od 860.600,00 kn i Program potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u iznosu od 1.392.500,00 kn. Isto tako, donijeta je Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom Vijeću Općine Jakovlje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, kojom iznos za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom Vijeću Općine Jakovlje iznosi 100,00 kuna za svakog člana Općinskog vijeća, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstava razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća, a za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog za svakog vijećnika. Obaveza je predstavničkog tijela da na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite i izvješće o stanju zaštite od požara na svom području te da usvoji temeljem analize, godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite i donese godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje te je stoga donijeta Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jakovlje u 2018. godini, Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Jakovlje u 2018. godini, Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jakovlje za 2019. godinu i Provedbeni plan unapređenje zaštite od požara na području Općine Jakovlje za 2019. godinu. Sukladno članku 90. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/18) određeno je da su jedinice lokalne samouprave dužne nadzirati provođenje odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina iz članka 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Navedene poslove obavljaju poljoprivredni redari. Jedinice lokalne samouprave mogu obavljanje poslova nadziranja provođenja odluka o agrotehničkim 2 mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina organizirati zajednički. Stoga je donijeta Odluka o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara s Općinom Bistra, Općinom Luka i Općinom Pušća. Sukladno članku 40. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18) unutarnje ustrojstvo vlastitog pogona uređuje se odlukom o osnivanju vlastitog pogona te pobliže uređuje pravilnikom o poslovanju vlastitog pogona, koje donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Sukladno navedenom, obzirom da je Odluka o osnivanju vlastitog pogona donesena, donijet je Pravilnika o poslovanju vlastitog pogona. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13 i 73/17) u odredbi članka 36. stavka 13. propisano je da se način provedbe mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš uređuje odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, koja se odmah po donošenju dostavlja Ministarstvu te objavljuje u službenom glasilu i na mrežnim stranicama jedinice lokalne samouprave. Slijedom navedenog donijeta je Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Jakovlje. Sukladno članku 19. Zakona o savjetima mladih (NN broj 41/14) Savjet mladih donosi program rada kojeg podnosi na odobravanje predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za sljedeću za sljedeću kalendarsku godinu. Slijedom navedenog donijeta je Odluka o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Općine Jakovlje za 2019. godinu. Nadalje, sukladno članku 29. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) jedinice lokalne samouprave koje imaju osnovano Povjerenstvo za ravnopravnost spolova osiguravaju sredstva za njihov rad. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova donijelo je Plan rada za 2019. godinu, slijedom čega je donijeta Odluka o prihvaćanju Plana rada za 2019. godinu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Jakovlje. Donijet je Zaključak kojim se prima na znanje zahtjev trgovačkog društva Preplam d.o.o., Zagrebačka 85, Jakovlje, te se zadužuje se općinska načelnica i Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje da prilikom prvih slijedećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje, s izrađivačem prostornog plana i nadležnim institucijama, razmotri mogućnost izmjene statusa nekretnina trgovačkog društva Preplam d.o.o., Zagrebačka 85, Jakovlje, temeljem njihova zahtjeva, a sve u skladu s važećim zakonskim odredbama.

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje

21.12.2018.

Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje dana 24. i 31. 12. 2018. godine radi do 13.00 sati.

Dokumente možete preuzeti u izvornom formatu:


Moto Mrazovi

20.12.2018.

Već uobičajeno povodom predstojećih božićnih i novogodišnjih blagdana i ove godine našu vrtićku i predškolsku djecu razveselili smo prigodnim poklonima, koje su im uručili MOTO MRAZOVI. Na licima djece vidjelo se veliko oduševljenje i radost, stoga veliko HVALA našim motoristima.

 

Prodaja karata - "Presečki grupa" d.o.o.

20.12.2018.

Prema obavijesti zaprimljenoj od trgovačkog društva „PRESEČKI GRUPA“ d.o.o., društva za prijevoz, trgovinu, usluge i putničku agenciju, Krapina, Frana Galovića 15, obaviještavamo Vas da karte za mjesec siječanj 2019. godine možete kupiti dana 28. prosinca 2018. godine – petak u razdoblju od 18:00 do 19:30 sati te 29. prosinca 2018. godine – subota u razdoblju od 9:00 do 11:00 sati, u prizemlju zgrade Općine Jakovlje.

Dokumente možete preuzeti u izvornom formatu:

Održana predstava "Božić, jučer, danas, sutra"

18.12.2018.

Na veliko veselje i radost djece iz Kraljevom Vrha, kao i mještana Kraljevog Vrha i gostiju, u subotu 15. prosinca 2018. godine u prostorijama Društvenog doma u Kraljevom Vrhu održana je Božićna priredba pod nazivom „BOŽIĆ JUČER, DANAS, SUTRA“ u organizaciji Udruge žena i djevojaka Kraljev Vrh. Posjetitelji su bili oduševljeni predstavom, koja je na njihova lica izmamila osmjeh, te su trud organizatora kao i glumaca nagradili ogromnim pljeskom na kraju predstave. Projekt je sufinanciran od strane Zagrebačke županije.

Projekt wifi4you

17.12.2018.

Komisija Europske unije objavila je rezultate natječaja WiFi4EU kojim se u općinama diljem Europe promiče besplatan Wi-Fi pristup za građane u javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstveni centri i muzeji. Vaučer WiFi4EU pokrit će troškove opreme i ugradnje pristupnih točaka za Wi-Fi. Općine koje dobiju vaučer trebale bi platiti za povezivost (internetska pretplata) i održavanje opreme kako bi mogle pružati besplatnu i visokokvalitetnu bežičnu vezu najmanje tri godine. Vaučerom WiFi4EU omogućuje se fiksni iznos financiranja po općini. Općine koje dobiju vaučere odabrat će „središta javnog života", gdje će instalirati pristupne točke WiFi4EU (bežične pristupne točke). Općina Jakovlje uspješno se prijavila na naprijed navedeni natječaj i sa zadovoljstvom se može reći kako su sredstva odobrena. Realizacija ovog projekta planira se već početkom iduće godine.

Regionalni dani EU fondova

17.12.2018.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije organizira informativno-edukativna događanja pod nazivom „Regionalni dani EU fondova“ sa svrhom informiranja javnosti o korištenju fondova Europske unije. Besplatna edukacija o financiranju iz EU fondova kao i stručna radionica pod nazivom „Predstavljanje mjera ruralnog razvoja i postupak prijave na natječaj“ održat će se 21. prosinca 2018. godine u Novim dvorima Jelačićevim (objekt Vršilnica) s početkom u 10 sati. Detaljan program dostupan je na www.danifondova.eu . Ulaz je slobodan, a prijave se zaprimaju do popune kapaciteta. Događaj je namijenjen svim građanima zainteresiranima za mogućnost korištenja fondova Europske unije. Više inforamcija na info@danifondova.eu, fondovi@mrrfeu.hr ili 01/6326-008.

Završena obnova zdenca u Kraljevom Vrhu

15.12.2018.

Sredinom mjeseca studenog 2018. godine završila je rekonstrukcija i obnova zdenca u Kraljevom Vrhu.  Projektu se pristupilo na inicijativu i prijedlog Mjesnog odbora Kraljev Vrh u okviru malih komunalnih akcija. Zdenac je opločen ukrasnim kamenom, postavljena je zaštitna ograda i obnovljena je lamperija,  a na vrh krova postavljen je ukrasni kokot koji pokazuje strane svijeta. Navedeni projekt je jedna mala akcija kojom između ostalog, nastojimo održati i poboljšati komunalni standard lokalnog stanovništva i potaknuli daljnja ulaganja.  

Riješen problem odvodnje oborinskih voda u Zagrebačkoj ulici od kućnog broja 3 do 7

14.12.2018.

Tijekom mjeseca rujna i listopada 2018. godine u suradnji sa Županijskom upravom za ceste započeli su radovi vezani uz rješavanje odvodnje u Jakovlju uz Zagrebačku ulicu od broja 3 do broja 7. Realizacijom navedenog projekta zajedno za Županijskom upravom za ceste riješili smo problem odvodnje koji je stanovnicima Zagrebačke ulice od broja 3 do broja 7 zadavao velike probleme dugi niz godina. Prilikom svake obilnije kiše njihova dvorišta bila su potopljena, te je postojala opasnost od poplave i u samim kućama.

Završena rekonstrukcija Dvorske ulice

14.12.2018.

Dana 20. studenoga 2018. godine, završila je rekonstrukcija Dvorske ulice u Jakovlju. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Projekt je proveden uz financijski doprinos Zagrebačke županije, Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu i vlastitih proračunskih sredstava.

5. Kuburaško sprepucavanje i Krvavicijada - Kraljev Vrh 2019.

14.12.2018.

U subotu 5. siječnja 2019. godine te u nedjelju 6. siječnja 2019. godine, Kuburaško društvo „Tri kralja“, Kraljev Vrh, Školska 1, organizira 5. Kuburaško sprepucavanje i Krvavicijadu - Kraljev Vrh 2019, povodom blagdana Sveta Tri Kralja u Kraljevom Vrhu. Manifestacija započinje u subotu 5. siječnja 2019. godine svetom misom, blagoslovom vode i koncertom duhovne glazbe u organizaciji Kuburaškog društva „Tri kralja“, a u nedjelju 6. siječnja 2019. godine održat će se sajam proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva i udruga Jakovljanskog kraja i okolice, okupljanje kuburaša, sveta misa povodom blagdana Sveta Tri Kralja, kuburaško sprepucavanje i proglašenje pobjednika najbolje krvavice. Sve posjetitelje očekuje druženje uz dobru kapljicu i glazbu.

Dokumente možete preuzeti u izvornom formatu:

Organizirana mađioničarska predstava

12.12.2018.

Udruga žena Općine Jakovlje „DORA“ i ove godine, organizirala je mađioničarsku predstavu mađioničara MAGIC JAPA. Na predstavi je prisustvovao velik broj djece i roditelja, koje je mađioničar Magic Japa nasmijao do suza svojim brojnim trikovima. Na veliko iznenađenje svih prisutnih nakon završetka mađioničarske predstave u dvoranu je ušao Sveti Nikola koji je sa sobom donio brojne poklone za sve mališane.

Provođenje preventivne Operativne akcije pod nazivom "MIR i DOBRO“

12.12.2018.

Povodom predstojećih božićnih i novogodišnjih blagdana Ministarstvo unutarnjih poslova prati i analizira stanje sigurnosti te javni red i mir povodom čega  će provoditi preventivnu Operativnu akciju pod nazivom "MIR i DOBRO“ .
Temeljna zadaća provođenja akcije je sprječavanje zlouporabe svih vrsta vatrenog oružja, eksplozivnih i rasprskavajućih sredstava, te pirotehničkih sredstava za zabavu kao što su petarde, rakete, topovska punjenja i druga eksplozivna sredstva, sa ciljem održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira kao i opće sigurnosti svih građana i imovine.
U vremenu od 15. prosinca 2018. godine do 08. siječnja 2019. godine, policijski službenici Policijske postaje Zaprešić vršit će niz preventivnih i operativno preventivnih mjera i radnji, te Vas ovim putem želimo upoznati s najvažnijim odredbama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, po kojem zakonu su pirotehnička sredstva sva sredstva koja sadrže eksplozivne tvari ili eksplozivnu smjesu tvari namijenjenih za stvaranje topline, svjetla, zvuka, plina ili dima, ili kombinaciju takvih učinaka kroz samostalne egzotermne kemijske reakcije, a dijel  se na kategorije:

•Pirotehnička sredstva kategorije F1 su pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju vrlo nizak rizik i zanemarivu razinu buke, a koja su namijenjena za uporabu u ograničenim prostorima, uključujući i stambenih zgrada. Mogu se osim u prodavaonicama oružja i streljiva te prodavaonicama pirotehničkih sredstava, prodavati u maloprodaji i u dugih prodavaonicama te na kioscima tijekom cijele godine, građanima starijim od 14 godina. Uporaba je dozvoljena građanima starijim od 14 godina tijekom cijele godine.
•Pirotehnička sredstva kategorije F2 su pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju nizak rizik i nisku razinu buke i koja su namijenjena za vanjsku uporabu u ograničenim prostorima.
• Pirotehnička sredstva kategorije F3 su pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju srednji rizik i koja su namijenjena za vanjsku uporabu na velikim otvorenim prostorima, a čija razina buke nije štetna za ljudsko zdravlje.
•Pirotehnička sredstva kategorije F4 su pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju visok rizik i koja smiju koristiti samo osobe sa stručnim znanjem, a čija razina buke nije štetna za ljudsko zdravlje.
•Pirotehnička sredstva kategorije T1 su pirotehnička sredstva za uporabu na pozornicama (pirotehnička sredstva za primjenu u kazalištima) koja predstavljaju nizak rizik.
. Pirotehnička sredstva kategorije T2 su pirotehnička sredstva za uporabu na pozornicama (pirotehnička sredstva za primjenu u kazalištima) koja predstavljaju visok rizik, a kojima mogu rukovati samo osobe sa stručnim znanjem.

•Pirotehnička sredstva kategorije P1 su ostala pirotehnička sredstva koja predstavljaju nizak rizik, u koja se ubrajaju i pirotehnička sredstva koja su sastavni dio opreme brodova za potreba spašavanja  na moru te pirotehnička sredstva koja se koriste u poljoprivredi, avionskom prometu i sličnim djelatnostima, a služe za rastjerivanje ptica.

Pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 osim petardi i redenika iz kategorije F3 mogu se prodavati samo u prodavaonicama oružja i streljiva.
Pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 osim petardi i redenika iz kategorije F3 čija je prodaja građanima zabranjena, mogu se prodavati od 15. prosinca do 01. siječnja građanima starijima od 18 godina.
Uporaba pirotehničkih sredstva kategorije F2 i F3, osim petardi i redenika iz kategorije F3 dozvoljena je građanima starijim od 18 godina u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja.
Pirotehnička sredstva kategorije F2, F3, T1 i P1 nije dozvoljeno koristiti u zatvorenim prostorima i na prostoru gdje se okuplja veći broj građana.

Građanima NIJE DOZVOLJENA NABAVA NITI UPORABA petardi i redenika iz kategorije F2, kao ni uporaba pirotehničkih sredstava iz kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe.
Javne vatromete mogu izvoditi pravne osobe i obrti koji od Ministarstva dobiju odobrenje za izvođenje javnih vatrometa.

Poziv na priredbu "Božić, jučer, danas, sutra"

12.12.2018.

U subotu 15. prosinca 2018. godine u prostorijama Društvenog doma u Kraljevom Vrhu održat će se Božićna priredba pod nazivom „BOŽIĆ JUČER, DANAS, SUTRA“ u organizaciji Udruge žena i djevojaka Kraljev Vrh. Projekt je sufinanciran od strane Zagrebačke županije.

Predstava i pokloni za Sv. Nikolu

6.12.2018.

Danas smo našu djecu od I. do IV. razreda Osnovne škole Jakovlje i Područne škole Igrišće i Kraljev Vrh, razveselili predstavom „Audicija za Svetog Nikolu“ u izvedbi kazališne družine „Putujuće kazalište“ iz Osijeka, Ivana Adamovića 4, te prigodnim poklonima koje ime je uručio Sveti Nikola.

 

Tradicionalno paljenje prve adventske svijeće

5.12.2018.

Ususret Božiću, blagdanu Isusova rođenja, početak Došašća i ove je godine obilježen tradicionalnim paljenjem prve adventske svijeće u Parku ispred zgrade Općine Jakovlje. Službu riječi – obreda paljenja prve svijeće na adventskom vijencu dana 02. prosinca 2018. godine predvodio je đakon Ivan Mandić, a kao i svake godine na svečanosti paljenja prve adventske svijeće sudjelovali su brojni mještani Općine Jakovlje kao i prijatelji iz okolnih Općina.

Sveti Nikola u kinodvorani u Jakovlju

3.12.2018.

Draga djeco i roditelji, obavještavamo Vas da Udruga žena Općine Jakovlje „DORA“, organizira dolazak Svetog Nikole, te prigodnu predstavu, koja će se održati dana 6. prosinca 2018. godine, u kino dvorani u Jakovlju s početkom u 18:00 sati. Uz dolazak Svetog Nikole koji će dijeliti prigodne poklone, uveselit će Vas i predstava mađioničara MAGIC JAPA, koji je za Vas pripremio predstavu sa brojnim trikovima. Svi zainteresirani roditelji mogu se javiti na broj telefona 098/9192-521. Cijena poklona je 20,00 kuna.

Održana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

2.12.2018.

Dana 30. studenoga 2018. godine održana je 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje. Između ostalog na sjednici Općinskog vijeća usvojen je skraćeni zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 12. rujna 2018. godine, donijeta je Odluka o davanja u suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o., u svrhu realizacije sljedećih projekata: - izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar (Aglomeracija Zabok i Aglomeracija Zlatar) - proširenje sustava odvodnje i II. faza izgradnje uređaja za pročišćavanje (biološki dio) u Krapinskim Toplicama. Donijeta je Odluka kojom se određuje vrijednost boda komunalne naknade (B) u kunama po četvornom metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Jakovlje. Vrijednost boda određuje se u visini od 3,60 kuna po četvornom metru (m2) godišnje. Odlukom o komunalnim djelatnostima (KLASA:363-02/18-01/01, URBROJ:238/11- 01/1-18-1 od 12. rujna 2018. godine) propisani su uvjeti za obavljanje komunalnih djelatnosti koje obavlja vlastiti pogon, komunalnih djelatnosti koje se obavljaju temeljem ugovora o koncesiji i komunalnih djelatnosti koje se obavljaju temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti. Navedenom odlukom određeno je da se komunalna djelatnost održavanje javne rasvjete obavlja temeljem ugovora o koncesiji. Obzirom da sukladno članku 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18) jedinica lokalne samouprave može obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz njezina proračuna povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju pisanog ugovora donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na način da se obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete povjeri pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju pisanog ugovora. Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se prema propisima o javnoj nabavi. Nadalje, donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jakovlje kojom se članak 41. stavak 3. mijenja se i glasi: „Davatelj javne usluge obvezan je ispuniti tehničko-tehnološke uvjete naplate odvoza otpada po volumenu na cijelom području Općine Jakovlje do 31.05.2019. godine.“

Sanacija klizišta

30.11.2018.

Završena je sanacija klizišta na javnom dobru – put na Vučak u Kraljevom Vrhu. Saniranjem navedenog klizišta izvršena je rekonstrukcija terena kako bi se spriječilo daljnje klizanje terena te se istim projektom doprinijelo do veće sigurnosti za sve korisnike navedene dionice.

Poziv na paljenje prve adventske svijeće

30.11.2018.

Paljenjem prve adventske svijeće, u Parku u centru Jakovlja, koje će se održati u nedjelju 2. prosinca 2018. godine s početkom u 16:00 sati, označit ćemo početak Došašća. Želja nam je da svi oni koji će prolaziti kraj adventskog vijenca pred njim na trenutak zastanu i u njemu kao simboličkom znaku otkriju onu duhovnu snagu kojom se iz mraka ulazi u svjetlo koje simbolizira život. Adventski vijenac veoma je stari simbol i znak. U Došašću ga nalazimo u crkvama, u obiteljskim kućama, javnim ustanovama, uredima, radionicama, trgovima i mjestima susretanja ljudi. Stoga Vas pozivamo da se odazovete u što većem broju na paljenje prve adventske svijeće , kako bi time simbolično zakoračili u najljepše doba godine.

Akcija besplatne kastracije kuja

30.11.2018.

Obavještavamo sve mještane Općine Jakovlje da Udruga „Šapica“ provodi akciju besplatne kastracije kuja. Kontakt za prijavu za besplatnu kastraciju preko Udruge „Šapica“ je 098/521-803. Akcija besplatne kastracije je ograničena. Kako bi se na području Općine Jakovlje, smanjio broj napuštenih skotnih kuja kao i veliki broj napuštenih štenaca, molimo Vas da se odazove naprijed navedenoj akciji.

Nagrađeni radovi na natječaju “Oboji svijet!” 2018.

23.11.2018.

Učenik 8. b. razreda Osnovne škole Jakovlje, Toma Tuđen sudjelovao je na natječaju "Oboji svijet!" u kategoriji Oboji svijet riječju s radom "Veliki snovi malih prijatelja". Stručna komisija Foruma za slobodu odgoja koja je pregledavala radove odlučila je nagraditi njegov rad. Na završnoj priredbi Oboji svijet koja se organizira povodom Međunarodnog dana tolerancije, 16. studenoga 2018. godine u Hrvatskom glazbenom zavodu, u Zagrebu predstavio je svoj rad i uručena mu je nagrada i potvrda.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2“

21.11.2018.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 15. studenog 2018. Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2“. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihova poticanja na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća. Više o samom natječaju možete pročitati u priloženom dokumentu.

Dokument možete pogledati u izvornom oboliku:

20181121-Objava_Ministarstvo gospodarstva_Poziv_IKT2.pdf

Provođenje projekta Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

21.11.2018.

Ugovore o provedbi projekta Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda s ravnateljima 31 osnovne i deset srednjih škola, kojima je osnivač Zagrebačka županija, potpisao je župan Stjepan Kožić. Ovim projektom, kojega financira Europska komisija, osigurani su, jednom tjedno, besplatni obroci voća i povrća za sve učenike osnovnih i srednjih škola te besplatni obroci mlijeka i mliječnih proizvoda za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola. Ukupno je projektom, u školama kojima je osnivač Županija, obuhvaćeno 18.014 učenika. Za provedbu projekta Školska shema osigurano je, za cijelo područje RH, 23 milijuna kuna, od čega za provedbu na području Zagrebačke županije otpada nešto više od 1,09 milijuna kuna. Najvećim dijelom, svježim voćem i povrćem domaćih proizvođača škole opskrbljuje Distributivni centar za voće i povrće.

Organizirana radionica s temom "Volonterski menadžment u zajednici"

14.11.2018.

Obavještavamo Vas da Udruga mladih Feniks u suradnji s partnerima na projektu "Lokalni volonterski centar Orkas" koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, organizira radionice s temom "Volonterski menadžment u zajednici". Cilj radionice je upoznati sudionike sa sljedećim temama: - s osnovnim pojmovima vezanima uz volontiranje, mogućnostima i zakonskom okviru volontiranja, - s ciklusom menadžmenta volontera i poslovima koordinatora volontera - dokumentacijom potrebnom za provođenje volonterskog ciklusa, a sve kako bi se organizatori volontiranja potaknuli na razvoj volonterskih programa te educirali za organizaciju volonterskih akcija u svojim zajednicama. Radionica je namijenjena predstavnicima organizacija civilnog društva, njihovim članovima i volonterima te građanima. Radionicu će održati u srijedu 28, studenog 2018. godine u večernjim satima (19:00-20:30) u prostoriji Općine Jakovlje u prizemlju.

Poziv na Festival selske košte

12.11.2018.

Obavještavamo Vas da Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo „Bakina okućnica“ – vlasnik Nadica Bedek dana 17. studenoga 2018. godine u Vatrogasnom domu u Igrišću organizira Festival selske košte s početkom u 15:00 sati. Partner u Projektu je Dobrovoljno vatrogasno društvo Kupljenski Hruševec, a pokrovitelj manifestacije je Zagrebačka županija.

Anketu o iskazu interesa poljoprivrednog gospodarstva za navodnjavanjem poljoprivrednih površina u Zagrebačkoj županiji

9.11.2018.

Obavještavamo poljoprivrednike s područja Općine Jakovlje da popune „Anketu o iskazu interesa poljoprivrednog gospodarstva za navodnjavanjem poljoprivrednih površina u Zagrebačkoj županiji“ (Anketa je u privitku), te da popunjenu anketu dostave do 15. studenoga 2018. godine na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb. Za dodatne informacije može se kontaktirati: tel: 01/6009-426; 01/6009-413; fax: 01/6009-474, E-mail: uop@zagrebacka-zupanija.hr Popunjavanjem Ankete i dostavom iste omogućit će se pokretanje pilot projekta „Navodnjavanje poljoprivrednih površina u Zagrebačkoj županiji. Uključivanjem u pilot projekt navodnjavanja poljoprivrednici imaju mogućnost besplatnog dobivanja potrebne infrastrukture za navodnjavanje do svoje proizvodne parcele. Anketu mogu popuniti sva poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Zagrebačkoj županiji bez obzira na veličinu i vrstu poljoprivredne proizvodnje. Poželjno je na jednom proizvodnom području pronaći interes za navodnjavanjem na barem 200 ha poljoprivrednih površina te tako omogućiti nužne preduvjete za stvaranje većeg i sigurnijeg dohotka poljoprivrednicima i svim stanovnicima našeg ruralnog područja.

Anketu možete preuzeti na:

20181103-Anketa-Navodnjavanje.docx

Predstava "Deveta zapovijed"

6.11.2018.

Obavještavamo Vas da Udruga žena Općine Jakovlje „Dora“ organizira predstavu – hit komediju "Deveta zapovijed" koja će se održati u subotu, 10. studenoga 2018. godine s početkom u 19:00 sati u Kino dvorani u Jakovlju. Predstavu izvodi dramska udruga „KAJ“ iz Zaboka, a autorica i režiserka iste je Đurđica Seleš. Ulaznica za predstavu je 20,00 kuna.

Javni poziv za dodjelu volonterskih nagrada u 2018. godini

5.11.2018.

Obavještavamo Vas da je Udruga mladih Feniks u sklopu projekta Lokalni volonterski centra „Orkas“ otvorila 12. listopada 2018. godine  Javni poziv za dodjelu volonterskih nagrada u 2018. godini, te poziva sve udruge, ustanove, institucije i poslovne organizacije na području Grada Oroslavja, Grada Donja Stubica, Općine Stubičke Toplice, Općine Veliko Trgovišće i Općine Jakovlje da nominiraju kandidate / organizatore volontiranja / volonterske akcije za dodjelu godišnje volonterske nagrade koju dodjeljuju nositelji programa Lokalnog volonterskog centra „Orkas“ uz podršku partnera i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u sljedećim kategorijama:

1. Nagrada za najvolonterku/najvolontera (mladi 15-30 godina)
2. Nagrada za najvolonterku/najvolontera (odrasli 30+ godina)
3. Nagrada za najbolju organizaciju civilnoga društva
4. Nagrada za najbolju ustanovu/instituciju
5 Nagrada za najbolju provedenu volontersku akciju

Javni poziv otvoren je do 25. studenog 2018. godine te je u cijelosti objavljen i na web stranici Udruge mladih Feniks (www.feniks-oroslavje.hr).
Prijave kao i sva dodatna pitanja vezana uz Javni poziv podnose se na e-mail Udruge mladih Feniks: udrugamladihfeniks@gmail.com.

Dokument možete pregledati u izvornom obliku:

20181113-Javni_poziv-volonterizam-2018.pdf

Novi WebGIS portal

5.11.2018.

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u suradnji s tvrtkom GDi d.o.o., izradio je novi WebGIS portal pod nazivom „GIS PORTAL: STANJE U PROSTORU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE". Podaci dostupni na portalu temelje se na posljednjem usvojenom Izvješću o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2013.-2016. godine, a ažurirani su i novijim dostupnim podacima. Radi lakše preglednosti, portal je podijeljen na nekoliko tema: demografska obilježja, gospodarski pokazatelji, namjena površina, prometna infrastruktura, vodnogospodarski sustav, energetika, kulturna baština i prirodne vrijednosti. Klikom na svaku od tema otvaraju se interaktivne karte na kojima se jednostavno mogu pregledavati podaci za svaku općinu, grad ili cijelu županiju.

Održana sjednica Savjeta mladih Zagrebačke županije

2.11.2018.

Savjet mladih Zagrebačke županije održao je sjednicu na kojoj je prihvatio sufinanciranje projekta „Opremanje igrališta kod NK Sloboda Gradec“. Riječ je o kupnji sprava za igru koje će zajednički realizirati Savjet mladih i Općina Gradec. Također, dogovoreno je da će dva člana Savjeta sudjelovati na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih koja će se održati od 7. do 9. prosinca 2018. godine u Puli. Nacionalna konferencija najveći je godišnji susret savjeta mladih iz cijele Hrvatske s ciljem jačanja uloge savjeta mladih u procesima donošenja odluka i kreiranju lokalnih politika.

Natječaj za dodjelu stipendije Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2018./2019.

2.11.2018.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendije Općine Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2018./2019. Uz 9 učeničkih i 5 studentskih stipendija za učenike i studente koji temeljem uspjeha ostvaruju pravo na nastavak stipendije u školskoj/akademskoj godini 2018./2019., za školsku/akademsku godinu 2018./2019. dodijelit će se još 3 učeničke stipendije (1 za učenike prvih razreda i 2 za učenike viših razreda) i 3. studentske stipendije (2 za studente prve godine i 1 za studente viših godina)...

Dokumete možete preuzeti u izvornom formatu:

Obavijest o provođenju obvezne preventivne sustavne deratizacije na području Općine Jakovlje

2.11.2018.

Obavještavamo mještane Općine Jakovlje da će se provoditi obvezna preventivna sustavna deratizacija na području Općine Jakovlje u razdoblju od 05. studenog, pa najkasnije do 16. studenog 2018. godine (ovisno o vremenskim prilikama) u vremenu od 8.30 do 15.30 sati. Redoslijed provođenja akcije deratizacije: 1.Jakovlje 2.Kraljev Vrh 3.Igrišće Akcija deratizacije je besplatna za sva kućanstva na području Općine Jakovlje. Troškove iste snosi Općina Jakovlje.

Festival domoljubnog filma Gordan Lederer

31.10.2018.

Pozivamo mještane Općine Jakovlje da prisustvuju Festivalu domoljubnog filma "Gordan Lederer" koji će se održati u subotu, 3. studenog 2018. u kino dvorani Općine Jakovlje s početkom u 18:00 sati. Program: 18:00 – dokumentarni film „Jazovka“, autora Miroslava Mikuljana, 19:00 – dokumentarni film „Ovčara“, autora Vladimira Andrića i Nikole Kajkića.

Javni poziv Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije

31.10.2018.

Upućuje se Javni poziv kojim Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene javne ceste o početku postupka evidentiranja javnih cesta i to za područje Općine Jakovlje : Lokalne ceste LC 31025 u katastarskoj općini Stubička Slatina. Nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče s navedenom javnom cestom, moći će izvršiti JAVNI UVID u geodetski elaborat za Lokalnu cestu LC 31025 dana 6. studenoga 2018. godine u periodu od 13.00 do 15,00 sati u prostorijama Općine Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, Jakovlje.

Dokumente možete preuzeti i u izvornom formatu:

20181031-Javni_poziv.pdf

Opremanje vanjskog igrališta DV “Bambi“

30.10.2018.

Dana 30. listopada 2018. godine u sklopu Projekta prenamjene prostorije Dječjeg vrtića „Bambi“ u Jakovlju, započelo je opremanje vanjskog igrališta Dječjeg vrtića „Bambi“ i to postavom novih dječjih igrala (ljuljačka, klackalica, tobogan, njihalica barka, pješčanik, betonska podloga i antistres podloga). Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“. Realizacijom Projekta prenamjene prostorije Dječjeg vrtića „Bambi“ i opremanja dječjeg igrališta doprinijet će se poboljšanju materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Obavijest o protokolu uz blagdan Svih svetih

29.10.2018.

Povodom obilježavanja blagdana Svih svetih, donosi se sljedeći Protokol. Obilježvanje će započeti u 9.00 sati, 31. listopada 2018. godine kod spomenika u parku u Jakovlje gdje će:

 • Predstavnici Općine Jakovlje i Udruga proizašlih iz Domovinskog rata položiti vijenac i zapaliti svijeće.
 • Po završetku polaganja vijenaca u Jakovlju, u 9.30 sati svečano će bitipoložen vijenac i zapaljene svijeće kod središnjeg križa na groblju i Kraljevom Vrhu.

Pozivamo sve hrvatske branitelje Domovinskog rata, mještanke i mještane općine Jakovlje te predstavniek svih političkih stranaka i udruga da prisustvuju polaganja vijenaca i svijeća.

Dokumente možete preuzeti i u izvornom formatu:

20181029-Protokol-Dan-Svih-svetih.pdf

Poziv na predavanje za poljoprivrednike

26.10.2018.

Obavještavamo Vas da će se dana 5. studenog 2018. godine u prostorijama Općine Jakovlje - prizemlje, Ulica Adele Sixta 2, Jakovlje s početkom u 18,00 sati održati predavanje s temom – Spriječimo širenje zlatne žutice vinove loze. Predavanje će održati Aleksandra Radić dipl. ing., načelnica Odjela za agroekologiju iz Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe. Zbog aktualnosti i važnosti teme očekujemo Vaš dolazak.

Poziv na informativno edukativnu radionicu – reciklažno dvorište Kraljev Vrh

26.10.2018.

Obavještavamo Vas da će se dana 7. studenoga 2018. godine (srijeda) u prostorijama Društvenog doma u Kraljevom Vrhu, Školska ulica 1, Kraljev Vrh s početkom u 18,00 sati, održati Informativno edukativna radionica – tribina o potrebi odvojenog prikupljanja otpada i korištenju reciklažnog dvorišta. Mještanima će se pružiti osnovne informacije o ulozi reciklažnog dvorišta u održivom sustavu gospodarenja otpadom, načinu rada reciklažnog dvorišta, utjecaju na sustav odvajanja i prikupljanja otpada te će im se prezentirati izravne koristi od rada reciklažnog dvorišta. Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Potpisan ugovor o sufinanciranju

25.10.2018.

Dana 22. listopada 2018. godine sa Zagrebačkom županijom potpisali smo Ugovor o potpori za sufinanciranje tehničke pomoći za prijavu projekata na EU natječaje u 2018. godini. Općini Jakovlje dodijeljena je potpora za sufinanciranje stručne tehničke pomoći za prijavu projekta Uređenja platoa u sklopu postojeće građevine – zgrade mrtvačnice u Kraljevom Vrhu na mjeru 07: Podmjeru 7.4. – ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu; Operacija 7.4.1. – kroz Program ruralnog razvoja RH 2014 – 2020.

Prodaja karata za Presečki

24.10.2018.

Prema obavijesti zaprimljenoj od društva PRESEČKI GRUPA d.o.o., poduzeća za prijevoz, usluge, trgovinu i putničku agenciju, Krapina, Frana Galovića 15, obaviještavamo Vas da karte za mjesec studeni 2018. godine možete kupiti dana 30. listopada 2018. godine (utorak) od 18:00 – 19:30 sati te 31. listopada 2018. godine (srijeda) od 18:00 do 19:30 sati, u prizemlju zgrade Općine Jakovlje.

Dokumente možete preuzeti u izvornom formatu:

Potpisan ugovor o sufinanciranju

23.10.2018.

Dana 19. listopada 2018. godine sa Zagrebačkom županijom potpisali smo Ugovor o potpori za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 2018. godini za projekte koji će se financirati iz fondova i programa EU. Općini Jakovlje dodijeljena je potpora za pokriće dijela troškova izrade Glavnog i Izvedbenog projekta i troškovnika radova za Projekt Rekonstrukcije i dogradnje društvenog doma – Doma kulture.

Potpisan ugovor o sufinanciranju

23.10.2018.

Dana 19. listopada 2018. godine sa Zagrebačkom županijom potpisali smo Ugovor o potpori za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 2018. godini za projekte koji će se financirati iz fondova i programa EU. Općini Jakovlje dodijeljena je potpora za pokriće dijela troškova izrade Idejnog i Izvedbenog projekta sa troškovnikom radova za Projekt – Uređenje platoa u sklopu postojeće građevine – zgrade mrtvačnice u Kraljevom Vrhu.

Dani kruha u Dječjem vrtiću "Bambi"

21.10.2018.

Dani kruha – dani su zahvalnosti za plodove zemlje, te ih obilježavamo svake godine tijekom listopada. Tako smo i dana 17. listopada u Dječjem vrtiću "Bambi" u Jakovlju obilježili Dane kruha uz molitvu i blagoslov te zahvalili na svim plodovima i darovima koje nam je podarila priroda. Obilježavanje Dana kruha vrlo je važno za cijelu zajednicu jer time pridonosimo odgoju i obrazovanju zaštite okoliša, upoznajemo biološku raznolikost Hrvatske te podižemo svijest o zdravoj prehrani.

Započela sanacija klizišta na javnom dobru – put na Vučak u Kraljevom Vrhu

18.10.2018.

Dana 11. listopada 2018. godine započela je sanacija klizišta na javnom dobru – put na Vučak u Kraljevom Vrhu. Ovom projektu pristupilo se s ciljem sanacije klizišta na navedenom javnom dobru kao i sprječavanja daljnjih štetnih posljedica uzrokovanih klizanjem terena postojećeg klizišta.

Učenici OŠ Jakovlje na Danima kajkavske riječi u Zlataru

17.10.2018.

Po okončanom natječaju za ovogodišnji, 49. Zbor malih pjesnika koji se tradicionalno održava u okviru programa kulturnih priredaba Dani kajkavske riječi u Zlataru sudjelovali su i učenici Osnovne škole Jakovlje. Prosudbena komisija odabrala je 51 pjesmu za izvođenje na priredbi i tiskanje u zbirci Zbora. Među odabranim literarnim radovima su pjesme "Mati moja" Doroteje Franjo, učenice 7.a razreda i "Čiji je ovo grunt" Lucije Mikulić, učenice 4. a razreda. Učenice su na toj manifestaciji 29. rujna 2018. godine, samostalno krasnoslovile nagrađene pjesme i dobile priznanja kao i njihove učiteljice Marija Horvatović i Draška Ilovača. Na manifestaciji su sudjelovali učenici Petra Štirjan i Toma Tuđen koji su literarne radove oprimjerili likovnim izričajem pod vodstvom učiteljice Ivane Mikić (na porodiljnom) koju je zamjenila učiteljica Marija Plečko.

Održan 20. Međunarodni sajam gospodarstva

11.10.2018.

U organizaciji zaprešićkog Udruženja obrtnika, a pod pokroviteljstvom Grada Zaprešića, Zagrebačke županije te Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, održan je još jedan, i to jubilarni 20. Međunarodni sajam gospodarstva. Otvorila ga je pomoćnica ministra, Ana Mandac, uputivši čestitke organizatorima na ovoj impozantnoj obljetnici održavanja te napomenula kako Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, u okviru svih svojih mjera i aktivnosti, potiče poduzetnike na sudjelovanje na sajmovima kao što je ovaj u Zaprešiću. 'Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta svjesno je potreba mikro, malih i srednjih poduzetnika te sustavno, osobito u posljednje 3 godine, mijenja odnos prema njima.' - naglasila je Mandac te okupljene ukratko upoznala sa mehanizmima financiranja u obliku mikro kredita, zajmova, jamstava, ali i mogućnostima sufinanciranja poduzetničkih pothvata putem bespovratnih potpora iz programa EU. Obrtnici se danas suočavaju s dva velika problema, a to su poskupljenje energenata i kronični nedostatak radne snage. Teško je konkurirati razvijenijim zemljama, pa su stoga izrazito važne financijske potpore, kako iz Europskih fondova, tako i one od države i lokalnih zajednica. 'Iznimno smo ponosni na poduzetnike i obrtnike, jer zahvaljujući njima, naš se proračun dobro puni. Započeli smo s isplatama potpora poduzetništvu, u ukupnom iznosu od 5,3 milijuna kuna. Do kraja godine, rebalansom proračuna, osigurat ćemo i dodatna sredstva kako bi potpore dobili svi projekti koji su pozitivno ocjenjeni.' - rekla je Nadica Žužak, zamjenica župana, koja je ispred Zagrebačke županije prisustvovala otvorenju Sajma. Gradonačelnik Željko Turk prisjetio se samog nastanka Sajma gospodarstva te zahvalio svim vrijednim ljudima koji su utkali dio sebe u njegovih uspješnih 20 godina. Podsjetio je kako se Zaprešić prema indeksu razvijenosti nalazi među 10 najboljih gradova Hrvatske, a značajan doprinos tome svakako su dali zaprešićki gospodarstvenici, poduzetnici i obrtnici. Zadovoljstvo što je sajam opstao ovako dugi niz godina te postao dijelom identiteta našeg grada, izrazila je i predsjednica zaprešićkog Udruženja obrtnika, Jasenka Jančić. Poručila je da su se obrtnici uvijek borili s raznim poslovnim teškoćama, krizom, stečajevima, a danas i s nedostatkom radne snage, ali uvijek su uspijevali opstati, jer je obrt, kako je rekla, duboko ukorijenjen u tradiciju naših obitelji. Svečanom otvorenju sajma prisustvovali su i predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec, predsjednik Obrtničke komore Zagreb Mirza Šabić te opunomoćeni ministar Bernard Šrajner ispred Veleposlanstva Slovenije, a svi su se složili kako ovakvi sajmovi pružaju odlične prilike za poslovno povezivanje, predstavljanje novih proizvoda i usluga, poduzetnicima otvaraju vrata prema tržištu, a ne može se zanemariti i njihov socijalni i ekonomski značaj za razvoj poduzetništva i obrtništva. Da unatoč svoj tehnologiji i modernom vidu komunikacije interes za ovakav način predstavljanja usluga te razmjene ideja i kontakata još uvijek ne jenjava, dokazalo je više od 250 izlagača na ovogodišnjem sajmu koji je, kroz tri dana održavanja, osim samostalnih poduzetnika i obrtnika, ugostio i brojna udruženja i zadruge, a dodatno ga je obogatio i niz popratnih događanja, poput modnih i revija frizura, nastupa KUD-ova te predstavljanja pojedinih obrta i zanimanja. I Općina Jakovlje, je s nekoliko poduzetnika kao i vlasnika obiteljskih poljoprivrednim gospodarstvama, sudjelovala je na Međunarodnom sajmu gospodarstva u Zaprešiću. Ovom prilikom zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji način doprinijeli odnosno omogućili da i mi sudjelujemo na ovakvom događanju te tako promoviramo poduzetnike i poljoprivredna obiteljska gospodarstva sa područja Općine Jakovlje, kao i njihove proizvode.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Općine Jakovlje obilježilo Dan ružičaste vrpce

11.10.2018.

Kako je mjesec listopad mjesec borbe protiv raka dojke, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Općine Jakovlje obilježilo je Dan ružičaste vrpce u sklopu održavanja Prvih sportskih kuburaških igra. Tom prigodoma svim sudionicima Prvih sportskih kuburaških igra kao i svim posjetiteljima podijeljene su ružičaste vrpce te iskoristili priliku da ponajprije našim sumještankama skrenu pozornost da su prevencija i rano otkrivanje najvažniji u borbi protiv ove zloćudne bolesti. Ovim putem zahvaljujemo se svim posjetiteljima, Kuburaškom društvu “Tri Kralja koji su prihvativši ružičaste vrpce dali podršku Povjerenstvu za ravnopravnost spolova u nastojanju da se i u našoj Općini obilježi ova nadaleko poznata humanitarna akcija.

1. sportske kuburaške igre

11.10.2018.

Kuburaško društvo Tri kralja iz Kraljevog Vrha organiziralo je Prve športske igre kuburaša. Na igralištu u Igrišću okupilo se petnaestak kuburaških društava iz Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije koji su se okušali, a nakon što su ispalili počasni plotun iz kubura, u gađanju iz zračne puške, praćke, gađanju potkovom i lukom i strijelom. Nakon igara svi su prionuli kušanju slastica koje su spremali najbolji kuhari u svakom društvu, a ovog puta na meniju je bila kotlovina.

Poziv na konferenciju "Strukturiranim dijalogom do održivih ruralnih zajednica"

10.10.2018.

Obavještavamo Vas da Hrvatski lovački savez iz Zagreba u cilju ostanka mladih u ruralnim dijelovima Republike Hrvatske, organizirana konferenciju na kojoj će mladi biti u mogućnosti razvijati nova znanja i u suradnji s donositeljima odluka kreirati politiku na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Nacionalna konferencija „Strukturiranim dijalogom do održivih ruralnih zajednica“ u sklopu Erasmus + projekta, održat će se 18. i 19. listopada 2018. godine s početkom svečanog otvaranja u 12.15 sati u Zagrebu, Zagrebački velesajam, Avenija Dubrovnik 15, 1.020 Zagreb. Za mlade koji spadaju u dobnu kategoriju 15 – 30 godina, u mogućnosti su organizirati i pokriti troškove smještaja u hostelu te prijevoza (vlak, autobus).

Program možete preuzeti u izvornom formatu na:

Započela rekonstrukcija i uređenje zdenca u centru Kraljevog Vrha

9.10.2018.

Dana 3. listopada 2018. godine, u suradnji Mjesnog odbora Kraljev Vrh i Općine Jakovlje započela je rekonstrukcija i uređenje zdenca u centru Kraljevog Vrha. Projektu se pristupilo na inicijativu i prijedlog Mjesnog odbora Kraljev Vrh u okviru malih komunalnih akcija, a sve kako bi održali i poboljšali komunalni standard lokalnog stanovništva i potaknuli daljnja ulaganja.

Održana 1. Kestenijada u Kraljevom Vrhu

9.10.2018.

U organizaciji Savjeta mladih Općine Jakovlje u nedjelju 7. listopada 2018. godine organizirana je 1. Kestenijada u Kraljevom Vrhu u Općini Jakovlje. Kako je naselje Kraljev Vrh poznato po kestenima želja nam je da Kestenijada u Kraljevom Vrhu postane nezaobilazno događanje za sve ljubitelje prirode i kestena, te zahvalne biljke od koje se mogu spraviti brojne ukusne delicije. Prva manifestacija takve vrste u Kraljevom Vrhu posjetiteljima je omogućila uživanja u ovom tipičnom jesenskom plodu koji raste u šumama jakovljanskog kraja. Po povratku iz šume ispred zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljev Vrh posjetitelji su mogli uživati u degustaciji pečenih kestena.

Čestitka povodom Dana neovisnosti

5.10.2018.

Svim stanovnicima Općine Jakovlje i Republike Hrvatske čestitamo Dan neovisnosti, 8. listopad, a posebno, velika hvala svim hrvatskim braniteljima i sudionicima Domovinskoga rata, koji su obranili neovisnost, suverenost i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske.

Održane Jakovljanske jeseni – Sajam domaćih proizvoda i rukotvorina

3.10.2018.

Dana 29. rujna 2018. godine održane su Jakovljanske jeseni – Sajam domaćih proizvoda i rukotvorina Jakovljanskog kraja u organizaciji Kulturno umjetničkog društva Jakovlje i Udruge žena Općine Jakovlje „Dora. Posjetitelji su mogli uživati u bogatom kulturno-umjetničkom programu, te sajmu domaćih proizvoda i rukotvorina na kojim su se predstavile udruge i obiteljska poljoprivredna gospodarska iz jakvoljanskog kraja kao i iz okolnih općina.

Mjesec borbe protiv raka dojke

3.10.2018.

objavljeno u:

Mjesec listopad je mjesec borbe protiv raka dojke. Kako je rano otkrivanje ključno za uspješno liječenje, vrlo je važno podizati svijest o potrebi redovitih pregleda. Udruga žena Općine Jakovlje “Dora” i ove se godine odazvala na poziv Udruge edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije te je u sklopu Jakovljanskih jeseni i Sajma domaćih proizvoda i rukotvorina jakovljanskog kraja svim sudionicima i posjetiteljima podijelila prepoznatljive ružičaste vrpce te iskoristila priliku da ponajprije našim sumještankama skrene pozornost da su prevencija i rano otkrivanje najvažniji u borbi protiv ove bolesti. Ovim putem zahvaljuju se svim posjetiteljima, KUD-u, Kuburaškom društvu “Tri Kralja”, gospođi načelnici Sanji Borovec te predsjedniku Općinskog vijeća, gospodinu Marijanu Capek, koji su prihvativši naše ružičaste vrpce dali podršku UŽOJ “Dora” u nastojanju da se i u našoj Općini obilježi ova nadaleko poznata humanitarna akcija.

Natječaj za dodjelu stipendija

2.10.2018.

Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2018./2019. za učenike i studente s prebivalištem na području Zagrebačke županije. Natječaj je otvoren do 15. listopada 2018. godine. U ovoj školskoj godini Zagrebačka županija će dodijeliti 50 novih stipendija i to 30 za učenike te 20 za studente. Za 50 novih stipendista te za „stare stipendiste“ koji su zadovoljili uvjete za nastavak financiranja u školskoj godini 2018./2019., Zagrebačka županija je osigurala 2.050.000 kuna. Od 30 stipendija za učenike, prema kriteriju izvrsnosti dodijelit će se 10 stipendija, od toga 3 za zanimanja glazbenog smjera. Prema socijalnom kriteriju dodijelit će se 20 stipendija za učenike, od čega 10 za deficitarna zanimanja kao što su pediker, kuhar, slastičar, elektroinstalater, elektromehaničar, strojobravar, bravar, limar, alatničar, tokar, tapetar, stolar, instalater grijanja i klimatizacije, vodoinstalater, plinoinstalater, mesar, kemijski čistač, fasader, staklar, krojač, galanterist, elektroničar-mehaničar, armirač, tesar, monter suhe gradnje, zidar, pekar, podopolagač, zlatar, krovopokrivač, autolakirer, autolimar, automehaničar, automehatroničar, keramičar, klobučar, konobar, kozmetičar, krznar, obućar, urar, ličilac – soboslikar, vozač motornog vozila, dimnjačar, elektromonter, klesar, medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege, njegovatelj, precizni mehaničar, puškar i instalater kućnih instalacija. Od 20 stipendija za studente, prema kriteriju izvrsnosti dodijelit će se do 10 stipendija, od toga najviše 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera. Prema socijalnom kriteriju dodijelit će se do 10 stipendija. Kao i prošle godine, stipendije se dodjeljuju za 12 mjeseci, a mjesečno iznose 500 kuna za učenike i 1000 kuna za studente. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnim pločama svih gradova i općina u Zagrebačkoj županiji u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava te na Internet stranici Zagrebačke županije. Pozivamo sve zainteresirane učenike i studente da se do 15. listopada 2018. godine jave na natječaj. Prijave se dostavljaju u Zagrebačku županiju, poštom na adresu Ulica grada Vukovara 72/V, p.p. 974, 10001 Zagreb, u zatvorenim omotnicama s naznakom „Za natječaj za dodjelu stipendije“ ili osobno u Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Zagrebačke županije (Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2a/VI, soba 13) radnim danom od 9:00 do 13:00 sati. Tekst natječaja i prijavni obrazac možete pogledati na stranici www.zagrebacka-zupanija.hr, a više informacija može se dobiti na broj telefona 01/6154-849. .

Obavijest o protokolu povodom Dana neovisnosti

2.10.2018.

Obilježavanje će započeti u 10,00 sati 8. listopada 2018. godine kod spomenika u parku u Jakovlju gdje će:

 1. Predstavnici Općine Jakovlje i Udruga proizašlih iz Domovinskog rata položiti vijenac i zapaliti svijeće,
 2. Po završetku polaganja vijenca u Jakovlju, u 10,30 sati svečano će biti položen vijenac i zapaljene svijeće kod centralnog križa na groblju u Kraljevom Vrhu.

Pozivamo sve hrvatske branitelje Domovinskog rata, mještanke i mještane općine Jakovlje, te predstavnike svih političkih stranaka i udruga da prisustvuju svečanom polaganju vijenaca i svijeća.

Dokument možete pregledati i u izvornom obliku:

Održana 3. sjednica Savjeta mladih Općine Jakovlje

1.10.2018.

Dana 24. rujna 2018. godine održana je 3. sjednica Savjeta mladih Općine Jakovlje. Članovi ovog savjetodavnog tijela Općine Jakovlje utvrdili su program rada i prijedlog financijskog plana za 2019. godinu. Program rada Savjeta mladih Općine Jakovlje obuhvaća četiri programska područja i to: obrazovanje i socijalna politika, zapošljavanje i poduzetništvo mladih, aktivno sudjelovanje mladih u društvu i zdravlje, sport i kultura. Radi pronalaženja najboljih rješenja za probleme mladih u Općini Jakovlje, Savjet mladih će u okviru navedenih programskih područja također razmjenjivati iskustva s drugim Savjetima mladih te Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj.

Čestitke povodom dana svetog Mihovila

29.9.2018.

Povodom Dana policije i blagdana svetog Mihovila, zaštitnika policije, svim pripadnicima policijskih snaga, umirovljenim i aktivnim policajcima u Republici Hrvatskoj upućujemo najiskrenije čestitke. Vjerujemo da ćete i dalje svoj odgovoran i težak posao obavljati savjesno i profesionalno uz želju da s ponosom nastavite biti dio ovog društva i lokalne zajednice boreći se za pravednost i štiteći dostojanstvo svakog čovjeka.

Održana sjednica Savjeta mladih Zagrebačke županije

28.9.2018.

Sjednicu je održao Savjet mladih Zagrebačke županije. Članovi ovoga savjetodavnog tijela Županijske skupštine utvrdili su program rada i prijedlog financijskog plana za 2019. godinu. Planom rada predviđen je nastavak suradnje s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj, bolja koordinacija i povezanost s lokalnim savjetima mladih, edukacije mladih, organiziranje humanitarnih projekata, poticanje sportskih aktivnosti…, kao i organizacija tzv. političkog sata sa županom i predsjednikom Županijske skupštine, kojom prigodom bi se razgovaralo o temama koje zanimaju mlade. Na sjednici je također dogovoreno sudjelovanje predstavnika Savjeta mladih na treningu „Utjecaj savjeta mladih na oblikovanje EU politika kroz strukturirani dijalog s mladima“, koji će se održati u Varaždinu, a dogovoreno je i da se financijski pomogne organizacija 16. Regionalnog zasjedanja Europskog parlamenta mladih Hrvatske, od 25. do 28. listopada u Samoboru. Očekuje se sudjelovanje pedesetak osoba, a središnja tema je „fokusirati mlade na očuvanje okoliša te veličanje prirodnih bogatstva kroz mišljenja mladih ljudi“. Europski parlament mladih Hrvatske je nevladina udruga u području političkih debata.

Najuzornija seoska žena Zagrebačke županije 2018.

28.9.2018.

Željki Tomašec iz Jablanovca (Zaprešić-Novaki Bistranski), čiji se OPG bavi svinjogojstvom, pripala je titula Najuzornije seoske žene Zagrebačke županije za 2018. godinu.
Za prvu pratilju izabrana je Božica Vrhovec iz Pluske (općina Luka), a drugu pratilju Renata Šinko iz Hrebina (općina Pušća). Njih tri predstavljat će Zagrebačku županiju na izboru za Najuzorniju hrvatsku seosku ženu, 21. listopada na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.
OPG Tomašec jedini je uzgajivač rasplodnog materijala čistokrvnih pasmina svinja Njemački landras u našoj županiji, a u svom reprocentru imaju četrdesetak krmača. Osim svinjogojstvom, na desetak hektara zemlje uzgajaju tridesetak vrsta povrća, a imaju i plastenike u kojima uzgajaju flance povrća i cvijeća.
„Žena je ta koja drži obitelj na okupu i drago mi je da je upravo meni pripala ova vrijedna titula“, rekla je Tomašec koja je prije nekoliko godina svoj OPG prenijela na svog sina za kojeg se nada da će biti još uspješniji u njegovom vođenju. „Ova titula mi mnogo znači zbog promocije vlastitog OPG-a, ali i sela i ruralnih prostora općenito. Selo nije nikakav bauk, ne treba bježati iz sela u grad i nadam se da će ovakvi izbori doprinijeti povratku barem nekih obitelji na selo“, rekla je Tomašec kojoj je lentu najuzornije predala zamjenica župana Nadica Žužak.
Puno uspjeha na Državnom izboru poželjela im je zamjenica župana koja im je poželjela što bolji plasman. „Iako naše finalistice dolaze sa zapada Zagrebačke županije to ne znači da i u drugim našim krajevima ne postoje mnoge vrijedne, uzorne seoske žene. Nadam se da će ovaj izbor i njegova promocija upravo njih ohrabriti da se idućih godina prijave i natječu za ovu titulu koja u prvi plan stavlja rad na domaćinstvu i vlastiti društveni angažman“, rekla je Žužak.
Podršku svojim građankama pružili su i njihovi načelnici - Anđela Cirkveni, načelnica Općine Pušća, i Darko Kralj, načelnik Općine Luka te gradonačelnik Grada Zaprešića s čijeg područja stiže pobjednica ovogodišnjeg Izbora.
„Volim često reći da je danas živjeti na selu privilegija. Standard i način života ljudi u selu, naročito u okolici Zaprešića, je danas takav da bi im mnogi iz grada mogli pozavidjeti, ali to nije slučajno, nego su sve to stvorile vrijedne ruke onih koji tu žive i rade“, izjavio je Turk.
Josip Kraljičković, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije, podsjetio je na same početke ovog projekta koji je, prije 18 godina, iniciran upravo u Zagrebačkoj županiji. „Ovim projektom želimo skrenuti pozornost čitavom društvu koliko one zapravo doprinose na ruralnom području, odnosno želimo pripomoći promociji vrijednosti i važnosti žene na selu s ciljem afirmacije i podizanja kvalitete življenja na hrvatskom selu, očuvanju obitelji i kulturne baštine“, rekao je Kraljičković.
Najuzorniju seosku ženu Zagrebačka županija je nagradila s 5000 kuna, prvu pratilju s 4000, a drugu s 3000 kuna.

Edukacija o cikloturizmu

28.9.2018.

U organizaciji Turističke zajednice općina Brdovec, Dubravica i Marija Gorica „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ dana 15. listopada 2018. godine u 15:30 sati u prostorijama turističkog ureda na adresi Ilije Gregorića 13, Brdovec (Muzej Brdovec) održat će se edukacija o cikloturizmu. Cikloturizam kao rekreativno noviji oblik turizma u Hrvatskoj, zauzima visoko mjesto na ljestvici poželjnih oblika turizma koji svakim danom bilježi porast cikloturista iz cijelog svijeta.

Neke od tema koje će biti obrađene su:

 • Razvoj cikloturizma, ulaganja u biiklističku infrastrukturu, cikloturistička ifrastruktura i klasifikacija biciklističkih cesta, nadogadnja potpornim djelatnostima,
 • Marketing i prodaja, Prometna infrastruktura, Bike friendly smještaj/prijevoz, agencije i servisne stanice/ ugostiteljski objekti,
 • Tko su cikloturisti, koje profile gostiju imamo, koje su razine potreba, kako ciklo-usluzi dodajemo vrijednost.

Edukacija će imati i radni dio u kojem će posjetitelji moći postavljati pitanja. Za svakog sudionika bit će osiguran radni materijal i coffee break. Edukacija je besplatna, potrebno je poslati ime i prezime sudionika te kontakt telefon na mail info@tzssdib.hr ili javiti na telefon 091/736-1164 najkasnije do 10. listopada 2018. godine.

Poziv na tri radna sastanka poljoprivrednika

27.9.2018.

S ciljem intenziviranja suradnje, razvoja dijaloga i organiziranja/udruživanja ekoloških proizvođača, mladih poljoprivrednika i proizvođača voća, povrća i cvijeća s područja Zagrebačke županije, za ove tri skupine proizvođača bit će organizirana tri zasebna radna sastanka u prostorijama Županije.
Raspored sastanaka:
1. listopada 2018. (ponedjeljak) u 13:30 sati – radni sastanak s ekološkim proizvođačima
3. listopada 2018. (srijeda) u 13:30 sati – radni sastanak s mladim poljoprivrednicima
4. listopada 2018. (četvrtak) u 13:30 sati – radni sastanak s proizvođačima voća, povrća i cvijeća
Svaki od ovih sastanaka održat će se u sjedištu Zagrebačke županije u Ulici grada Vukovara 72/V u Zagrebu u dvorani 17.
Zagrebačka županija kontinuirano ulaže znatna sredstva za potpore u poljoprivredi, no kako ta komunikacija ne bi bila jednosmjerna – odlučili smo „za jednim stolom“ okupiti naše poljoprivrednike iz ova tri sektora. Želja nam je detektirati najaktualnije probleme koje imaju naši proizvođači, ali i čuti njihove prijedloge mjera i projekata za koje oni sami smatraju da bi bili korisni za razvoj proizvodnje i ruralnih područja.
Također, cilj ovih radnih sastanaka je međusobno povezati naše poljoprivrednike u odgovarajuće zadruge (voćari, povrćari i cvjećari) i udruge (Udruga mladih poljoprivrednika Zagrebačke županije i udruga ekoloških proizvođača Zagrebačke županije).
Pozivamo sve voćare, povrćare, cvjećare, mlade poljoprivrednike i ekološke proizvođače da se odazovu u što većem broju!

Prodaja mjesečnih karti za listopad 2018.

25.9.2018.

Prema Obavijesti zaprimljenoj od društva „Presečki grupa“ d.o.o., poduzeće za prijevoz, usluge, trgovinu i putničku agenciju, Krapina, Grana Galovića 15, obavještavamo Vas da karate za mjesec listopad 2018. godine možete kupiti dana 28. rujna 2018. godine (petak) od 18:00-19:30 sati, te 29. rujna 2018. godine (subota) od 09:00 -11:00 sati, u prizemlju zgrade Općine Jakovlje.

Dokument možete preuzeti i u izvornom formatu:

Bespovratna sredstava za projekt „Uređenje postojeće građevine – zgrade za sport i rekreaciju u Jakovlju“

24.9.2018.

Odlukom Župana od 6. rujna 2018. godine o odabiru projekata jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti na zgradama javne namjene na području Zagrebačka županije u 2018. godini odobrena su nam bespovratna sredstava u visini od 60% za provedbu Projekta „Uređenje postojeće građevine – zgrade za sport i rekreaciju u Jakovlju“. Projektu se pristupilo u cilju povećanja energetske učinkovitosti provođenjem mjera energetske obnove na postojećoj nestambenoj zgradi javne namjene u Općini Jakovlje, čime će se doprinijeti očuvanju okoliša i smanjenju korištenja fosilnih goriva. Predmetnim projektom omogućit će se Nogometnom klubu Dinamo- Jakovlje i njegovim članovima, kojih u 2018. godini ima ukupno 138, bolji i kvalitetniji uvjeti obavljanja sportske djelatnosti te samo korištenje objekta za potrebe održavanja treninga, nogometnih utakmica, sastanaka i ostalih događanja koja klub organizira.

Poziv za sudjelovanje na 20. Sajmu gospodarstva u Zaprešiću

24.9.2018.

Ove godine u organizaciji Udruženja obrtnika Zaprešić održava se 20. JUBILARNI SAJAM GOSPODARSTVA te vas pozivamo da na istom sudjelujete izlažući svoje proizvode i nudeći usluge. I ove godine Sajam se održava u Srednjoj školi «Ban Josip Jelačić» u Zaprešiću, Trg dr. Franje Tuđmana 1, u sportskoj dvorani. Sajam će se održavati od 12. do 14. listopada u vrijeme proslave Dana Grada Zaprešića, a biti će otvoren 12. listopada, u petak u 11 sati, a ostale dane radno vrijeme Sajma je od 10.00 do 20.00 sati. Sajam je organiziran pod pokroviteljstvom Ministarstva poduzetništva i obrta, Zagrebačke županije i Grada Zaprešića te uz sponzorstvo Hrvatske obrtničke komore, Obrtničke komore Zagreb i svih naših općina. Općina Jakovlje će zakupiti prostor štanda, pa pozivamo sve gospodarstvenike, udruge i ustanove koji posluju i djeluju na području Općine Jakovlje, a žele se predstaviti na sajmu na štandu Općine Jakovlje, da se jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, Jakovlje, do 4. listopada 2018. godine. Ističemo kako sudionici na sajmu, u sklopu štanda Općine Jakovlje, mogu besplatno izlagati svoje proizvode, nuditi svoje usluge ili predstavljati svoj rad, a sajam je i prodajnog karaktera. Ukoliko na Sajmu želite sudjelovati samostalno, sve informacije o Sajmu možete dobiti na tel. 01 / 3310-810 i 01/3310-329 svakog radnog dana od 7.00 do 15.00 sati, na službenim web stranicama Udruženja obrtnika Zaprešić (www.obrtnici-zapresica.hr) ili direktno u Udruženju obrtnika Zaprešić, Ul. M. Tita br. 2 ili na e-mail: udruzenje-zapresic@zg.t-com.hr

1. Športske igre i druženje kuburaša

21.9.2018.

U organizaciji Kuburaškog društva Tri Kralja, dana 6. listopada 2018. godine, po prvi puta u Općini Jakovlje na nogometnom igralištu u Igrišću,  održat će se 1. Športske igre i druženje kuburaša s cjelodnevnim programom.
Program započinje u 10:30 sati okupljanjem kuburaša, u 11:00 sati su prijave natjecatelja, ručak u 11:30 sati te u 12:00 sati postrojavanje kuburaških udruga i otvaranje igara te pucanje kuburaša  -1. pluton.   
U igrama će biti slijedeće discipline – kuhanje kotlovine, gađanje praćkom, gađanje lukom i strijelom, bacanje potkove, alka u tačkama, streljaštvo i povlačenje užeta.

Povećan prostor dječjeg vrtića Bambi u Jakovlju

19.9.2018.

Dana 18. rujna 2018. godine, završen je Projekt prenamjene prostorije Dječjeg vrtića „Bambi“ u Jakovlju i to pregledom nadležne Komisije. Izdano je Rješenje o početku rada još jedne prostorije u sklopu Dječjeg vrtića „Bambi“ u Jakovlju. Navedenim Projektom izvršena je prenamjena prostorije koju je koristilo Dobrovoljno vatrogasno društvo Jakovlje, te je osiguran prostor za upis još jedne vrtićke grupe. Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva demografije, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“. Realizacijom Projekta Dječjeg vrtića „Bambi“ izrađena je kompletna projektna dokumentacija, izvršen je upis zgrade vrtića u zemljišne knjige i katastar, izvršeni su i građevinski radovi te odvajanje plinskih i električnih instalacija. Nadalje, do kraja mjeseca listopada uredit će se dječje igralište u sklopu Dječjeg vrtića Bambi i to postavljanjem novih dječjih igrala.


Na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva dostupna edukacija za Znakove kvalitete vrijedne 7,5 milijuna kuna

18.9.2018.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je krajem kolovoza informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za Poziv „Znakovi kvalitete“ vrijedan 7,5 milijuna kuna, a cjelokupan sadržaj radionice dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Poziv „Znakovi kvalitete“ je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu. Cilj Poziva je povećanje prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova, čime će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima, putem vaučera sufinancirat će se projektne aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete:

 • „Hrvatska kvaliteta“
 • „Izvorno hrvatsko“
 • „Tradicijski obrti",
 • „Umjetnički obrti".

Vaučer se može dodijeliti za nabavu znaka/znakova od prihvatljivog pružatelja usluge:

 • Hrvatske gospodarske komore
 • Hrvatske obrtničke komore

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000,00 kuna, a maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 100%. Riječ je o potpori male vrijednosti koja se dodjeljuje putem Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.

Sadržaj radionice dostupan je na:
https://www.youtube.com/watch?v=yBLnqHgNVWA

Natječaj "Internacionalizacija poslovanja MSP-ova"

18.9.2018.

Natječaj "Internacionalizacija poslovanja MSP-ova" ima za cilj jačanje međunarodne konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika te njihov izlazak na međunarodno tržište. To je jedinstvena prilika za prijavu projekata i sajamskih nastupa putem kojih će poduzetnici predstaviti svoje proizvode i usluge stranim kupcima. Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali ili srednji poduzetnici (do 49 zaposlenih), registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najkasnije u prošloj godini. Također, u 2017. godini, ne smiju imati iskazan gubitak te moraju imati najmanje jednog zaposlenog na temelju sati rada. Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000 kuna, dok je najviša vrijednost potpore 1.000.000 kuna. Intenzitet potpore ovisi o veličini poduzeća – za mikro i malo poduzeće intenzitet je do 85% prihvatljivih troškova, za srednje poduzeće je 65% ukupno prihvatljivih troškova. Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u sklopu ovog natječaja moraju biti potrebne za prezentiranje poslovanja poduzetnika na inozemnim tržištima kroz sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH. U okviru sudjelovanja na sajmu prihvatljivi su troškovi izložbenog prostora na sajmu (kotizacija za nastup, najam izložbenog prostora i opreme, upis u katalog izlagača), troškovi upravljanja izložbenim prostorom (putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnica), troškovi izrade promotivnog materijala (grafički dizajn, prijevod, lektoriranje i tisak); u okviru istraživanja inozemnog tržišta prihvatljivi su troškovi za izradu analize tržišta, izradu strategije izvoza i izradu analize potencijalnih poslovnih partnera. Prijave započinju 30. listopada 2018. godine i traju do 29. lipnja 2020. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava. Više o samom natječaju možete pogledati na stranici www.eufondovi.hr

Radovi na izgradnji vodovodne mreže u Kraljevom Vrhu

17.9.2018.

Dana 9. srpnja 2018. godine započela je realizacija projekta - Izgradnja vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda na području Općine Jakovlje – opskrba vodom naselja Kraljev Vrh. Dana 12. rujna 2018. godine obišli smo gradilište sa izvođačem radova koji nas je izvijestio da radovi teku prema dogovorenoj dinamici. Prema izvješću izvođača radova izgrađen je magistralni vod od vodospreme na Makotnjaku do trgovine Trgostila d.o.o. u Kraljevom Vrhu u dužini od cca 2 km od ukupno 8 km magistralnog voda. Nastavlja se izgradnja magistralnog voda uz županijsku cestu i to od zgrade koju koristi Nogometni klub Vrh do Sljemenske, te prema Jakovlju do zadnje točke priključka postojeće vodovodne mreže.

Sažetak zaključaka s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje

14.9.2018.

Dana 13. rujna 2018. godine održana je 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje. Između ostalog na sjednici Općinskog vijeća prihvaćen je skraćeni Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje. Prihvaćen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za 2018. godinu za razdoblje od 01.01.- 30.06.2018. godine kao i  Izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.
Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15) stupio je na snagu dana 1. kolovoza 2015. godine te od dana njegove primjene prestaje važiti niz zakonskih i podzakonskih propisa, između ostalog i Zakon o zaštiti i spašavanju iz 2004. godine. Članak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite određuje civilnu zaštitu kao sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanje ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i raznih razaranja. Zakonom o sustavu civilne zaštite određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja. Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. Temeljem članka 6. stavak 1. Pravilnika o smjernicama za izradu Procjene rizika od velikih nesreća i katastrofa za područje Republike Hrvatske i jedinice lokalne samouprave (Narodne novine broj 65/2016) donesene su smjernice za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Zagrebačke županije, izrađene u skladu s nacionalnim smjernicama, a na osnovu kojih je izrađena Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku. Sukladno smjernicama za izradu Procjene rizika Zagrebačke županije i jedinica lokalne samouprave na području Županije, općinska načelnica donijela je Odluku o postupku izrade procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Jakovlje. Procjena rizika od velikih nesreća je skup procijenjenih relevantnih rizika izrađenih u scenarijima koji su temeljeni na prijetnjama koje mogu izazvati nepoželjne posljedice na promatranom području,  a obuhvaća identifikaciju, analizu i vrednovanje određenih rizika. Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15) predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na prijedlog izvršnog tijela donose procjenu rizika od velikih nesreća. Slijedom naprijed navedenog donijeta je Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Jakovlje.
Odredbama članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano je da Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Jakovlje (u daljnjem tekstu; Program raspolaganja) donosi Općinsko vijeće za svoje područje na prijedlog općinskog načelnika,  temeljem pribavljene dokumentacije i uz prethodno proveden javni uvid te je temeljem navedenog donijeta Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Jakovlje.
Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18) stupio je na snagu dana 4. kolovoza 2018. godine te je u skladu s navedenim donijeta Odluke o komunalnim djelatnostima i Odluka o osnivanju vlastitog pogona.
Na temelju članka 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti  (Narodne novine broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16, 131/17), predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave na prijedlog općinskih odnosno gradskih vijeća imenuje potreban broj doktora medicine, odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove. Temeljem članka 3. Odluke o mrtvozorenju na području Zagrebačke županije mrtvozornike imenuje Županijska skupština Zagrebačke županije, posebnim zaključkom na temelju prijedloga predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. Slijedom navedenog  prihvaćen je Zaključak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području Općine Jakovlje.
Zbog plana izgradnje i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta potrebno je provesti postupak evidentiranja istih u katastar i zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi, te je stoga donijeta  Odluka o  nerazvrstanoj cesti: Dio Topličke ulice od kbr. 2 do kbr. 2A.
Općina Jakovlje namjerava prijaviti projekt „Uređenje platoa u sklopu postojeće građevine – zgrade mrtvačnice u Kraljevom Vrhu“ na lokaciji k.č. br. 287/1, 286, 331/2, 333, 332, 331/1, 330, k.o. Kraljev Vrh, unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Slijedom navedenog donijeta je  Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Jakovlje unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. – projekt Uređenje platoa u sklopu postojeće građevine – zgrade mrtvačnice u Kraljevom Vrhu.
Isto tako, prihvaćen je Zaključak za davanje suglasnosti na primjenu cjenika društvu EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/c, Oroslavje.

Započela rekonstrukcija Dvorske ulice

14.9.2018.

Dana 11. rujna 2018. godine započela je rekonstrukcija Dvorske ulice u Jakovlju. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Jakovlje. Projekt je proveden uz financijski doprinos Zagrebačke županije, Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu i vlastitih proračunskih sredstava.


Pozitivno mišljenje na prijedlog župana o izmjeni Mreže hitne medicine

14.9.2018.

Savjet za zdravlje Zagrebačke županije dao je pozitivno mišljenje na prijedlog župana Kožića za izmjenu i dopunu Mreže hitne medicine za Zagrebačku županiju, kojega će župan uputiti na raspravu i donošenje Županijskoj skupštini na predstojećoj sjednici. Prijedlogom se traži povećanje broja T1 timova za ispostave Samobor i Zaprešić, ustroj nove ispostave Zavoda za hitnu medicinu u Svetoj Nedelji s pet T1 timova, potpuno financiranje svih T1 timova u ispostavama Ivanić-Grad i Sveti Ivan Zelina (sada po jedan tim u svakoj ispostavi financira Županija) te uvođenje dodatnih doktora medicine koji neće biti u sastavu T1 tima, ali će osigurati funkcionalno povezivanje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza. Župan predlaže da izmjenom Mreže hitne medicine Zagrebačka županija dobije 60 T1 timova (sada ih ima 45), po pet T2 timova u ispostavi Velika Gorica i prijavno-dojavnoj jedinici županijskog Zavoda za hitnu medicinu, te po pet dodatnih doktora medicine u ispostavama Dugo Selo, Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec. Kronološki pregled što je Županije dosad činila kako bi stanovništvu osigurala adekvatna hitnu medicinsku pomoć članovima Savjeta je prezentirala pročelnica za zdravstvo i socijalnu skrb Ksenija Čuljak. Rekla je da je Županija izmjenu Mreže hitne medicine prvi puta zatražila još 2012. godine, a tek je 2016. dio zahtjeva i prihvaćen. Na sjednici je također rečeno da je Županija od njegovog osnivanja 2012. godine, u županijski Zavod za hitnu medicinu uložila 43 milijuna kuna, od čega 18 milijuna kuna u sufinanciranje T1 timova. Na sjednici je bilo riječi i o virusi Zapadnog Nila, od kojega je dosad oboljelo i dvoje ljudi s područja Zagrebačke županije, te jedna osoba koja ima prebivalište na području Županije, ali se virusom zarazila izvan granice Hrvatske, dok se za jednu osobu još utvrđuje je li riječ o ovome virusu. Boris Ljubić, specijalist epidemiolog iz Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije naglasio je kako stanovnici prvenstveno moraju raditi na prevenciji, ujedno ukazavši na važnost provođenja redovite dezinsekcije.

Održan je Program prometne kulture za najmlađe

13.9.2018.

Dana 13. rujna 2018. godine u Jakovlju (Zagrebačka županija) održan je Program prometne kulture za najmlađe. Program je posebno razveselio učenike drugog razreda osnovnih škola edukacijom o sigurnosti u cestovnom prometu, čak 110 učenika sudjelovalo je na predavanju o pravilima ponašanja u prometu, prometnom poligonu i radionicama prve pomoći ,zaštite od požara, te edukativnoj postavi policije. Manifestacija za organizatore bila je iznimno zahtjevna jer su danas u programu sudjelovali učenici čak četiri osnovne škole iz Zagrebačke županije. Domaćin manifestacije bila je Osnovna škola Jakovlje s ravnateljicom Ljiljanom Klepac. Gostujuće škole bile su Osnovna škola Luka s ravnateljicom Jasminkom Ferek, Osnovna škola Pušća s ravnatelj Arsen Šarunić i Osnovna škola Ante Kovačića, Marija Gorica s ravnateljicom Jasnom Horvat. Radionicu prve pomoći vodila je ekipa Jumicar prve pomoći pod vodstvom edukatora Domagoja Štetnera i Svena Tomića. Učenicima su demonstrirali što sami mogu napraviti u slučajevima lakših ozljeda. Članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jakovlje održali su sjajnu radionicu o prevenciji požara. Prisutni vatrogasci Fijan Stjepan, Solenički Stjepan, Kaduić Dragan i Klanfar Dražen učenicima su pokazivali vatrogasnu opremu i strpljivo pomagali svima koji su poželjeli obići vatrogasna vozila, te okušati se u pokretanju vatrogasne sirene, a najveće oduševljenje izazvala je demonstracija gašenja požara. Djeca su imala mogućnosti nakon radionice o prevenciji požara upoznati se sa policijskim vozilom koje je predstavljao školski kontakt policajac Tomislav Majcen iz Policijske postaje Zaprešić. Uz predstavljanje opreme policijski je službenik budnim oko pratio situaciju na prometnom poligonu te usmjeravao promet vozila. Od strane Zagrebačke županije edukaciji je prisustvovala Darinke Balen, a Općinu Jakovlje predstavljala je načelnica Sanja Borovec te Mario Hlad-zamjenikom načelnice, Marijan Capek-predsjednikom općinskog vijeća i Mirelom Novoselec Jakševac-pročelnica JUO. Tom prigodom načelnica Sanja Borovec najmlađima je podijelila diplome o uspješno provedenom programu.

Od danas dva liječnika tijekom 24 sata u ispostavama hitne medicine u Zaprešiću i Samoboru

10.9.2018.

Kao što su župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić i gradonačelnik Zaprešića Željko Turk najavili na konferenciji za medije 28. kolovoza 2018. od danas su u ispostavi hitne medicine u Zaprešiću tijekom 24 sata, tj. i u dnevnoj i noćnoj smjeni dostupna dva liječnika. Za ovakav ustroj hitne u Zaprešiću do kraja godine potreban je iznos od 500.000 kuna. Pola iznosa financira Zagrebačka županija, a preostali iznos Zaprešić i 7 susjednih općina Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća. Također, radom medicinskih sestara u dnevnoj i noćnoj smjeni osigurano je da su vrata hitne otvorena 24 sata dnevno. Projekt otvorena vrata financiraju s 200.000 kuna Zaprešić i okolne općine. Podsjetimo temeljem postojeće Mreže hitne medicine resorno Ministarstvo je Zaprešiću dodijelilo svega 5 T1 timova što podrazumijeva 5 liječnika. Isti način rada, dakle, dva liječnika tijekom 24 sata u ispostavi hitne medicine i vrata hitne otvorena 24 sata osiguran je i u Samoboru za što je Zagrebačka županija osigurala također 250.000 kuna. Župan Kožić uputio je ministru zdravstva Milanu Kujundžiću prijedlog Izmjena i dopuna Mreže hitne medicine kojima se traži 60 T1 timova, 5 T2 timova, 5 timova za prijavno-dojavnu jedinicu, Ustroj Ispostave Sveta Nedelja s 5 T1 timova, financiranje u potpunosti T1 timova za područje ispostava Ivanić-Grad i Sveti Ivan Zelina, uvođenje dodatnih doktora medicine uz T1 timove koji će osigurati funkcionalno povezivanje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza kao i otvorena vrata hitne medicine 24 sata. Isti ovakav prijedlog Kožić je uputio i Županijskoj skupštini Zagrebačke županije. Prema trenutno važećoj Mreži hitne medicine Zagrebačka županija ima 45 timova T1 (pri čemu dva tima u ispostavama Ivanić-Grad i Sveti Ivan Zelina financira sama), 5 timova T2 te 5 timova prijavno-dojavne jedinice u Velikoj Gorici.

Održavanje Programa prometne kulture za najmlađe u OŠ Jakovlje

10.9.2018.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Jakovlje temeljem poziva Jumicar Hrvatska uključilo se u održavanje preventivne aktivnosti pod nazivom Program prometne kulture za najmlađe koji će se održati u Osnovnoj školi Jakovlje, dana 13. rujna 2018. godine (četvrtak) u vremenu od 08:40 do 12:50 sati. Program se provodi s učenicima drugog razreda, a gostovat će učenici Osnovne škole Luka, Osnovne škole Pušća i Osnovne škole Marija Bistrica. Ukupno sudjeluje 110 učenika koje će biti podijeljene na manje skupine te koje se izmjenjuju na radionicama kao što su promtni poligon i policija, vatrogasci, prva pomoć.

Otvoreni novi natječaji

6.9.2018.

Za poljoprivredna gospodarstva koja žele ulagati u proizvodnju i preradu, izgradnju i opremanje objekata te obnovljive izvore energije osigurana su bespovratna sredstva iz mjere 4. Potpora je namijenjena poljoprivrednicima koji ulažu u sektor voća i povrća, stočarstva i peradarstva, u sektor za bolje upravljanje tlom, gnojivima i pesticidima ili korištenja obnovljivih izvora energije, nusproizvoda i drugih neprehrambenih sirovina u svrhu biogospodarstva.

Otvoreni su sljedeći natječaji:
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Natječaj ima za cilj povećanje konkurentnosti PG-a za sektor voća i povrća te stočarstva i peradarstva. Korisnici pri prijavi na natječaj moraju dokazati minimalnu ekonomsku veličinu 6.000 eura za sektor voća i povrća te minimalnu ekonomsku veličinu 8.000 eura za sektor stočarstva i peradarstva. Prihvatljivi troškovi uključuju podizanje novih nasada, nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila, kupnju i uređenje zemljišta, građenje/rekonstrukciju/opremanje objekata za uzgoj bilja i sadnog materijala, objekata za životinje, objekata za skladištenje i pakiranje proizvoda, sustava za navodnjavanje, restrukturiranje postojećih. 

4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva

Provedba ovog tipa operacije ima za cilj smanjenje štetnog utjecaja na okoliš pravilnim zbrinjavanjem, rukovanjem i skladištenjem stajskog gnojiva kroz uređena gnojišta te povećanje plodnosti tla prema načelima dobre poljoprivredne prakse. Prihvatljivi troškovi su građenje/rekonstrukciju/opremanje prostora za skladištenje stajskog gnoja/digesta, nabavu opreme i strojeva za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva.

4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

Ovaj poziv ima za cilj povećanje učinkovitog korištenja energije na poljoprivrednim gospodarstvima. Prihvatljivi troškovi uključuju građenje/rekonstrukciju/opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce), objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu te nabavu strojeva za transport i primjenu supstrata na poljoprivrednim površinama.

Prihvatljivi korisnici i visina potpore

Prihvatljivi korisnici su pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana prije prijave projekta, proizvođačke organizacije (osim u 4.1.3) te mladi poljoprivrednici. Najniža vrijednost potpore iznosi 5.000 eura a najviša 1.000.000 eura, uz intenzitet potpore od 50% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Prijave na natječaj započinju 31. kolovoza i traju do 17. listopada 2018. godine, a  više o samom natječaju možete pogledati na stranici   www.strukturnifondovi.hr

Prodaja mjesečnih učeničkih karti za rujan 2018.

6.9.2018.

Prema Obavijesti zaprimljenoj od društva Presečki grupa d.o.o., poduzeće za prijevoz, usluge, trgovinu i putničku agenciju, Krapina, Grana Galovića 15, obavještavamo Vas da mjesečnu učeničku karatu za mjesec rujan 2018. godine možete kupiti dana 8. rujna 2018. godine (subota) od 09:00-11:00 sati, u prizemlju zgrade Općine Jakovlje. Sa sobom obavezno donijeti Potvrdu.

Dokumente možete preuzeti u izvornom formatu:

Početak nove školske godine 2018./2019.

5.9.2018.

Općina Jakovlje je za sve prvašiće Osnovne škole Jakovlje pripremila poklon kutiju za likovni odgoj koja im je podijeljena danas, 5. rujna 2018. godine. Kutija za likovni odgoj sadrži plastelin, vodene boje, šiljilo, flomastere, grafitnu olovku, lijepilo, glinamol, škarice, čašicu za kistove te prigodnu bilježnicu za djevojčice odnosno dječake. Tom prigodom prvašićima smo zaželjeli sretan početak nove školske godine, uspješno školovanje, što bolje ocjene, te mnogo radosti i veselja sa prijateljima. Osmijeh na njihovim licima te veselje koje su iskazali, najveća nam je zahvala i potvrda naše namjere da im malim znakom pažnje zaželimo dobrodošlicu u njihovo novo životno razdoblje.

Održane Dječje sportske igre

4.9.2018.

U organizaciji Udruge žena i djevojaka Kraljev Vrh, dana 1. rujna 2018. godine u Društvenom domu u Kraljevom Vrhu održane su dječje sportske igre. Dječje sportske igre održane su pod pokroviteljstvom Udruge žena i djevojaka Kraljev Vrh i Zagrebačke županije. Na dječjim sportskim igrama uz djecu iz Kraljevog Vrhu sudjelovala su djeca iz Župe Svete Ane – Rudeš te članovi Dječeg zbog Pastiri svjetla iz Jakovlja. Uz moto da je važno sudjelovati, a ne pobijediti, natjecateljima se obratila načelnica Općine Jakovlje – Sanja Borovec te poželjela puno uspjeha svim natjecateljima kao i ugodan boravak u Općini Jakovlje. Riječi dobrodošlice uputila je i dopredsjednica Udruge žena i djevojaka Kraljev Vrh – Mirjana Kostanjčar.

Dragovoljci Domovinskog rata posjetili planinarski dom Begovača

4.9.2018.

Članovi Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata 1. i 2. rujna 2018. godine, boravili su na Velebitu u planinarskom domu Begovača. Tom prigodom obišli su spomen obilježje poginulim policajcima 1991. godine u Žutoj Lokvi i u gradu Otočac. Zapalili su svijeće za sve poginule u Domovinskom ratu.

Početak nove školske godine 2018./2019.

31.8.2018.

Dana 30. i 31. kolovoza 2018. godine u prostorijama Osnovne škole Jakovlje svim učenicima koji pohađaju Osnovnu školu Jakovlje bit će podijeljeni udžbenici i radne bilježnice. I ove godine za sve osnovnoškolce u Općini Jakovlje opet su osigurani besplatni udžbenici, s time da su ove godine osigurane i sve radne bilježnice. Za nabavu udžbenika i radnih bilježnica sredstva su osigurana u proračunu Zagrebačke županije i Općine Jakovlje. Za naše prvašiće pripremili smo poklon kutiju za likovni odgoj koja će im biti podijeljena u srijedu 5. rujna 2018. godine. Ovom prigodom svim učenicima, a posebno prvašićima želim sretan početak nove školske godine, uspješno školovanje, što bolje ocjene, te mnogo radosti i veselja sa prijateljima.

Tehnički pregled traktora u Jakovlju

31.8.2018.

Obavještavamo Vas da Stanica za tehnički pregled Zaprešić, dana 19. rujna 2018. godine (srijeda), organizira tehnički pregled traktora, koji će se održati kod zgrade Općine Jakovlje, u razdoblju od 08:00 do 14.00 sati.

Nastavak projektnih aktivnosti u sklopu Lokalnog volonterskog centra „Orkas“ i u četvrtoj godini provedbe projekta

30.8.2018.

Udruga mladih Feniks zajedno s partnerima, Gradom Oroslavjem, Gradom Donja Stubica, Općinom Stubičke Toplice, Općinom Veliko Trgovišće, Općinom Jakovlje, Osnovnom školom Oroslavje, Srednjom školom Oroslavje i Centrom za socijalnu skrb Donja Stubica uspješno je prijavila nastavak projekta „Lokalni volonterski centar Orkas 4.0“, a u provedbu projekta uključene su i dvije nove partnerske organizacije, Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica i Osnovna škola Marija Bistrica. Riječ je o nastavku istoimenog projekta koji je započeo u kolovozu 2015. godine, obzirom da je kroz provedene aktivnosti utvrđena potreba za daljnjim razvojem projekta te postojanje velike zainteresiranosti građana za uključivanje u projektne aktivnosti. Projekt je financiran sredstvima dodijeljenim putem natječaja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 90.000,00 kn. Provedba projekta Lokalni volonterski centar „Orkas“ 4.0 počela je 1. kolovoza 2018. godine i traje do 31. srpnja 2019. godine. Opći cilj projekta odnosi se na doprinos sustavnom razvoju volonterstva kroz djelovanje Lokalnog volonterskog centra „Orkas“ u područjima promocije i razvoja volonterstva, edukacije organizatora volontiranja, volontera i građana o volonterstvu te razmjene informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada. Budući da je tijekom trogodišnje provedbe projekta Udruga stekla uvid u problem pronalaženja odgovarajućih volontera u odnosu na potrebe organizatora volontiranja i obrnuto, nastavkom provedbe projektnih aktivnosti u četvrtoj godini, kao što su edukacija građana putem radionica „Volonterski menadžment u zajednici“ i „Volontiranje na kvadrat“, Udruga mladih Feniks aktivno će raditi na rješavanju spomenutih problema kroz osnaživanje i podizanje opće svijesti o volonterstvu u lokalnim zajednicama Oroslavja, Donje Stubice, Stubičkih Toplica, Velikog Trgovišća i Jakovlja. U sklopu projekta organizirat će se Četvrti festival volonterizma, kao i razne volonterske akcije te će se nastaviti volonterski program pružanja pomoći u učenju - instrukcije za djecu iz socijalno i materijalno ugroženih obitelji. S ciljem razmjene iskustava volonterskih centara i organizatora volontiranja, organizirat će se i konferencija „Tragovima volonterstva“, u sklopu koje će organizatori volontiranja moći razmijeniti svoja volonterska iskustva te istaknuti primjere dobre prakse kako bi se na taj način pridonijelo kako promociji i razvoju volontiranja, tako i daljnjem radu i djelovanju lokalnih volonterskih centara te potaknulo i ostale dionike na organiziranje i provođenje volonterskih akcija i programa. U navedenim aktivnostima sudjelovat će udruge i volonteri s područja obuhvaćenog projektom. O svim planiranim aktivnostima građani će biti detaljnije obaviješteni putem lokalnih medija te web i Facebook stranice Lokalnog volonterskog centra „Orkas“ i Udruge mladih Feniks.

Obavijest o prodaji karata Presečki grupe d.o.o.

29.8.2018.

Prema Obavijesti zaprimljenoj od društva „Presečki grupa“ d.o.o., poduzeće za prijevoz, usluge, trgovinu i putničku agenciju, Krapina, Grana Galovića 15, obavještavamo Vas da karate za mjesec rujan 2018. godine možete kupiti dana 31. kolovoza 2018. godine (petak) od 18:00-19:30 sati, te 01. rujna 2018. godine (subota) od 09:00 -11:00 sati, u prizemlju zgrade Općine Jakovlje.

Dokumente možete preuzeti u izvornom formatu:

Dječje sportske igre u Kraljevom Vrhu

29.8.2018.

Pozivamo Vas na dječje sportske igre koje će se održati 1. rujna 2018. godine u 10.00 sati kod društvenog doma u Kraljevom Vrhu bez obzira na vrijeme. Radujemo se vašem dolasku. Igre će se održati pod pokroviteljstvom Udruge žena i djevojaka Kraljev Vrh i agrebačke županije. Sudjeluju: djeca i roditelji Župe Sv. Ane - Rudeš, Dječji zbor Pastiri svijetla i djeca iz Kraljevog Vrha.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

Dogovoreno sufinanciranje hitne medicine za područje Zaprešića i okolnih općina

28.8.2018.

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, gradonačelnik Zaprešića Željko Turk i načelnici 7 susjednih općina Bistre, Brdovca, Dubravice, Jakovlja, Luke, Marije Gorice i Pušće susreli su se danas kako bi dogovorili sufinanciranje hitne medicine za područje Zaprešića i okolnih općina dok se ne izmjeni Mreža hitne medicine. Dogovoreno je da će se u prijelaznom razdoblju, odnosno do donošenja izmjena i dopuna Mreže hitne medicine, tijekom dana i noći osigurati nazočnosti dva T1 tima, što podrazumijeva nazočnost dva liječnika tijekom 24 sata u ispostavi hitne medicine u Zaprešiću, za što će se osigurati dodatnih 500.000 kuna koji su potrebni do kraja godine. Pola iznosa financirat će Zagrebačka županija, a preostali iznos Zaprešić i spomenute općine. Važno je napomenuti da je temeljem postojeće Mreže hitne medicine Zaprešiću dodijeljeno svega 5 T1 timova, a do sada je Zavod vlastitim sredstvima svjestan problema sufinancirao rad dodatna tri liječnika, kako u Zaprešiću tako i u Samoboru. Nakon dogovora župana, gradonačelnika i načelnika Zaprešić će imati na raspolaganju 10 liječnika odnosno dva u svakoj smjeni. Novi način organizacije hitne medicine u Zaprešiću kreće od 10. rujna. Osim toga, Zaprešić i spomenute okolne općine zajednički će sufinancirati rad dodatne 2 medicinske sestre kako bi vrata hitne u Zaprešiću bila otvorena 24 sata dnevno za što će se osigurati 200.000 kuna. „Zajednički smo dogovorili i složili se s predloženim načinom sufinanciranja hitne medicinske pomoći kao i rada dodatnih medicinskih sestara kako bi vrata hitne medicine u Zaprešiću uvijek bila otvorena. Ovo je samo nastavak kontinuiranog ulaganja u poboljšanje zdravstvenog sustava“, izjavio je Turk. Isti model organizacije hitne medicinske pomoći predložit će se i za područje Ispostave Samobor. S obzirom da Grad Samobor sufinancira dio nadstandarda, a u sufinanciranje su uključeni i Grad Sveta Nedelja i Općina Stupnik, Zagrebačka županija osigurat će i za ovo područje dodatnih 250.000 kuna. Također, župan Stjepan Kožić uputit će Ministarstvu zdravstva novi zahtjev za izmjenu i dopunu Mreže hitne medicine kojom će se za područje Zagrebačke županije tražiti dodatnih 15 T1 timova. Takav prijedlog Kožić će uputiti i prema Županijskoj skupštini koja će po donošenju odluke svoju inicijativu također uputit Ministarstvu zdravstva. Podsjećamo kako je Zagrebačka županija do 2016. godine imala svega 30 T1 timova hitne medicine za cijelo svoje područje, a župan Kožić u više je navrata upozoravao na nepravdu koja je takvom Mrežom nanesena stanovnicima Zagrebačke županije. Zagrebačka županija je krajem 2014. godine dostavila Ministarstvu zdravstva inicijativu za Izmjenu Mreže hitne medicine, te je tražila dodatnih 20 T1 timova, odnosno ukupno 50 T1 timova za ispostave i 5 timova za Prijavno dojavnu jedinicu u Velikoj Gorici. U svibnju 2016. godine novom Mrežom hitne medicine Zagrebačka županija je, od traženih 20, dobila 15 T1 timova (od kojih dva T1 tima financira županija u iznosu 1,2 milijuna kn godišnje). „Mnogi pitaju zašto od svibnja 2016. godine nismo tražili dodatne timove. Nažalost od 2012. do 2016. godine uvjeravao sam ministre Ostojića, Vargu, Nakića i ravnateljicu Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maju Grbu Bujević da imamo neodrživu situaciju. I na kraju ponovno nismo dobili broj timova koliko smo tražili već je Zagrebačka županija iz svog proračuna izdvajala znatna sredstva, a isto su činili i mnogi gradovi i općine. Sada se postavlja situacija kao da je potrebno samo napisati dopis i dobiješ ono što je potrebno, a svi mi znamo da situacija nije ni približno takva“, izjavio je župan Stjepan Kožić. Inače, od 2003. do 2011. godine kada je hitna medicina bila u sklopu Doma zdravlja Zagrebačke županije je za sufinanciranje ove djelatnosti osigurala 9,3 milijuna kuna. Od 2012. godine od kad djeluje Zavod za hitnu medicinu do danas, Zagrebačka županija je u Zavod za hitnu medicinu uložila 43 milijuna kuna uključujući sredstva za sufinanciranje timova, za rad uprave Zavoda, te decentralizirana sredstva. Od spomenutog iznosa, sa 18 milijuna kuna financirani su T1 timovi hitne medicine. Napominjemo kako je Zagrebačka županija jedina županija u RH koja nema opću bolnicu na svom području i pacijenti se voze na zbrinjavanje u bolnice na području Grada Zagreba. „Kada se pacijent npr. iz Jastrebarskog, Farkaševca ili Pokupskog vozi u Zagreb, taj tim je nedostupan u idealnim uvjetima 2 sata i ukoliko se u tom periodu dogodi nešto na tom području, moramo dizati timove iz susjednih gradova. Prilikom donošenja Mreže hitne medicine nužno je u obzir uzeti naš specifičan geografski položaj, površinu, cestovnu povezanost, prolazak autoceste kroz županiju, zračnu luku te činjenicu da nemamo opću bolnicu“, izjavio je Kožić.

Zaštitite se od vrućice zapadnog Nila

24.8.2018.

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije uputio je svim gradovima i općinama letak sa podacima kako se dodatno zaštiti od komaraca s ciljem prevencije bolesti koje prenose komarci. Naime, tijekom kolovoza na području Zagrebačke županije, Zavod je registrirao dvoje oboljelih od vrućice zapadnog Nila i to u Dugom Selu i Svetom Ivanu Zelini.

Preporuke kako se zaštiti protiv komaraca možete vidjeti ovdje.

Natječaj za nabavku računala i komunikacijske opreme

23.8.2018.

Informacijske i komunikacijske tehnologije danas predstavljaju središnju kariku logističkog lanca u poslovanju, a zbog svojih fleksibilnih i efikasnih performansi neophodne su pri pružanju kvalitetne i konkurentne usluge. Stoga je unapređenje poslovnih procesa uvođenjem rješenja iz područja informacijske i komunikacijske tehnologije važan faktor u jačanju tržišne pozicije poduzeća i učinkovitog poslovanja MSP-a.
Ovim natječajem želi se potaknuti MSP na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja komunikacije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.
Bespovratna sredstva putem ovog natječaja dodjeljivat će se pravnim i fizičkim osobama koje su mikro, mali ili srednji poduzetnici za ulaganja u nabavu računalne i komunikacijske opreme.  Prihvatljive aktivnosti za financiranje su izrada i nabava IKT rješenja namijenjenih optimiziranju poslovnih procesa (standardni i out-of-box softver) te implementacija i integracija poslovnih rješenja s postojećim ili novim IKT sustavom.
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti poduzetniku po projektu iznosi 80.000 kuna a najviši 1.000.000 kuna. Intenzitet potpore po ovom natječaju određuje se prema veličini poduzeća: 85% prihvatljivih troškova za mikro i mala te 65% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća.
Prijave na natječaj započinju 21. kolovoza 2018. godine. Više o samom natječaju možete pogledati na www.eufondovi.hr

Iskaz interesa – vrtni komposteri

20.8.2018.

Općina Jakovlje dužna je uspostaviti sustav gospodarenja otpadom u skladu s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017; u daljnjem tekstu Uredba). Uredbom se, između ostalog, propisuje prikupljanje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada. Dakle, Uredbom je propisano odvojeno sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada - biootpada, što do sada nije bio slučaj. Biootpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad. Isti čini gotovo trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta. Stoga, obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jakovlje da će Općina Jakovlje od 20. kolovoza do 20. rujna 2018. godine prikupljati podatke o korisnicima koji su zainteresirani za dodjelu vrtnih kompostera. Kompostirati se mogu ljuske od jajeta, kore od voća i povrća, listovi salate, ljuske od krumpira, suho granje, uvelo cvijeće, otpalo voće, ostaci od povrća, kora drveta, slama. Korisnik vrtnog kompostera je dužan u vlastitom dvorištu osigurati mjesto za smještaj spremnika za kompost koji će koristiti u vlastite svrhe. Nabava vrtnih kompostera za korisnike je besplatna, a podaci se prikupljaju u svrhu dodjele vrtnih kompostera zainteresiranim korisnicima, a po završetku nabave istih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dodjela vrtnih kompostera vršit će se prema redoslijedu zaprimanja iskaza interesa zainteresiranih korisnika za dodjelu istih, obzirom da je Općina Jakovlje temeljem Ugovora o nabavci spremnika za odvojeno prikupljanje otpada osigurala nabavku samo 787 vrtnih kompostera. Korisnici koji se prijave biti će dužni preuzeti vrtni komposter po njegovoj isporuci od strane Fonda te ga čuvati 5 (pet) godina. Predviđena zapremnina vrtnog kompostera je 300 litara. Iskaz interesa može se izvršiti isključivo popunjavanjem Izjave dostupne na slijedećem linku: http://www.jakovlje.hr/uredi/documents/20180820-IZJAVA-komposter.docxi, te predajom iste putem pošte, slanjem email-om (opcina-jakovlje@zg.t-com.hr) ili neposrednom predajom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, Jakovlje.

Obavijest EKO-FLOR PLUS d.o.o. o pokretanju ovršnih postupaka

20.8.2018.

objavljeno u:

Obavještavamo Vas da su, prema podacima društva EKO-FLOR PLUS d.o.o., tijekom mjeseca srpnja 2018. godine svim korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jakovlje, a koji korisnici su na dan kreiranja opomene imali otvoreno, a nepodmireno dugovanje, poslane opomene pred ovrhu kojima su pozvani na plaćanje dugovanja u roku od 8 (osam) dana od primitka. Opomene se odnose na razdoblje od mjeseca kolovoza 2017. do svibnja 2018. godine, a koje razdoblje će biti i predmet predstojećih ovršnih postupaka. Ovršni postupci pokretat će se krajem kolovoza 2018. godine i to protiv korisnika koji do zaključno 24. kolovoza 2018. godine ne podmire dugovanje koje je navedeno u opomeni koju su zaprimili.

Započela obnova krova na mrtvačnici u Kraljevom Vrhu

20.8.2018.

Dana 20. kolovoza 2018. godine, započela je provedba projekta Obnova krova na mrtvačnici u Kraljevom Vrhu. Ovom Projektu pristupilo se iz razloga poboljšanja lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo kojim će se povećati komunalni standard lokalnog stanovništva i poticati daljnja ulaganja odnosno poboljšati uvjeti za pružanje usluga vezanih uz čuvanje tijela preminulih te dostojanstvenog ispraćaja i sahrane pokojnika. Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prema Programu podrške regionalnom razvoju. Uz financijski doprinos Ministarstva i uz vlastita proračunska sredstva, obnovit će se krovište na mrtvačnici u Kraljevom Vrhu.

Započela semaforizacija raskrižja Stubičke ceste, Jakovljanske i Topličke ulice

17.8.2018.

Dana 17. kolovoza 2018. godine, započela je provedba Projekta semaforizacije raskrižja Stubičke ceste (ŽC3007), Jakovljanske i Topličke ulice (obje ŽC3008). Projektu semaforizacije pristupilo se u cilju povećanja sigurnosti cestovnog prometa na navedenom raskrižju. Temeljem poziva za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske u 2018. godini za sanaciju opasnih mjesta kroz Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011. – 2020., Općini Jakovlje odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 70% vrijednosti projekta od strane Ministarstva unutarnjih poslova.

Javni poziv za provedbu mjere ,,Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i mliječnih pasmina goveda"

16.8.2018.

Na temelju ,,Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine" donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/18-04/211; URBROJ: 50301-25/27-18-2; od 2. kolovoza 2018. godine, Hrvatska poljoprivredna agencija objavljuje JAVNI POZIV za provedbu mjere ,,Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i mliječnih pasmina goveda" iz Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za ostvarivanje prava na potporu za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda. Cilj potpore je povećanje broja i genetske kakvoće krava u sektoru mliječnog govedarstva. Potporom se proizvođačima mlijeka nastoji olakšati mogućnost nabave steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda na tržištu. Kupovinom steonih junica i njihovim ulaskom u proizvodnju nadomjestit će se određeni broj krava koje su izlučene iz proizvodnje zbog posljedica uzrokovanih cijepljenjem protiv bolesti kvrgave koze. Prihvatljivi prijavitelji na Javni poziv su poljoprivrednici koji:

 •  su upisani u Upisnik poljoprivrednika,
 • na vlastitom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda te ih koriste u proizvodnji mlijeka i koje su evidentirane u JRDZ-u prije objave Javnog poziva,

-      podnesu prijavu sukladno uvjetima ovog Javnog poziva,
-       nemaju dugovanja prema Državnom proračunu Republike Hrvatske,
        -      nisu poduzetnici u teškoćama u smislu urednog podmirivanja financijskih obveza.
Više o samom natječaju možete pogledati na stranici www.hpa.hr

Izrada iskaznica za Presečki grupa d.o.o. za starije od 65 godina

14.8.2018.

Presečki grupa d.o.o. će u subotu, 18. kolovoza 2018. godine od 9.00 do 11.00 sati prodavati iskaznice za osobe starije od 65 godina. Za izradu iskaznice potrebno je donijeti osobnu iskaznicu. Izrada iskaznice iznosi 50,00 kuna.

Dokument možete pogledati i u izvornom formatu:

Obavijest poduzeća„ EKO FLOR PLUS“ d.o.o.

14.8.2018.

Obavještavamo Vas da društvo „ EKO FLOR PLUS“ d.o.o. na dan 15. kolovoza 2018. godine (blagdan Velike Gospe) neće izvršiti uslugu redovnog odvoza miješanog komunalnog i selektivnog otpada. Odvoz predviđen za 15. kolovoza 2018. izvršiti će se 18. kolovoza 2018., o čemu su korisnici obaviješteni putem obavijesti uz uplatnice, te putem web stranice društva „EKO FLOR PLUS „ d.o.o.

Uredimo naš okoliš za ljepšu i uredniju Općinu Jakovlje

10.8.2018.

Mole se vlasnici odnosno korisnici zelenih površina uz poslovne i stambene objekte, te uz poljoprivredno zemljište, kao i vlasnici odnosno korisnici livada, neizgrađenog građevinskog zemljišta kao i drugih sličnih površina uz javne površine, da održavaju, redovito kose travu, režu živicu, uklanjaju šikaru, smeće, građevinski otpad, režu suhe grane drveća, te uklanjaju stabla i granje drveća koja ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama, te sprječavaju preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete (članak 9. Odluke o komunalnom redu Općine Jakovlje, Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 4/2010). Naredbom o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (Narodne novine broj 72/07) određeno je da su vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta dužni provoditi mjere uklanjanja ambrozije: agrotehničke, mehaničke i kemijske. Poljoprivrednim zemljištem smatra se i zemljište koje je u katastru upisano kao poljoprivredna kultura, a nalazi se u izdvojenom građevinskom području, dok nije privedeno namjeni. Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/2018), propisana je novčana kazna za pravnu osobu koja ne održava poljoprivredno zemljište pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i ne obrađuje ga sukladno agrotehničkim mjerama umanjujući njegovu vrijednost, u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna, te za odgovornu osobu u pravnoj osobi od 500,00 do 15.000,00 kuna. Za fizičku osobu novčana kazna iznosi od 500,00 do 15.000,00 kuna. Ovoj kazni treba pribrojiti i troškove prekršajnog postupka. Sukladno članku 3. Naredbe o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (Narodne novine broj 72/07), obveznici uklanjanja ambrozije dužni su tijekom vegetacijske sezone tekuće godine, u više navrata, sa svojih površina (uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih putova) redovito uklanjati i suzbijati ambroziju sljedećim mjerama: - agrotehničkim: pridržavanjem plodoreda, obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kulture, višekratnim prašenjem strništa i neobrađene (nezasijane) poljoprivredne površine; - mehaničkim: međurednom kultivacijom, okopavanjem, plijevljenjem i pročupavanjem izbjeglih biljaka, redovitom (višekratnom) košnjom, priječenjem prašenja i plodonošenja biljaka; - kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj za suzbijanje ambrozije, a u skladu s uputom za primjenu koja je priložena uz sredstvo.

Izrada iskaznica za Presečki grupa d.o.o. za starije od 65 godina

7.8.2018.

Presečki grupa d.o.o. će u subotu, 11. kolovoza 2018. godine od 9.00 do 11.00 sati prodavati iskaznice za osobe starije od 65 godina. Za izradu iskaznice potrebno je donijeti osobnu iskaznicu. Izrada iskaznice iznosi 50,00 kuna.

Izvorni dokument možete pogledati na:

20180807-01.pdf

Obavijest za učenike od V. do VIII. razreda

6.8.2018.

Obavještavamo roditelje učenika od V. do VIII. razreda da ne trebaju kupovati radni materijal - (kutiju) za tehničku kulturu, jer će istu učenici dobiti u kompletu (svi predmeti uz udžbenik imaju radnu bilježnicu, a tehnička kultura radni materijal - KUTIJU - NE KUPOVATI).

Položeni vijenci i zapaljene svijeće za poginule branitelje

5.8.2018.

Danas smo zajedno s predstavnicima hrvatskih branitelja Domovinskog rata, predstavnicima političkih stranaka, mjesnih odbora kao i udruga, položili vijence i zapalili svijeće ispred spomenika poginulih branitelja u Jakovlju te ispred centralnog križa na groblju u Kraljevom Vrhu te na taj način s velikim poštovanjem i zahvalnošću odali počast svim hrvatskim braniteljima, a posebno onima koji su položili svoje živote za našu domovinu i našu bolju budućnost te nam omogućili život u miru i slobodi.

Na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva dostupna edukacija za pozive vrijedne ukupno 68 milijuna kuna

3.8.2018.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je 27. srpnja 2018. godine informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za pozive „WWW vaučeri za MSP-ove“ i „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, a cjelokupan sadržaj radionica dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Cilj Poziva „WWW vaučeri za MSP-ove“ je jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 13. kolovoza 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 15.200.000,00 kuna.
Cilj Poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 28. kolovoza 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 53.200.000,00 kuna.
Likovi s edukacije:

https://www.youtube.com/watch?v=0laTHIMZ3us&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tqc48QczTmc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jSXVVS24RR0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=meoiQE94HLY&feature=youtu.be

Javni poziv za zapošljavanje 115 pomoćnika u nastavi

3.8.2018.

U sklopu projekta „Prsten potpore“ objavljen je Javni poziv za zapošljavanje 115 pomoćnika u nastavi za rad sa 127 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije, koje su ujedno i partneri u projektu.

Projekt „Prsten potpore“ lani je odabran za financiranje u okviru Poziva UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020. Zagrebačkoj županiji je za provedbu projekta u razdoblju od 2017. do 2020. godine iz fonda odobreno bespovratnih 10 milijuna kuna, dok će ostatak sredstava u iznosu 8.845.548,80 kn osigurati Zagrebačka županija.

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama na području Zagrebačke županije radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

Pomoćnici u nastavi zaposlit će se u 26 osnovnih i 8 srednjih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija na nepuno radno vrijeme (minimalno 20, maksimalno 35 sati), odnosno na puno radno vrijeme.

Natječajni postupak provode škole koje na svojim web stranicama objavljuju Natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2018./2019. i provode selekciju kandidata.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane kandidate koji zadovoljavaju uvjete navedene u Javnom pozivu da se prijave na natječaje škola.

Inače, projekt „Prsten potpore“ u Zagrebačkoj županiji provodi se četvrtu godinu za redom te raste kako brojem učenika i pomoćnika tako i brojem škola partnera na projektu te u vidu financiranja. U školskoj godini 2017./2018. projekt se provodio u 35 osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija te je u sklopu njega bilo angažirano 110 stručno osposobljenih pomoćnika u nastavi za 124 učenika s teškoćama u razvoju. U školskoj godini 2016./2017. u projekt su bila uključena 92 stručno osposobljena pomoćnika u nastavi za 102 učenika s teškoćama u razvoju u 32 osnovne i srednje škole, a 2015./2016. godine 70 stručno osposobljenih pomoćnika u nastavi za 80 učenika u 28 osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija.

Više o samom natječaju možete pogledati na stranicama Zagrebačke županije  www.zagrebacka-zupanija.hr

Javni poziv za predlaganje članova kulturnih vijeća Zagrebačke županije

2.8.2018.

Obavještavamo Vas da je Zagrebačka županija uputila  institucijama, ustanovama kulture i udrugama iz područja umjetnosti i kulture te samostalnim umjetnicima Javni poziv za predlaganje članova kulturnih vijeća Zagrebačke županije. Rok za podnošenje prijedloga je 30. rujna 2018. godine.

Javnim pozivom odlučit će se o novom sazivu Kulturnog vijeća za kulturno i umjetničko stvaralaštvo i Kulturnog vijeća za folklor i tradicijsku kulturu, s obzirom na to da sadašnjim članovima vijeća četverogodišnji mandat ističe krajem ove godine.

Za članove navedenih kulturnih vijeća mogu se predlagati kulturni djelatnici, umjetnici te drugi stručnjaci koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarivanju ciljeva zbog kojih su vijeća osnovana.

Pozivamo sve zainteresirane da podnesu pisane i obrazložene prijedloge članova sa životopisom kandidata, dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog poziva te podacima o prebivalištu, telefonskom broju i e-mail adresi kandidata na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu, 10000 Zagreb, Ivana Lučića 2a, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijedlozi kandidata za imenovanje članova kulturnih vijeća Zagrebačke županije“.

Više o samom natječaju možete pogledati na stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr

Sklopljen Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

1.8.2018.

Temeljem objavljenog Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, Općina Jakovlje sklopila je s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Projekt će se sufinancirati iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u visini od 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini od 15% osigurat će se u proračunu Općine Jakovlje. Postupak javne nabave za nabavu spremnika provest će Fond, a po njegovu završetku Fond će vlasništvo nad spremnicima prenijeti na Općinu Jakovlje. Navedenim projektom Općina Jakovlje osigurala je 1173 spremnika za reciklabilni otpad zapremnine 360 litara, 10 kontejnera za reciklabilni otpad zapremnine 1100 litara te 787 vrtnih kompostera zapremnine 300 litara. Projektom će se poboljšati kvaliteta usluge gospodarenja otpadom, podići higijenski standard i svjesnost korisnika o važnosti razvrstavanja otpada.

Povremena redukcija vode u Kraljevom Vrhu

1.8.2018.

Poštovani korisnici lokalnog vodovoda Kraljev Vrh, zbog smanjenog dotoka vode u lokalnom vodovodu Kraljev Vrh, od 01. kolovoza 2018. godine uvodi se povremena redukcija iste i to od ponedjeljka do petka u vremenu od 07:00 do 21:00 sat te subotu i nedjelju u vremenu d 7:00 d 16:00 sati. Molimo za razumijevanje, Eko Udruga Jelenje vode.

Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja

1.8.2018.

Svim stanovnicima općine Jakovlje upućujemo iskrene čestitke povodom obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Na ovaj dan s velikim poštovanjem i zahvalnošću odajemo počast svim hrvatskim braniteljima, a posebno onima koji su položili svoje živote za svoju domovinu i našu bolju budućnost. U ime Općine Jakovlje, čestitku upućuju Općinska načelnica Sanja Borovec, predsjednik Općinskog vijeća Marijan Capek te zamjenik Općinske načelnice Mario Hlad. Obavještavamo Vas da će obilježavanje praznika, u nedjelju 05. kolovoza 2018. godine, započeti u 9.00 sati kod spomenika u parku u Jakovlju. Po završetku svečanosti u Jakovlju, svečano će biti položen vijenac i zapaljene svijeće kod centralnog križa na groblju u Kraljevom Vrhu u 9,30 sati. Pozivamo sve hrvatske branitelje Domovinskog rata, mještane i mještanke općine Jakovlje, te predstavnike svih političkih stranaka i udruga da prisustvuju svečanom polaganju vijenaca od strane predstavnika Općine.

Protokol u povodu dana 5. kolovoza 2018.

1.8.2018.

Povodom obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja utvrđuje se slijedeći P R O T O K O L Obilježavanje će započeti u 9,00 sati 5. kolovoza 2018. godine kod spomenika u parku u Jakovlju gdje će: 1. Predstavnici Općine Jakovlje i Udruga proizašlih iz Domovinskog rata položiti vijenac i zapaliti svijeće, 2. Po završetku polaganja vijenca u Jakovlju, u 9,30 sati svečano će biti položen vijenac i zapaljene svijeće kod centralnog križa na groblju u Kraljevom Vrhu. Pozivamo sve hrvatske branitelje Domovinskog rata, mještane i mještanke općine Jakovlje, te predstavnike svih političkih stranaka i udruga da prisustvuju svečanosti.

Izvorni dokument možere preuzeti ovdje:

Počela modernizacija sustava javne rasvjete

31.7.2018.

Dana 26. srpnja 2018. godine, na području Općine Jakovlje započela je provedba Projekta rekonstrukcije odnosno modernizacije sustava javne rasvjete. Navedenim projektom zamijenit će se 100% postojećeg sustava javne rasvjete, odnosno 833 rasvjetna tijela bit će zamijenjena štednim led rasvjetnim tijelima. Navedenom projektu pristupilo se iz razloga što je temeljem analize Izvješća o provedenom energetskom pregledu sustava javne rasvjete, utvrđeno da većina postojećeg sustava javne rasvjete zbog svojih tehničkih karakteristika ne predstavlja održivo rješenje, jer je oko 70% rasvjetnih mjesta izvedeno s visokotlačnim živinim ili zamjenskim natrijevim izvorima svjetlosti, odnosno izvorima koji su sukladno Uredbi europske komisije stavljeni izvan tržišta Europske unije. Realizacijom Projekta rekonstrukcije odnosno modernizacije sustava javne rasvjete smanjit će se trošak električne energije javne rasvjete na području Općine Jakovlje, kao trošak održavanja sustava javne rasvjete.

Općina Jakovlje potpisala tri Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

20.7.2018.

Dana 20. srpnja 2018. godine sa Zagrebačkom županijom potpisali smo tri Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Sa Upravnim odjelom za promet i komunalnu infrastrukturu  potpisali smo Ugovor za sufinanciranje izgradnje i održavanje komunalne infrastrukture (izgradnja nerazvrstane ceste na području Općine Jakovlje), sa Upravnim odjelom za poljoprivredu, ruralni razvoj i šumarstvo potpisali smo Ugovor za sufinanciranje izgradnje i održavanje komunalne infrastrukture (izgradnja nerazvrstane ceste na području Općine Jakovlje) te sa Upravnim odjelom za gospodarstvo potpisali smo ugovor za sufinanciranje razvoja turističke infrastrukture (izgradnja i uređenje platoa na području Općine Jakovlje).

Javni poziv Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije

20.7.2018.

Upućuje se Javni poziv kojim Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene ceste o početku postupka evidentiranja javnih cesta u katastarskoj operat i upisa u zemljišne knjige...

Više informacija pogledajte na: 20180720-01.pdf

Dan Zagrebačke županije

18.7.2018.

U prisutnosti više od 300 uzvanika, a povodom obilježavanja Dana županije, održana je i svečana sjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije. 25. obljetnicu svojim su prisustvom uveličali predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, izaslanik predsjednika Sabora RH i predsjednika Vlade RH, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Jelena Pavičić Vukičević, župani susjednih županija te mnogi drugi uzvanici i prijatelji Zagrebačke županije. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović čestitala je uspješnih 25 godina Županije prigodnim riječima. 'Iskustvo je pokazalo da je svaka država onoliko snažna i uspješna koliko se ravnomjerno razvijaju svi njezini dijelovi. Zato županije mogu i moraju biti naši razvojni motori, a Zagrebačka županija jedan je od najsnažnijih. Poljoprivreda, turizam te malo i srednje poduzetništvo imaju posebno dobre razvojne mogućnosti zbog blizine Zagreba, ali i zbog povezanosti sa susjednim poduzetnički razvijenim županijama i Republikom Slovenijom.' - rekla je predsjednica koja je prilikom svog obraćanja u više navrata povukla paralele s uspjesima naše nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu. 'Nadam se da ćemo uspjeh Vatrenih preliti i u ostale sfere života!' - istaknula je. Čestitkama se pridružio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji je Zagrebačku županiju nazvao zlatnim prstenom Republike Hrvatske, generatorom razvoja i ključnim središtem razvoja naše zemlje. 'Čestitam, u ime cijele Vlade RH koja među svojim prioritetima ima poticanje regionalnih i lokalnih sredina, na samoinicijativi i inovativnosti u vlastitom razvoju, po čemu je Zagrebačka županija definitivno lider u Hrvatskoj.' - rekao je Božinović, koji je i sam stanovnik županije, odnosno, grada Zaprešića. Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić naglasio je kako je Zagrebačka županija i nadalje jedna od gospodarski najstabilnijih županija u Republici Hrvatskoj. 'Prema ostvarenim prihodima kod poduzetnika, u iznosu od 49,9 milijardi kuna, Zagrebačka županija nalazi se na drugom mjestu odmah iza Zagreba. Također, na drugom smo mjestu u Hrvatskoj po neto dobiti poduzetnika i neto dobiti po zaposlenom. Prema broju poduzetnika smo četvrta, a prema broju zaposlenih treća županija iza Grada Zagreba.' - rekao je Kožić, dodavši da je krajem lipnja ove godine na području Zagrebačke županije zabilježeno gotovo 2 tisuće manje nezaposlenih, i još važnije, 3550 više zaposlenih nego u isto vrijeme prošle godine. Na svečanoj sjednici tradicionalno su dodijeljena javna priznanja Zagrebačke županije te zahvalnice i diplome župana i predsjednika Županijske skupštine Zagrebačke županije najzaslužnijima za pridonošenje ugledu Županije u protekloj godini.

Dodjela bespovratnih sredstava u okviru Poziva "Poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima"

18.7.2018.

Dana 17. srpnja 2018. godine sa Ministarstvom demografije, obitelj, mlade i socijalnu politiku  održano je svečano potpisivanje 253 ugovora  s predstavnicima jedinica lokalne samouprave o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Poziva "Poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima". Među potpisnicima bila je i Općina Jakovlje, koja će dodijeljena sredstva iskoristiti za proširenje dječjeg vrtića u Jakovlju, kako bi se osigurao prostor za upis još jedne vrtičke grupe. 

Nogomet – Hrvatskoj srebro zlatnog sjaja

17.7.2018.

Nedjeljnom finalnom utakmicom Svjetskog prvenstva zaključena je jednomjesečna nogometna groznica, koju je naša reprezentacija uresila srebrnom medaljom, koja će se pamtiti zauvijek kao i njezin najljepši nogomet, zahvaljujući kojem je Hrvatska postala planetarno poznatom.
Sve utakmice i u Općini Jakovlje bile su popraćene obiljem veselja, pucanjem petardi, vatrometom. Gledalo se po kafićima, u krugu prijatelja i obitelji, uz svugdje neizbježne ogromne emocije, ponos i uzbuđenje.
Trenutak tuge, nakon finalnog poraza, uskoro je zamijenila nova plima ponosa i sreće, koja je kulminirala dan kasnije, na svečanom dočeku naše reprezentacije, sportskom događanju još neviđenom u Hrvatskoj.
U privitku, na slikama vidi se da je i dio stanovnika Općine Jakovlje sudjelovao na dočeku nogometaša u Zagrebu.

Javni poziv za sufinanciranje tehničke pomoći za prijavu projekata na EU natječaje

17.7.2018.

Općina Jakovlje prijavila se na Javni  poziv za  sufinanciranje tehničke pomoći za prijavu projekata na EU natječaje za 2018. godinu kojeg je dana  24. svibnja 2018. godine  raspisala  Zagrebačka županija, Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju. Slijedom naprijed navedene prijave dana 11. srpnja 2018. godine, Župan Zagrebačke županije donio je  Odluku o dodjeli bespovratnih potpora za sufinanciranje tehničke pomoći za prijavu projekata na EU natječaje u 2018. godini te je od strane Općine Jakovlje Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava potpisan u ponedjeljak 16. srpnja 2018. godine. 

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja lovstva u Zagrebačkoj županiji

13.7.2018.

Zagrebačka županija raspisala je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2018. godini.
Predmet javnog poziva je dodjela županijskih novčanih potpora iz Proračuna Zagrebačke županije za 2018. godinu, za provedbu aktivnosti iz područja lovstva u Zagrebačkoj županiji, koji su obavljeni ili će biti obavljeni u 2018. godini, putem slijedećih mjera: 
MJERA 1. Uzgoj, unos i zaštita divljači i lovišta,  
MJERA 2. Izrada dokumentacije za razvoj i unapređenje lovstva,
MJERA 3. Povećanje kvalitete infrastrukture u lovištima,
Javni poziv je otvoren do 30. studenoga 2018. godine, odnosno do iskorištenja sredstava iz Proračuna Zagrebačke županije. 
Više o samom javnom pozivu možete pogledati na stanicama Zagrebačke županije - www.zagrebacka-zupanija.hr

Javni poziv za dodjelu potpora za edukaciju, promociju i inovacije iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva i šumarstva

13.7.2018.

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije raspisao je Javni poziv za dodjelu potpora za edukaciju, promociju i inovacije iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva i šumarstva u Zagrebačkoj županiji u 2018. godini. Predmet javnog poziva je dodjela županijskih novčanih potpora iz Proračuna Zagrebačke županije za 2018. godinu, za provedbu aktivnosti i projekata koji su obavljeni u 2018. godini, iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva i šumarstva u Zagrebačkoj županiji, putem mjere - potpora zadrugama i proizvođačkim organizacijama.

Javni poziv je otvoren do 30. studenoga 2018. godine, odnosno do iskorištenja Proračunskih sredstava.
Više o samom natječaju možete pogledati na stranicama Zagrebačke županije - www.zagrebacka-zupanija.hr

OBAVIJEST HŽPP za Vatrene – na gledanje finala i doček vlakom!

13.7.2018.

U nedjelju, 15. srpnja za sve navijače koji putuju vlakom na gledanje finalne utakmice hrvatske nogometne reprezentacije u bilo kojem gradu ili mjestu, HŽ Putnički prijevoz omogućio je kupnju povratne karte u iznosu od 20 kuna za sve relacije u Hrvatskoj.

Hrvatsku reprezentaciju na finalnoj utakmici bodrit će i slovenski navijači, koji će u nedjelju, 15. srpnja doputovati vlakom kako bi utakmicu pratili na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Za njihov dolazak i povratak u sastav međunarodnih vlakova 415 (Ljubljana 8.25 – Zagreb 11.06) i 498 (Zagreb 21.20  – Ljubljana 23.38) uvršteni su dodatni vagoni.

U ponedjeljak, 16. srpnja na dan dočeka hrvatske reprezentacije u Zagrebu, HŽ Putnički prijevoz svim putnicima odobrava 50% popusta na jednosmjerna i povratna putovanja iz bilo kojeg grada ili mjesta do Zagreba. 

Pokloni za učenike prvih razreda za školsku godinu 2018./2019.

12.7.2018.

Početkom školske godine naše prvašiće očekuju novi izazovi, nova iskustva, nova znanja kao i ulazak u novo životno poglavlje.
Za tu prigodu Općina Jakovlje nabavila je kutije za likovni odgoj za sve učenike prvih razreda Osnovne škole Jakovlje,  a iste će im biti podijeljene  početkom školske godine 2018./2019.  Ukrasna kutija za likovni odgoj sadrži plastelin, vodene boje, šiljilo, flomastere, grafitnu olovku, lijepilo, glinamol, škarice, čašicu za kistove te prigodnu bilježnicu za djevojčice odnosno dječake.

Učenica generacije za školsku godinu 2017./2018.

12.7.2018.

Učenicom generacije za  školsku godinu 2017./2018.  proglašena je učenica Petra Štirjan.   U ime Općine Jakovlje dana 11. srpnja 2018. godine u prostorijama Općine dodijeljena joj je prigodna nagrada.  Iskrene čestitke na svim postignućima, uspješnom  radu  i aktivnom uključivanju u različite  aktivnosti u školi upućene su joj od strane općinske načelnice Sanje Borovec, zamjenika općinske načelnice Marija Hlad i predsjednika Općinskog vijeća Marijana Capek.

Započela realizacija projekta - Izgradnja vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda na području Općine Jakovlje u Kraljevom Vrhu

11.7.2018.

Obavještavamo Vas da je dana 9. srpnja 2018. godine započela realizacija projekta - Izgradnja vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda na području Općine Jakovlje – opskrba vodom naselja Kraljev Vrh. Nakon provedenog postupka javne nabave, Zagorski vodovod d.o.o. sklopio je ugovor o izgradnji vodoopskrbnog sustava na području Općine Jakovlje– opskrba vodom naselja Kraljev Vrh s izvođačem radova POLI-MONT d.o.o. iz Zaboka, Špičkovina 9. Izgradnja vodoopskrbnog sustava obuhvaća izgradnju magistralnog cjevovoda od PEHD cijevi PE 100  PN 10  DN 90, 110, 140, 160, 180 mm ukupne duljine od 8100 m, magistralnog cjevovoda  od PEHD cijevi PE 100  PN 16  DN 110  ukupne duljine od 950 metara, opskrbni cjevovod od PEHD cijevi PE 100  PN 10  DN 90, 110, 140 mm ukupne duljine od 2790 metara i dvije crpne stanice. Izgradnjom vodoopskrbnog sustava riješit će se dugotrajni problemi na području naselja Kraljev Vrh, a vezani uz učestale redukcije vode kao i kemijski pogoršanog stanja vode uzrokovanog arsenom.

Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a"

11.7.2018.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.18.
Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem snažnijeg poticanja na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.
Cilj Poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.
Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projektne aktivnosti koje uključuju izradu/razvoj/nabavu IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa, odnosno proizvodnje te implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja s postojećim ili novim IKT sustavom. 
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna, pri čemu je intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća 85%, dok je za srednja poduzeća intenzitet 65% prihvatljivih troškova. Potpora dodijeljena po ovom Pozivu smatra se potporom male vrijednosti i dodjeljuje se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 21. kolovoza 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 53.200.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.
Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na stranici https://www.mingo.hr/

Konstituiran Savjet mladih

6.7.2018.

Konstituirajuću sjednicu održao je Savjet mladih Zagrebačke županije. Za predsjednika je izabran Mihael Karačić, a njegova zamjenika Željko Nagy. „Glavna će nam zadaća biti koherentnost i povezanost sa savjetima mladih općina i gradova, a zajednički cilj poboljšati položaj mladih u županiji. Držat ćemo se dopuštenih zakonskih okvira i dostavljati prijedloge kako bi se mogla unaprijediti područja kojima se mladi bave“, nakon izbora rekao je Karačić. Savjet mladih, savjetodavno tijelo Županijske skupštine ima 13 članova. Uz Karačića i Nagyja, članovi su Ana Marija Ambrušec, Dominik Baltić, Josip Blazin, Ivan Borojević, Marinela Draganić, Daria Đurina, Antonio Lisičak, Andrija Rotim, Tihomir Svečnjak, Ivana Šošić i Nikola Vrabec. Konstituirajućoj sjednici novoga saziva Savjeta mladih prisustvovali su predsjednik Županijske skupštine Damir Mikuljan i njegovi zamjenici Ljubica Ambrušec i Zvonko Kunić te zamjenica župana Nadica Žužak. „Savjet mladih budu nadu. Čine ga izuzetno kvalitetni ljudi koji već imaju određena iskustva u radu lokalnih savjeta mladih, a neki i međunarodna iskustva. Velika većina njih studira ili je pred završetkom studija, dakle imaju potrebna znanja za kvalitetan rad“, rekao je predsjednik Skupštine, dodavši da Savjet mladih raspravlja o svim javnim politikama koje su utjelovljene u prijedlozima odluka i akata koji dolaze na dnevni red Županijske skupštine.

Natječaj "Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima"

5.7.2018.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka i natječaj za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti za proizvodnju ulja.

Svrha natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po svakom natječaju (mini mljekare i uljare) iznosi 75.000.000 kuna.

Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća, odnosno
- fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, uključujući i početnike,
- fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, te
- proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da su najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda.

Vrijednost potpore po pojedinom projektu za uljare iznosi od 15.000 do 400.000 eura, a vrijednost potpore po projektu za mini mljekare je od 15.000 do 1.000.000 eura. Intenzitet potpore po pojedinom projektu je 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Isti  korisnik i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar navedenih Natječaja.

Popis prihvatljivi aktivnosti za mljekare i uljare pronađite na ovoj stranici (gore desno).

Zahtjev za potporu korisnik podnosi u dva dijela u elektroničkom obliku putem AGRONET-a, a ispisanu „Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu“ korisnik u izvorniku dostavlja preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja (za korisnike s područja Zagrebačke županije adresa je  AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU, Podružnica u Zagrebačkoj županiji, Ozaljska 10, 10000 Zagreb).

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 23. srpnja 2018. godine do 21. rujna 2018. godine, a drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.

Više informacija o objavljenim natječajima pronađite na stranici https://www.apprrr.hr/

Donesena Odluka o I. izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2018. godinu s bilancom prihoda i rashoda

4.7.2018.

Dana 28. lipnja 2018. godine održana je 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje. Između ostalog na sjednici Općinskog vijeća Općine Jakovlje prihvaćen je skraćeni Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje, donijeta je Odluka o I. izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2018. godinu s bilancom prihoda i rashoda.
Također je donijeta Odluka o I. izmjeni Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta za 2018. godinu, Socijalnog Programa za 2018. godinu, Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu te Programa javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje za 2018. godinu. 
Nadalje donijeta je Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine 102/17) obvezane su jedinice lokalne samouprave da način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa, uvjete i način držanja kućnih ljubimaca i način postupanja s napuštenim životinjama propisuju općim aktima koje donose predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave. Isto tako donijeta je Odluka o plaći i naknadama te ostalim pravima općinske načelnice i zamjenika općinske načelnice Općine Jakovlje, te Odluka o izmjeni Odluke o koeficijenima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje.
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/14 i 110/15) jedinica lokalne samouprave  koja odlučuje o pravima o obvezama potrošača javnih usluga dužna je osnovati savjetodavno tijelo te donositi odluke, nakon mišljenja savjetodavnog tijela na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način stoga je donijeta Odluka o imenovanju članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Jakovlje. 

Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

4.7.2018.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi Natječaj za tip operacije 8.5.1. “Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura” u okviru mjere 8 “Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma”, podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika te trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.
Zahtjev za potporu se sastoji od jednog dijela i korisnik ga može popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 31. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati.
Više informacija o provedbi natječaja pronađite na stranici www.mps.hr 

300.000 kuna poduzetnicima za nastupe na manifestacijama

4.7.2018.

Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima za nastup na manifestacijama u vezi s poduzetništvom u 2018. godini. Ove godine za tu je svrhu osigurano 300.000 kuna, što predstavlja povećanje za 100.000 kuna u odnosu na 2017. godinu. Natječaj je otvoren do 3. rujna 2018. godine.
Prijaviti se mogu subjekti malog gospodarstva, trgovačka društva, profitne ustanove i obrti sa sjedištem na području Zagrebačke županije. Manifestacije u vezi s poduzetništvom, u smislu ovog Natječaja, su sajmovi, izložbe, natjecanja i slične manifestacije u vezi s poduzetništvom organizirane s namjerom predstavljanja poduzetnika i udruženja poduzetnika, promocije ili ocjenjivanja njihovih proizvoda i usluga.
Jednom poduzetniku mogu se dodijeliti najviše dvije bespovratne potpore u jednoj kalendarskoj godini i to za nastup na manifestacijama u zemlji ili inozemstvu, odnosno isključivo za zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora te trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji.
Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 7.500 kuna za nastup na manifestacijama u Hrvatskoj i najviše 25.000 kuna za nastup na manifestacijama u inozemstvu.
Sredstva će se odobravati redoslijedom zaprimanja prijava, a prednost pri dodjeli potpore imaju subjekti malog gospodarstva za nastupe na manifestacijama u inozemstvu, kojima je osnovna djelatnost proizvodnja, koji su nositelji Uvjerenja za tradicijski odnosno umjetnički obrt ili Uvjerenja i znaka za proizvod  u skladu s Pravilnikom o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima (NN 112/2007) ili imaju svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra.
Pozivamo sve zainteresirane poduzetnike da svoje prijave dostave poštom preporučeno na adresu Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, P.P. 974, 10001 Zagreb ili osobnom dostavom u Pisarnicu Zagrebačke županije na istoj adresi na 6. katu. Tekst javnog poziva, upute za prijavitelje i obrasci prijave nalaze se ovdje, a više informacija mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Zagrebačke županije, soba 25, telefon 01/6009-457 i putem elektroničke pošte: v.ljubesic@zagrebacka-zupanija.hr ili uog@zagrebacka-zupanija.hr.

Proslavimo Dan Zagrebačke županije

4.7.2018.

Obavještavamo Vas da će se izložbeno-prodajnim sajmom obrtnika, poduzetnika i OPG-ova, natjecanjem grill timova u roštiljanju, Podravkinim gastro showom i velikim koncertom Ivana Zaka na Trgu Ivana Pavla II. u Zaprešiću, u nedjelju 8. srpnja proslaviti Dan Zagrebačke županije! Cjelodnevni Izložbeno-prodajni sajam počinje u 10:00 sati, a sezona „županijskog“ roštiljanja u 16:00 sati. Nakon roštiljanja, u 19:30 sati slijedi veliki Podravkin gastro show čiji će tim kuhara pod vodstvom Dražena Đuriševića kuhati specijalitete od namirnica uzgojenih na poljoprivrednim gospodarstvima. Kuhari će jela pripremati u velikoj tavi, a posjetitelji će ih imati priliku degustirati. U 21:00 sat slijedi koncert jednog od naših najpoznatijih kantautora, Jaskanca Ivana Zaka koji za sve posjetitelje ima jasnu poruku „publika i ja imat ćemo raspjevanu i rasplesanu večer u Zaprešiću!“ Dragi žitelji Zagrebačke županije, ljubitelji dobre hrane i zabavne glazbe pridružite se u nedjelju u Zaprešiću da zajedno proslavimo 25. rođendan Zagrebačke županije!

Nabava udžbenika za školsku godinu 2018./2019.

4.7.2018.

Obavještavamo roditelje da su za sve učenike Osnovne škole Jakovlje osigurana sredstva za dokup udžbenika za obavezne predmete, kupnju radnih bilježnica za obavezne i izborne predmete te kupnju udžbenika za izborne predmete i to:
• Informatika - 7. i 8 . razred
• Njemački jezik - od 4. do 8. razreda
• Vjeronauk - od 1. do 8. razreda
Predmet Informatika postaje obavezan za učenike petih i šestih razreda.

Roditelji kupuju: likovnu mapu, radni materijal (kutija) za tehničku kulturu, bilježnice, školski pribor, opremu za tjelesnu kulturu (bijela majica, plave hlačice, tenisice), papuče.

Udžbenike će preuzeti roditelji:
• 30.8.2018. godine - poslije podne od 14:00 do 18:00 sati
• 31.8.2018. godine -  prije podne od 8:00 do 13:00 sati
Prilikom preuzimanja udžbenika roditelji potpisuju Ugovor.

Sredstva za nabavu dokupa udžbenika za obavezne predmete, kupnju radnih bilježnica za obavezne i izborne predmete te kupnju udžbenika za izborne predmete osigurana su u proračunu Općine Jakovlje i Zagrebačke županije.

Župan, gradonačelnici i načelnici na radnom sastanku s ministrom državne imovine Goranom Marićem

3.7.2018.

Radni sastanak s gradonačelnicima i općinskim načelnicima, županom i njegovim zamjenicima, održao je  u prostorijama Županije, ministar državne imovine Goran Marić. 
Razgovaralo se o provedbi Zakona o upravljanju državnom imovinom, koji je u primjeni od kraja lipnja.
„Od velikog nam je interesa suradnja s jedinicama lokalne samouprave (JLS). Potencijal gospodarskog rasta, zaposlenost, porast prihoda, i JLS-a i državnog proračuna, u velikoj se mjeri temelji na aktiviranju zapuštene, napuštene i opustošene državne imovine“, rekao je ministar Marić, pojasnivši da su tri moguća rješenja aktiviranja državne imovine (zemljišta, objekata, poslovnih prostora, stanova...).
Ministar je rekao da novi Zakon nije stranački, ni ideološki niti zakon interesnih skupina, već zakon kojim se želi trajno, u partnerstvu s jedinicama lokalne samouprave, aktivirati državna imovina.
„Ovo je prvi zakon kojim se nešto prenosi u vlasništvo JLS-a, ovo je istinski reformski i decentralizacijski zakon, poticajan i motivirajući za ekonomsku aktivnost, investicije, ulaganja... Njime Vlada RH čini napore da, aktiviranjem državne imovine, omogući razvoj gradova i općina i ostanak mladih u RH“, rekao je ministar.
Župan Stjepan Kožić sastanak je okarakterizirao kao dobar primjer suradnje Ministarstva, gradova i općina.
Tijekom razgovora s ministrom, novi Zakon o upravljanju državnom imovinom pohvalili su saborski zastupnici Dražen Barišić (gradonačelnik Velike Gorice) i Alen Prelec (načelnik Brdovca), kao i gradonačelnik Zaprešića Željko Turk.

Najuzornija seoska žena Zagrebačke županije za 2018. godinu

2.7.2018.

Zagrebačka županija raspisala je natječaj za najuzorniju seosku ženu Zagrebačke županije za 2018. godinu. Natječaj je otvoren do 31. kolovoza ove godine.
Najuzornija seoska žena Zagrebačke županije treba imati između 25 i 65 godina, biti hrvatska državljanka, koja živi na selu, uživa ugled u svojoj sredini, ima lijepo uređeno kućanstvo i poljoprivredno gospodarstvo, proizvodi poljoprivredne proizvode i/ili rukotvorine i/ili stvara umjetnička djela. Ujedno treba biti poznati borac za razvitak i napredak društvenog, kulturnog i gospodarskog života, obitelji i zajednice te treba pomagati drugim ženama raznim savjetima i idejama, a da do sada nije sudjelovala na natjecanju za Izbor najuzornije hrvatske seoske žene.
Najuzorniju seosku ženu za Zagrebačku županiju, zajedno s dvije pratilje, izabrat će Stručni sud Izbora za najuzorniju ženu Zagrebačke županije, na temelju zaprimljenih prijava, životopisa i razgovora s kandidatkinjama.
Prve tri izabrane uzorne seoske žene na županijskom izboru, bit će ujedno i predstavnice Zagrebačke županije na državnom Izboru za najuzorniju hrvatsku seosku ženu za 2018. godinu, koji će se ove godine održati 21. listopada u gradu Zagrebu. Zagrebačka županija će nagraditi izabranu najuzorniju seosku ženu za Zagrebačku županiju i njezine dvije pratilje novčanim nagradama.
Prijava mora sadržavati: ime i prezime kandidatkinje, adresu stalnog boravka, kontakt podatke, datum i godinu rođenja, bračno stanje, broj djece, zanimanje, državljanstvo i kratak životopis, a više o natječaju može se saznati ovdje.
Pozivaju se sve zainteresirane kandidatkinje da svoje prijave pošalju do 31. kolovoza 2018. godine na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo – za Izbor najuzornije seoske žene Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb ili faxom na broj: 01/6009-474 ili e-mailom na m.sesvecan@zagrebacka-zupanija.hr.

Proračunska transparentnost županija, gradova i općina: studeni 2017. – ožujak 2018.

2.7.2018.

Institut za javne financije u razdoblju od studenog 2017. godine do ožujka 2018. godine analizirao je i ocijenio transparentnost lokalnih proračuna kojim su obuhvaćene 20 županija, 128 gradova i 428 općina, odnosno svih 576 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj.
Proračunsku transparentnost lokalnih jedinica Institut za javne financije mjerio je brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na njihovim službenim mrežnim stranicama, a to su u ovom ciklusu: godišnje izvršenje proračuna za 2016., polugodišnje izvršenje proračuna za 2017., prijedlog proračuna za 2018., izglasani proračun za 2018. i proračunski vodič za građane za 2018. 
Željela se utvrditi količina i pravovremenost objave analiziranih proračunskih dokumenata na službenim mrežnim stranicama lokalnih jedinica te kvaliteta tih stranica .
Na popisu najtransparentnijih gradova s područja Zagrebačke županije našao se grad Jastrebarsko, čija je i web stranica također ocijenjena "odličnom". 
Uz Jastrebarsko odličnu ocjenu za transparentnost dobili su: Bistra, Dubravica, Kloštar Ivanić, Kravarsko, Križ, Marija Gorica, Pisarovina i Rugvica.
Ćetvorkom su ocijenjeni: Dugo selo, Ivanić-Grad, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovsko, Zaprešić, Brdovec, Dubrava, Farkaševac, Jakovlje, Klinča sela, Luka, Pokupsko, Preseka, Rakovec, i Stupnik. 
Trojku su dobiti: Brckovljani, Gradec, Krašić, Orle i Pušća.
Među jedinicama koje su pri dnu transparentnosti nalaze se Žumberak koji je ocijenjen s dvojkom, dok je 0 dobila Bedenica.
Kako bi utvrđeno stanje bilo što preglednije najširoj javnosti, rezultati istraživanja dostupni su i putem interaktivne karte koju je izradio Institut javnih financija.

Objavljen natječaj za razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

30.6.2018.

Obavještavamo Vas da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila 29. lipnja 2018. natječaj u okviru Mjere 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, Podmjere 8.6 – Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda za tip operacije 8.6.2.  Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva.
Korisnici su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.
Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti) iznosi od 10.000 do 1.000.000 EUR. Intenzitet potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta
Prihvatljivi su troškovi kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva; za proizvodnju peleta, briketa i cijepanog ogrjevnog drva (briketirke, peletirke itd.); instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva; i rekonstrukcija objekata te kupnja nove i rabljene opreme za proizvodnju, sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.) te opći troškovi.
Ukupno je na raspolaganju 100.000.000,00 kuna.
Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 20. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 31. listopada 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu započinje 20. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati, a završava 31. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

Više o natječaju pročitajte ovdje.

Objavljen natječaj za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava

30.6.2018.

Obavještavamo Vas da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila  natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Svrha ovog natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.
Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura. Visina potpore po korisniku je 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet potpore je 100%.
Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 30. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 13. prosinca 2018. godine do 12:00 sati.
Upite vezane za natječaj možete postaviti putem sustava ”Pitanja i odgovori”.
Detalje možete pronaći ovdje.

330 tisuća kuna za razvoj ribarstva

28.6.2018.

Zagrebačka županija raspisala je 330 tisuća kuna vrijedan javni natječaj za dodjelu potpora za poticanje razvoja ribarstva u Zagrebačkoj županiji u 2018. godini. Natječaj je otvoren do 1. kolovoza 2018. godine.
Pravo na potporu mogu ostvariti udruge ovlaštenici ribolovnog prava za ribolovno područje ili ribolovnu zonu (jezero) na području Zagrebačke županije, koje imaju sjedište na području Zagrebačke županije, organiziraju najmanje 20 članova – ribolovaca, djeluju na području intenzivnog sportskog ribolova, imaju odobrenu Ribolovno gospodarsku osnovu, potvrđen Godišnji plan od strane resornog ministarstva te su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske.
Sredstva iz natječaja namijenjena su za tri mjere: krajobrazno uređenje jezera i vodotoka, uređenje poučnih staza sa oznakama i info pločama te nabavu ribolovnog alata. Očekuje se da će navedene mjere doprinijeti razvitku ribolovnih područja i ribolovnog turizma u Zagrebačkoj županiji, kao i povezati i udružiti ribiče, podiči razinu znanja iz područja ribarstva radi intenziviranja razvoja i povećanja konkurentnosti te općenito poboljšati uvjete za proizvodnju i poslovanje na ruralnim područjima.
Najviši ukupni godišnji iznos novčane potpore za tekuću godinu koju jedan korisnik može ostvariti iznosi do 50.000,00 kuna.
Jedan korisnik može u jednoj godini provesti jedan ili više projekata, a potpora za sve mjere iznosi 100% prihvatljivih troškova prema priloženim troškovnicima. Pritom je važno napomenuti da se na ovaj javni natječaj ne mogu prijaviti projekti koji se već financiraju temeljem javnog natječaja ili javnog poziva raspisanog od strane nekog od upravnih tijela Zagrebačke županije.
Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane potencijalne korisnike da svoje prijave s potrebnom natječajnom dokumentacijom dostave do 1. kolovoza 2018. godine na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb s naznakom „Prijava za javni natječaj – RIBARSTVO – NE OTVARAJ“ ili osobno u Pisarnicu na istoj adresi na 6. katu. Tekst natječaja i prijavni obrasci nalaze se ovdje, a više informacija može se dobiti na broj telefona: 01/6009-427 radnim danom od 9 do 14 sati ili e-mailom na i.biscan@zagrebacka-zupanija.hr.

Prvi LAG Natječaj za Tip operacije 1.1.2. "Unapređenje poslovne konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava"

27.6.2018.

Lokalna akcijska grupa „Zeleni bregi“ objavljuje 1. LAG Natječaj za Tip operacije 1.1.2. „Unapređenje poslovne konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a. Prijave će se zaprimati preporučenom poštanskom pošiljkom od 4. srpnja 2018. do 3. kolovoza 2018. Natječaj je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava ovog LAG Natječaja iznosi 450.000,00 € ili 3.325.185,00 HRK, a visina potpore po projektu iznosi 15.000,00 €, odnosno 110.389,50 HRK. Potpora se isplaćuje u dva jednaka dijela, prva rata nakon dobivanja odluke o odabiru, a druga nakon provedenih aktivnosti. Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa. Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave ,mogu se pronaći u LAG Natječaju. Tekst natječaja kao i termini održavanja radionica nalaze se na Internet stranicama LAG-a "Zeleni bregi" u glavnom izborniku pod "LAG NATJEČAJI" ili direktno na sljedećem linku: http://www.zeleni-bregi.hr/index.php?content=Natjecaji_LAG

Općina Jakovlje sufinancirala je ljetovanje djece u Centru za edukaciju, odmor i rekreaciju Selce

26.6.2018.

objavljeno u:

Po prvi puta,  Općina Jakovlje sufinancirala je ljetovanje djece u Centru za edukaciju, odmor i rekreaciju Selce, temeljem potpisanog Ugovora o sufinanciranju ljetovanja sa Crvenim križom Zaprešić.
Stoga nas veseli činjenica da smo dana 25. lipnja 2018. godine zaprimili razglednicu kojom nam naša djeca šalju puno morskih pozdrava i zahvala za prekrasno i nezaboravno ljetovanje. 
Ponosni smo što smo im omogućili ovakvo prekrasno ljetovanje pod stručnim vodstvom, te što im je ljetovanje bilo upotpunjeno raznim kreativnim radionicama, zabavnim večerima i sportskim natjecanjima. 

Javni poziv za dodjelu potpora udrugama za edukaciju, promociju i inovacije iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, šumarstva i lovstva

21.6.2018.

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije raspisao je Javni poziv za dodjelu potpora udrugama za edukaciju, promociju i inovacije iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, šumarstva i lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2018. godini.
Predmet javnog poziva je  Dodjela županijskih novčanih potpora iz Proračuna Zagrebačke županije za 2018. godinu za provedbu aktivnosti i projekata koji su obavljeni u 2018. godini iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, šumarstva i lovstva u Zagrebačkoj županiji, putem slijedećih mjera: 
Mjera 1.1. EDUKACIJA PROIZVOĐAČA
Mjera 1.2. PROMOCIJA PROIZVODA, PROIZVOĐAČA I PODRUČJA 
Mjera 1.3. STRUČNO-STUDIJSKA PUTOVANJA 
Mjera 1.4. OCJENJIVANJE VINA .
Javni poziv je otvoren do 30. studenoga 2018. godine, odnosno do iskorištenja Proračunskih sredstava.
Više o samom natječaju možete pogledati na stranicama Zagrebačke županije - www.zagrebacka-zupanija.hr

Milijun kuna za organizaciju turističkih manifestacija

21.6.2018.

Zagrebačka županija raspisala je 1.000.000 kuna vrijedan javni natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije u 2018. godini. Natječaj je otvoren do 12. srpnja 2018. godine.
Pravo na potporu za manifestacije značajne za turističku ponudu Zagrebačke županije mogu ostvariti javne ustanove, ustanove u kulturi, jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice i udruženja obrtnika koje su registrirane na području Zagrebačke županije i koje organiziraju manifestaciju na njezinom području.
Podnositelj zahtijeva može prijaviti i ostvariti potpore za najviše dvije manifestacije, a potpora može iznositi do 75 posto prihvatljivih troškova manifestacije za javne ustanove, ustanove u kulturi, turističke zajednice i udruženja obrtnika. Gradovi i općine mogu ostvariti od 60 do 100 posto iznosa vrijednosti projekta ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave.
Maksimalni iznos potpore za pojedinu manifestaciju iznosi 100.000 kuna po pojedinom korisniku.
Sredstva iz natječaja mogu biti namijenjena za sufinanciranje najma opreme, nabave radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja, najma prostora za održavanje događanja, najma prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezanih uz organizaciju, troškove smještaja, putne troškove, troškove promocije, usluge zaštitarske službe i druge troškove neposredne organizacije manifestacije.
Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane potencijalne korisnike da svoje prijave s potrebnom natječajnom dokumentacijom dostave do 12. srpnja 2018. godine na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72, P.P. 974, 10001 Zagreb s naznakom „Prijava za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije“ ili osobno u Pisarnicu na istoj adresi na 6. katu. Tekst natječaja i prijavni obrasci dostupni su ovdje, a više informacija može se dobiti na broj telefona: 01/6009-425 ili e-mailom na uog@zagrebacka-zupanija.hr.

Obnovljeno spomen obilježje poginulim dragovoljcima Domovinskog rata Dubravku Jarčanu i Stjepanu Lepćinu na Velebitu

20.6.2018.

Obavještavamo Vas da su članovi Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata uz pomoć Općine Jakovlje i Grada Oroslavje obnovili spomen obilježje poginulim dragovoljcima Domovinskog rata Dubravko Jarčan i Stjepan Lepćin na Velebitu. Udruga se zahvaljuje svim članovima i onima koji su pomogli da se ovo realizira.

6,2 milijuna kn za potpore male vrijednosti u poljoprivredi

19.6.2018.

Zagrebačka županija raspisala je javni poziv vrijedan 6.230.000,00 kuna za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu. Najviši ukupni godišnji iznos županijske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama iznosi 100.000 kuna. Javni poziv je otvoren do 30. studenoga 2018. godine.
Potpore će se dodjeljivati za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju te modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih prehrambenih proizvoda u sektoru povrćarstva, cvjećarstva, voćarstva, vinogradarstva i vinarstva te stočarstva i ekološke proizvodnje. Potpore se mogu dobiti i za edukaciju i stručno osposobljavanje, razvoj proizvodnje i marketing, legalizaciju zgrada poljoprivredne namjene, ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti i usluga na ruralnom području, ulaganja u sektor šumarstva itd.
Korisnici županijskih potpora mogu biti poduzetnici, pravne i fizičke osobe s područja Zagrebačke županije koje su ovisno o potpori na koju se prijavljuju upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Zagrebačkoj županiji, Upisnik šumoposjednika ili u upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu te poduzetnici koji otkupljuju mlijeko na području općina Žumberak i Krašić.
Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da svoje prijave i propisane obrasce dostave preporučenom poštom najkasnije do 30. studenoga 2018. godine na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb, s naznakom "Zahtjev za županijsku potporu poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu za … (navesti naziv mjere)".
 Tekst javnog natječaja, upute za prijavitelje i prijavne obrasce možete vidjeti ovdje. Više informacija te prijavne obrasce  možete dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvoj i šumarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb te na brojevima telefona 6009-426 i 6009-496.

Županijski susret umirovljenika

19.6.2018.

Susret umirovljenika Zagrebačke županije, prvo sportski, potom i nastup pjevačkih zborova i glazbenih sastava, održan je u Vrbovcu dana 16. i 17. lipnja 2018. godine.
Sportske susrete otvorio je župan Stjepan Kožić, a nastupe zborova i sastava pratila je zamjenica župana Nadica Žužak.
Na otvorenju susreta također su bili zamjenik gradonačelnika Vrbovca Robert Đuranec, potpredsjednica Županijske skupštine i načelnica Gradeca Ljubica Ambrušec, a ispred Matice umirovljenika Hrvatske njezina predsjednica Višnja Fortuna.

Čestitka povodom obilježavanja Dana antifašističke borbe i Dana državnosti

19.6.2018.

Svim građanima upućujemo iskrene čestitke u povodu obilježavanja 22. lipnja, Dana antifašističke borbe i 25. lipnja Dana državnosti. U ime Općine Jakovlje, čestitku upućuju Općinska načelnica Sanja Borovec i predsjednik Općinskog vijeća Marijan Capek.
Obavještavamo Vas da će na dan blagdana
u petak 22. lipnja 2018. godine u 9,00 sati svečano biti položen vijenac i zapaljene svijeće kod spomenika u parku u Jakovlju.
u ponedjeljak 25. lipnja 2018. godine u 10,00 sati svečano biti položen vijenac i zapaljene svijeće kod spomenika u parku u Jakovlju, a u 10,30 sati kod centralnog križa na groblju u Kraljevom Vrhu. Pozivaju se građani te predstavnici političkih stranaka i udruga da prisustvuju svečanom polaganju vijenaca od strane predstavnika Općine.

Na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva dostupna edukacija za pozive certifikacije i inovacijskih vaučera

18.6.2018.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je 11. lipnja 2018. godine informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za pozive „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ i „Inovacijski vaučeri za MPS-ove“, a cjelokupan sadržaj radionica dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. 

Sadržaj radionice podijeljen je na module prema nazivu Poziva: 

Certifikacijom proizvoda do tržišta - video možete pogledati ovdje

Pitanja i odgovori - video možete pogledati ovdje

Inovacijski vaučeri za MPS-ove - video možete pogledati ovdje

Pitanja i odgovori - video možete pogledati ovdje

Na radionici su obrađene sve važne teme vezane uz Pozive od osnovnih informacija, uvjeta za prijavitelje, uvjeta za projekte, prihvatljivih aktivnosti i troškova, podnošenja projektnih prijedloga, postupka dodjele, ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i provedbe projekata.

Preporuke za zaštitu od vrućina

11.6.2018.

Toplinski udar je iznenadni kolaps organizma, a nastaje zbog, često naglog, prekomjernog povišenja tjelesne temperature i nemogućnosti organizma da se hladi znojenjem i temperaturu održi u normalnim granicama radi ekstremno visoke vanjske temperature odnosno vremenske pojave toplinskog vala.

U zadnjem se desetljeću uočava trend porasta temperature u ljetnom razdoblju što utječe na zdravstveno stanje sveukupnog stanovništva. Pravovremene mjere mogu smanjiti broj oboljelih i umrlih od vrućina, što znači da treba biti spreman ublažiti moguće negativne posljedice po zdravlje i trenutno djelovati.

Cijelo vrijeme trajanja velikih vrućina pridržavajte se preporuka lokalnih zdravstvenih ustanova koje informiraju javnost putem medija (radija, TV, interneta).

Neke od preporuka su:
•Rashladite tijelo i pijte dovoljno tekućine ta da vam boja urina bude svijetla
•Pijte redovito negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera da njima ne izazovete jaču dehidraciju. Možete se samo  osvježiti tako da u ustima rastopite kockicu, dvije leda. Dehidraciju od vrućina izbjegnite uzimanjem razrijeđenog soka kao što je limunada i to odrasli svakih 1-2 sata, a djeca svakih 15-20 minuta po 1 do 2 žlice ili gutljaj vode. Nemojte čekati osjećaj žeđi da biste povećali unos tekućine, pogotovo kod starijih osoba koje imaju slabiji osjećaj žeđi.
• Izbjegavajte boravak na direktnom suncu u razdoblju od 10-17 sati, poglavito djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i bolesnici s kroničnim bolestima (mentalne bolesti, dijabetes i dr.)
•Osobe koje rade vani (npr. građevinski radnici) se trebaju češće odmoriti, skloniti u hlad i popiti 1 i 1/2 čašu vode svakih 30 minuta.
•Tuširajte se ili kupajte u mlakoj vodi. Druga mogućnost je zamotati se u hladne mokre ručnike ili se rashladiti mokrom spužvom, kupkom za noge i sl. Djeci možete mokre ručnike stavljati na noge i ruke.
•Nosite laganu široku svijetlu odjeću od prirodnih materijala. Ako idete izvan doma stavite šešir širokog oboda ili kapu i sunčane naočale, a korisna su zaštita od direktnog sunca i kišobrani i lepeza za rashlađivanje zraka.
•Koristite laganu posteljinu, po mogućnosti bez jastuka kako bi izbjegli akumulaciju topline od tijela.
•Jedite češće male i što tekučije obroke. Izbjegavajte hranu prebogatu bjelančevinama. Ako ste u mogućnosti, pripremite miješano svježe voće, tzv. „smoothie“ ili spravite laganu juhu, da organizmu vratite izgubljene minerale, vitamine i elektrolite.

Rashladite svoj dom
•Nastojte rashladiti prostor u kojem živite. Idealno bi bilo sobnu temperaturu održavati ispod 32°C danju, a 24°C noću. To je posebno važno za djecu, osobe starije od 60 godina ili osobe s kroničnim zdravstvenim problemima.
•Koristite hladniji noćni zrak da rashladite svoj dom. Ako je moguće, otvorite sve prozore ili podignite rolete tijekom noći i ranih jutarnjih sati, kada je vanjska temperatura niža.
•Smanjite količinu vrućeg zraka unutar stana ili kuće. Danju zatvorite prozore i spustite rolete, naročito one koji su okrenuti prema suncu. Zatvorite sva umjetna svjetla i isključite što je više moguće električnih uređaja u svom domu.
•Stavite zaslone, draperije ili tende na prozore koji dobivaju jutarnje ili poslijepodnevno sunce. Rasprostrite mokre ručnike u prostoriji. No, ne zaboravite da se time povećava vlažnost zraka.
•Ako imate klima-uređaj, zatvorite vrata i prozore da ne trošite više energije nego što je potrebno. Podesite temperaturu tako da ne bude niža od 7˚C od vanjske.
•Električni ventilatori mogu pružiti olakšanje i osvježenje, ali ako je temperatura zraka iznad 35˚C, neće spriječiti zdravstvene teškoće vezane uz velike vrućine. Pomoći će, međutim, bržoj izmjeni zraka kada u večernjim satima cirkulacijom svježeg zraka rashlađujete svoj dom.

Važno je piti dovoljno tekućine, jer znojenjem gubimo više tekućine, čime dolazi do dehidracije i povećanog viskoziteta krvi, što može izazvati trombozu, inzult mozga ili infarkt srca.

Klonite se vrućine
•Sklonite se u najhladniju prostoriju svog stana ili kuće, posebice noću.
•Ako stan ili kuću ne možete držati rashlađenim, provedite dva do tri sata dnevno u hladnom prostoru (npr. u hlađenoj javnoj zgradi).
•Izbjegavajte izlazak u najtoplijem dijelu dana.
•Izbjegavajte naporan fizički rad. Ako morate naporno raditi, činite to u najhladnije doba dana, što je obično ujutro između 4.00 i 7.00 sati i poslijepodne nakon 17.00 sati.
•Potražite sjenu.
•Ne ostavljajte djecu niti životinje u parkiranom vozilu.
•Redovito koristite sredstva sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja. Naročitu brigu valja posvetiti novorođenčadi i maloj djeci. Za njih treba koristiti zaštitna sredstva s najvećim faktorom (>30) i odjenuti ih u laganu odjeću koja ih također štiti od UV zraka.
•Prilagodite svoje izlaganje sunčevom UV zračenju uvažavajući dnevne promjene vrijednosti UV indeksa.
•Ako vozite, izbjegavajte putovanja u najtoplijem dijelu dana.

Pomognite drugima
•Posjetite obitelj, prijatelje i susjede koji većinu vremena provode sami. Osjetljive i teško pokretne osobe mogle bi zatrebati Vašu pomoć tijekom vrućih dana.
•Razgovarajte o toplinskom udaru s obitelji. Svaki član obitelji treba znati koje mjere zaštite mora poduzeti s obzirom na svoje zdravstveno stanje i aktivnosti.
•Ako je netko koga poznajete izložen riziku, pomognite mu da dobije savjet i podršku. Starije osobe i bolesnike koji žive sami treba posjetiti barem jednom dnevno.
•Uzimaju li te osobe lijekove, provjerite s njihovim liječnikom kakav utjecaj ti lijekovi mogu imati na termoregulaciju i ravnotežu tekućine u tijelu.

Ako imate zdravstvene probleme
•Držite lijekove na temperaturi ispod 25˚C ili u hladnjaku (pročitajte upute o skladištenju lijeka u uputi o lijeku).
•Tražite savjet liječnika ako imate neku kroničnu bolest ili uzimate više lijekova, pogotovo one za pojačano mokrenje i snižavanje tlaka.

Ako se Vi ili drugi oko Vas osjećaju loše
•Ako imate vrtoglavicu, slabost, nemoć, tjeskobu ili ste izrazito žedni i imate jaku glavobolju, tražite pomoć, što prije otiđite u hladniji prostor i mjerite temperaturu.
•Popijte vodu ili nezaslađeni razrijeđeni voćni sok više puta po nekoliko gutljaja;
•Smirite se i legnite u rashlađenu prostoriju ako imate bolne grčeve, najčešće u nogama, rukama ili trbuhu, često nakon fizičkog rada ili vježbe u vrlo vrućem vremenu,
•Pijte tekućinu koja sadrži elektrolite (npr. juhu, „smoothie“ od povrća i dr.), a u slučaju da grčevi traju duže od jednog sata, zatražite medicinsku pomoć;
•Savjetujte se s liječnikom u slučaju drugih tegoba ili ako opisane tegobe duže traju.

Ako neki član Vaše obitelji ili osobe kojima pomažete imaju vruću suhu kožu ili delirij (nerazumno razgovaraju i nemirni su), zujanje u ušima, probleme s vidom i malaksalost, grčeve i/ili su bez svijesti, odmah zovite liječnika ili hitnu pomoć. Dok čekate na liječnika ili hitnu pomoć, smjestite ugroženu osobu u hladnu prostoriju u vodoravan položaj, podignite joj noge i kukove, odstranite odjeću i počnite s vanjskim hlađenjem, kao što su hladni oblozi na vrat, pazuhe i prepone uz rad ventilatora, mahanje lepezom ili većom tkaninom i špricanje kože vodom temperature 25–30˚C. Mjerite temperaturu tijela i održavajte je ispod 39˚C. Nemojte toj osobi dati acetilsalicilnu kiselinu ili paracetamol. Osobe bez svijesti postavite u bočni ležeći položaj.

 

Najave mogućih toplinskih valova možete pogledati na https://www.hzjz.hr/

Važni brojevi telefona za cijelu Hrvatsku:

Hitna pomoć – 194

Jedinstveni komunikacijski centar za hitne situacije – 112

Obavijest o redukciji vode u Kraljevom Vrhu

8.6.2018.

Obavještavamo korisnike lokalnog vodovoda u Kraljevom Vrhu da će se od 9. 6. 2018. započeti s redukcijom vode. Naime, zbog zatvaranja izvora zagađenih arsenom, sušnog vremena te konstantnog povećanja potrošnje vode pojedini povišeni dijelovi Kraljevog Vrha su bez vode. Kako bi svim korisnicima omogućili korištenje vode ista će biti povremeno (ovisno o količine dotoka vode) zatvorena od 8.00 do 18.00 sati. Savjetujemo da u predviđenom vremenskom razdoblju zatvaranja vode, ne koristite aparate koji koriste istu (perilica rublja, perilica posuđa i sl.). Molimo vas za razumijevanje te ujedno apeliramo da vodu trošite racionalnije i s odgovornošću u ovim sušnim razdobljima.

Javni poziv za prijavu programa/projekta za dodjelu potpora poduzetničkim potpornim institucijama i udruženjima obrtnika u Zagrebačkoj županiji za 2018.godinu

8.6.2018.

Obavještavamo Vas da je Zagrebačka županija dana 08. lipnja 2018. godine raspisala Javni poziv za prijavu programa/projekta za dodjelu potpora poduzetničkim potpornim institucijama i udruženjima obrtnika u Zagrebačkoj županiji za 2018.godinu. Programi/projekti koji se sufinanciraju moraju biti sukladni postavljenim ciljevima županijskih strateških dokumenata. Korisnici sredstava su Poduzetničke potporne institucije (definirane sukladno članku 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13 i 41/14) u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i Udruženja obrtnika sa sjedištem na području Zagrebačke županije.Maksimalan iznos sredstava koji pojedini korisnik može ostvariti u istoj kalendarskoj godini iznosi – za Poduzetničke potporne institucije u vlasništvu jedinica lokalne samouprave najviše 40.000,00 kuna, za  Udruženja obrtnika najviše 25.000,00 kuna. Zagrebačka županija će sufinancirati maksimalno 90% prihvatljivih troškova po pojedinom projektu. Više o samom natječaju pogledajte na stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr

Policijska, preventivna, operativna akcija „TURS 2018“

7.6.2018.

Obavještavamo Vas da će kao i dosadašnjih godina i ove 2018. godine, tijekom predstojeće turističke sezone Ministarstvo unutarnjih poslova provoditi preventivnu operativnu akciju pod nazivom „TURS 2018“.
Zadaća provođenja akcije je prevencija i sprečavanje svih vrsta kaznenih djela i prekršaja u cilju održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira i opće sigurnosti svih građana i njihove imovine.
Navedena operativna akcija provodi se u vremenskom periodu od 01. lipnja do 30. rujna 2018. godine u kojem će policijski službenici Policijske postaje Zaprešić vršiti niz preventivnih i operativnih mjera i radnji, među kojima ističemo:

- sprječavanje terorističkih akata i napada u cilju održavanja povoljnog stanja sigurnosti za vrijeme turističke sezone, kada će u Republici Hrvatskoj boraviti veći broj stranih turista,

- poduzimanje pojačanih mjera i radnji u cilju povećanja sigurnosti cestovnog, željezničkog pa tako i zračnog prometa kao i pojačana kontrola kretanja i boravka stranih državljana, posebice u objektima smještaja, obzirom da se tijekom turističke sezone očekuje dolazak velikog broja stranih turista raznim prijevoznim sredstvima, a tako i dolazak hrvatskih državljana na privremenom radu u inozemstvu,

- sprječavanje fizičkog ili verbalnog uznemiravanja i maltretiranja stranih gostiju te crtanja ili ispisivanja grafita kojima se vrijeđaju gosti zbog njihove rase, boje kože, spolne orijentacije, jezika, vjere, nacionalnog i socijalnog podrijetla ili drugih osobina,

- pojačana granična kontrola vozila i putnika na graničnim prijelazima, na kojima se neće dopustiti nepotrebno kretanje i zadržavanje osoba i vozila,

- preveniranje utapanja osoba na rijekama, jezerima i tzv. šodericama odnosno na šljunčarama, ribnjacima i drugim sl. mjestima gdje se neuređene lokacije koriste za kupanje, tj. Ukazivanje vlasnicima na obvezu uređenja, ograđivanja, postavljanja sigurnosno upozoravajućih natpisa i zabrani kupanja i dr.

- pojačani obilasci objekata i prostora pogodnih za vršenje kaznenih djela krađe vozila, provale u domove i stanove te razbojništva nad osobama i ponašanje građana, posebice glede provala u domove i stanove, otuđenja vozila koristeći iskustva iz dosadašnjih provedbenih akcija.

Izbor Vinske kraljice

7.6.2018.

Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, nositelj projekta Izbora Vinske kraljice Zagrebačke županije dana 06. lipnja 2018. godine objavljuje Natječaj za Vinsku kraljicu Zagrebačke županije za 2019. godinu. Zagrebačka županija od 2002. godine provodi projekt “Izbor vinske kraljice Zagrebačke županije”. Vinska kraljica je promicateljica Zagrebačke županije i Hrvatske, posebno njenog vinogradarstva i vinarstva, svojom osobnošću simbolizira županijsku i hrvatsku vinsku kulturu, vinogradarstvo i vinarstvo s ciljem širenja kruga potrošača i prijatelja vina i vinorodnih područja. Vinska kraljica se izabire nakon pismenog i usmenog ocjenjivanja znanja i vještina iz područja: poznavanja vina i jela sa serviranjem i sljubljivanjem; vinogradarstva i vinarstva Zagrebačke županije i Hrvatske; vinogradarsko-vinarske tradicije i opće kulture. Više o samom natječaju pogledajte na stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr

Organizirane Plave noći

5.6.2018.

U organizaciji Nogometnog kluba DINAMO iz Jakovlja u razdoblju od 31. svibnja do 2. lipnja 2018. godine, organizirane su tradicionalne Plave noći. Manifestacija koja godinama okuplja velik broj sportaša i njihovih obožavatelja. Tako se i ove godine održao turnir prstića i limaća kao i turnir sela. U kategoriji prstića najbolja ekipa bili su članovi nogometnog kluba GOSPIĆ ’91, drugo mjesto osvojili su članovi nogometnog kluba DINAMO JAKOVLJE, treće mjesto pripalo je članovima nogometnog kluba RADOBOJ, a četvrto mjesto članovima nogometnog kluba PONIKVE. U kategoriji limaća prvo mjesto osvojili su članovi nogometnog kluba PONIKVE, drugo mjesto pripalo je članovima nogometnog kluba PUŠĆA, treće mjesto članovima nogometnog kluba MLADOST, a četvrto mjesto članovima nogometnog kluba DINAMO JAKOVLJE. Odigrane su i utakmice turnira sela gdje je sudjelovalo deset momčadi, a u polufinale koje se odigravalo u subotu 02. lipnja 2018. godine ušle su ekipe BELINIĆI, FAIR PLAY IGRIŠĆE, CIGANI MASNI JAREK I BRIJEG. Prvo mjesto u turniru sela osvojila je ekipa BRIJEG, drugo mjesto ekipa FAIR PLAY IGRIŠĆE, treće mjesto pripalo je ekipi BELINIĆI, a četvrto mjesto osvojila je ekipa CIGANI MASNI JAREK. Čestitamo svim igraćima na fair play igri i na sudjelovanju. Manifestaciju PLAVE NOĆI uz velik broj nogometnih utakmica obilježilo je i druženje naših mještana kao i mještana susjednih Općina, te je sve bilo popraćeno muzikom i bogatim tombolama.

Otvoren novi natječaj iz Programa ruralnog razvoja

4.6.2018.

Obavještavamo Vas da je otvoren natječaj iz Programa ruralnog razvoja: Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture. Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe. Zahtjevi za potporu mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 1. lipnja 2018. godine od 12:00 sati do 2. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati. Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode, druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode. Više o samom natječaju možete vidjeti na stranici www.strukturnifondovi.hr , www.ruralnirazvoj.hr , www.mps.hr

Projekt "Informiraj! Reduciraj! Recikliraj!"

1.6.2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 15. siječnja 2018. godine Poziv za dostavu projektnih prijedloga za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.,– Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, a na koji se Općina Jakovlje, Općina Luka, Općina Bista i Općina Pušća kao prijavitelja projekta prijavila s projektnim prijedlogom. Proteklih dana stigla je obavijest Ministarstva zaštite okoliša i energetike o odobrenju 499.500,08 kuna za projekt !Informiraj! Reduciraj! Recikliraj!". Projekt „Informiraj! Reduciraj! Recikliraj!“ provodit će se na području Općine Pušća, Općine Luka, Općine Jakovlje i Općine Bistra od strane Prijavitelja Općine Pušća. Projekt obuhvaća provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti u svrhu izgradnje svijesti stanovništva predmetnog područja o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvu, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu

31.5.2018.

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji u 2018. godini (KLASA: 022-01/18-01/27, URBROJ: 238/1-03-18-06), Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije, 30. svibnja 2018. godine raspisao je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji u 2018. godini. Svrha Javnog poziva je dodjela potpora prihvatljivim korisnicima za razvoj i modernizaciju proizvodnje i proizvodnih kapaciteta, očuvanje i unaprjeđenje vlastitog proizvodnog potencijala kroz očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, kompenzaciju otežanih uvjeta proizvodnje, edukaciju proizvođača, unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora, očuvanje i unapređenje okoliša i krajobraza, poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima te diversifikaciju ruralnih gospodarskih djelatnosti.

Prihvatljivi korisnici su:

 • poduzetnici, pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Zagrebačkoj županiji koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Zagrebačke županije ili,
 • poduzetnici, pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik šumoposjednika koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Zagrebačke županije ili,
 • poduzetnici, pravne i fizičke osobe s područja Zagrebačke županije upisane u Upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu ili,
 • proizvođačke grupe i organizacije registrirane sukladno Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda sa sjedištem na području Zagrebačke županije ili,
 • poduzetnici koji otkupljuju mlijeko na području Žumberka i Općine Krašić.

Više o samom natječaju pogledajte na stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr

Obnova krova mrtvačnice u Kraljevom Vrhu

21.5.2018.

Prema Programu podrške regionalnom razvoju Općina Jakovlje potpisala je sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dana 16. svibnja 2018. godine Ugovor o sufinanciranju Projekta Obnove krova na mrtvačnici u Kraljevom Vrhu, za što je Ministarstvo osiguralo 50% sredstava. Ova potpora će, uz vlastita proračunska sredstva, omogućiti rekonstrukciju krovišta na mrtvačnici u Kraljevom Vhu.

Poziv na izložbu "ZLATNI REZ"

21.5.2018.

Obavještavamo Vas da će se dana 25. svibnja 2018. godine s početkom u 19:30 sati u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jakovlje, Jakovlje, Dvorska 2, održati 19. samostalna izložba primijenjene umjetnosti – tradicija i moderno pod nazivom „ZLATNI REZ“ , umjetnika Zdravka Postružin. Gospodin Zdravko Postružin rođen je 1962. godine u Vadini gdje i danas živi i radi. Zavšio je Grafički odjel Škole primijenjenih umjetnosti u Zagrebu. Već po završetku školovanja sudjeluje u obnavljanju brojnih zagorskih crkvi. Godine 1983. obnovio je slike starih majstora u župnoj crkvi u Pregradi, a iste godine obnavlja i slike u crkvi u Velikom Trgovišću. Za crkvu u Zaprešiću izradio je 12 slika apostola dok je u crkvi Sv. Roka u Luki naslikao četrnaest ulja na platnu s postajama Križnog puta. Pored sakralnih objekata oslikao je i niz privatnih kuća od kojih se posebno ističe slika „Posljednje večere u“ u Pušći. Osim religiozne tematike umjetnika posebno zanima pejzažno slikarstvo kojem se u zadnje vrijeme intenzivnije posvetio. Uz slikarstvo bavi se i dizajnerskim poslovima. Kao dizajner sudjelovao je i na velikom projektu oslikavanja zagrebačkih tramvaja. Kao član „Fortuna-art“-a bio je i na niz likovnih kolonija i studijskih putovanja. Umjetnik Zdravko Postružin, prema riječima Maje Vukina Bogović – igrom svjetla i pastelnim tonovima dočarava svijet motiva koji se pojavljuju poput iskre, odsjaja i zauvijek uhvaćenog trenutka. Umjetnik mijenja formate i tehnike, te unutar slike kroz zanimljiv kadar dočarava sadržaj i dizajn. Stvara atmosferu koja odiše spokojem, mistikom i poštovanjem, te tako poziva gledatelja da sudjeluje kroz svoje gledanje i istraživanje ili jednostavno iščezne kroz krajeve u beskraj.

WiFi4EU

18.5.2018.

Općina Jakovlje uspješno se prijavila na program “WiFi4EU” koje provodi Europska komisija, a koji je namijenjen svim zemljama članicama EU, a odnosi se na 100%-tno sufinanciranje izgradnje WiFi infrastrukture za jedinice lokalne samouprave na lokacijama kao što su trgovi, parkovi, knjižnice, muzeji, javne ustanove, zdravstveni centri… Potpora će se dijeliti u obliku vaučera vrijednosti 15.000 EUR po prijavitelju kojim će se plaćati izgradnja i oprema, a Europska komisija će isplatiti vrijednost vaučera izvršitelju radova/dobavljaču opreme, koji će biti registriran na portalu Europske komisije vezanom uz WiFi4EU inicijativu. Komisija će, uzimajući u obzir ravnomjernu geografsku zastupljenost, objaviti imena prvih 1000 općina koje će dobiti financiranje u okviru prvog poziva. Svaka država sudionica dobit će najmanje 15 vaučera. Tijekom sljedeće dvije godine objavit će se još četiri poziva na podnošenje prijava u okviru programa WiFi4EU

Sufinanciranje ljetovanja djece u Centru za edukaciju, odmor i rekreaciju Selce

18.5.2018.

Općina Jakovlje potpisala je sa Gradskim društvom Crvenog križa Zaprešić Ugovor o sufinanciranju ljetovanja djece u Centru za edukaciju, odmor i rekreaciju Selce, kojim se Općina Jakovlje obavezuje sufinancirati boravak 35 (tridesetpet) učenika Osnovne škole Jakovlje u Centru Selce, u iznosu od 50 % cijene ljetovanja u Centru Selce. Veselimo se što će naša djeca pod stručnim vodstvom voditelja sudjelovati na kreativnim radionicama, zabavnim večerima i sportskim natjecanjima na kojima mogu pokazati svoju kreativnost i talente. Također, neplivači će imati mogućnost pohađati školu plivanja. Za sigurnost u kampu brinut će se noćni čuvari, medicinske sestre i voditelji djece.

Obilježen Majčin dan

14.5.2018.

Majčin dan desetljećima se slavi i obilježava svake godine druge nedjelje u svibnju, stoga je u organizaciji Kulturno umjetničkog društva Jakovlje u Općini Jakovlje obilježen Majčin dan dana 11. svibnja 2018. godine u Kino dvorani u Jakovlju. U obilježavanju Majčinog dana sudjelovali su članovi Kulturno umjetničkog društva Jakovlje, članovi Udruge žena Općine Jakovlje, učenici Osnovne škole Jakovlje te članovi Udruga Petrože. Lijepe recitacije i pjevane pjesme o majkama bile su pune emocija, te su nas još jednom prisjetile na mame i bake koje u našim životima imaju posebno mjesto, jer cilj obilježavanja Majčinog dana je pozitivno promovirati obiteljski život i nezamijenjivu majčinu ulogu.

Novi natječaji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

14.5.2018.

Ministarstvo poljoprivrede omogućilo je korištenje nove mjere Programa ruralnog razvoja RH (M14) – Dobrobit životinja i to za govedarstvo, svinjogojstvo i peradarstvo. Cilj mjere je osigurati poboljšane standarde u hranidbi, uvjetima smještaja, pristup ispaši i ispustu u uzgoju životinja. Pravo na potporu za mjeru 14 - Dobrobit životinja ostvaruju poljoprivrednici koji imaju minimalno 4 uvjetna grla goveda, odnosno 5 uvjetnih grla peradi i svinja. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama broj 42/18 od 9. svibnja novi natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018., sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. Korisnici mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina su poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave). Razina potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova i ovisi o veličini podnositelja (za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50%, za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % dok za ostala velika poduzeća potpora iznosi 24%. Također, u Narodnim novinama broj 42/18 objavljen je i novi natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Korisnici mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja su stručne organizacije uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije uključene u sektor vina, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina. Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore (de minimis potpora ). Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 200.000 EUR. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“. Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode. Vrijednost potpore je od 5.000 eura do 100.000 eura, a intenzitet javne potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Više o samim natječajima možete pogledati na stranici https://www.apprrr.hr/

Odvoz krupnog otpada

14.5.2018.

Odvoz krupnog (glomaznog) otpada u 2018. godini više se neće, kao proteklih godina, obavljati na način da građani glomazni otpad dovoze u određene dane na određena mjesta. Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine broj 50/2017), te Odlukom Općine Jakovlje o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, svaki korisnik usluge odvoza kućnog otpada tvrtke „EKO-FLOR PLUS“ d.o.o. ima pravo bez naknade na jedan odvoz glomaznog otpada u kalendarskoj godini. Glomazni otpad prikupljat će se na obračunskom mjestu (lokaciji) korisnika po prethodno predanom zahtjevu i dogovorenom terminu odvoza. Ove godine za odvoz glomaznog otpada od strane tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o određen je termin 18. i 19. lipnja 2018. godine. Da bi se izvršio odvoz glomaznog otpada potrebno se pravovremeno prijaviti (najkasnije 3 radna dana prije predviđenog odvoza) na telefon 049/587-837 ili putem e-mail adrese glomazni@eko-flor.hr . Prilikom prijave trebat će se navesti podaci o korisniku usluge (ime, prezime, adresa) i sastav otpada (npr. krevet, željezni dijelovi bicikla, madrac i sl). Na dan odvoza glomaznog otpada, otpad je potrebno odložiti unutar dvorišta, neposredno uz kolni ulaz, na način da djelatnicima tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. omogućite nesmetan ulaz u dvorište. Nadalje, ukoliko imate otežan pristup dvorištu dužni ste krupni (glomazni) otpad dopremiti na dostupno mjesto pogodno za preuzimanje od strane tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. Molimo da takve okolnosti navedete prilikom prijave za odvozom glomaznog otpada. Pod glomaznim otpadom smatra se – Plastika (stolice posude …), Drvenarija (namještaj, palete …), Metal (posuđe, namještaj …) i Ostalo (madraci, kauč ….). Pod glomaznim otpadom ne smatra se – Građevinski otpad (šuta, cigla, beton …), opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, pesticidi, fluorescentne cijevi ….), Akumulatori, gume, električni i elektronski otpad. Ono što nije glomazni otpad neće biti pokupljeno. U privitku ovog teksta nalazi se Obavijest tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. vezano uz raspored odvoza otpada na području Općine Jakovlje.

Raspored odvoza možete preuzeti u izvornom formatu ovdje:

20180514-Obavijest-o-rasporedu-odvoza-otpada.pdf

Poziv na dramsku večer

14.5.2018.

Obavještavamo Vas da Udruga žena Općine Jakovlje „Dora“ organizira dječju Dramsku večer, koje će se održati 18. svibnja 2018. godine s početkom u 19:00 sati, u kino dvorani u Jakovlju. U izvedbi Dramske udruge „KAJ“ iz Zaboka bit će prikazane dvije predstave i to "Trnoružica" u adaptaciji i režiji Đurđice Seleš i igrokaz "U ambulanti" autorice Đurđice Seleš.

Ekološki projekti Zeleni pojas

10.5.2018.

Ina je objavila javni natječaj za sufinanciranje ekoloških projekata Zeleni pojas. Natječaj se objavljuje jednom godišnje uoči Dana planeta Zemlje, a pozvane su organizacije civilnog društva, obrazovne ustanove, dobrovoljna vatrogasna društva te parkovi prirode da prijave svoje projekte iz područja zaštite okoliša i prirode. Pravo na prijavu imaju organizacije civilnog društva, javne obrazovne ustanove, parkovi prirode i dobrovoljna vatrogasna društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Jedna organizacija može prijaviti najviše tri (3) projekta. Kandidati koji se prijavljuju moraju, financijski ili materijalno, pridonijeti 20% od ukupnog proračuna namijenjenog za projekt, odnosno područje za koje se traži financijska podrška mora biti otvoreno za javnost. Prijave na Natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode 2018. godine, traju do 27. svibnja do 23:59 sati. Prijavljene projekte evaluira povjerenstvo sastavljeno od stručnjaka iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog razvoja, predstavnika akademske zajednice te predstavnika Ine. Najvažniji kriteriji za odabir projekata su: – pripremljenost dokumentacije i kvalitete projekta – jasno definirana područja za koja se traži podrška (parkovi, igrališta, šume, škole, vrtovi, močvarna područja, more, podmorje, priobalje, jezera, turističke staze, vidikovci, „zelena odmorišta“ i sl.) s točno pobrojanim potrebnim aktivnostima koje bi se u sklopu suradnje realizirale – mogućnost realizacije prijavljenog projekta uključivanjem članova lokalne zajednice – mogućnost uključivanja INA Kluba volontera u projekt i organizacija zajedničkih akcija u suradnji s istim Prije ispunjavanja projektne dokumentacije, molimo Vas da pročitate „Informacije o zaštiti osobnih podataka“. Više o samo natječaju pogledajte na stranici https://www.ina.hr/zelenipojas/

Dana vatrogastva i blagdan svetog Florijana

4.5.2018.

U povodu Dana vatrogastva i blagdana svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca, upućujemo iskrene čestitke svim pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi na području Općine Jakovlje kao i cijele Republike Hrvatske, te profesionalnim vatrogasnim postrojbama na području cijele Republike Hrvatske, koji svojom hrabrošću, profesionalizmom te požrtvovnošću štite ljudske živote i imovinu te na taj način obavljaju ovaj humani poziv.

Asfaltiranje općinskih prometnica

3.5.2018.

U razdoblju od 17. do 30. travnja 2018. godine izvedeni su radovi na asfaltiranju općinskih prometnica u Zagrebačkoj ulici od kbr. 174-178a, Topličkoj ulici od kbr. 110-116 i Mihanovićevoj ulici prema kbr. 54b u ukupnoj dužini od cca 500 m. Radovi su financirani iz Proračuna Općine Jakovlje za 2018. godinu.

 

Obilježen Dan općine Jakovlje i Dan hrvatskih branitelja Općine Jakovlje

2.5.2018.

U utorak 24. travnja 2018. godine svečano je obilježen Dan općine Jakovlje i Dan hrvatskih branitelja Općine Jakovlje. Tim povodom predstavnici Općine Jakovlje, zajedno sa članovima Gradskog ogranka Udruge hrvatskih branitelja Općine Jakovlje položili su vijence i zapalili svijeće kod centralnog križa na groblju u Kraljevom Vrhu, a nakon toga položili su vijence i zapalili svijeće kod spomenika u parku u Jakovlju. Članovi Kuburaškog društvo „Tri kralja“ ispalili su svečani plotun iz kubura te tako uveličali svečanost povodom Dana Općine Jakovlje. Na svečanoj sjednici Općine Jakovlje predsjednik Općinskog vijeća Marijan Capek pozdravio je uvažene goste i ukratko predstavio rad Vijeća u protekloj godini, dok je općinska načelnica Sanja Borovec izvijestila o svemu što je u Općini Jakovlje napravljeno unatrag deset mjeseci, koja je dokumentacija pripremljena za provedbu projekata i što se planira narednom razdoblju. Dopredsjednik Gradskog ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata, Smiljan Tomašević obratio se prisutnima, te zahvalio Općini Jakovlje što se uz Dane Općine Jakovlje obilježava i Dan hrvatskih branitelja Općine Jakovlje. Predsjednik Općinskog Vijeća Mrijan Capek i načelnica Općine Jakovlje Sanja Borovec uručili su priznanja zaslužnim građanima i udrugama: zahvalnice su uručene – Agati Škrbec, Nadici Bedek, Renati Oremuš, Snježani Šunc, Kristini Apfenthaler i Silvani Ruškač, diplome su uručene - Nogometnom klubu „Dinamo“ Jakovlje, obrtu „KISKO“ vlasnik Branko Tumpa, Kuburaškom društvu „Tri kralja“ Kraljev Vrh, Vatrogasnoj zajednici Općine Jakovlje, „METALOOBRADA“ d.o.o., „KROJOSTIL“ d.o.o., obrtu „VRHOVEC“ vlasnik Ivica Vrhovec, „VOLIM LJUTO“ d.o.o i MIši Mijatoviću, plakete su uručene - Tini Belinić, Marinu Hlad, Ivanu Kovač, Udruzi žena i djevojaka Kraljev Vrh, Stjepanu Posavec i Općinskom vijeću u I. sazivu. Povelja Općine Jakovlje uručena je Zdravku Poturica. Gospodina Zdravko Poturica zahvalio se u ime nagrađenih. U ime nazočnih gradonačelnika čestitke za Dan Općine Jakovlje uputio je gradonačelnik Grada Zaprešića gospodina Željko Turk, u ime općina zaprešićkog kraja čestitke je uputio načelnik Općine Bistra gospodin Krešimir Gulić, u ime općina Zagrebačke i Krapinsko zagorske županije čestitke je uputio načelnik Općine Rugvica i saborski zastupnik gospodin Mato Čičak, u ime Zagrebačke županije čestitke je uputio predsjednik Skupštine Zagrebačke županije gospodin Damir Mikuljan i zamjenica župana gospođa Nadica Žužak. Obilježavanje Dana Općine Jakovlje uveličali su i učenici Općine škole Jakovlje – školski zbor koji je izveo himnu Republike Hrvatske kao i dvije prigodne pjesme, a Renato Dubrovac izveo je recitaciju „Vu mojem trnacu“

Sastanak sudionika koji su dio prostora Parka prirode Medvednica

2.5.2018.

Suradnja svih sudionika koji su dio prostora Parka prirode Medvednica započela je u veljači ove godine na inicijativu Javne ustanove Parka prirode Medvednica. Prvi sastanak je održan Bistri na temu šuma i gospodarenja šumama, kojom prigodom je dogovoreno kako će se ova inicijativa i nadalje održavati te širiti novim aktualnim temama. Novi sastanak održan je 25. travnja 2018. godine u Općini Stubičke Toplice, na kojem je raspravljana tematika voda i vodnih građevina te stanja cesta i prometa na području Parka prirode Medvednica. Glavnina rasprave vodila se oko problema brojnih klizišta te odrona šumskih zemljišta, koja ugrožavaju sigurnost prometa, te na poteškoće u provođenju Programa radova održavanja u području zaštite od štetnog djelovanja voda za područje vodnogospodarskog odjela za Gornju Savu.

Upis djece u poseban program za djecu s teškoćama u Dječji vrtić "Bambi"

2.5.2018.

Obavještavamo roditelje da će se upis djece u poseban program za djecu s teškoćama u Dječji vrtić "Bambi" održati u razdoblju od 2. svibnja do 15. svibnja 2018. godine. Svu potrebnu dokumentaciju za upis kao što je Zahtjev za upis, inicijalni upitnik i popis potrebne dokumentacije, možete dobiti i predati u tajništvu Dječjeg vrtića "Bambi" u centralnom objektu u Pušći, Kumrovečka 98. Za sve nejasnoće možete se javiti na telefon Dječjeg vrtića "Bambi" i to 01/3315-460 - tajništvo i 099/279-4218 - stručna služba.

Dokumente možete preuzeti u izvornom formatu:

Upis djece u program predškole u Dječji vrtić "Bambi"

2.5.2018.

Obavještavamo roditelje da će se upis djece u program predškole u Dječji vrtić "Bambi" održati u razdoblju od 2. svibnja do 15. svibnja 2018. godine. Svu potrebnu dokumentaciju za upis djece u program predškole, kao što je Zahtjev za upis, inicijalni upitnik i popis potrebne dokumentacije, možete dobiti i predati u svim Dječjim vrtićima "Bambi" u Jakovlju, Trsteniku i Pušći. Za sve nejasnoće možete se javiti na telefon Dječjeg vrtića "Bambi" i to 01/3315-460 - tajništvo i 099/279-4218 - stručna služba.

Dokumente možete preuzeti u izvornom formatu:

Upis djece u Dječji vrtić "Bambi"

2.5.2018.

Obavještavamo roditelje da će se upis djece u Dječji vrtić "Bambi" održati u razdoblju od 2. svibnja do 15. svibnja 2018. godine. Svu potrebnu dokumentaciju za upis kao što je Zahtjev za upis, inicijalni upitnik i popis potrebne dokumentacije, možete dobiti i predati u svim Dječjim vrtićima "Bambi" u Jakovlju, Trsteniku, Pušći, Zaprešiću i Podsusedu. Za sve nejasnoće možete se javiti na telefon Dječjeg vrtića "Bambi" i to 01/3315-460 - tajništvo i 099/279-4218 - stručna služba.

Dokumente možete preuzeti u izvornom formatu:

Čestitka za 1. svibnja - Međunarodni praznik rada

28.4.2018.

Obilježavajući Međunarodni praznik rada prisjećamo se povijesne borbe radnika za dostojanstvo i prava čovjeka koji svojim radom osigurava egzistenciju sebi i svojoj obitelji. Svim radnicama i radnicima Općine Jakovlje koji žive od svoga rada, prehranjuju svoje obitelji, školuju svoju djecu i privređuju za opće dobro zajednice, svim umirovljenicima koji su završili svoj radni vijek, mladima koji stječu obrazovanje, čestitamo 1. svibanj – Međunarodni praznik rada.

Obavijest o prodaji karata od Presečki grupe d.o.o.

28.4.2018.

Prema Obavijesti zaprimljenoj od „Presečki grupa“ d.o.o., Poduzeće za prijevoz, usluge, trgovinu i putničku agenciju, Krapina, Grana Galovića 15, obavještavamo Vas da prodaja karata za svibanj 2018. godine počinje s danom 27. travnja 2018. godine. U Jakovlju karte možete kupiti dana 28. travnja 2018. godine (subota) od 9:00-11:00 sati, te 30. travnja 2018. godine (ponedjeljak) od 18:00 -19:30 sati. Stare karte vrijede kako su programirane, a za praksu obavezno dostaviti Potvrdu.

Potpisivanje ugovora s udrugama koje djeluju na području Općine Jakovlje

27.4.2018.

Dana 23. travnja 2018. godine u prostorijama Općine Jakovlje potpisani su Ugovori o dodjeli financijskih sredstava s predstavnicima deset udruga koje djeluju na području Općine Jakovlje i kojima su odobrena financijska sredstva sukladno Odluci o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2018. godinu. Riječ je o sufinanciranju šesnaest programa iz područja kulture, sporta, socijalne i humanitarne djelatnosti, vjerskih zajednica, braniteljskih udruga, udruga proisteklih iz Domovinskog rata, zaštite okoliša te drugih područja od interesa za opće dobro. Kao i svake godine do sada, Općina Jakovlje podržava rad udruga čije je djelovanje od interesa za opće dobro Općine Jakovlje.

Obilježavanje Dana hrvatskih branitelja Domovinskog rata

27.4.2018.

U organizaciji Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata u nedjelju 22. travnja počelo je obilježavanje Dana hrvatskih branitelja Domovinskog rata i to tako što su hrvatski branitelji nakon postroja krenuli pješke na molitveni put od centra Jakovlja do crkve Sveta Tri Kralja u Kraljevom Vrhu, gdje je služena sveta misa za sve poginule hrvatske branitelje u Domovinskom ratu. Molitvenom putu pridružili su se mještani Općine Jakovlje kao i uvaženi gosti. Nakon svete mise, slijedio je povratak u Jakovlje gdje je otvorena izložba fotografija ratnih postrojbi koje su sudjelovale u Domovinskom ratu. Nakon toga prikazan je dokumentarni film "Oni su Hrvatska" Udruge žena Domovinskog rata Zadar. Izložbu slika ratnih postrojbi Domovinskog rata u ponedjeljak 23. travnja 2018. godine posjetili su učenici 6., 7. i 8. razreda Osnovne škole Jakovlje sa profesorima i ravnateljicom Ljiljanom Klepac.

Predstava "Dimnjačar"

27.4.2018.

Dane Općine Jakovlje 2018. uz kotlovinijadu obilježila je i predstava "Dimnjačar" u izvedbi teatra Kerekeš, koja je privukla veliki broj posjetitelja, te ih nasmijala do suza. Odlična predstava i mnoštvo posjetitelja sa puno šale i smijeha bili su odličan uvod za koncert Miroslava Škore. Izvanredan koncert Miroslava Škore privukao je velik broj posjetitelja te mogu slobodno reći da niti najoptimistićniji žitelji Općine Jakovlje nisu očekivali ovakav odaziv na koncert., koncert koji je bio pun dobrog raspoloženja i druženja. Zahvaljujemo se svim posjetiteljima koji su prepoznali naš program za Dane Općine Jakovlje, te svojim dolaskom uveličali događanja povodom Dana Općine Jakovlje 2018. Paralelno sa kotlovinijadom u Osnovnoj školi Jakovlje odvijao se šahovski turnir u organizaciji Šahovskog kluba Jakovlje. Na turniru je sudjelovalo 12 seniora i 24 juniora. Svi sudionici turnira dobili su priznanja i zahvalnice. Ovom prilikom zahvaljujem se Šahovskom klubu Jakovlje što se organizacijom šahovskog turnira uključio u obilježavanje Dana Općine Jakovlje 2018.

Kotlovinijada

27.4.2018.

Po prvi puta u 25 godina Općine Jakovlje za sve udruge organizirana je zajednička manifestacija „Kotlovinijada“ na kojoj se 14 udruga borilo za laskavu titulu najbolje ekipe. Udruga žena i djevojaka Kraljev Vrh moći će se pohvaliti kako su upravo one bile pobjednice prvog takvog natjecanja u Općini Jakovlje. Drugo mjesto u natjecanju osvojio je Nogometni klub "Dinamo" Jakovlje, treće mjesto Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata te četvrto mjesto Kuburaško društvo "Tri kralja" Kraljev Vrh. Predstavnici pobjedničkih ekipa preuzeli su pehare za osvojena mjesta i izrazili zadovoljstvo organizacijom kotlovinijade kao i ocjenama žirija. Ovom prilikom čestitam pobjednicima te se zahvaljujem svim Udrugama s područja Općine Jakovlje koje su se odazvale na naš poziv, te tako svojim odazivom uvelićale proslavu Dana Općine Jakovlje.

"Potpora mladim poljoprivrednicima"

24.4.2018.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi Natječaj za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Na natječaj se mogu prijaviti mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (na dan podnošenja Zahtjeva za potporu) koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni za nositelja poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu. Potpora mladim poljoprivrednicima u obliku bespovratnih financijskih sredstava dodjeljuje se na dva načina: – 372.000,00 kuna onima kojima će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznici doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) najmanje 5 godina nakon konačne isplate potpore. – 148.800,00 kuna onima kojima poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 132.597.000,00 kuna. Ovim bespovratnim sredstvima mogu se financirati mnogobrojne aktivnosti kao npr. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i dr. Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 25. travnja 2018. godine od 12:00 sati do 13. lipnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 25. travnja 2018. godine od 12:00 sati do 13. lipnja 2018. godine do 12:00 sati. Više o samom natječaju pogledajte na stranici https://strukturnifondovi.hr

Otvoren natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za primjenu norma te za certifikaciju

20.4.2018.

Obavještavamo Vas da je otvoren natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za primjenu norma te za certifikaciju u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom. Prihvatljivi korisnici su mikro, mali i srednji poduzetnici koji posluju najmanje godinu dana prije predaje projekta, koji su u trenutku predaje projekta registrirani za prihvatljive djelatnosti u kojima se provode projektne aktivnosti, koji imaju najmanje jednog zaposlenog na temelju sati rada i koji imaju iskazanu dobit u 2017. godini. Maksimalna potpora po projektu, koji može uključivati certificiranje više sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima, iznosi 380.000 kuna. Minimalna potpora iznosi 50.000 kuna. Intenzitet potpore iznosi do 85% troškova za mikro i malo poduzeće tj. do 65% ukupno prihvatljivih troškova za srednje poduzeće. Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog natječaja: - ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom, poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma za sustave upravljanja ili iz područja usluga (ISO) - ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom, poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima tržišno priznatih certifikacijskih shema (poput FSC i/ili PEFC certifikacija, BRC norme, KOSHER, HALAL i sl.). - ostale aktivnosti koje se odnose na norme odnosno certifikacijske sheme pod uvjetom da se radi o međunarodno ili tržišno priznatim normama/shemama Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima: - troškovi savjetodavnih usluga za pripremu dokumentacije nužne za uvođenje sustava upravljanja kojim će se omogućiti stjecanje certifikata (snimak stanja, definicija projekta, model sustava i postavljanje ciljeva), nabava (kupnja) norma - edukacija djelatnika neophodna za uvođenje sustava upravljanja koji je/su predmet projektnog prijedloga - troškovi certificiranja sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom Natječaj je otvoren od 14.05.2018. do 29.06.2020. ili do iskorištenja sredstava. Više o samom natječaju možete pogledati na stranici https://strukturnifondovi.hr/

Raspisan je Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke Županije

20.4.2018.

Obavještavamo Vas da je na temelju odredbe članka 34. Statuta Zagrebačke Županije, članka 29. i 74. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke Županije i članka 17. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Zagrebačke Županije Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 10. travnja 2018. godine, sa osam glasova za, od ukupno osam nazočnih članova/ica Povjerenstva, donijelo ZAKLJUČAK kojim se raspisuje Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke Županije u 2018. godini. Rok za podnošenje pisanih prijedloga teće od 16. travnja 2018. godine do 31. svibnja 2018. godine. U privitku možete pročitati tekst Natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije kao i dopis Zagrebačke županije upućen Gradovima i Općinama Zagrebačke županije vezano uz Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2018. godini. Više o samom natječaju možete pogledati na stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr

Dokumente možete preuzeti u izvornom formatu:

Čestitka povodom Dana Općine Jakovlje i Dana hrvatskih branitelja Općine Jakovlje

20.4.2018.

Drage mještanke i mještani Općine Jakovlje dana 24. travnja obilježavamo Dan Općine Jakovlje i Dan hrvatskih branitelja Općine Jakovlje. Tim povodom svim mještanima naše općine, u ime predstavničke vlasti, izvršne vlasti, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje te u svoje osobno ime upućujem iskrene čestitke sa željom za sveopćim napretkom naše općine i rastućom kvalitetom življenja svih naših mještana, svakog pojedinog naselja. U tom duhu, od srca Vam upućujem najiskrenije čestitke i želim da nastavimo, zajedničkim snagama, graditi Igrišće, Jakovlje i Kraljev Vrh s optimizmom, vjerom i nadom u još bolje sutra.

Protokol obilježavanja Dana Općine Jakovlje i Dana hrvatskih branitelja Općine Jakovlje

20.4.2018.

U povodu obilježavanja Dana Općine Jakovlje i Dana hrvatskih branitelja Općine Jakovlje, utvrđuje se slijedeći Protokol. Obilježavanje će započeti 24. travnja 2018. godine tako što će predstavnici Općine Jakovlje, predstavnika političkih stranaka, Udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ostalih Udruga...

Izvorni dokument možete preuzeti ovdje:

Obilježavanje 20 godina rada Udruge žena i djevojaka Kraljev Vrh

19.4.2018.

Obilježavanje 20 godina rada Udruge žena i djevojaka Kraljev Vrh, održano je dana 14. travnja 2018. godine, u prostorijama Društvenog doma u Kraljevom Vrhu. Tom prigodom predsjednica Udruge žena i djevojaka Kraljev Vrh gospođa Jasminka Pušek, pozdravila je sve prisutne članove Udruge žena i djevojaka Kraljev Vrh, kao i uvažene goste. Kako bi nas podsjetile o proteklih 20 godina rada i djelovanja Udruge žena i djevojaka Kraljev Vrh, članice Udruge žena i djevojaka Kraljev Vrh pripremile su film u kojem su prikazale uspješno djelovanje Udruge od samog osnivanja. Zaslužnim članovima Udruge žena i djevojaka Kraljev Vrh kao i svima koji su na bilo koji način sudjelovali u njenom napretku, na svečanosti su podijeljene zahvalnice.

Održana sjednica Upravnog odbora i sjednica Skupštine Lokalne akcijske grupe "Zeleni bregi"

19.4.2018.

Obavještavamo Vas da je u četvrtak, 12. travnja 2018. u Stubičkim Toplicama, održana je sjednica Upravnog odbora i sjednica Skupštine Lokalne akcijske grupe „Zeleni bregi“. Na okupljanju članova odbora i skupštine LAG-a „Zeleni bregi“ uspješno su donesene sve potrebne odluke, dokumenti i pravilnici za isporuku Lokalne razvojne strategije i objavu svih LAG Natječaja. Nakon toga, izmijenjena Lokalna razvojna strategija poslana je u Agenciju za plaćanje i u Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske na konačno odobrenje. Nakon odluke o odobrenju izmijenjene strategije iz nadležnih institucija koja se očekuje kroz 30-45 dana, LAG će objaviti javni poziv za dostavu projektnih prijedloga tipa operacije (TO) 1.1.2 „Unapređenje poslovne konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije(sličan tipu operacije 6.3.1 iz Programa ruralnog razvoja RH-a). Djelatnici LAG-a su uz potporu LEADER mreže Hrvatske i konzultantske tvrtke iz Petrinje, na temelju provedenog istraživanja na svom teritoriju oblikovali novu verziju Lokalne razvojne strategije da bolje odgovori na potrebe u lokalnoj zajednici. Kao rezultat, ovaj strateški dokument je sa 16 tipova operacija (planiranih vrsta natječaja) smanjen na njih 6 (uključujući 2 Mjere za sam LAG - za projekte suradnje i za redovno poslovanje-djelovanje). LAG će po trenutnoj verziji strategije do kraja programskog razdoblja (2014. - 2020.) objavljivati sljedeće javne pozive za lokalnu zajednicu: 1. Tip operacije 1.1.1. (4.2.1. PRR) „Potpora za povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ 2. Tip operacije 1.1.2. (6.3.1. PRR) „Unapređenje poslovne konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava“ 3. Tip operacije 1.2.1. (6.4.1. PRR) „Razvoj nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima“ 4. Tip operacije 2.1.1. (7.4.1. PRR) „Ulaganja u opće društvenu strukturu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo 5. Tip operacije 2.2.1. (19.3.1. i 19.3.2. PRR) „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ 6. Tip operacije 2.2.2. (19.4.1. PRR) „Jačanje kapaciteta LAG-a i lokalnih dionika za provedbu LRS“ U narednim godinama LAG-u „Zeleni bregi“ ostaje mogućnost još dva puta raditi izmjenu strategije odnosno prilagođavati ju potrebama područja. Treba naglasiti kako je LAG „Zeleni bregi“ proveo dvije ankete, upitnika na svojem geografskom području, 270 savjetovanja u uredima LAG-a „Zeleni bregi“ (Oroslavje, Krapina, Bedekovčina, Marija Bistrica) čiji rezultati su pokazali da je najveći interes potencijalnih korisnika za spomenute tipove operacija. Tip operacije 1.1.2. (6.3.1. PRR) „Unapređenje poslovne konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava“ biti će objavljen krajem svibnja ili u prvoj polovici lipnja 2018., a 30 poljoprivrednih gospodarstava sa područja LAG-a će kroz pripremljene projekte ostvariti potporu od 15.000,00 € po nositelju uz 100% stopu financiranja LAG-a. Sva potrebna dokumentacija sa pojašnjenjima i svim prilozima, obrascima biti će dostupna na stranici http://www.zeleni-bregi.hr/. Također u promocijskom razdoblju, 14 dana prije otvaranja natječaja, LAG „Zeleni bregi“ će animirati svoje područje za pripremu projekata kroz održavanje radionica, savjetovanja i medijske objave.

Zaklada "Hrvatska za djecu" organizira ljetovanja ili praznike

19.4.2018.

Obavještava se zainteresirana javnost da je dana 20. ožujka 2018. godine Zaklada „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) započela provedbu samostalnog projekta „I ja putujem“, s ciljem organizacije ljetovanja ili praznika u mjestu izvan primarnog boravišta za malodobnu djecu iz obitelji u potrebi. Predmetni projekt provodi se osnovnom Odluke Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ o dodjeli potpora u svrhu provedbe samostalnog projekta Zaklade „Hrvatska za djecu“ naziva „Ljeto u HR za mene“ (KLASA: 023-04/18-01/05, URBROJ: ZHZD/01-18-02, od 15. ožujka 2018. godine). Više detalja o uvjetima, postupku, načinu i rokovima prijave te obveznoj dokumentaciji koju su prijavitelji dužni dostaviti možete pročitati u tekstu Javnog poziva koji je objavljen na stranici Zaklada “Hrvatska za djecu“ - www.zhzd.hr

Raspisan natječaj za građanske akcije "Naš doprinos zajednici"

16.4.2018.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je natječaj za građanske akcije „Naš doprinos zajednici“ kojim se želi doprinijeti razvoju građanskih akcija u lokalnim zajednicama. Rok prijave je do 10. svibnja 2018. godine. Građanska akcija je, sukladno uvjetima raspisanog natječaja, jednokratna akcija koja potiče na aktivizam, poboljšava kvalitetu življenja ili općeg dobra u lokalnoj zajednici kroz uključivanje javnog, profitnog i neprofitnog sektora. Prihvatljivi prijavitelji su udruge, zaklade i ustanove (vrtići, škole, domovi umirovljenika, knjižnice i dr.) registrirane u Republici Hrvatskoj s prijedlogom akcije čije aktivnosti pokreću same organizacije, institucije ili zainteresirane skupine građana koje djeluju pri toj organizaciji/ instituciji. Dozvoljeno je da 1 prijavitelj može kandidirati na natječaj samo 1 prijedlog građanske akcije za koju može maksimalno ostvariti do 15 tisuća kuna potpore. Pri odabiru građanskih akcija koje će se financirati vodit će se računa o tome da ravnomjerno budu zastupljene županije (20) na koje se odnosi natječaj i to na način da će se odobriti po 3 podrške za svaku od županija obuhvaćenih ovim natječajem. Više o uvjetima natječaja saznajte na stranici https://zaklada.civilnodrustvo.hr

Obilježavanje Dana Općine Jakovlje i hrvatskih branitelja Općine Jakovlje

16.4.2018.

U razdoblju od 20. travnja 2018. godine (petak) do 24. travnja 2018. godine (utorak), obilježit će se Dani Općine Jakovlje i Dan hrvatskih branitelja Općine Jakovlje. Vezano uz navedeno događanje u privitku ove obavijesti možete vidjeti Program povodom 25 godina Općine Jakovlje i Dana hrvatskih branitelja Općine Jakovlje. Vezano uz samu svečanu sjednicu Općine Jakovlje koja će se održati dana 24. travnja 2018. godine (utorak), obavještavamo Vas da će u 11.30 sati predstavnici Općine Jakovlje položiti vijenac i zapaliti svijeću kod križa na groblju u Kraljevom Vrhu, a u 12:30 sati predstavnici Općine Jakovlje položit će vijence i zapaliti svijeće kod spomenika u Parku u Jakovlju. U 12:55 sati Kuburaško društvo "Tri kralja" ispalit će ispred Kino dvorane svečani plotun, a u 13:00 sati započet će svečana sjednica na kojoj će se dodijeliti općinska priznanja zaslužnim građanima, udrugama i gospodarskim subjektima. Svi zainteresirani građani i udruge mogu se pridružiti polaganju vijenaca i nazočiti svečanoj sjednici.

Učenici OŠ Jakovlje u "Školi u prirodi"

13.4.2018.

Učenici četvrtog razreda Osnovne škole Jakovlje uključeni su u program „Škola u prirodi“ koji će se realizirati u terminu od 29. svibnja 2018. godine do 1. lipnja 2018. godine. U program „Škole u prirodi“ uključeno je 46 učenika četvrtih razreda, te će se realizacijom ovog programa učenici upoznati s primorsko-goranskim krajem Republike Hrvatske odnosno Kvarnerom. Općina Jakovlje sufinancirat će „Školu u prirodi“ u iznosu od 11.362,00 kuna, čime će se pokriti troškovi predviđeni za izlet na otok Košljun, vožnja brodom do Vrbnika, razgledavanje špilje Vrelo, te vožnja vlakićem, ulaznice za razgledavanje Pomorskog muzeja u Rijeci, Povijesnog i pomorskog muzeja u Rijeci, Franjevačkog samostana i Aqvariuma u Crikvenici, kao i razgledavanje špilje Vrelo te ručak u Baškoj i Rijeci.

Sufinanciranje odlaska učenika sedmih razreda Osnovne škole Jakovlje na maturalno putovanje

13.4.2018.

Općina Jakovlje sufinancira odlazak učenika sedmih razreda Osnovne škole Jakovlje na maturalno putovanje. Na maturalno putovanje odlazi 31 (tridesetjedan) učenik u trajanju od četiri dana i to od 15. lipnja 2018. godine do 18. lipnja 2018. godine te je istim obuhvaćeno područje Sjeverne Dalmacije (s posjetom i smještajem u Šibeniku, razgledavanje gradova Split, Trogir i Nacionalni park Krka ). Ovaj program Općina Jakovlje će sufinancirati u iznosu od 6.541,00 kuna, čime će se pokriti troškovi ulaznica za Tvrđavu svetog Mihovila, Tvrđavu Kamerlengo, turističke vodiče za razgledavanje Šibenika, Trogira i Splita kao i izlet s ručkom u Nacionalnom parku Krka.

Kratke informacije sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje

10.4.2018.

Dana 29. ožujka 2018. godine održana je 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje. Između ostalog na sjednici Općinskog vijeća Općine Jakovlje prihvaćen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za 2017. godinu te Odluka o raspodjeli rezultata za 2017. godinu kao i Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređenje komunalne infrastrukture za 2017. godinu, programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta za 2017. godinu, socijalnog programa na području Općine Jakovlje za 2017. godinu, programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu, programa javnih potreba u športu za 2017. godinu, programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovnju za 2017. godinu, programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2017. godinu te programa korištenja sredstva šumskog doprinosa za 2017. godinu. Donijeta je Odluka o prihvaćanju Izvješća općinske načelnice o radu za razdoblje od 01. srpnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine. Prihvaćeno je Izvješće Općinske načelnice o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jakovlje za 2017. godinu. Sukladno članku 20. stavku 1. Zakonan o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 94/13 i 73/17) jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu u kojem se navode sve bitne karakteristike i podaci o gospodarenju i zbrinjavanju otpada. Također je prihvaćeno Izvješće društva „EKO-FLOR PLUS“ d.o.o. o radu za javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada za razdoblje od 01. siječnaj do 31. prosinca 2017. godine. Sukladno članku 32. stavak 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novoine“ 94/13 i 73/17) davatelj javne usluge prikupljanja komunalnog otpada dužan je izvješće o radu podnijeti prdstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Isto tako donijeta je Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Jakovlje kojom se povodom Dana Općine Jakovlje dodjeluje ukupno 22 javna priznanja. Donijeta je Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jakovlje za razdoblje 2017. – 2022. godine. Razlog za donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Jakovlje proizlazi iz obveze propisane odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13 i 73/17) te Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. – 2022. godine (Narodne novine broj 3/17). Uzevši u obzir činjenicu da važeći Plan gospodarenja otpadom Općine Jakovlje nije usklađen s novim propisima, tijekom 2017. godine pokrenut je postupak izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Jakovlje za razdoblje od 2017. – 2022. godine. Cilj donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine Jakovlje je dodatno unepređenje sustava gospodarenja otpadom na cjelokupnom području Općine Jakovlje u skladu s relevantnim zakonskim i podzakonskom odredbama, s općim ciljevima u gospodarenju otpadom i to dodatnog smanjenja ukupne količine proizvodenog komunalnog otpada, povećanje količine odvajanja i odvojenog prikupljanja selektivnog otpada i biootpada iz miješanog komunalnog otpada, odnosno smanjenje količine otpada za konačno odlaganje uz poseban naglasak na edukaciju stanovništva i unaprjeđenje nadzora nad sustavom gospodarenja otpadom.

Plivanje za djecu iz vrtića „Bambi“

8.4.2018.

Općina Jakovlje sufinancira odlazak djece korisnika Dječjeg vrtića „Bambi“ u Jakovlju na plivanje koje je obuhvaćeno u planirani kraći športski program. Plivanje za djecu iz vrtića „Bambi“ održat će se u razdoblju od 09. travnja do 20. travnja. 2018. godine u Tuheljskim toplicama. Ovom subvencijom Općina Jakovlje zajedno sa Dječjim vrtićem „Bambi“ sudjeluje na obogaćivanju redovnog plana i programa predškolskog odgoja i obrazovanja te promicanju cjelovitog i zdravog rasta i razvoja naše djece.

Otvoren Natječaj za provedbu podmjere 17.1. osiguranje usjeva, životinja i biljaka

8.4.2018.

Obavještavamo Vas da je 6. travnja 2018. godine otvoren Natječaj za provedbu podmjere 17.1. osiguranje usjeva, životinja i biljaka. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i odnosi se na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni. Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 70.000.000,00 kuna. Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu potpore. Više o samom natječaju možete pročitati na https://strukturnifondovi.hr/

Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih i regionalnih volonterskih centara za 2018.

8.4.2018.

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih i regionalnih volonterskih centara za 2018. godinu, kojim poziva sve zainteresirane udruge usmjerene na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske. Ukupno planirana vrijednost Poziva je 2.400.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 30. travnja 2018. godine. Više o samom natječaju možete pročitati na stranici http://www.mdomsp.gov.hr

Predstavnici Općine posjetili učenike u školama za Uskrs

29.3.2018.

Povodom nadolazećih uskrsnih blagdana, predstavnici Općine Jakovlje 27. ožujka 2018. godine, posjetili su sve učenike od prvog do četvrtog razreda Osnovne škole u Jakovlju, Područne škole u Igrišću i Kraljevom Vrhu, kao i polaznike predškole i vrtića, te im uručili prigodne poklone i čestitali im Uskrs.

Hrvatska Lutrija d.o.o. raspisala Natječaj za dodjelu donacija za udruge

29.3.2018.

Obavještavamo Vas da je Hrvatska Lutrija d.o.o. raspisala Natječaj za dodjelu donacija u ukupnom iznosu od 450.000 kn. Programska područja u okviru kojih se dodjeljuju donacije su: Humanitarni projekti i zaštita ljudskih prava, Zaštita okoliša, Obrazovanje, znanost i odgoj, Sport, Kultura, kulturna baština i umjetnost. Prijavu najviše jednog projekta na Natječaj mogu podnijeti Organizacije civilnog društva(domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, privatne ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca, sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera) i Javne ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja. Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 1.000 kuna, a najveći 20.000 kuna. Više o natječaju možete pogledati na stranici https://www.lutrija.hr/cms/NatjecajZaDodjeluDonacija2018.

Za novorođeno dijete u 2018. godini 1000 kuna jednokratne novčane pomoći

29.3.2018.

Obavještavamo Vas će Zagrebačka županija dodijeliti za svako novorođeno dijete u 2018. godini 1000 kuna jednokratne novčane pomoći. Zahtjev za ostvarenje prava podnosi se u pravilu u roku 4 mjeseca od dana rođenja djeteta, a krajnji rok za dostavu je 10. siječnja 2019. godine. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti jedan od roditelja/ samohrani roditelj/ roditelj iz jednoroditeljske obitelji koji je državljanin Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem na području Zagrebačke županije najmanje 1 godinu. Postupak za ostvarivanje prava pokreće podnositelj Zahtjeva s kojim novorođeno dijete živi u zajedničkom kućanstvu. Zahtjev i pripadajuća dokumentacija podnose se u pisanom obliku na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb. Obrazac Zahtjeva kao i sve dodatne informacije možete vidjeti na https://www.zagrebacka-zupanija.hr/vijesti/ .

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

20180329-Zahtjev_za_ostvarivanje_prava_na_jednokratnu_novcanu_pomoc_za_novorodeno_dijete_u_2018_godini.pdf

Dodjela nagrada za natječaj "Najmlađi za vode Hrvatske"

28.3.2018.

I ove godine likovna grupa OŠ Jakovlje sudjelovala je na natječaju „Najmlađi za vode Hrvatske“ na kojem je od prijavljenih 121 prijava škola osvojila nagradu za najoriginalniji projekt škola prema izboru povjerenstva. Na natječaj se prijavila sa kalendarom kojeg je radila skupina od 10 učenica 6., 7. i 8. razreda sa učiteljicom likovne kulture. Kalendar je štampan u tehnici višebojnog linoreza (crne, crvene i zelene boje) na domaćem platnu gdje je svaki pojedini mjesec bio obilježen sa biljkom koja raste u vodi ili na vodi te pomaže u njenom pročišćavanju. Kalendar je bio dug 8 metara i namotan u obliku svitka. Sama izrada rada trajala je 2 mjeseca. Dodjela nagrada upriličena je upravo na Svjetski dan voda. Svjetski dan voda 2018. obilježen je 22. ožujka u baranjskom selu Kopačevo, prigodnim programom u organizaciji Javne ustanove Park prirode Kopački rit i Hrvatskih voda. Ovogodišnja tema bila je “Priroda za vodu”, a moto “Odgovor je u prirodi”. Svečanost obilježavanja organizirana je u Domu kulture, gdje su podijeljene nagrade najboljim radovima natječaja Hrvatskih voda „Najmlađi za vode Hrvatske 2017. – 2018.“ i predstavljeni radovi učenika osnovnih škola s temom “Priroda za vodu”. Nagrađeni su učenici i njihovi mentori za pojedinačne radove te osnovne škole za timske projekte. Za nagrađene učenike i mentore biolog Adrijana Baković je održala kratko predavanje o važnosti voda za Kopački rit te je izvedena predstava “Voda je život” u organizaciji kazališta „Daska“ iz Siska. U Prijemnom centru Kopačevo učenici i mentori imali su priliku upoznati se s parkom prirode kroz edukativni kratkometražni film te obilazak područja vlakićem i vožnjom brodom.

Likovni natječaj "Hrvatska kakvu želimo 2030."

28.3.2018.

U sklopu procesa izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te Agencijom za odgoj i obrazovanje organiziralo je nagradni natječaj za dječje literarne i likovne radove na temu „Hrvatska kakvu želimo“. U kategoriji likovnih radova 5.-8. razreda učenica 8.a OŠ Jakovlje Petra Štirjan osvojila je 3. mjesto na područja Zagrebačke županije. Prisustvovala je dodjeli nagrada 26. ožujka 2018.g. u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu gdje joj je poklon uručila među ostalima i ministrica Gabrijela Žalac.

Sanacija cesta i popratne infrastrukture te čišćenje odvodnih kanala

26.3.2018.

Nakon duge i dosta hladne zime koja je ostavila traga na nerazvrstanim cestama kojima upravlja Općina Jakovlje, došlo je vrijeme za sanaciju nastalih oštećenja, a prije svega zbog sigurnosti građana u prometu. Sukladno tome, komunalni redar Općine Jakovlje sredinom mjeseca ožujka obišao je sve makadamske prometnice, kao i asfaltirane prometnice na području sva tri naselja Općina Jakovlje – Igrišće, Kraljev Vrh i Jakovlje, te evidentirao potrebe za popravkom makadamskih cesta, sanacijom udarnih rupa na asfaltiranim cestama, čišćenje odvodnih kanala, te popravak cijevi u odvodnim kanalima. Dana 27. ožujka 2018. godine, počinje popravak i sanacija makadamskih nerazvrstanih cesta, po završetku navedenog započinje čišćenje odvodnih kanala sa popravkom cijevi u odvodnim kanalima, a kad se temperature povise krenut će se sa sanacijom udarnih rupa na nerazvrstanim asfaltiranim cestama, kao i s asfaltiranjem tri nerazvrstane makadamske ceste. Izvršenje radova pratit će i kontrolirati predsjednici mjesnih odbora.

Projekt izbora originalnog suvenira za naselje Igrišće

26.3.2018.

Obavještavamo Vas da vlasnica obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Nadica Bedek iz Igrišća pokreće Projekt izbora originalnog suvenira za naselje Igrišće. Svi zainteresirani mogu se javiti sa svojim idejnim rešenjem do 1. lipnja 2018. godine na adresu: Bakina okućnica Igrišće, Gajeva 73, 10297 Jakovlje ili na email: bakinaokucnica@gmail.com

Obavijest poduzeća "EKO FLOR PLUS"

23.3.2018.

Obavještavamo Vas da trgovačko društvo „EKO FLOR PLUS“ d.o.o., Mokrice 180/c, Oroslavje, dana 2. travnja 2018. godine, na Uskrsni ponedjeljak neće izvršiti redovnu uslugu odvoza miješanog komunalnog otpada. Svi odvozi predviđeni za ponedjeljak, biti će izvršeni u subotu, 31. ožujka 2018. godine.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija u području zaštite okoliša i prirode

21.3.2018.

Obavještavamo Vas da je Zagrebačka županija objavila Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija u području zaštite okoliša i prirode u 2018. godini. Prijave na natječaj mogu se podnijeti od 19. ožujka do 19. travnja 2018. godine, a vrijeme provedbe natječaja je od 19. ožujka do 31. prosinca 2018. godine. Više o samom natječaju možete pogledati na stranicama Zagrebačke županije. Prijava se može podnijeti na obrascu prijave koji je dostupan i u web programu vUprava (sustav za prijavu programa/projekata) koji se nalazi na poveznici (http://zagrebacka-zupanija.vuprava.com/).

Obilježen dan očeva

19.3.2018.

Obilježavanjem Dana očeva želi se ukazati na značaj očinstva za društvo i ulogu očeva u odrastanju djece. U našoj domovini Očev dan vezan je uz blagdan Josipovo, stoga je Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 19. ožujka 2018. godine, po prvi puta u našoj Općini Jakovlje, pozvalo sve samohrane očeve iz naše Općine, te im uz čestitku Dana očeva uručilo i prigodne poklone.

Otvoren natječaj za mladog poljoprivrednika / poljoprivrednicu

19.3.2018.

Otvoren je natječaj za izbor najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika/poljoprivrednicu kojega treću godinu za redom organizira hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu i ambasadorica projekta za Hrvatsku iz redova Europske pučke stranke (EPP) Marijana Petir. Na natječaj, koji je otvoren od 1. do 31. ožujka 2018. godine, mogu se prijaviti mladi poljoprivrednici/ce koji su nositelji OPG-a i imaju do 40 godina života sa svojim projektima/operativnim konceptima, koji su tijekom 2017. godine ili završeni ili u provedbi. Cilj natječaja i europske nagrade za mlade poljoprivrednike je promicati pozitivnu sliku mladih poljoprivrednika te identificirati djelatnosti koje karakteriziraju inovacija, održivost i tržišna orijentiranost, a sve kako bi mladi ostali živjeti na selu te kako bi ruralni prostor opstao. Prijavnicu za natječaj mladi poljoprivrednici/ce mogu preuzeti u privitku, te je prijavnicu potrebno popunjenu poslati na adresu elektroničke pošte: hrvatska@petir.eu Odabir „najboljeg, najinovativnijeg, najodrživijeg" projekta provest će stručno prosudbeno povjerenstvo na temelju sljedećih kriterija:

1. Upotreba novog znanja (know-how), novih metoda ili novih oblika tehnologije u pojedinom sektoru ili regiji: Inovacija koja se bazira na sektoru može uključivati radne ili organizacijske metode, uvođenje novih oblika tehnologije koji donose promjene u odnosu na postojeću tehnologiju. Inovacija se također može sastojati od prilagođavanja ili moderniziranja tradicionalne tehnologije. Inovacija koja se bazira na zemljištu može uključivati upotrebu novih dostignuća (tehničkih ili organizacijskih) na geografskom području gdje se ona prije nisu koristila.

2. Prijenos inovacije: Inovacija ne smije biti ograničena na jedno gospodarstvo već mora imati potencijal utjecaja ili učinka na gospodarstva u istom sektoru proizvodnje, regije ili na odnose toga područja s drugim područjima. Inovacija ne mora imati učinka samo na proizvodnju na farmi, već se također može odnositi i na pakiranje proizvoda, kanale distribucije i izvozne metode za poljoprivredne proizvode.

3. Održivost inovacije: Inovacija mora biti ekonomski i/ili društveno održiva. Inovacija mora imati izvjesnu dugovječnost i treba izdržati ispit vremena kako bi imala učinak, umjesto da se pojavi i nestane u kratkom vremenskom razmaku.

Prijavnicu za natječaj u .DOC formatu možete preuzeti na:

20180329-Prijavnica-mladi-poljoprivrednici_2017.doc

Dan narcisa

19.3.2018.

U subotu , 24. ožujka 2018. godine, diljem Hrvatske obilježava se Dan narcisa, dan posvećen podizanju svijesti o prevenciji raka dojke. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Općine Jakovlje i Udruga žena Općine Jakovlje „Dora“ u suradnji s Udrugom edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije i ove će godine prodavanjem narcisa podržati akciju, te ukazati na važnost redovitog samopregleda, odnosno potrebu odazivanja na mamografske preglede . Članovi Povjerenstva za ravnopravnost spolova, te članice Udruge žena Općine Jakovlje prodavat će narcise ispred trgovine „TRGOSTIL“ u Igrišću , Jakovlju i Kraljevom Vrhu u subotu 24. ožujka 2018. godine, od 9 sati. Uključite se u akciju kupnjom pušleka narcisa i na taj način podržite borbu protiv raka dojke.

Rasprodaja dječje odjeće i opreme

16.3.2018.

Udruga žena općine Jakovlje "Dora" organizira rasprodaju dječje odjeće i opreme za djecu do 14 godina. Rasprodaja će se održati u petak 23. ožujka 2018. godine od 15,00 do 18.00 sati te u subotu 24. ožujka 2018. godine od 9,00 do 12,00 sati u prostorijama vatrogasne dvorane u Jakovlju (ulaz do vrtića). Svi zainteresirani za prodaju, radi dodatnih informacija i šifri, neka se obavezno jave na telefon 098 9192 521. Roba će se preuzimati u četvrtak 22. ožujka 2018. godine od 16,00 do 18,00 sati.

Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija

15.3.2018.

Obavještavamo Vas da je Zagrebačka županije objavila Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, sportskog, obrazovnog i sličnog značenja u 2018. godini. Više o natječaju, te uvjete prijave na isti možete pogledati na stranici www.zagrebacka-zupanija.hr

Poziv za uskrsni sajam

13.3.2018.

Općina Dubravica poziva Udruge i Obiteljska poljoprivredna gospodarstva da se prijave na 6. Uskrsni sajam koji će se održati 24. ožujka 2018. godine u Dubravici s početkom u 11:30 sati (izlagačima će već od 10:00 sati biti otvoren prostor, kako bi mogli pripremiti štandove). Cilj ovog sajma je promocije i izlaganje proizvoda kao i promocija općine ili grada iz koje dolaze. Sudjelovanje na sajmu je besplatno, a potrebno je popuniti prijavnicu koja se nalazi u privitku.

Prijavnicu možete preuzeti ovdje: 20180313-Prijavnica.pdf

60. natjecanje mladih tehničara

12.3.2018.

U petak, 2.3.2018. u OŠ Eugena Kumičića u Velikoj Gorici održano je županijsko natjecanje mladih tehničara. Našu školu predstavljali su: Rafaela Tokić (5.b) - maketarstvo, Lorena Papa (6.b) - graditeljstvo, Nikolina Mirković (7.a) - obrada materijala, Martin Vrabec (8.a) - fotografija - 3. mjesto i brončana medalja, Luka Gajski (8.b) - elektrotehnika. Natjecanje u svim kategorijama sastoji se od tri dijela: pisane provjere znanja, izrade tehničke tvorevine te predstavljanja tehničke tvorevine. U sva tri dijela naši učenici su pokazali izvrsno znanje, vještine i sposobnosti, a Martinu Vrabecu čestitamo na osvojenoj brončanoj medalji.

Otvoren natječaj za dodjelu donacija za 2018. godinu

9.3.2018.

Obavještavamo Vas da je Hrvatska elektroprivreda objavila je Natječaj za dodjelu donacija za sufinanciranje projekata i programa organizacija civilnog društva i ustanova u 2018. godini u područjima: mladi, umjetnost i kulturna baština, okoliš, znanost i društvo te humanitarno djelovanje. Natječaj "Svjetlo na zajedničkom putu" je otvoren od 1. do 30. ožujka 2018. godine. Uvjeti natječaja, obrazac prijavnice s uputom za ispunjavanje i ostala natječajna dokumentacija nalaze se na web stranici Natječaj za donacije 2018.

Međunarodni Dan žena

7.3.2018.

Međunarodni Dan žena, koji se tradicionalno obilježava svake godine 8. ožujka, je dan koji je posvećen ženama diljem svijeta u znak zahvalnosti za sve čime oplemenjuju naše živote, dan koji nas uvijek iznova podsjeća na teška vremena u kojima su se velike i hrabre žene borile za ravnopravnost, za elementarna ljudska prava i civilizacijska dostignuća. Tim povodom, svim sumještankama Općine Jakovlje, u ime svojih suradnika i u svoje osobno ime, želim sretan Dan žena.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije

6.3.2018.

Obavještavamo Vas da je Zagrebačka županija objavila Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2018. godinu. Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Zagrebačke županije kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Zagrebačku županiju, a koje je Zagrebačka županija programom utvrdila kao svoje javne potrebe i one koje su utvrđene posebnim zakonom. Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređivanju kulturnog života Zagrebačke županije. Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za programe/projekte koji se provode na području Županije ili programe/projekte provode za korisnike s područja Županije u 2018. godini. Rok za podnošenje prijava u tiskanom obliku je od 5. ožujka do 5. travnja 2018. godine. Detalje samog Javnog poziva, kao i uvjete za isti možete pogledati na stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr

Donacijski program OTP banke

5.3.2018.

Obavještavamo Vas da je OTP banka Hrvatska dioničko društvo, Domovinskog rata 3, 23000 Zadar, OIB: 52508873833, u sklopu svog donacijskog programa „Zeleno svjetlo za…“ raspisala Javni natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini. Više o natječaju, te uvjete za Prijavu na isti, možete pogledati na stranici www.otpbanka.hr

Natjecanje u spravljanju čvaraka

5.3.2018.

Članovi UHDDR u subotu 3. ožujka 2018. godine sudjelovali su na tradicionalnom natjecanju u spravljanju čvaraka, pod nazivom Harmička ocvarkijada. Navedena manifestaciju organizirana je od strane Udruge Ivana Perkovca iz Harmice. Na istoj je sudjelovalo 19 ekipa te velik broj posjetitelja.

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja

2.3.2018.

Objavljen je Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu, a zaprimanje Jedinstvenih zahtjeva za potporu kreće od ponedjeljka, 5. ožujka 2018. godine. Svoj zahtjev poljoprivrednici mogu podnijeti i/ili popuniti u svim podružnicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, područnim uredima Hrvatske poljoprivredne agencije i Hrvatske poljoprivredno - šumarske savjetodavne službe. Popunjen i ispisan jedinstveni zahtjev korisnik vlastoručno potpisuje i dostavlja neposredno ili poštom podružnici Agencije za plaćanja u kojoj je upisan u Upisnik poljoprivrednika. Ovogodišnji Pravilnik donosi i neke novine u odnosu na prethodni od kojih izdvajamo: pojednostavljenje i proširenje obuhvata dosadašnjih izuzeća kod uvjeta za zeleno plaćanje koji se odnose na raznolikost usjeva i ekološki značajne površine; svim novim i dosadašnjim korisnicima plaćanja za mlade poljoprivrednike omogućeno je ostvarivanje potpore u razdoblju od ukupno pet godina, što znači da će od 2018. godine plaćanje moći ostvariti i oni mladi poljoprivrednici koji podnesu zahtjev u 2018. godini, a kojima je tijekom razdoblja 2015.-2017. završila mogućnost ostvarivanja plaćanja od 2018. godine zbog praćenja razdoblja pet godina od osnivanja poljoprivrednog gospodarstva; u okviru IAKS mjera ruralnog razvoja unutar Mjere 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene poljoprivrednicima su na raspolaganju nove operacije: 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada. „Omogućili smo mladim poljoprivrednicima petogodišnje korištenje potpora za mlade bez obzira na vrijeme osnivanja gospodarstva. Vjerujem da će ovaj potez potaknuti mlade na preuzimanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava od starijih generacija i zadržati ih u ruralnim područjima. Dodatna sredstva mogu dobiti poljoprivrednici koji primjenjuju prakse korisne za klimu i okoliš.“ – izjavio je ministar Tomislav Tolušić. Cijeli tekst Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu možete pročitati na stranici Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

U OŠ Jakovlje održano županijsko natjecanje iz matematike

2.3.2018.

U Osnovnoj školi Jakovlje, 28. 2. 2018. godine održano je županijsko natjecanje iz matematike za učenike osnovnih škola od 4. do 8. razreda Zagrebačke županije. Svečano otvaranje započelo je u 9:15 sati intoniranjem državne himne, a riječi dobrodošlice svim natjecateljima i njihovim mentorima uputila je učenica naše škole Katarina Hanzec. Renato Dubravac, učenik 3.a razreda, pod vodstvom mentorice Marije Horvatović, uveličao je otvaranje recitacijom "Vu mojem trnacu", s kojom se plasirao na državnu smotru LiDraNo. Sve prisutne pozdravila je ravnateljica škole gospođa Ljiljana Klepac, a načelnica Općine Jakovlje gospođa Sanja Borovec, svim "matematičarima" zaželjela je odlične rezultate i natjecanje proglasila otvorenim. Na kraju je uslijedilo ispravljanje testova, objava privremene liste, još malo žalbi i konačno rezultati. Za 1. 2. i 3. mjesta uručena su priznanja i prigodne knjige na poklon. U 16:30 sati natjecanje je zatvoreno. Učenicima koji će biti pozvani na državno natjecanje želimo puno uspjeha u daljnjem natjecanju i što bolji plasman.

Program dodjele bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva

2.3.2018.

Ministarstvo turizma objavilo je Program dodjele bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva za 2018. godinu, kojim je osigurano 24,6 milijuna kuna iz državnog proračuna, za navedenu svrhu. Bespovratna sredstva iz Programa dodjeljivat će se za niže navedene mjere: Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata uključujući Hotele, Kampove, ostale ugostiteljske objekte za smještaj, OPG-a za seoski turizam. Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma Mjera C – dostupnost i sigurnost Mjera D – prepoznatljivost. Prihvatljivi prijavitelji u okviru Programa su subjekti malog gospodarstva, uključujući trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge, te obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu kreće se od 20.000 kuna, a najviši iznos potpore pojedinom projektu ne može biti veći od 400.000 kuna, ovisno o mjeri na koju se projekt prijavljuje. Intenzitet potpore, odnosno udio sredstava s kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranju predloženog projekta može dosegnuti najviše do 60 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova projekta s izuzetkom potpore za Mjeru C (dostupnost i sigurnost), kod koje intenzitet potpore može biti i do 100 % prihvatljivih troškova. Preostala sredstva korisnik potpore dužan je osigurati iz vlastitih sredstava. Javni poziv otvoren je do 20. ožujka 2018. godine, prijave se podnose putem propisanog prijavnog obrasca na adresu Ministarstva turizma i putem on line (elektronske) prijave. Više informacija o objavljenom Programu pronađite na stranicama Ministarstva turizma.

Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja

1.3.2018.

Obavještavamo Vas da je Središnji državni ured za sport objavio Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2018. godini. Na temelju sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Narodne novine“ broj 127/14), Strateškom planu Središnjeg državnog ureda za šport, a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15), Središnji državni ured za šport raspisuje Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2018. godini. Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju športa, a usmjerene su na obuku neplivača, na poticanje bavljenja rekreativnim i amaterskim športom, organiziranje športskih natjecanja i odlaska na međunarodna športska natjecanja te na organiziranje međunarodnih športskih konferencija. Detalje samog natječaja te kao i uvjete za isti možete pogledati na stranici Središnjeg državnog ureda za sport http://sdus.hr

Pozivamo na oprez radi ledene kiše

1.3.2018.

Kao i na području čitave Hrvatske, a tako i na našem području svjedoci smo obilnih snježnih padalina, niskih temperatura, te uz najavu ledene kiše u narednim danima. Kako se nalazimo u godišnjem dobu kada vladaju zimski uvjeti od kojih smo, se obzirom na učestale ekstremne klimatske promjene, malo odvikli koristimo ovu priliku da apeliramo na sve Vas da se prilagodimo ovim uvjetima. Stoga upozoravamo sve mještane, a posebice:

 • starije osobe da zbog mogućnosti padova izlaze iz kuća samo ukoliko je to zaista nužno,
 • vozače da provjere stanje na cestama prije izlaska automobilom te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Naravno da ih i podsjećamo kako su u ovom razdoblju obvezne i zimske gume na automobilima, odnosno zimska oprema. S obzirom na količinu padalina i vremenske uvjete koji se očekuju u narednim danim i kako su sve raspoložive zimske službe, bilo državne, županijske ili općinske, konstantno na terenima, molimo mještane za razumijevanje ovih zimskih uvjeta i strpljenje, jer se radi o izvanrednim situacijama

Čehanje perja u Igrišću

28.2.2018.

Čehanje perja nekad je predstavljalo zabavu, a danas je to nepoznanica. Pa da ne bi i dalje ostala nepoznanica u našem kraju, na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ''Bakina okućnica'' u Igrišću, održana je prezentacija čehanja perja. Uz brojne goste, te domaćina gospođu Nadicu Bedek, na čehanju perja sudjelovala su i djeca Područne škole Igrišće. Za djecu Područne škole igrišće sama čehatva perja kao i priče za što se sve takvo mekano perje koristilo, bilo je više nego interesantno, što se moglo zaključiti po izrazu njihovih lica. Čehatvu perja popratila je Televizija Zapad. Isto tako, održana je i radionica izrade cvijeće od krep papira.

Međunarodni dan civilne zaštite

28.2.2018.

Međunarodni dan civilne zaštite, obilježava se 1. ožujka kao dan koji je 1990. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila Svjetskim danom civilne zaštite, kao sjećanje na dan kada je 1972. godine počela s radom Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu sa sjedištem u Ženevi. Civilna zaštita u Republici Hrvatskoj ima dugu tradiciju, znatno dužu nego što su to imale druge države na području srednje i jugoistočne Europe. Naime, već od 1932. godine u Zagrebu djeluju Gradski odbor za civilnu zaštitu koji je i bio idejni začetnik planiranja i izgradnje Škole civilne zaštite Grada Zagreba koja se nalazila na Ksaverskoj cesti i koju je 28. veljače 1938. godine svečano otvorio i blagoslovio te stavio na raspolaganje građanima Zagreba, kardinal Alojzije Stepinac, tako da se ove godine obilježava 80-ta godišnjica otvaranja Škole civilne zaštite u Gradu Zagrebu. Pripadnici civilne zaštite sudjelovali su i dali značajan doprinos u Domovinskom ratu, kao i u mirnodopskim aktivnostima, a također i u slučaju nastanka velikih nesreća i katastrofa. Upravo i ovih dana svjedoci smo aktiviranja pojedinih segmenata sustava civilne zaštite zbog velikih količina snježnih oborina i ekstremno niskih temperatura. Svjedoci smo događanja velikih nesreća i katastrofa diljem zemaljske kugle. Potresi, požari, uragani, epidemije, društveno socijalna previranja i drugo postali su naša svakodnevnica koja se ne događa samo i uvijek negdje drugdje, nego i kod nas. Dio tih sposobnosti predstavlja i jedinstveni broj za hitne intervencije, poznatiji kao 112. Svjesni činjenice da se ugroze događaju i nama a ne samo drugima kao i činjenice da su ugroze postale dio naše svakodnevice podsjećamo da je i nadalje potrebno poduzimati aktivnosti na stvaranju uvjeta za daljnji kvalitativni razvoj sustava civilne zaštite.

U Zaprešiću dodijeljena priznanja najboljim sportašima

26.2.2018.

Zajednica sportskih udruga i saveza Zagrebačke županije dodijelila je, u organizaciji Županijskog sportskog saveza, 23. veljače 2018. godine u Zaprešiću priznanja najboljim sportašima, sportskim nadama i sportskim kolektivima Zagrebačke županije te zaslužnim sportskim djelatnicima za 2017. godinu. Za 2017. godinu, po četvrti puta nagradu je osvojio Marin Hlad i to za mladu sportsku nadu 2017. godine. Priznanje je osvojio zahvaljujući izvrsnim rezultatima koje je postigao. Nagradu za mladu sportsku nadu 2017. godine uručio mu je gradonačelnik grada Zaprešića Željko Turk.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Jakovlje

26.2.2018.

Na temelju članka 10. Statuta Općine Jakovlje (KLASA:021-05/18-01/02, URBROJ:238/11-01/1-18-1 od 31. siječnja 2018. godine), članka 8. Odluke o javnim priznanjima Općine Jakovlje, (KLASA:021-05/18-01/04, URBROJ:238/11-01/4-18-1 od 31. siječnja 2018. godine), Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Jakovlje upućuje javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Jakovlje...

Dokumente možete preuzeti u izvornom formatu:

20180226-Javni-poziv-priznanja.pdf

Obavijest o prodaji karata od Presečki grupe

24.2.2018.

Prema Obavijesti zaprimljenoj od „Presečki grupa“ d.o.o., Poduzeće za prijevoz, usluge, trgovinu i putničku agenciju, Krapina, Grana Galovića 15, obavještavamo Vas da prodaja karata za ožujak 2018. godine počinje s danom 26. veljače 2018. godine. U Jakovlju karte možete kupiti dana 28. veljače 2018. godine (srijeda) od 18:00-19:30 sati, te 1. ožujka 2018. godine (četvrtak) od 18:00 -19:30 sati. Stare karte vrijede kako su programirane, a za praksu obavezno dostaviti Potvrdu.

Udruga Dora organizira Dramsko veče

24.2.2018.

Obavještavamo Vas da Udruga žena Općine Jakovlje „Dora“ organizira Dramsko veče, koje će se održati dana 3. ožujka 2018. godine s početkom u 18:00 sati, u kino dvorani u Jakovlju. Dođite i pogledajte kako su živjeli naši stari, kako su dolazili do zemlje, te kakvim su autobusima putovali i kakve su dogodovštine preživljavali na cestama. Čeka Vas dva sata zabave i smijeha uz dvije odlične domaće komedije. U komediji „ZEMLJA“ autorice i režiserke Đurđice Seleš, koja počinje u 18:00 sati nastupa Dramska udruga „KAJ“ iz Grdenci, a u komediji „U AUTOBUSU“ autorice i režiserke Anite Klemar, koja počinje u 19:00 sati nastupa Dramska sekcija KUD-a Lobor.

4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" sektor biljne proizvodnje

22.2.2018.

Obavještavamo Vas  da je otvoren  Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva  - provedba tipa operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – sektor biljne proizvodnje.

Korisnici
- fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana čija je ekonomska veličina veća od 6.000 eura ukoliko ulažu u sektor vinogradarstva, cvijeća i ukrasnog bilja te veća od 8.000 eura za ulaganja u sektor ratarstva, industrijskog, ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja.
- proizvođačke grupe/organizacije

Prihvatljivi troškovi
- građenje i opremanje staklenika, plastenika i objekata za uzgoj cvijeća, ukrasnog bilja, ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja s pripadajućom opremom i infrastrukturom
- podizanje novih ili restrukturiranje postojećih vinograda te njihovo opremanje
- poljoprivredna mehanizacija i gospodarska vozila
- građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, klasiranje i pakiranje proizvoda s pripadajućom opremom i infrastruktura
- građenje/rekonstrukcija i opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom
- građenje/rekonstrukcija i opremanje sustava za navodnjavanje na PG-u/izvan PG-a za potrebe primarne proizvodnje te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje
- uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta
- kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, bez općih troškova)
- prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br.13

Visina potpore
- Od 5.000 do 300.000 EUR (početnici* do 100.000 EUR)
- Za zajedničke projekte: od 5.000 do 300.000 EUR, odnosno 600.000 EUR u slučaju ulaganja u kupnju kombajna i/ili samohodnog čistača šećerne repe (min. površine pod šećernom repom od 40ha i Ugovor o proizvodnji i otkupu šećerne repe za šećeranom)

Intenzitet potpore
50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, osim za mlade poljoprivrednike** koji za svoje projekte mogu dobiti do 70% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

* Početnik je korisnik koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a posluje kraće od dvije godine. Početnicima se smatraju i mladi poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika manje od godinu dana te posluju kraće od dvije godine.
**Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu:

- nema više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti)
- posjeduje stručna znanja i vještine (najmanje završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz odgovarajućeg područja (biotehničke znanosti ili veterinarska medicina) – formalni tečajevi učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1 PRR) ili ima radno iskustvo iz tog područja u trajanju od najmanje 2 godine
- po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu na istom gospodarstvu.

Mladi poljoprivrednik je i pravna osoba - trgovačko društvo kod koje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu odgovorna osoba trgovačkog društva ispunjava uvjete mladog poljoprivrednika fizičke osobe, a ujedno je i vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala trgovačkog društva.

Status mladog poljoprivrednika ne mogu ostvariti:
- pravne osobe koje nisu registrirane kao trgovačka društva (zatvori, zadruge, škole i sl.)
- proizvođačke organizacije i
- zajednički projekti.

Rok za prijavu
Od 15.ožujka 2018. godine u 12:00 sati do 16. travnja 2018. godine u 12:00 sati.

Jakovljanski kraj u Prvom svjetskom ratu

21.2.2018.

Dana 20. veljače 2018. u 19:00 sati u prostorijama Vatrogasnog doma u Jakovlju, Adele Sixta 2, u organizacije Udruge Proksima – udruga za edukaciju i razvoj, održano je predstavljanje knjige „Jakovljanski kraj u Prvom svjetskom ratu“. Predstavljanje knjige provodi se u okviru projekta Digitalni zavičaj (istraživanje lokalnog identiteta jakovljanskog kraja).


Isplate izravnih plaćanja poljoprivrednicima za 2017.

19.2.2018.

objavljeno u:

Isplata prve rate izravnih plaćanja poljoprivrednicima za proizvodnu 2017. godinu počinje u ponedjeljak 19. veljače 2018. godine. Za isplatu je osigurano 1.073.655.324,13 kuna, a primit će ih oko 100 tisuća poljoprivrednih gospodarstva koja su podnijela Jedinstveni zahtjev u 2017. godini te prošla kontrole Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Izravna plaćanja dodjeljuju se samo aktivnim poljoprivrednicima koji imaju najmanje jedan hektar poljoprivrednog zemljišta i koji se u obavljanju poljoprivredne djelatnosti pridržavaju postupaka kojima se štiti okoliš, zdravlje ljudi, životinja i bilja. Podsjećamo, u studenom prošle godine poljoprivrednicima je isplaćeno 948 milijuna kuna predujma izravne potpore za 2017. godinu. U prvom dijelu isplate koja započinje u ponedjeljak, isplatit će se ukupno 1.073.655.324,13 kuna. Sredstva su namijenjena za sljedeće potpore: osnovno plaćanje, zeleno plaćanje, preraspodijeljeno plaćanje, proizvodno vezana plaćanja za: krave u proizvodnji mlijeka, krave dojilje, ovce i koze, povrće, voće, šećernu repu i krmno proteinske usjeve. Isplata potpora za osjetljive sektore (mliječne krave, rasplodne krmače, duhan i maslinovo ulje) započet će u ožujku, a u svibnju će započeti isplata potpora za IAKS mjere ruralnog razvoj (Mjera 10 - Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, Mjera 11 - Ekološki uzgoj, Mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima) te preostali iznos za izravna plaćanja. Prije isplate provest će se prijeboj potpora s poreznim dugom, ali samo na iznosima koji se financiraju iz proračuna RH. Poljoprivrednici koji su prijavili, pored redovnih, zaštićene račune dobit će iznos potpore do 50.000,00 kn na zaštićeni račun, a ostali iznos potpore na redovni račun. Nakon što isplata završi, poljoprivrednici mogu dobiti informaciju o isplaćenim potporama telefonskim pozivom u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ili e-poštom na info@apprrr.hruz predočenje svog Matičnog identifikacijskog broja poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG). Tablicu dinamike isplata pogledajte ovdje.

Park prirode Medvednica – zajednička tema više dionika

19.2.2018.

Prošloga tjedna Općina Bistra je bila domaćinom sastanku iniciranom od strane Javne ustanove Park prirode Medvednica, vezanom uz raznovrsnu zajedničku problematiku Ustanove, Hrvatskih šuma te općina i gradova čiji se dijelovi nalaze unutar granica parka, a sve u cilju izrade zajedničke politike zaštite prirode na ovom prostoru. Od više problema, veću pozornost dobila je problematika gospodarenja i stanja u šumama, kako u državnim tako i privatnim, potreba usklađivanja aktivnosti raznovrsnih dionika, kao npr. škola skijanja, ugostitelja, planinara, biciklista, izletnika do samih žitelja parka. Nazočni gradonačelnici i načelnici naglasili su i potrebu rješavanja problematike prometa u parku, bujičnih voda i opasnosti istih za stanovništvo i njihovu imovinu, prekobrojnosti divljači i štetama istih na usjevima, voćnjacima te vinogradima. Sastanak je zaključen dogovorom svih sudionika o potrebi organiziranja zajedničkih akcija čišćenja parka od neprimjereno odloženog otpada te na pošumljavanju, a prihvaćena je i inicijativa o redovitom održavanja ovakvih koordinacija, kako bi se ukupna problematika i dinamika njezinog rješavanja mogle što učinkovitije detektirati i pratiti.

Sanacija opasnih mjesta u 2018. godini – odabir prijavljenih Projekta

16.2.2018.

Temeljem Javnog poziva Ministarstva unutarnjih poslova za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2018. godinu, kojima se djeluje na poboljšanje cestovne infrastrukture, a koji je bio objavljen 17. listopada 2017. godine, Općini Jakovlje odobren je Projekat semaforizacije raskrižja – Toplička ulica – Stubička cesta – Jakovljanska ulica – u visini od 70% od troškova predviđenih financijskih sredstava. Projekti za sufinanciranje odabrani su temeljem kriterija navedenih u Javnom pozivu. Budući da je Planom nabave Nacionalnog programa za 2018. godinu za sufinanciranje sanacija opasnih mjesta osigurano 16.000.000,00 kuna, sukladno kriterijima i raspoloživim financijskim sredstvima, od ukupno 146 prijavljenih projekata, sufinancirat će se sanacije 26 opasnih mjesta, među kojima je i Općina Jakovlje. Objavu rezultata možete vidjeti putem https://www.npscp.hr/programi/473-npscp-sanacija-opasnih-mjesta

Fašnik u Igrišću

15.2.2018.

Ove godine učenici i učiteljice Područne škole u Igrišću dogovorili su zajednički projekt proslave fašnika sa gospođom Bedek Nadicom. Maskirana djeca zajedno sa učiteljicama došla su u posjet gospodarstvu gospođe Nadice Bedek, gdje su svi zajedno uživali u fašničkim običajima.


Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja

15.2.2018.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jakovlje za razdoblje od 2017. do 2022. godine. Savjetovanje traje od 15. veljače do 17. ožujka 2018. godine Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 17. ožujka 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Jakovlje za razdoblje od 2017. do 2022. s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Općina Jakovlje, Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje ili slanjem e-maila na opcina-jakovlje@zg.t-com.hr. Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji se može preuzeti na ovim mrežnim stranicama zajedno s Nacrtom Plana pod Objave i dokumenti, Savjetovanje s javnošću. Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Jakovlje za razdoblje od 2017. do 2022. objavljen je u elektronskom obliku, te predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu na:

20180215-Poziv-zainteresiranoj-javnosti

Obavijest o početku kampanja za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

15.2.2018.

Obavještavamo vas u ime Ministarstva poljoprivrede da počinje kampanja za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za Mjeru 4, 4.1.1. 'Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava' te Mjeru 6, po prvi put za tip operacije 6.2.1. 'Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti'. Temeljem navedenog možete se registrirati za sudjelovanje na radionicama putem poveznice za M6 i poveznice za M4. Radionice u Zagrebu bit će održane u zgradi Ministarstva poljoprivrede, 02. ožujka 2018. godine. Svi detalji o natječajima, radionicama kao i obrazac prijave nalaze se na navedenim linkovima http://ruralnirazvoj.hr/obavijest-o-odrzavanju-radionica-tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava/ http://ruralnirazvoj.hr/obavijest-o-odrzavanju-radionica-tip-operacije-6-2-1-potpora-ulaganju-u-pokretanje-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-podrucjima/

Financiranje putnih troškova kulturno-umjetničkim udrugama

13.2.2018.

Obavještavamo Vas da je Zagrebačka županija objavila Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje putnih troškova kulturno-umjetničkim udrugama članicama Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije. Javni poziv s uputama za prijavitelje i pripadajućim obrascima objavljen je na mrežnim stranicama Zagrebačke županije (www.zagrebacka-zupanija.hr).

Poziv za uvođenje u vojnu evidenciju

13.2.2018.

Temeljem članka 21. i 22. Zakona o obrani POZIVAMO SVE MUŠKE OSOBE, HRVATSKE DRŽAVLJANE, ROĐENE 2000. GODINE I STARIJIH GODIŠTA KOJI DO SADA NISU UPISANI U VOJNU EVIDENCIJU, a imaju prebivalište na području Grada Zaprešića i općina Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća, da se jave u GRADSKU VIJEĆNICU GRADA ZAPREŠIĆA poradi uvođenja u vojnu evidenciju. Uvođenje u vojnu evidenciju obavljat će se od 20. ožujka do 22. ožujka 2018. godine u vremenu 08.00 do 15.00 sati. Sve dodatne informacije možete pročitati u Pozivu u privitku ovog teksta.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu na:

20180213.pdf

Najbolji sportaši u 2017. godini grada Zaprešića

12.2.2018.

Zajednica športskih udruga Grada Zaprešića dodijelila je priznanja najboljim sportašima grada za 2017. godinu. Predivno je prisustvovati ovakvoj manifestaciji gdje si okružen najboljim sportašima grada Zaprešića, a još je ljepši osjećaj kada među najboljima stoje sportaši iz Općine Jakovlje. Sve čestitke upućujemo Tini Belinić članici Rukometnog kluba Zaprešić i Marinu Hlad članu Taekwondo kluba Zaprešić na postignutim rezultatima u 2017. godini. Među ostalim nagrađenim sportašima bili su: u kategoriji najboljeg sportaša nagradu je primio Luka Bolanča iz Kuglačkog kluba Zaprešić, dok je priznanje za najbolju sportašicu zasluženo odnijela Melani Adamić Golić iz Taekwondo kluba Zaprešić. Najboljom ženskom ekipom proglašena je ekipa Odbojkaškog kluba Nebo, dok je istu nagradu u muškoj kategoriji primila ekipa Kuglačkog kluba Zaprešić. Osim ovih, dodijeljene su i nagrade za najperspektivnije mlade sportaše. Najboljim trenerom proglašen je Dražen Kasulan iz Taekwondo kluba Zaprešić, posebno priznanje uručeno je NK Croatia-Pojatno za 40 godina rada, a titulu naj sportskog djelatnika odnio je predsjednik Zajednice športskih udruga Grada Zaprešića Vladimir Pavetić.

Odluka o donošenje Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020. godine

12.2.2018.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. rujna 2017. godine donijela Odluku o donošenju strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020. godine. Ista se nalazi u privitku ove Obavijesti.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu na:

Obavijest o upisu djece u prvi razred osnovne škole

12.2.2018.

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Ispostava Zaprešić izdala je Obavijest o upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2018./2019. Sve detalje vezano za upis djece u prvi razred osnovne škole možete pročitati u Pozivu, te Rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja djece dorasle za upis u prvi razred osnovnih škola Ispostave Zaprešić za školsku godinu 2018./2019., u privitku ove Obavijesti.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu na:

20180212-Upis-djece.pdf

Obilježavanje Dana 112

9.2.2018.

I ove se godine, kao i proteklih 10-tak godina obilježava u Republici Hrvatskoj 11. veljače kao Dan jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 – Dan 112. Korištenjem broj 112 uvedeno je u Hrvatskoj ustrojem državne upravne organizacije – Državne uprave za zaštitu i spašavanje 2005. godine čija je ustrojstvena jedinica i Državni informacijski i komunikacijski sustav zaštite i spašavanja s obavezama organiziranja stručnog i tehničkog funkcioniranja broja 112. Od 11. veljače 2005. godine broj 112 uveden je u operativnu funkciju u Republici Hrvatskoj, čime se Hrvatska pridružila jedinstvenom europskom projektu omogućavanja dojavljivanja nesreća i potreba za djelovanjem hitnih službi na jedinstveni broj 112. Županijski centar 112 Zagreb nadležan je za operativnu funkcionalnost broja 112 za područje Grada Zagreba i Zagrebačka županije. U proteklom periodu Sustav 112 u Republici Hrvatskoj ispunio je svoju osnovnu namjenu i prepoznat je kao sustav na koji se građani i turisti mogu osloniti u svakoj hitnoj situaciji. Posebno ohrabruje činjenica kako raste boj hitnih poziva na stranim jezicima, što znači kako su hrvatski Sustav 112 prepoznali i inozemni turisti, a čime se Republika Hrvatska afirmira kao poželjno turističko odredište. Značajke i prednosti broja i Sustava 112, kako za građane i turiste tako i za sve hitne službe:

 • Broj 112 građanima i turistima dostupan je 24 sata dnevno, a pozivi su besplatni sa svih javnih telefonskih govornica, mobilnih i fiksnim telefonskih priključaka,
 • Pozivatelj ne mora poznavati telefonske brojeve hitnih službi te njihove teritorijalne i strukovne nadležnosti, što je posebno značajno za turiste ili pozivatelje u stresnim okolnostima,
 • Pozivom na broj 112 može se dobiti pomoć bilo koje hitne službe: policije, vatrogasaca, hitne medicinske pomoći, gorske službe spašavanja, službe traganja i spašavanja na moru, inspekcijske ili komunalne službe te udruga građana koje su svojim aktivnostima i sposobnostima vezane za sustav civilne zaštite, kao što su lovci ili ronioci,
 • Sustav 112 omogućava lociranje pozivatelja na broj 112 te prijem hitnog poziva na stranim jezicima,
 • Pozivom na broj 112 štedi se vrijeme jer jedan poziv praktički paralelno alarmira nekoliko službi, odnosno operater nakon dojave hitnog slučaja alarmira i komunikacijski koordinira sve hitne službe potrebne u konkretnoj situaciji,
 • Hitne službe u svome operativnom radu nisu ometane zlonamjernim, nenamjenskim ili višestrukim opetovanim pozivima o istom hitnom slučaju jer im operater centra 112 takve pozive ne prespaja.


Natječaj "Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MPS"

9.2.2018.

Obavještavamo zainteresirane mikro, male i srednje poduzetnike da je otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) vezano uz natječaj „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“. Svrha ovog Poziva je jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta. Predmet ovog Poziva je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 500.000,00 kn, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 15.000.000,00 kn. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici. Pozivom na dostavu projektnih prijedloga 'Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a' sufinancirat će se ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Datum početka zaprimanja projektnih prijava je 03. travnja 2018. godine. Poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljen je u sustavu eFondovi gdje su Vam također dostupni svi Obrasci, Prilozi kao i Upute za prijavitelje.

Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

8.2.2018.

Obavještavamo zainteresirane da je objavljen natječaj za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Svrha natječaja je stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. Moguća su ulaganja u sektor prerade i marketinga ili izravne prodaje proizvoda, sektor pružanja usluga u ruralnim područjima koji može obuhvaćati: usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima, usluge u društvenim djelatnostima i intelektualne usluge. Također je moguća prijava projekata vezanih uz sektor turizma u ruralnom području te uz sektor tradicijskih i umjetničkih obrta. Prihvatljivi prijavitelji su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura, u rangu mikro ili malog poduzeća. Jedan korisnik i njegova povezana i /ili partnerska poduzeća mogu podnijeti samo jedan Zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja. Uvjet za prihvatljivost projekta je a se isti provodi u naseljima s najviše 5000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva, te da su projekti u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima jedinice lokalne samouprave, odnosno LAG-ova. Sufinanciranje projekta je moguće isključivo na temelju izrađenog poslovnog plana za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu, a provođenje aktivnosti iz poslovnog plana ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu, osim aktivnosti pripreme dokumentacije te troškova kupnje zemljišta/objekta, koje nisu nastale prije 1. siječnja 2014. godine. Visina potpore po korisniku iznosi 375.575,00 HRK. Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati, a Potvrdu o podnošenju ispisati i potpisati, te je dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposrednom u Agenciju za plaćanje. . Više informacija o natječaju možete naći na službenoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoj http://www.apprrr.hr/2556.aspx.

Kampanja "Udomi"

5.2.2018.

Udruga Prijatelji životinja pokrenula je kampanju „Udomi”. Kampanja, u sklopu koje je snimljen i promotivni video, poziva sve da se umjesto za kupnju životinja odluče na udomljavanje pasa ili mačke. Također, upozorava da je napuštanje životinja, prema novom Zakonu o zaštiti životinja, kažnjivo novčanim iznosom do 30 tisuća kuna. U prethodnom članku, vlasnici kućnih ljubimaca su obaviješteni da Zakon o zaštiti životinja propisuje obavezu označavanja psa mikročipom, čime se lako pronalazi skrbnik izgubljene životinje te se prevenira napuštanje životinja, no i dalje postoje građani koji izbjegavaju tu obavezu i ostavljaju neželjene pse pred vratima azila ili, češće, ih bace u šumu ili na cestu. Iako je obavezno mikročipiranje novorođenih pasa uvedeno još 2004. godine, u Hrvatskoj je još uvijek oko 30 posto pasa koji nisu mikročipirani. Kako postoji popriličan broj neodgovornih građana koji svjesno krše Zakon i namjerno ne mikročipiraju i ne cijepe pse, ne može se računati na savjesnost posjednika životinja, već je nužno provoditi kontrole jesu li psi mikročipirani. Komunalni redari imaju Zakonom o zaštiti životinja propisanu obvezu da do 30. lipnja 2018. godine obiđu kućanstva i provedu kontrole jesu li svi psi mikročipirani te nalože građanima koji to nisu učinili rok do kojega trebaju mikročipirati psa. Trošak zbrinjavanja napuštene životinje snosi općina, odnosno svi njezini stanovnici. Stoga će i Općina Jakovlje, po donošenju nove odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca krenuti u postupak kontrole mikročipiranja pasa. Skrbnik životinje obavezan je komunalnom redaru predočiti dokaz o mikročipiranju i cijepljenju psa. Pas kojega komunalni redar zatekne bez mikročipa bit će smješten u azil i to sve do udomljavanja, a ako pas koji je zatečen na ulici ili javnoj površini ima mikročip, odnosno skrbnika, u tom slučaju životinja se vraća svojemu skrbniku, uz naplatu prekršajnog naloga. Ovdje možete preuzeti letak kampanje "Udomi", a o obvezama vlasnika kućnih ljubimaca možete sve saznati na web stranici udruge Prijatelji životinja http://www.prijatelji-zivotinja.hr/.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu na:

Općinsko vijeće – održana 6. sjednica

2.2.2018.

Dana 31. siječnja 2018. godine održana je 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje. Donijeta je Odluka o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada. Ova Odluka vezana uz propisno zbrinjavanje otpada jedna je od obaveza proizašlih iz uredbi Europske unije, što znači da će i naselja u Općini Jakovlje u dogledno vrijeme odvajati sve vrste nastalog otpada u svojim domaćinstvima. Donijeta je Odluka kojom nisu prihvaćena Izvješća o radu povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Jakovlje u 2017. godini. Nakon predstavljanja Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Jakovlje, pristupilo se glasanju za izbor istih, te je donijeta Odluka o izabranim članovima Savjeta mladih Općine Jakovlje, kao i njihovih zamjenika i to: članovi Savjeta mladih Općine Jakovlje su Filip Kovačec, Nikola Vrabec, Petra Ivček, Matija Klančir i Darijo Borovec, a zamjenici su Matija Coha, Tomislav Minić, Veronika Šagud, Klaudija Cipek i Romano Keškić. U Narodnim novinama od 12. prosinca 2017. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a kako je člankom 33. Zakona propisano da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s Odredbama Zakona, donijet je Statut Općine Jakovlje. Isto tako sukladno razlozima za izmjenu i dopunu Statuta, kao i zbog neusklađivanja Poslovnika Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 2009. godine, donijet je Poslovnik Općine Jakovlje. Donijeta je Odluka o nerazvrstanim cestama i to za dio Zagrebačke ceste od kućnog broja 69 u Jakovlju i Jarčec u Igrišću. Zbog plana izgradnje i rekonstrukcije navedenih cesta potrebno je provesti postupak evidentiranja istih u katastar i zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi. Izradi Odluke o javnim priznanjima pristupilo se iz razloga što do sada postoje dvije izmjene i dopune postojeće Odluke o javnim priznanjima Općine Jakovlje koja je donijeta 2003. godine, a izmjene i dopune Odluke su iz 2009. i 2013. godine. Donijeta je Odluka da je predsjednik Povjerenstva Sanja Borovec, a članovi su Marijan Capek, Zlatko Poturica, Dražen Kostanjčar i Antun Matešić. Nadalje, donijeta je Odluka, temeljem zahtjeva Gradskog ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, o premještanju Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima sa postojeće lokacije u prednji dio Parka u centru Jakovlja, ako se za isto dobe sve potrebne suglasnosti. Donijeta je Odluka o otpisu potraživanja za obveze za koje je utvrđeno da su nenaplative uslijed nastupa zastare sukladno važećim zakonskim propisima.


Fašnik u Jakovlju

31.1.2018.

Kulturno umjetničko društvo "Jakovlje" organizira u subotu, 3. veljače 2018. godine manifestaciju pod nazivom "Fašnik u Jakovlju". Manifestacija započinje u 9,30 sati okupljanjem povorke ispred zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Jakovlje". Povorka će prolaziti ulicama Adele Sixta, Starom cestom, Zagrebačkom ulicom, Zagorskom ulicom, Ulicom Svete Doroteje do kapelice gdje je oko 13,00 sati organiziran doručak. Povorka nastavlja Topličkom ulicom do Kraljevog Vrha (zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljev Vrh), te se nastavlja prema zgradi Općine Jakovlje. U 17,00 sati počinje suđenje i spaljivanje fašnika i biranje najbolje maske. Druženje se nastavlja u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Jakovlje".

Pozivamo vas na akciju upisa u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica

27.1.2018.

Zaklada Ana Rukavina poziva gađane na akciju upisa u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica, koja će se održati u petak 2. veljače 2018. godine od 17 do 19 sati u prostorijama knjižnice Udruge žena Općine Jakovlje „DORA“ na adresi Jakovlje, Stubička cesta 4a. Svi zdravi građani od 18 do 40 godina starosti mogu se upisati u Hrvatski Registar. Proces upisa obuhvaća popunjavanje pristupnice i zdravstvenog upitnika te davanje uzorka krvi za HLA tipizaciju kojim se utvrđuju antigeni tkivne snošljivosti. Upis u Hrvatski registar prvi je korak koji je potrebno ispuniti kako bi se pomoglo teško oboljelima od akutnog i kroničnog oblika leukemije te bolesnika s teškim oštećenjem koštane srži diljem svijeta. Poruka svake akcije upisa u Hrvatski registar je – lijek je u nama. Njome Zaklada želi podsjetiti građane kako u sebi nosimo lijek kojim možemo spašavati živote. Do sada je djelovanjem Zaklade Ana Rukavina i Hrvatskog registra koji je dio svjetskog registra ( Bone Marrow Donots Worldwide) upisano 56.369 potencijalnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica, a šansa za život dana je 80 oboljelih u Hrvatskoj i inozemstvu. Ova akcija održat će se na inicijativu Udruge žena općine Jakovlje „DORA“ kako bi zajedno pomogli oboljelim osobama u potrazi za podudarnim darivateljem.

 

Ostvarivanje prava na financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja u 2018. godini za starije od 75 godina

22.1.2018.

Pozivamo stanovnike Općine Jakovlje koji su s danom 31. prosinca 2017. godine navršili 75 (sedamdesetpet) i više godina života, da se jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje, kako bi podnijeli zahtjev za ostvarivanje prava na financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja u 2018. godini. Popis dokumentacije koja je potrebna za ostvarivanje naprijed navedenog prava, te uvjete za ostvarivanje istog možete pročitati u Odluci o financiranju dopunskog zdravstvenog osiguranja u 2018. godini KLASA: 502-01/17-01/01, URBROJ: 238/11-03/1-17-1 od 27. prosinca 2017. godine, koja se nalazi u privitku ovog teksta.

Dokumente možete pregledati u izvornom formatu na:

Obilježava se 25. obljetnica vojno-redarstvene operacije Maslenica

22.1.2018.

Dana 22. siječnja 2018. godine, obilježava se 25. obljetnica vojno-redarstvene operacije Maslenica. Te davne zime, 22. siječnja 1993. godine započela je vojno-redarstvena operacija Maslenica, gdje se pokazalo zajedništvo i junaštvo postrojbi iz svih krajeva Hrvatske, koje su tako udružene oslobodile zadarsko zaleđe. Članovi Udruge Hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata, sudjelovali su dana 21. siječnja 2018. godine u obilježavanju Molitvenog puta od Zelenog hrasta do Privlake (u dužini od 26 km) u organizaciji Udruge žena iz Domovinskog rata Zadar, te uspješno obišli sva mjesta i ispred spomenika zapalili svijeće u spomen na poginule žrtve. Po vrlo lošim vremenskim uvjetima (kiša, jugo), uspješno su i dostojanstveno obilježili ovaj čin da se spomen na ratnu povijest nikada ne zaboravi. Isto tako predstavili su svoju Udrugu svim prisutnim medijima, kao uspješnu Udruga Hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata iz Jakovlja. Uspješna suradnja između Udruge Hrvatskih dragovoljaca domovinskog rada i Udruge žena iz Domovinskog rata Zadar započela je u 12. mjesecu 2017. godine.

Odluka o poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju za poljoprivrednike s područja Općine Jakovlje

20.1.2018.

Dana 27. prosinca 2017. godine donijeta je Odluka o poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju za poljoprivrednike s područja Općine Jakovlje, upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poticaja u poljoprivredi za koje se dodjeljuju bespovratna novčana sredstva, opći uvjeti, kriteriji, postupak dodjele te prava i obveze korisnika poticaja. Općina Jakovlje će poticati poljoprivrednu proizvodnju slijedećim mjerama: sufinanciranje premije osiguranja, sufinanciranje troškova analize tla, poboljšavanje genetskog potencijala krava plotkinja i poboljšavanje genetskog potencijala krmača, poticaji za isporučeno otkupljeno sirovo mlijeko, nabava kioska/štandova za prodaju vlastitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, nabava opreme i uređaja potrebnih za prodaju vlastitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (rashladne vitrine, komore, klima uređaji, police, vage, stolovi, sudoperi, računala/blagajne s računalnim programom), te edukacija i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu.

Dokument možete preuzeti u izvornom formatu:

20180120-Subvencije-Opcina-Jakovlje.pdf

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama iz sredstava proračuna Općine Jakovlje za 2018. godinu

19.1.2018.

Objavljen je Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama iz sredstava proračuna Općine Jakovlje za 2018. godinu koji možete pogledati u opširnijem sadržaju obavijesti.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

Predstavljanje knjige "Zaključano srce"

17.1.2018.

Pozivamo sve ljubitelje kajkavske lijepe riječi na predstavljanje knjige „Zaključano srce“. Knjigu će predstaviti Udruga „Potepuhi“ iz Donje Bistre, dana 18. siječnja 2018. godine (četvrtak) u prostoriji koju koristi Udruga žena Općine Jakovlje „Dora“ – knjižnica, na adresi Jakovlje, Stubička cesta 4. Navedeno predstavljanje knjige u organizaciji je Udruge žena Općine Jakovlje „DORA“, čije će članice ujedno i ove godine nagraditi one koji su najviše čitali i posuđivali knjige u protekloj godini.

Obilježen Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske

16.1.2018.

Dana 15. siječnja 2018. godine, prošlo je 26 godina od međunarodnog priznanja Hrvatske te se ostvario višestoljetni san o samostalnoj, slobodnoj i suverenoj državi. Ni ove godine nismo zaboravili one koji su najzaslužniji za ostvarenje višestoljetnog sna, stoga smo dana 15. siječnja 2018. godine zajedno sa predstavnicima Udruge Hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata zapalili svijeće ispred spomenika poginulih dragovoljaca Domovinskog rata u parku u Jakovlju. Neka je vječna slava i hvala svima koji su svojim djelima, a posebno životima pridonijeli tom velikom događaju.

Potpisani ugovori o stipendiranju za školsku godinu 2017./2018

16.1.2018.

Dana 21. prosinca 2017. godine potpisani su Ugovori o stipendiranju za školsku godinu 2017./2018. Ugovore je potpisalo 20 stipendista i to 10 učenika srednjih škola i 10 studenata. Učenici srednjih škola primat će stipendiju u iznosu od 400,00 kuna, a studenti u iznosu od 600,00 kuna. Stipendije će primati učenici: Eugen Kovačec, Luka Svetec, Karla Trstenjak, Lana Boroša, Hrvoje Belinić, Petra Horvatović, Dominik Pušek, Borna Svetec, Kristijan Špiček i Paula Kovačec, dok će studentske stipendije primati Andrea Mandić, Andrea Pušek, Ana Ruškač, Veronika Šagud, Matea Kumiša, Mia Poturica, Marko Tomac, Doroteja Solenički, Paula Šturlan, i Tomislav Minić.