Novosti
Predsjednički izbori 2019.
Lokalni izbori 2017.
Izbori VMO 2016.
Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
Izbori predsjednik RH
Referendum
Izbori 2015.
Općinske manifestacije
Gospodarstvo
Sport
Novosti iz EU
Ustrojstvo općine
Načelnik
Jedinstveni upravni odjel
Općinsko vijeće
Mjesni odbori
Kultura i obrazovanje
Osnovne škole
Predškolski odgoj
Kulturno umjetnička društva (KUD-ovi)
Udruge
Knjižnica
Kulturna događanja
Javni prijevoz
Ivček
Presečki - Vozni red
Vaše i naše novine
Novine
Dodatne mogućnosti
RSS
Sjednice
Sjednice općinskog vijeća
Službeni glasnici
Gospodarstvo
Proračun općine
Sponzorstva i donacije
Gospodarske zone
Razvojni projekti
Statistički podaci
Objave i dokumenti
Strategija razvoja
Servisne informacije
Dokumenti
Financijski izvještaji
Pristup informacijama
Popis sklopljenih ugovora
EU projekti
Javna nabava
Javni natječaji
Ostalo
Male vijesti
Savjet mladih
Savjetovanje s javnošću
Komunalno
Komunalno gospodarstvo
Gospodarenje otpadom
Zaštita okoliša
Odluke
Prostorni plan
Kontakt
Pitajte načelnika
Arhiva
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
Sjednice općinskog vijeća

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

13.12.2019.

 1. 20191213-1-Poziv-za-20.sjednicu
 2. 20191213-2-Obrazlozenje-20.sjednice
 3. 20191213-3-Prijedlog-Odluke-zapisnik
 4. 20191213-4-Skraceni-zapisnik-19
 5. 20191213-5-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-Proracunu-za-2020.i-projekcije
 6. 20191213-6-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-izvrsavanju-proracuna-Opcine-Jakovlje-za-2020.
 7. 20191213-7a-Prijedlog-za-donosenje-Programa-gradenja-komunalne-infrastrukture-za-2020.godinu
 8. 20191213-7b-Prijedlog-za-donosenje-Programa-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-za-2020.godinu
 9. 20191213-7c-Prijedlog-za-donosenje-Socijalnog-Programa-Opcine-Jakovlje-za-2020.godinu
 10. 20191213-7d-Prijedlog-za-donosenje-Programa-javnih-potreba-u-kulturi-na-podrucju-Opcine-Jakovlje-za-2020.godinu
 11. 20191213-7e-Prijedlog-za-donosenje-Programa-javnih-potreba-u-sportu-na-podrucju-Opcine-Jakovlje-za-2020.godinu
 12. 20191213-7f-Prijedlog-za-donosenje-Programa-potreba-u-predskolskom-odgoju-i-obrazovanju-na-podrucju-Opcine-Jakovlje-za-2020.godinu
 13. 20191213-7g-Prijedlog-za-donosenje-Programa-utroska-sredstava-sumskog-doprinosa
 14. 20191213-8-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-dugorocnom-kreditnom-zaduzenju-Opcine-Jakovlje
 15. 20191213-9-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-II.izmjeni-Proracuna-za-2019
 16. 20191213-10a-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-II.izmjeni-Programa-gradenja-komunalne-infrastrukture-za-2019.godinu
 17. 20191213-10b-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-II.izmjeni-Programa-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-za-2019.godinu
 18. 20191213-10c-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-II.izmjeni-Socijalnog-Programa-Opcine-Jakovlje-za-2019.godinu
 19. 20191213-10d-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-II.izmjeni-Programa-javnih-potreba-u-kulturi-na-podrucju-Opcine-Jakovlje-za-2019.godinu
 20. 20191213-11a-Odluka-o-nacinu-pruzanju-javne-usluge-prikupljanja-mijesanog-komunalnog-otpada
 21. 20191213-11b-Odluka-o-izmjeni-Odluke-o-nacinu-pruzanju-javne-usluge-prikupljanja-mijesanog-komunalnog-otpada
 22. 20191213-11c-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-nacinu-pruzanja-javne-usluge-prikupljanja-mijesanog-komunalnog-otpada
 23. 20191213-12a-Odluka-o-rasporedivanju-sredstava-za-finan.politckih-stranaka-za-2019
 24. 20191213-12b-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-rasporedivanju-sredstava-za-financiranje-politickih-stranaka-za-2020
 25. 20191213-13-Prijedlog-za-donosenje-Analize-stanja-sustava-civilne-zastite-na-podrucju-Opcine-Jakovlje-u-2019.godini
 26. 20191213-14-Prijedlog-za-donosenje-Izvjesca-o-stanju-zastite-od-pozara-na-podrucju-Opcine-Jakovlje-u-2019.godini
 27. 20191213-15-Prijedlog-za-donosenje-Godisnjeg-Plana-razvoja-sustava-civilne-zastite-na-podrucju-Opcine-Jakovlje-za-2020.godinu
 28. 20191213-16-Prijedlog-za-donosenje-Provedbenog-plana-unapredenja-zastite-od-pozara-na-podrucju-Opcine-Jakovlje-za-2020.godinu
 29. 20191213-17a-Plan-rada-Povjerenstva-za-ravnopravnost-spolova-Opcine-Jakovlje
 30. 20191213-17b-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-prihvacanju-Plana-rada-Povjerenstva-za-ravnopravnost-spolova-Opcine-Jakovlje-za-2020
 31. 20191213-18-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-o-davanju-suglasnosti-za-pokretanje-postupka-za-provedbu-projekta-Naletni-semafor-na-zC-2220-u-naselju-Kraljev-Vrh
 32. 20191213-19a-Ugovor-o-zakupu-plinovoda
 33. 20191213-19b-Prijedlog-Aneksa-I-Ugovoru-o-zakupu-plinovoda
 34. 20191213-19c-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-davanju-suglasnosti-za-sklapanje-Aneksa-I-Ugovoru-o-zakupu-plinovoda
 35. 20191213-20-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-davanju-suglasnosti-na-namjeru-davanja-u-koncesiju-nekretnina-u-vlasnistvu-Opcine-Jakovlje
 36. 20191213-21-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-o-pokretanju-postupka-za-evidentiranje-izvedenog-stanja-nerazvrstane-ceste-Ulica-Matije-Gupca_N-I23
 37. 20191213-22-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-o-pokretanju-postupka-za-evidentiranje-izvedenog-stanja-nerazvrstane-ceste-Mihanoviceva-ulica_N-I12D
 38. 20191213-23-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-o-pokretanju-postupka-za-evidentiranje-izvedenog-stanja-nerazvrstane-ceste-Ulica-Svete-Doroteje_N-J30R

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

8.11.2019.

 1. 20191108-1-Poziv-za-19.sjednicu
 2. 20191108-2-Obrazlozenje-19.sjednice
 3. 20191108-3-Prijedlog-Odluke-zapisnik
 4. 20191108-4-Skraceni-zapisnik-18
 5. 20191108-5-Prijedlog-Odluke-o-I.izmjeni-Proracuna
 6. 20191108-6a-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-I.izmjeni-Programa-gradenja-komunalne-infrastrukture-za-2019
 7. 20191108-6b-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-I.izmjeni-Programa-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-za-2019
 8. 20191108-6c-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-I.izmjeni-Socijalnog-programa-za-2019
 9. 20191108-6d-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-I.izmjeni-Programa-javnih-potreba-u-kulturi-za-2019
 10. 20191108-6e-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-I.izmjeni-Programa-javnih-potreba-u-sportu-za-2019
 11. 20191108-6f-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-I.izmjeni-Programa-potreba-u-predskolskom-odgoju-i-obrazovanju-za-2019
 12. 20191108-6g-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-I.izmjeni-Programa-utroska-sredstava-sumskog-doprinosa-za-2019
 13. 20191108-7a-Eko-flor-plus-d.o.o.zahtjev-za-izdavanje-suglasnosti-na-primjenu-cjenika_
 14. 20191108-7b-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-davanju-suglasnosti-na-primjenu-cjenika-drustvu-Eko-flor-plus-d.o.o
 15. 20191108-8a-Odluka-o-imenovanju-Povjerenstva-za-procjenu-stete-od-elementarnih-nepogoda
 16. 20191108-8b-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-osnivanju-i-imenovanju-clanova-Opcinskog-povjerenstva-za-procjenu-steta-od-prirodnih-nepogoda
 17. 20191108-9a-Prijedlog-Plana-djelovanja-Opcine-Jakovlje-u-podrucju-prirodnih-nepogoda
 18. 20191108-9b-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-donosenju-Plana-djelovanja-Opcine-Jakovlje-u-podrucju-prirodnih-nepogoda-za-2020.godinu
 19. 20191108-10-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-prodaji-osasne-imovine-u-vlasnistvu-Opcine-Jakovlje
 20. 20191108-11-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-davanju-suglasnosti-za-rjesavanje-svih-prava-i-obveza-iz-pok.Stjepana-Kovacec
 21. 20191108-12-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-davanju-suglasnosti-za-prodaju-nekretnine-u-vlasnistvu-Opcine-Jakovlje
 22. 20191108-13-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-pokretanju-postupka-ulaganja-na-podrucju-Opcine-Jakovlje-projekt-Uredenje-parka-u-centru-Jakovlja
 23. 20191108-14a-Zakljucak-o-imenovanju-Povjerenstva-za-dodjelu-stipendija-Opcine-Jakovlje-2
 24. 20191108-14b-Prijedlog-za-donosenje-Zakljucka-o-imenovanju-Povjerenstva-za-dodjelu-stipendija-Opcine-Jakovlje
 25. 20191108-15-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-o-pokretanju-postupka-za-evidentiranje-izvedenog-stanja-nerazvrstane-ceste-Jarcec_N-I21A
 26. 20191108-16-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-o-pokretanju-postupka-za-evidentiranje-izvedenog-stanja-nerazvrstane-ceste-Jarcec_N-I21B
 27. 20191108-17-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-o-pokretanju-postupka-za-evidentiranje-izvedenog-stanja-nerazvrstane-ceste-Ulica-Adele-Sixta_N-J28
 28. 20191108-18-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-o-pokretanju-postupka-za-evidentiranje-izvedenog-stanja-nerazvrstane-ceste-Dvorska-ulica-_N-J01A

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

6.9.2019.

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

17.7.2019.

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

22.6.2019.

 1. 20190622-1-poziv-za-16.sjednicu
 2. 20190622-2-Obrazlozenje-16.sjednice
 3. 20190622-3-Prijedlog-Odluke-zapisnik
 4. 20190622-4-Skraceni-zapisnik-15
 5. 20190622-5-Odluka-o-komunalnom-redu-1
 6. 20190622-6-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-komunalnom-redu
 7. 20190622-7-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-sluzbenoj-iskaznici-i-sluzbenoj-odori-komunalnog-redara-Opcine-Jakovlje
 8. 20190622-8a-Prijedlog-za-donosenje-Pravilnika-o-zastiti-i-obradi-arhivskog-i-dokumentarnog-gradiva-Opcine-Jakovlje
 9. 20190622-8b-Poseban-popis-gradiva-s-rokovima-cuvanja
 10. 20190622-9-Odluka-o-agrotehnickim-mjerama-na-poljoprivrednom-zemljistu-mjerama-za-uredivanje-i-odrzavanje-poljoprivrednih-rudina-i-mjerama-zastite-od-pozara-na-poljoprivrednom-zemljistu-sumama-i-sumskom-zemljistu
 11. 20190622-10-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-agrotehnickim-mjerama-i-mjerama-za-uredivanje-i-odrzavanje-poljoprivrednih-rudina-te-mjerama-zastite-od-pozara-na-poljoprivrednom-zemljistu
 12. 20190622-11-Prijedlog-za-donosenje-Zakljucka-o-utvrdenju-Financijskog-plana-osiguranih-sredstva-za-podmirenje-troskova-tijekom-pozarne-sezone-u-2019.godini
 13. 20190622-12-Prijedlog-za-donosenje-Plana-koristenja-teske-gradevinske-mehanizacije-za-zurnu-izradu-protupozarnih-prosjeka-i-probijanja-protupozarnih-putova
 14. 20190622-13-Prijedlog-za-donosenje-Plana-aktivnog-ukljucenja-svih-subjekata-zastite-od-pozara-na-podrucju-Opcine-Jakovlje-u-protupozarnoj-sezoni-u-2019.godini
 15. 20190622-14-Prijedlog-za-donosenje-Plana-motrenja,-cuvanja-i-ophodnje-gradevina-i-povrsina-za-koje-prijeti-opasnost-od-nastajanja-i-sirenja-pozara
 16. 20190622-15-Prijedlog-za-donosenje-Zakljucka-o-utvrdenju-popisa-lokaliteta-i-prostora-radi-uspostave-zapovjednih-mjesta-za-koordinaciju-gasenja-pozara
 17. 20190622-16-Prijedlog-za-donosenje-Plana-evakuacije-i-zbrinjavanja-turista-u-slucaju-vecih-nesreca-ili-katastrofa-na-podrucju-Opcine-Jakovlje

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

5.6.2019.

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

30.4.2019.

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

22.3.2019.

 1. 20190322-1-poziv-za-13.sjednicu
 2. 20190322-2-Obrazlozenje-13.sjednice
 3. 20190322-3-Prijedlog-Odluke-zapisnik
 4. 20190322-4-Skraceni-zapisnik-12
 5. 20190322-5-Izvjesce-Mandatne-komisije
 6. 20190322-6-Prijedlog-za-donosenje-Zakljucka-o-stavljanju-vijecnickog-mandata-u-mirovanje-iz-osobnih-razloga-i-pocetku-obnasanja-duznosti-zamjenika-vijecnika
 7. 20190322-7-Godisnji_izvjestaj-Opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-Proracuna-Opcine-Jakovlje-za-2018
 8. 20190322-8-Prijedlog-za-donosenje-Godisnjeg-izvjestaja-o-izvrsenju-Proracuna-OJ-za-2018
 9. 20190322-9-Prijedlog-o-raspodjeli-rezultata-za-2018.godinu-opcinska-nacelnica
 10. 20190322-10-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-raspodjeli-rezultata-za-2018.godinu-vijece
 11. 20190322-11a-Izvjesce-Opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-Programa-gradnje-objekata-i-uređaja-komunalne-infrastrukture-za-2018.godinu
 12. 20190322-11b-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-prihvacanju-Izvjesca-Opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-Programa-gradnje-objekata-i-uređaja-komunalne-infrastrukture-za-2018.godinu
 13. 20190322-12a-Izvjesce-Opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-Programa-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-i-uređenog-građevinskog-zemljista-za-2018.godinu
 14. 20190322-12b-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-prihvacanju-izvjesca-Opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-Programa-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-i-uređenog-građevinskog-zemljista-za-2018.godinu
 15. 20190322-13a-Izvjesce-Opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-Socijalnog-programa-Opcine-Jakovlje-za-2018.godinu
 16. 20190322-13b-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-prihvacanju-izvjesca-Opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-Socijalnog-programa-Opcine-Jakovlje-za-2018.godinu
 17. 20190322-14a-Izvjesce-Opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-Programa-javnih-potreba-u-kulturi-na-podrucju-Opcine-Jakovlje-za-2018.godinu
 18. 20190322-14b-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-prihvacanju-izvjesca-Opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-Programa-javnih-potreba-u-kulturi-na-podrucju-Opcine-Jakovlje-za-2018.godinu
 19. 20190322-15a-Izvjesce-Opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-Programa-javnih-potreba-u-sportu-na-podrucju-Opcine-Jakovlje-za-2018.godinu
 20. 20190322-15b-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-prihvacanju-izvjesca-Opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-Programa-javnih-potreba-u-sportu-na-podrucju-Opcine-Jakovlje-za-2018.godinu
 21. 20190322-16a-Izvjesce-Opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-Programa-javnih-potreba-u-predskolskom-odgoju-i-obrazovanju-na-podrucju-Opcine-Jakovlje-za-2018.godinu
 22. 20190322-16b-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-prihvacanju-izvjesca-Opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-Programa-javnih-potreba-u-predskolskom-odgoju-i-obrazovanju-na-podrucju-Opcine-Jakovlje-za-2018.godinu
 23. 20190322-17a-Izvjesce-Opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-Programa-koristenja-sredstava-ostvarenih-od-prodaje-stanova-na-kojima-postoji-stanarsko-pravo-za-2018.godinu
 24. 20190322-17b-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-prihvacanju-izvjesca-Opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-Programa-koristenja-sredstava-ostvarenih-od-prodaje-stanova-na-kojima-postoji-stanarsko-pravo-za-2018.godinu
 25. 20190322-18a-Izvjesce-Opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-programa-utroska-sredstava-sumskog-doprinosa-za-2018.godinu
 26. 20190322-18b-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-prihvacanju-izvjesca-Opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-programa-utroska-sredstava-sumskog-doprinosa-za-2018.godinu
 27. 20190322-19-Izvjesce-opcinske-nacelnice-o-radu-za-razdoblje-od-01.07.31.12.2018_
 28. 20190322-20-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-OV-o-prihvacanju-izvjesca-opcinske-nacelnice-o-radu-za-razdoblje-od-01.07.31.12.2018
 29. 20190322-21-Izvjesce-Opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-Plana-gospodarenja-otpadom-Opcine-Jakovlje-za-2018-godinu
 30. 20190322-22-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-prihvacanju-Izvjesca-opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-PGO-Opcine-Jakovlje-za-2018.godinu
 31. 20190322-23-Izvjesce-drustva-Eko-flor-plus-d.o.o.o-radu-za-javnu-uslugu-prikupljanje-komunalnog-otpada-za-razdoblje-1.1.31.12.2018.Obrazac-IRDJU-Jakovlje
 32. 20190322-24-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-prihvacanju-izvjesca-drustva-Eko-flor-plus-d.o.o.o-radu-za-javnu-uslugu-prikupljanje-komunalnog-otpada-za-razdoblje-1.1.31.12.2018.
 33. 20190322-25-Izvjesce-Opcinske-nacelnice-o-primjeni-agrotehnickih-mjera-i-mjera-za-uređivanje-i-odrzavanje-poljoprivrednih-rudina-za-2018.godinu
 34. 20190322-26-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-prihvacanju-Izvjesca-opcinske-nacelnice-o-primjeni-agrotehnickih-mjera-i-mjera-za-uređivanje-i-odrzavanje-poljoprivrednih-rudina-za-2018.godinu
 35. 20190322-27-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-davanju-suglasnosti-za-provedbu-ulaganja-u-projekt-_-Djecje-igraliste-u-Igriscu-projekt-izgradnje-i-opreme-za-djecje-igraliste_
 36. 20190322-28-Prilog-III-Opis-projekta_LAG_ZB
 37. 20190322-29-Djecji-vrtic-Bambi-Odluka-i-obrazlozenje-Odluke
 38. 20190322-30-Prijedlog-za-donosenje-Zakljucka-o-davanju-misljenja-na-povecanje-ekonomske-cijene-redovnog-programa-za-djecu-predskolske-dobi-djecjeg-vrtica-Bambi-koja-borave-u-Podrucnom-odjelu-Jakovlje
 39. 20190322-31-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-kratkorocnom-kreditnom-zaduzenju-Opcine-Jakovlje
 40. 20190322-32-Povjerenstvo-za-dodjelu-javnih-priznanja-prijedlog-zakljucka
 41. 20190322-33-Prijedlog-za-donosenje-Zakljucka-za-dodjelu-javnih-priznanja-Opcine-Jakovlje
 42. 20190322-34-Zamolba-Kubursko-drustvo-Tri-kralja
 43. 20190322-35-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-proglasenju-Kuburaskog-drustva-Tri-kralja-Pocasnom-strazom-Opcine-Jakovlje
 44. 20190322-36-Zahtjev-GO-UHDDR-GZ,-KD-Tri-kralja-i-KUD-Jakovlje
 45. 20190322-37-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-postavljanju-spomen-ploce-Adeli-Sixta
 46. 20190322-38-Pravilnik-o-protokolu-Opcine-Jakovlje
 47. 20190322-39-Prijedlog-za-donosenje-Pravilnika-o-protokolu-Opcine-Jakovlje
 48. 20190322-40-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-o-pokretanju-postupka-za-evidentiranje-izvedenog-stanja-nerazvrstane-ceste-Fijanova-ulica_N-J02C
 49. 20190322-41-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-o-pokretanju-postupka-za-evidentiranje-izvedenog-stanja-nerazvrstane-ceste-Majdakova-ulica_N-I11

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

25.1.2019.

 1. 20190125-1-poziv-za-12.sjednicu
 2. 20190125-2-Obrazlozenje-12.sjednice
 3. 20190125-3-Prijedlog-Odluke-zapisnik
 4. 20190125-4-Skraceni-zapisnik-11
 5. 20190125-5-Odluka-o-komunalnom-doprinosu-Opcine-Jakovlje
 6. 20190125-6-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-komunalnom-doprinosu
 7. 20190125-7-Odluka-o-komunalnoj-naknadi
 8. 20190125-8-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-komunalnoj-naknadi
 9. 20190125-9-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-visini-pausalnog-poreza-po-krevetu-odnosno-po-smjestajnoj-jedinici
 10. 20190125-10-Ugovor-o-prijenosu-vlasnistva-bez-naknade
 11. 20190125-11-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-davanju-suglasnosti-za-sklapanje-Ugovora-o-prijenosu-vlasnistva-bez-naknade-Zagorski-vodovod-d.o.o
 12. 20190125-12-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-stjecanju-primitku-nekretnine-u-vlasnistvo-Opcine-Jakovlje
 13. 20190125-13-Izvjesce-o-zakljuccima-strucne-analize-zaprimljenih-inicijativa-u-2018.o-osnovanosti-pokretanja-postupka-za-izradu-prostornog-plana
 14. 20190125-14-Prijedlog-za-donosenje-Zakljucka-Izvjesce-analize-prostornih-planova
 15. 20190125-15-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-o-pokretanju-postupka-za-izgradnju-i-opremanje-djecjih-igralista-na-podrucju-Opcine-Jakovlje
 16. 20190125-16-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-davanju-suglasnosti-za-sudjelovanje-u-stecajnom-postupku-nad-NK-Igrisce
 17. 20190125-17-Odluka-o-kupnji-zemljista-za-potrebe-prosirenja-groblja-u-Kraljevom-Vrhu
 18. 20190125-18-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-pokretanju-postupka-za-stjecanje-prava-vlasnistva-nekretnina-u-svrhu-prosirenja-i-uredenja-groblja-u-Kraljevom-Vrhu
 19. 20190125-19-Zakljucak-o-prijedlogu-za-zamjenu-nekretnina
 20. 20190125-20-Prijedlog-za-donosenje-Zakljucka-o-stavljanju-izvan-snage-Zakljucka-o-prijedlogu-za-zamjenu-nekretnina
 21. 20190125-21-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-o-pokretanju-postupka-za-evidentiranje-izvedenog-stanja-nerazvrstane-ceste-Igriska-ulica_N-I07
 22. 20190125-22-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-o-pokretanju-postupka-za-evidentiranje-izvedenog-stanja-nerazvrstane-ceste-Ulica-Josipa-Grilla_N-KV10
 23. 20190125-23-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-o-pokretanju-postupka-za-evidentiranje-izvedenog-stanja-nerazvrstane-ceste-Jagustova_ulica_N-I09
 24. 20190125-24-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-o-pokretanju-postupka-za-evidentiranje-izvedenog-stanja-nerazvrstane-ceste-Ulica-K.s.Dalskog_N-I22A

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

13.12.2018.

 1. 20181213-1-poziv-za-11.sjednicu
 2. 20181213-2-Obrazlozenje-11.sjednice
 3. 20181213-3-Prijedlog-Odluke-zapisnik
 4. 20181213-4-Skraceni-zapisnik-10
 5. 20181213-5-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-Proracunu-za-2019-te-projekcijama-za-2020-2021
 6. 20181213-6-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-izvrsavanju-proracuna-Opcine-Jakovlje-za-2019
 7. 20181213-7a-Prijedlog-Programa-građenja-komunalne-infrastrukture-za-2019
 8. 20181213-7b-Prijedlog-Programa-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-za-2019
 9. 20181213-7c-Prijedlog-Socijalnog-programa-za-2019
 10. 20181213-7d-Prijedlog-Programa-javnih-potreba-u-kulturi-za-2019
 11. 20181213-7e-Prijedlog-Programa-javnih-potreba-u-sportu-za-2019
 12. 20181213-7f-Prijedlog-Programa-potreba-u-predskolskom-odgoju-i-obrazovanju-za-2019
 13. 20181213-7g-Prijedlog-Programa-utroska-sredstava-sumskog-doprinosa-za-2019
 14. 20181213-8-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-II.Izmjena-Proracuna-za-2018
 15. 20181213-9a-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-II.izmjeni-Programa-gradnje
 16. 20181213-9b-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-II.izmjeni-Programa-odrzavanja
 17. 20181213-9c-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-II.izmjeni-Socijalnog-programa
 18. 20181213-9d-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-II.izmjeni-Programa-javnih-potreba-u-kulturi
 19. 20181213-9e-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-II.izmjeni-Programa-javnih-potreba-u-sportu
 20. 20181213-9f-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-I.izmjeni-Programa-potreba-u-predskolskom-odgoju-i-obrazovanju-za-2018
 21. 20181213-9g-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-I.izmjeni-Programa-koristenja-sredstava-ostvarenih-od-prodaje-stanova
 22. 20181213-9h-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-I.izmjeni-Programa-utroska-sredstava-sumskog-doprinosa
 23. 20181213-10-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-raspoređivanju-sredstava-za-financiranje-politickih-stranaka
 24. 20181213-11-Prijedlog-za-donosenje-Analize-stanja-sustavu-civilne-zastite-u-2018.
 25. 20181213-12-Prijedlog-za-donosenje-Izvjesca-o-stanju-zastite-od-pozara-u-2018
 26. 20181213-13-Prijedlog-za-donosenje-Godisnjeg-Plana-razvoja-sustava-civilne-zastite-za-2019
 27. 20181213-14-Prijedlog-za-donosenje-Provedbenog-plana-unapređenje-zastite-od-pozara-za-2019
 28. 20181213-15-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-organiziranju-zajednickog-obavljanja-poslova-poljoprivrednog-redara
 29. 20181213-16-Prijedlog-Sporazuma-o-zajednickom-organiziranju-obavljanja-poslova-poljoprivrednog-redara
 30. 20181213-17-Prijedlog-za-donosenje-Pravilnika-o-poslovanju-vlastitog-pogona
 31. 20181213-18-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-mjerama-za-sprecavanje-nepropisnog-odbacivanja-otpada-i-mjerama-za-uklanjanje-odbacenog-otpada
 32. 20181213-19-Program-rada-Savjeta-mladih-za-2019.godinu
 33. 20181213-20-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-prihvacanju-Programa-rada-Savjeta-mladih-Opcine-Jakovlje-za-2019
 34. 20181213-21-Plan-rada-Povjerenstva-za-ravnopravnost-spolova-2019
 35. 20181213-22-Prijedlog-za-donosenje-Odluke-o-prihvacanju-Plana-rada-Povjerenstva-za-ravnopravnost-spolova-Opcine-Jakovlje-za-2019
 36. 20181213-23-Zahtjev-Preplam-d.o.o
 37. 20181213-24-Prijedlog-za-donosenje-Zakljucka-o-zahtjevu-PREPLAM-d.o.o

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

23.11.2018.

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

07.09.2018.

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

22.06.2018.

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

24.03.2018.

 1. 20180324-01-Poziv-za-7-sjednicu
 2. 20180324-02-Obrazlozenje-7-sjednice
 3. 20180324-03-Prijedlog-Odluke-zapisnik
 4. 20180324-04-Skraceni-zapisnik
 5. 20180324-05-Godisnji-izvjestaj-nacelnice-o-izvrsenju-proracuna-za-2017
 6. 20180324-05a-Financijski-izvjestaj-2017
 7. 20180324-06-Godisnji-izvjestaj-prijedlog-za-vijece
 8. 20180324-07-Prijedlog-raspored-rezultata-opcinska-nacelnica
 9. 20180324-08-Prijedlog-Odluke-raspored-rezultata-za-vijece
 10. 20180324-09a-2017_PIKI_nacelnica
 11. 20180324-09b-2017_PIKI_vijece
 12. 20180324-10a-2017_POKI_nacelnica
 13. 20180324-10b-2017_POKI_vijece
 14. 20180324-11a-2017_Socijala-Izvrsenje-Nacelnica
 15. 20180324-11b-2017_Socijala-Izvrsenje-Vijece
 16. 20180324-12a-2017_Kultura-Izvrsenje-Nacelnica
 17. 20180324-12b-2017_Kultura-Izvrsenje-Vijece
 18. 20180324-13a-2017_Sport-Izvrsenje-Nacelnica
 19. 20180324-13b-2017_Sport-Izvrsenje-Vijece
 20. 20180324-14a-2017_Skolstvo-Izvrsenje-Nacelnica
 21. 20180324-14b-2017_Skolstvo-Izvrsenje-Vijece
 22. 20180324-15a-2017_Stanovi-Izvrsenje-Nacelnica
 23. 20180324-15b-2017_Stanovi-Izvrsenje-Vijece
 24. 20180324-16a-2017_Sum-Dop-Izvrsenje-Nacelnica
 25. 20180324-16b-2017_Sum-Dop-Izvrsenje-Vijece
 26. 20180324-17-Izvjesce-o-radu-nacelnice-od-0107-31122017
 27. 20180324-18-Prijedlog-Odluke-OV-o-prihvacanju-izvjesca-o-radu-nacelnice
 28. 20180324-19-Izvjesce-o-izvrsenju-Plana-gospodarenja-otpadom-Opcine-Jakovlje
 29. 20180324-20-Prijedlog-Odluke-o-prihvacanju-Izvjesca-opcinske-nacelnice-o-izvrsenju-PGO
 30. 20180324-21-Izvjesce-Eko-flor-plus-doo-o-radu-Jakovlje
 31. 20180324-22-Prijedlog-Odluke-prihvacanje-izvjesca-drustva-Eko-flor-plus-doo-usluga-prikupljanje-komunalnog-otpada-razdoblje-0101-31122017
 32. 20180324-23-Povjerenstvo-za-dodjelu-javnih-priznanja-prijedlog-zakljucka
 33. 20180324-24-Prijedlog-Zakljucka-za-dodjelu-javnih-priznanja
 34. 20180324-25-Prijedlog-Odluke-o-izmjeni-Odluke-o-nacinu-pruzanja-javne-usluge-prikupljanja-otpada
 35. 20180324-26-Odluka-o-nacinu-pruzanja-javne-usluge-prikupljanja-mijesanog-kom-otpada-biorazgradivog-kom-otpada-na-podrucju-Opcine-Jakovlje
 36. 20180324-27-Prijedlog-Odluke-o-donosenju-Plana-gospodarenja-otpadom
 37. 20180324-28-Plan-gospodarenja-otpadom-Opcine-Jakovlje
 38. 20180324-29-Zahtjev-SC-HREN-doo
 39. 20180324-30-Prijedlog-Zakljucka-Nacelnica
 40. 20180324-31-Prijedlog-Zakljucka-Vijece

 

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

27.01.2018.

5. sjednica Općinskog vijeća

18.12.2017.

 1. 20171218-Poziv_5
 2. 20171218-Obrazlozenje
 3. 20171218-Prijedlog_odluke_zapisnik
 4. 20171218-SKRACENI_ZAPISNIK_4
 5. 20171218-Prijedlog_1_Zakljucka_o_mirovanju_mandata_vijecnika_pocetku_obnasanja_duznosti_zamjenika
 6. 20171218-Prijedlog_proracuna_nacelnica
 7. 20171218-Prijedlog_Odluke_o_proracunu_2018_projekcijama_za_2019_2020
 8. 20171218-1_Proracuna_2018_opci_dio
 9. 20171218-2_Opci_dio
 10. 20171218-3_Proracun_2018
 11. 20171218-4_FinancPlana_za_2018_objava
 12. 20171218-5_Proracun_2018_tekstualni_dio
 13. 20171218-6_Plan_razvojnih_programa_2018
 14. 20171218-2018_PIKI
 15. 20171218-2018_POKI
 16. 20171218-2018_Socijala
 17. 20171218-2018_Kultura
 18. 20171218-2018_Sport
 19. 20171218-2018_Skolstvo
 20. 20171218-2018_Stanovi
 21. 20171218-2018_SumskiDoprinos
 22. 20171218-PRIJEDLOG_ODLUKE_O_II_IZMJENI_PRORACUNA
 23. 20171218-1_II_izmjena_Proracuna_2017_opci_dio
 24. 20171218-2_Opci_dio-1
 25. 20171218-3_Posebni_dio
 26. 20171218-4_Organizacijska_klasifikacija
 27. 20171218-5_Programska_klasifikacija
 28. 20171218-6_Funkcijska_klasifikacija
 29. 20171218-7_Lokacijska_klasifikacija
 30. 20171218-8_Izvori_financiranja
 31. 20171218-9_II_izmjena_Proracuna_2017_tekstualni_dio
 32. 20171218-10_II_izmjena_Plan_razvojnih_programa_2017
 33. 20171218-2017_PIKI_II
 34. 20171218-2017_POKI_II
 35. 20171218-2017_Sport_II
 36. 20171218-2017_Skolstvo_II
 37. 20171218-Prijedlog_odluke_o_rasporedivanju_sredstava_za_financiranje_politickih_stranaka
 38. 20171218-810011701XX_AnalizaCZ2017
 39. 20171218-214011701XX_IzvjStanjeZOP
 40. 20171218-810011701XX_GodisnjPlanCZ2018
 41. 20171218-214011701XX_ProvedbPlanUnaprZOP
 42. 20171218-Prijedlog_odluke_o_pokretanju_projekta_rekonstrukcije_modernizacije_upravljanja_sustavom
 43. 20171218-Prijedlog_Odluke_o_objavi_javnog_poziva-Savjet_mladih
 44. 20171218-Prijedlog_Javnog_poziva-Savjetamladih
 45. 20171218-Prijedlog_odluke_o_opcinskim_porezima_Jakovlje

 

4. sjednica Općinskog vijeća

8.11.2017.

3. sjednica Općinskog vijeća

12.9.2017.

2. sjednica Općinskog vijeća

7.7.2017.

Održana konstituirajuća sjednicu Općinskog vijeća

23.06.2017.

Dana 13. lipnja 2017. godine održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje sa uobičajenim dnevnim redom za takvu sjednicu. Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Jakovlje za predsjednika Općinskog vijeća izabran je MARIJAN CAPEK, za prvog potpredsjednika izabran je ANTUN MATEŠIĆ te za drugog potpredsjednika izabran je ZDRAVKO POTURICA

Konstituirajuća sjednicu Općinskog vijeća

10.06.2017.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:
Poziv-konstituirajuca-sjednica-20170610.pdf

33. sjednica Općinskog vijeća

16.04.2017.

32. sjednica Općinskog vijeća

24.03.2017.

31. sjednica Općinskog vijeća održat će se 28. veljače 2017. godine s početkom u 18:00 sati.

24.02.2017.

30. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

17.12.2016.

Na temelju članka 33. Poslovnika o radu općinskog Vijeća općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 5/09), S A Z I V A M 30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jakovlje koja će se održati dana 20. (utorak) prosinca 2016. godine u prostorijama Općinske vijećnice općine Jakovlje.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:
Poziv-20161217.pdf
Obrazlozenje-20161217.pdf

00-20161217.pdf

Prijedlog Proračuna za 2017. godinu
01-20161217.pdf


02-20161217.pdf
03-a-20161217.pdf
03-b-20161217.pdf
03-c-20161217.pdf
03-d-20161217.pdf
03-e-20161217.pdf
03-f-20161217.pdf
03-g-20161217.pdf
03-h-20161217.pdf

II. izmjena Proračuna za 2016. godinu
04-20161217.pdf


05-a-20161217.pdf
05-b-20161217.pdf
05-c-20161217.pdf
05-d-20161217.pdf
05-e-20161217.pdf
05-f-20161217.pdf
05-g-20161217.pdf
06-20161217.pdf
07-20161217.pdf
08-20161217.pdf
09-20161217.pdf
10-20161217.pdf
11-20161217.pdf
12-20161217.pdf

29. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

26.09.2016.

Na temelju članka 33. Poslovnika o radu općinskog Vijeća općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 5/09), S A Z I V A M 29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jakovlje koja će se održati dana 29. (četvrtak) rujna 2016. godine s početkom u 18.00 sati u prostorijama Općinske vijećnice općine Jakovlje.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:
Sjednica - općinskog - vijeća - Poziv - 20160926.pdf (77 kB)
Sjednica - općinskog - vijeća - Obrazlozenje - 20160926.pdf (77 kB)

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

31.05.2016.

Na temelju članka 33. Poslovnika o radu općinskog Vijeća općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 5/09), sazvana je 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jakovlje koja će se održati dana 7. (utorak) lipnja 2016. godine s početkom u 19.00 sati u prostorijama Općinske vijećnice općine Jakovlje.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:
Sjednica - općinskog - vijeća - 20160531.pdf (77 kB)

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

27.02.2015.

Na temelju članka 33. Poslovnika o radu općinskog Vijeća općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 5/09), sazvana je 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jakovlje koja će se održati u četvrtak 3. ožujka 2016. godine s početkom u 18.00 sati u prostorijama Općinske vijećnice općine Jakovlje.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:
Poziv-20160227.pdf (185 kB)
Obrazlozenje-20160227.pdf (285 kB)

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

28.10.2015.

Na temelju članka 33. Poslovnika o radu općinskog Vijeća općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 5/09), sazvana je 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jakovlje koja će se održati dana 30. (ponedjeljak) ožujka 2015. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općinske vijećnice općine Jakovlje.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:
Sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje - 20150328.pdf (77 kB)

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

16.12.2014.

Na temelju članka 33. Poslovnika o radu općinskog Vijeća općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 5/09), sazvana je 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje koja će se održati dana 22. (ponedjeljak) prosinca 2014. godine s početkom u 17:30 sati u prostorijama Općinske vijećnice općine Jakovlje.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:
Sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje - 20141216.pdf (77 kB)

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

24.11.2014.

Na temelju članka 33. Poslovnika o radu općinskog Vijeća općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 5/09), sazvana je16. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje koja će se održati dana 27. (četrtak) studenog 2014. godine s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općinske vijećnice općine Jakovlje.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:
Sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje - 20141124.pdf (77 kB)

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

18.12.2013.

Na temelju članka 33. Poslovnika o radu općinskog Vijeća općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 5/09), sazvana je 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje koja će se održati dana 19. (četrtak) prosinca 2013. godine s početkom u 17:30 sati u prostorijama Općinske vijećnice općine Jakovlje.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:
Sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje - 20131126.pdf (77 kB)

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje

26.11.2013.

Na temelju članka 33. Poslovnika o radu općinskog Vijeća općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 5/09), sazvana je 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje koja će se održati dana 26. (utorak) studenoga 2013. godine s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općinske vijećnice općine Jakovlje.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:
Sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje - 20130328.pdf (77 kB)

Sazvana sjednica Općinskog vijeća

11.09.2013.

Na temelju članka 33. Poslovnika o radu općinskog Vijeća općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 5/09), sazvana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje koja će se održati dana 12. (četvrtak) rujna 2013. godine s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općinske vijećnice općine Jakovlje.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

Poziv za sjednicu - 20130911.pdf (79 kB)

Sazvana sjednica Općinskog vijeća

27.06.2012.

Na temelju članka 33. Poslovnika o radu općinskog Vijeća općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 5/09), sazvana je 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Jakovlje koja će se održati dana 28. (četvrtak) lipnja 2012. godine s početkom u 19:30 sati u prostorijama Općinske vijećnice općine Jakovlje.

Dokumente možete "skinuti" i pregledati u izvornom formatu:

Poziv za sjednicu - 20120627.pdf (77 kB)

Vlada dala zeleno svjetlo za investiciju u Jakovlju

30.5.2019.

objavljeno u:

Male vijesti

U Vladi Republike Hrvatske održan je sastanak na kojem je predstavljen investicijski projekt austrijskog investitora FACC na području Općine Jakovlje - izgradnja tvornice za proizvodnju unutarnjih dijelova za zrakoplove, koji će se ugrađivati u najpoznatije svjetske zrakoplove poput Airbusu, Boeinga i drugih. Uz predstavnike Općine, načelnicu Sanju Borovec, njezinog zamjenika Marija Hlad te predsjednika Općinskog vijeća Marijana Capek, sastanku su nazoćili predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ministar gospodarstva Darko Horvat, državni tajnik Ministarstva gospodarstva Zdenko Lucić, župan Zagrebačke županije...

saznaj više...

Velika investicija na području općine Jakovlje

29.5.2019.

objavljeno u:

Male vijesti

Poštovani mještani Općine Jakovlje sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je austrijska aeronautička tvrtka FACC u poduzetničkoj zoni na području Općine Jakovlje odlučila izgraditi tvornicu za proizvodnju unutarnjih dijelova za zrakoplove. Dostavom podatka o poduzetničkim zonama Ministarstvu gospodarstva, u proteklih 4 – 5 mjeseci uslijedili su brojni sastanci te prezentacije poduzetničke zone velikom broju potencijalnih investitora. Rezultat svega je odluka tvrtke FACC o kupnji zemljišta u poslovnoj zoni Sjever 2 i izgradnji tvornice na istoj. Investicijski projekat austrijskog investitora...

saznaj više...

© Sva prava pridržana. Službene stranice Općine Jakovlje 2007. - 2020.